مثال برای زمان های انگلیسی

تمرین زمان های انگلیسی با ۱۰۰ مثال (سوال با جواب)

گاما

در این مطلب زمان های انگلیسی ۱۶ گانه را با کمک مثال هایی به زبان ساده با هم تمرین می کنیم. تا دلتون بخواد اینجا تمرین زمان با ترجمه و مثال هست.

دقت کنید برای هر زمان ابتدا یک جدول شامل ده ها نمونه جمله با ترجمه گذاشته شده است و بعدش تمرین همون زمان. به این صورت یادگیری وتمرین خیلی موثرتر خواهد شد. دقت کنید بهترین تمرین برای زمان های انگلیسی این است که هر جمله ای را بتوانید به زمان مدنظر برگردانید، اگر بتوانید این کار را کنید، انواع سوالات زمان را براحتی انجام می دهید، از جای خالی ها گرفته تا درک ترجمه و معنی و …به همین دلیل هم تمرین های ما از این نوع هستند:

1-زمان حال ساده

زمان حال ساده برای حقایق و موارد عمومی و همگانی استفاده می شود.

“A banana is never quite straight.”

“Malaysia exports rubber.”

همچنین برای انجام کار ها طبق عادت و روتین ها هم استفاده می شود. “The President gets up at five and starts work at seven.”
زمان های ساده عموما با فعل های ادراکی استفاده می شوند : مثل sound, seem, appear, smell, taste, look و feel ( نکته: اگرچه look و feel همچنین می تواند با زمان های استمراری هم استفاده شوند. )

“Going to Fiji sounds just great because the beaches appear less crowded and the prices seem quite reasonable.”

“This French bread smells quite fresh, tastes delicious, feels very soft, and looks just great.”

COMPARE: “I am not feeling very well today” and “You are looking wonderful in that new dress, my dear, but what happened to the curtains?”

حال ساده برای فعل های hear و see استفاده می شود (به جز زمانی که به معنای ملاقات کردن یا “to meet” هستند. )

“I hear footsteps. Quick, someone’s coming!”

“I see you don’t understand what I mean.”

COMPARE: “She is seeing the dentist tomorrow.”

زمان های ساده همیشه با فعل هایی که به انها فعل های حالتی (یا stative) گفته می شود، استفاده می شوند، مثل: agree, approve of, believe, belong to, consider (hold an opinion), consist of, contain, cost, depend, disagree, gather (understand), hate, have (own), know, like, loathe, love, mean, own, need, possess, prefer, realize, regret, remember, resemble, suppose, think (hold an opinion), understand, want, wish, و … .

“Some people believe in UFOs, but I think they’re misguided.”

“Henry regrets what he did and wishes to make amends.”

“Although, of course, I don’t normally approve of gossip, I do like her new autobiography. It contains a number of shocking revelations about the world of showbiz.”

حال ساده معمولا با فعل های گفتاری (مثل کلام هایی که همراه با یک عمل ترکیب می شوند) مثل: accept, acknowledge, admit, advise, apologize, assume, deny, guarantee, hope, inform, predict, promise, recommend, suggest, warn, و … . “He admits he made a big mistake, acknowledges full responsibility, accepts the consequences, apologizes from the bottom of his heart, and promises not to do it again.”
برای فعالیت هایی استفاده می شود که توسط دیگران برنامه ریزی شده است.

“His ship sails at dawn.”

“The next train leaves at half-past six.”

زمان هایی استفاده می شود که جوک تعریف می کنید یا یک داستان با مزه را نقل می کنید. “A man wanders into a restaurant and says he can eat a horse. The waiter tells him he’s come to the wrong place.”
حال ساده برای گزارش بازی های ورزشی به صورت زنده و انتقال هیجان نیز استفاده می گردد.

“Federer leads four games to one in the first set.”

“The crowd roars as Tyson takes a huge bite out of Holyfield’s ear.”

حال ساده ترجیحا برای تیتر های خبری روزنامه که باید به صورت اجمالی و خلاصه باشند، هم استفاده می گردد. ترجیحا برای تیتر های خبری روزنامه که باید به صورت اجمالی و خلاصه باشند، هم استفاده می گردد.

“Iraq Invades Kuwait”

“Man Steals Clock, Faces Time”

” Fake Cardiologist Breaks Woman’s Heart”

تمرین حال ساده

جملات زیر را به زمان حال ساده تغییر دهید:

 1. She (to go) to the gym every day.
 2. They (to watch) TV in the evening.
 3. He (to read) books in his free time.
 4. I (to like) pizza.
 5. We (to play) football on weekends.

پاسخ:

 1. She goes to the gym every day.
 2. They watch TV in the evening.
 3. He reads books in his free time.
 4. I like pizza.
 5. We play football on weekends.

2-زمان حال استمراری

حال استمراری برای فعالیت های کوتاه مدت یا پدیده هایی است که در حال انجام است یا در حال صحبت کردن بر سر آن است.

” The electrician is mending a fuse.”

” It’s snowing.”

” In London, John is staying at the Savoy.

برای برنامه های خود ساخته است ، عموما برای آینده های خیلی دور استفاده نمی شود.

” Lucia’s leaving for Milan after lunch.”

“Dan and Crystal are getting married in June.”

همچنین برای برنامه هایی در بلند مدت هم استفاده می شود.

” He’s studying hard to become a doctor.”

“Mitt Romney’s running for President.”

همراه با قید تکرار برای نشان دادن یک عادت کلافه کننده استفاده می شود.

” He is always complaining.”

“She’s forever losing her keys.”

حال استمراری همچنین برای به تصویر کشیدن یک جوک یا یک داستان خنده دار در زمان حال ساده هم استفاده می گردد.

” This guy is sitting all by himself in a bar looking pretty inebriated, so the barman refuses to serve him another drink.”

حال استمراری to be برای واکنش نشان دادن به یک رفتار غیر معقول است.

” He really is being stupid” (meaning this person is normally more sensible).

COMPARE: “He really is stupid” (meaning he is stupid all the time).

حال استمراری حتما باید برای فعل هایی که می توانند با have حالت استمراری داشته باشند، استفاده می شود.

” She is having another baby / filet steak for dinner / a shower / a heart attack / etc.”

به یاد داشته باشید که افعال حالتی نمی توانند به شکل استمراری استفاده شوند.

“She is having has a lot of money.”

“She is knowing knows how to fly a plane”

“He is preferring prefers coffee to tea.”

تمرین حال استمراری

جملات زیر را به زمان حال استمراری تغییر دهید:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 1. I (to read) a book now.
 2. She (to cook) dinner at the moment.
 3. They (to play) in the park.
 4. He (to write) an email.
 5. We (to watch) a movie.

پاسخ:

 1. I am reading a book now.
 2. She is cooking dinner at the moment.
 3. They are playing in the park.
 4. He is writing an email.
 5. We are watching a movie.

3-زمان حال کامل

حال کامل به اتفاقات اخیر زمان حال می پردازد. اثر فعالیت اخیر یا رویداد جریان های حال حاضر را توضیح می دهد.

” Someone has eaten my sandwiches (which explains why now the plate is empty and I’ll have to go hungry).”

“I’ve lost my passport (hence I can’t leave the country).”

انگلیسی آمریکایی استفاده از زمان گذشته ساده را برای انتقال اخبار شخصی ترجیح می دهد. اما در انگلیسی بریتانیایی با موشکافی، تفاوت بین اتفاقات اخیر یا خیلی گذشته را از یکدیگر متمایز می کند.

” I lost my passport.” (Today? Last week? Last year?)

این زمان برای تیتر های خبری یا تاکید کردن روی یک اتفاق خاص استفاده می شود، بدون این که به زمان دقیق آن اشاره شود.

” Two lions have escaped from Chessington Zoo.”

“Powerful tornadoes have hit Mississippi, Louisiana and Arkansas”

حال کامل با already، just و yet استفاده می شود.

” Samantha has already left, but Cindy has just arrived, so I guess the party hasn’t finished yet.”

توجه کنید که در انگلیسی آمریکایی اغلب از زمان گذشته ساده با already، just و yet استفاده می شود.

” Samantha already left, but Cindy just arrived, so I guess the party didn’t finish yet.”

برای کل تجربه شخص از زمان تولد ارجاع داده می شود.

” Dan has traveled a great deal, but he has never been to Greenland.”

با کلمه ever برای سوال پرسیدن در مورد تجربه فرد از کل زندگی و چیز هایی به طور خاص استفاده می شود.

“Have you ever seen a straight banana?”

“Has Chuck ever done an honest day’s work in his life?”

از طرف دیگر انگلیسی آمریکایی، زمان گذشته ساده را با ever ترجیح می دهد.

” Did you ever see a straight banana?”

” Did Chuck ever do an honest day’s work in his life?”

حال کامل همچنین برای کیفیت دادن به چیز های انجام شده، یا پیشرفت هایی در آینده استفاده می شود.

“Harry has driven 200 miles since breakfast.”

“Meg has saved $8,000 toward her new BMW.”

تمرین حال کامل

جملات زیر را به زمان حال کامل تغییر دهید:

 1. I (to visit) my grandparents this weekend.
 2. She (to finish) her homework.
 3. They (to go) to the beach.
 4. He (to buy) a new car.
 5. We (to see) a play.

پاسخ:

 1. I have visited my grandparents this weekend.
 2. She has finished her homework.
 3. They have gone to the beach.
 4. He has bought a new car.
 5. We have seen a play.

4-زمان حال کامل استمراری

برای تاکید کردن روی فعالیت هایی استفاده می شود که هم اکنون یا قبل از صحبت کردن در مورد شان، در حال انجام بودند و تاثیر مستقیمی روی شرایط کنونی فرد دارند.

” She has been using a computer all day (so her eyes are now bloodshot).”

” Someone has been eating my sandwiches (so half of them are missing).”

همراه با for یا since برای گفتن این که یک فعالیت چه مدت یا از چه زمانی در حال انجام است.

“Harry has been driving for three hours.”

“Meg has been saving for her BMW since last summer.”

در بسیاری از موارد دیگر حال کامل استمراری می تواند با حال استمراری ساده جا به جا شود.

” I’ve been living here for ten years (in other words, I feel almost like a native).”

“I have lived here for ten years (so perhaps it’s about time I moved on to pastures greener).”

به یاد داشته باشید که فعل های حالتی نمی توانند در فرم استمراری استفاده شوند.

” I have been knowing known Samantha for 19 years.”

تمرین حال کامل استمراری

جملات زیر را به زمان حال کامل استمراری تغییر دهید:

 1. I (to read) this book for two hours.
 2. She (to cook) dinner for an hour.
 3. They (to play) in the park since morning.
 4. He (to write) this email for twenty minutes.
 5. We (to watch) this movie for an hour.

پاسخ:

 1. I have been reading this book for two hours.
 2. She has been cooking dinner for an hour.
 3. They have been playing in the park since morning.
 4. He has been writing this email for twenty minutes.
 5. We have been watching this movie for an hour.

5-زمان گذشته ساده

گذشته ساده برای فعالیت هایی یا پدیده هایی در یک زمان خاص در گذشته استفاده می شود (که زمان آن مشخص است یا به آن اشاره می شود.)

” Manchester United thrashed Chelsea 4:1.”

” The ice sculptures attracted many visitors.”

“Most of the bars closed at midnight.”

این زمان برای دو یا چند فعالیت کامل شده یا اتفاقاتی استفاده می شوند که پشت سر هم رخ داده اند.

” I went into town at ten, booked my summer holiday at the travel agent’s, ate lunch at Pizza Hut, saw the new Bond film at the Odeon cinema, did my shopping for the weekend, and arrived home in time for tea at four.”

گذشته ساده به یک پیش زمینه نقاشی شباهت دارد. برای فعالیت هایی در یک داستان استفاده می شود که صحنه های آن توسط گذشته استمراری توصیف شده اند.

” The rock group were performing when the earthquake struck. Nobody noticed. “

این زمان با قید تکرار برای صحبت کردن در مورد فعالیت ها یا وقایع تکرار شده در گذشته استفاده می شود : would و used to هم برای صحبت کردن عادت ها در گذشته یا روتین ها استفاده می گردد.

“Former British Prime Minister Margaret Thatcher often slept only four hours a night. She would go to bed at one in the morning and get up at five to read the morning papers. The first thing she used to check was what they were saying about her.”

این مورد برای فعل های ادراکی استفاده می شود : perception: sound, seem, appear, smell, taste, look و feel ( توجه کنید که افعحال ساده ترجیحا برای تیتر های خبری روزنامه که باید به صورت اجمالی و خلاصه باشند، هم استفاده می گردد. ال look و feel همچنین می توانند با زمان های استمراری هم استفاده شوند).

” The bread smelt fresh, tasted delicious, felt very soft and looked just great.”

مقایسه کنید با: “Max wasn’t feeling at all well today. He really was looking under the weather.”

زمان های ساده همیشه برای افعال حالتی مثل agree, approve of, believe, belong to, consider (hold an opinion), consist, contain, cost, depend, disagree, gather (understand), hate, have (own), know, like, loathe, love, mean, own, need, possess, prefer, realize, regret, remember, resemble, suppose, think (hold an opinion), understand, want, wish, و … استفاده می شوند.

” The minister was agreeing agreed to resign, even though he wasn’t thinking didn’t think he was needing needed to.

گذشته ساده معمولا با تعدادی از افعال گفتاری (مثل کلام هایی که معمولا برای همراه شدن با یک عمل هستند ، استفاده می شود) مثل: accept, acknowledge, admit, advise, apologize, assume, bet, deny, guarantee, hope, inform, predict, promise, recommend, suggest, warn, و … .

“Although the rich oil sheik promised (was promising) the Hollywood actress ten million dollars in cash, a brand new Mercedes, and a house in Palm Beach, her lawyer advised her not to marry him. “

تمرین گذشته ساده

جملات زیر را به زمان گذشته ساده تغییر دهید:

 1. I (to visit) my grandparents last weekend.
 2. She (to finish) her homework yesterday.
 3. They (to go) to the beach last summer.
 4. He (to buy) a new car last month.
 5. We (to see) a play last night.

پاسخ:

 1. I visited my grandparents last weekend.
 2. She finished her homework yesterday.
 3. They went to the beach last summer.
 4. He bought a new car last month.
 5. We saw a play last night.

6-زمان گذشته استمراری

گذشته استمراری به پس زمینه در نقاشی تشبیه می شود. صحنه را برای تمام فعالیت های گزارش شده در حال ساده تنظیم می کند.

“I was leaning back in my armchair staring up at the night sky. The moon was beaming brightly. All the stars were twinkling. Then it came to me: I would have to get the roof fixed.”

برای فعالیت های کوتاه مدت یا وقایعی استفاده می شود که در یک زمان مشخص در گذشته با یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاده اند.

” While I was waiting for the ferry, I ate lunch in a sushi bar. And while I was wolfing down my sushi, one piece

of fish started moving.”

همچنین برای فعالیت هایی در دوره زمانی مشابه اتفاق می افتند که موازی با هم رخ داده اند.

” I was washing the car while my wife was cleaning the house.”

به یاد داشته باشید که افعال حالتی نمی توانند در زمان های استمراری استفاده شوند .

” I was knowing knew Samantha very well.”

تمرین گذشته استمراری

جملات زیر را به زمان گذشته استمراری تغییر دهید:

 1. I (to read) a book when you called.
 2. She (to cook) dinner when the power went out.
 3. They (to play) in the park when it started to rain.
 4. He (to write) an email when I arrived.
 5. We (to watch) a movie when the phone rang.

پاسخ:

 1. I was reading a book when you called.
 2. She was cooking dinner when the power went out.
 3. They were playing in the park when it started to rain.
 4. He was writing an email when I arrived.
 5. We were watching a movie when the phone rang.

7-زمان گذشته کامل

گذشته کامل برای زمان هایی استفاده می شود که در مورد چیزی قبل از اتفاقی در گذشته، یعنی گذشته ی گذشته صحبت می کنید. مثلا برای فعالیت ها یا پدیده هایی که قبلا (اما مرتبط با) در بین چند فعالیت یا چند اتفاق به ترتیب در گذشته ساده کامل شده اند، استفاده می شود.

” I had just prepared a candlelight dinner for two when the Jehovah’s Witnesses called.”

“Rosalind, who had climbed ten flights of stairs, was now quite breathless.”

“Mandy had studied Finnish for 3 years before she emigrated to Finland.”

اما اگر اتفاق یا عمل دوم، نتیجه مستقیم عمل یا اتفاق اول باشد، سپس گذشته ساده برای هر دو مورد استفاده می شود.

” When the artist had finally appeared on stage, everyone applauded.”

زمان گذشته کامل برای گزارش کردن روی مقاصد و نیت هایی در گذشته هم استفاده می شود که متاسفانه هیچ وقت تشخیص داده نشده اند.

“The boss had hoped to slip off to the golf course for the rest of the afternoon, but head office wanted to speak to him about disappointing sales figures.

تمرین گذشته کامل

جملات زیر را به زمان گذشته کامل تغییر دهید:

 1. She finished her work.
 2. They completed the project.
 3. I read the book.
 4. He learned French.
 5. We traveled to Paris.

پاسخ:

 1. She had finished her work.
 2. They had completed the project.
 3. I had read the book.
 4. He had learned French.
 5. We had traveled to Paris.

8-زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته استمراری برای گزارش کردن روی یک فعالیتی از هیجان یا ارتباط دهی مستقیم استفاده می شود که هنوز در حال انجام است یا این که در بین چند اتفاق پشت سر هم، اولین اتفاق بوده است.

” When the chemistry teacher returned to the lab, he sniffed and stopped smiling. Someone had been making a stink bomb.”

” Police arrested the chief executive whose chain of restaurants had been cooking the books.

به یاد داشته باشید که افعال حالتی نمی توانند به شکل های زمان استمراری استفاده شوند.

“In 1994, I had already been knowing known Samantha for 10 years.”

تمرین گذشته کامل استمراری

جملات زیر را به زمان گذشته کامل استمراری تغییر دهید:

 1. She had dinner by 8 p.m.
 2. They had lived in this city for ten years by last month.
 3. I had finished reading this book by the end of the week.
 4. He had worked on the assignment for five hours.
 5. We had waited for the bus for half an hour by the time it arrived.

پاسخ:

 1. She had been having dinner by 8 p.m.
 2. They had been living in this city for ten years by last month.
 3. I had been finishing reading this book by the end of the week.
 4. He had been working on the assignment for five hours.
 5. We had been waiting for the bus for half an hour by the time it arrived.

9-زمان آینده ساده

Will: برای نشان دادن آینده خالص. (مثلا بدون هیچ تصمیم جدی خاصی) مورد استفاده قرار می گیرد .

” The sun will rise tomorrow morning.”

Will: زمانی استفاده می شود که پیش بینی هایی بر اساس اطلاعات فرد در مورد کاراکتر یک شخص به دست می آید.

” Linda will help you, I’m sure.”

Will: برای درخواست های غیر رسمی و ساده یا سفارشاتی به زیردست استفاده می گردد.

“Darling, will you post this letter for me?”

“Sally, will you show Mr. Anderson to the accounts department, please?”

Will: برای تاکید روی نشان دادن حس بد و کلافکی به دلیل انجام دادن اقداماتی نا مناسب توسط شخص دیگر استفاده می شود.

” My husband will always invite his friends round for a drink just as I’m trying to put the kids to bed!”

Will/shall: برای سفارشات و برنامه های ناخوداگاه هنگام صحبت کردن یا موافقت کردن با چیزی استفاده می شود.

” If you do decide to buy this car model, sir, we’ll include this sophisticated satellite navigation system.”

“Okay, I’ll talk to my bank manager about a loan.”

Will/shall: برای قول دادن ها استفاده می شود.

“Don’t worry, I won’t / shan’t tell a soul!”

Shall: گاهی اوقات به جای will در اول شخص مفرد و جمع در استایل های رسمی تر برای نشان دادن چیز هایی در آینده مخصوصا در مواردی که تصمیم جدی است.

” I shall (will) be late this evening.”

” We shan’t (won’t) go to that nightclub anymore; their prices are exorbitant.”

“We shall overcome!”

“I shall succeed!”

Shall: برای مواردی که می خواهیم پیشنهاد یا تایید شخص دیگر را داشته باشیم.

“Shall I buy you a watch for your birthday?”

“Shall we all go out to dinner?”

Shall: برای استخراج کردن اطلاعات بیشتر استفاده می شود.

” Which restaurant shall we go to?”

Going to: برای صحبت کردن در مورد برنامه ها که قبل از صحبت آماده شده اند، استفاده می شوند.

” I’m going to buy a new digital camera. My old one doesn’t seem to produce sharp enough pictures.”

Going to: هنگام پیش بینی چیزی احتمالی یا اجتناب ناپذیر استفاده می شود، زیرا علائم آن موضوع مشهود هستند.

” Look over there. That crazy driver’s lost control. He’s going to crash!”

“I feel awful after that raw fish. I think I’m going to throw up.”

حال استمراری که اغلب به جای going to برای برنامه های خود ساخته و یا برنامه های داوطلبی مخصوصا برای آینده های نسبتا نزدیک استفاده می شود.

” We’re having a party on Friday night.”

“She’s leaving home right after breakfast and driving all the way up to Tallahassee in her grandma’s old car.”

حال استمراری: معمولا برای go و come ترجیحا از going to استفاده می شود.

” He is going to go to New York after he leaves Washington.”

“The Smiths are going to come coming home from Canada next spring.”

حال ساده: برای برنامه هایی استفاده می شود که توسط دیگران تصمیم گیری شده است.

“He flies to Cairo on business at noon tomorrow.”

تمرین آینده ساده

جملات زیر را به زمان آینده ساده تغییر دهید:

 1. I (to visit) my grandparents next weekend.
 2. She (to finish) her homework tomorrow.
 3. They (to go) to the beach next summer.
 4. He (to buy) a new car next month.
 5. We (to see) a play next Friday.

پاسخ:

 1. I will visit my grandparents next weekend.
 2. She will finish her homework tomorrow.
 3. They will go to the beach next summer.
 4. He will buy a new car next month.
 5. We will see a play next Friday.

10-زمان آینده استمراری

آینده استمراری برای پیش بینی فعالیت ها یا پدیده هایی استفاده می شوند که در یک زمان خاص در آینده انجام می گردند.

” The kids will be sleeping when I get home.”

“Some Japanese schoolboys will, no doubt, still be donning 19th century black Prussian military uniforms in a hundred years’ time.”

این زمان برای اتفاقاتی در آینده استفاده می شوند که نتیجه نظم دهی ها یا تصمیمات در گذشته هستند.

” As you know, I’ll be working overtime this evening.”

“Nancy will be staying at her parents’ home over Christmas (she always does).”

زمان کامل استمراری می تواند به جای حال استمراری با معنی آینده هم استفاده شود.

“She ‘ll be leaving home after breakfast.”

همچنین برای درخواست های خیلی مودبانه در مورد برنامه های آینده یک شخص هم استفاده می شود.

“Will you be needing your laptop at work today? “

“Is IBM going to be recruiting any new personnel in the near future? “

به یاد داشته باشید که افعال حالتی نمی توانند در انواع استمراری استفاده شوند.

“The museum is well sign-posted, so you will be knowing know which way to go.”

تمرین آینده استمراری

جملات زیر را به زمان آینده کامل استمراری تغییر دهید:

 1. She will have dinner by 8 p.m.
 2. They will have lived in this city for ten years by next month.
 3. I will have finished reading this book by the end of the week.
 4. He will have worked on this project for five hours by tomorrow.
 5. We will have been waiting for the bus for half an hour by the time it arrives.

پاسخ:

 1. She will have been having dinner by 8 p.m.
 2. They will have been living in this city for ten years by next month.
 3. I will have been finishing reading this book by the end of the week.
 4. He will have been working on this project for five hours by tomorrow.
 5. We will have been waiting for the bus for half an hour by the time it arrives.

11-زمان آینده کامل

زمان آینده کامل برای پیش بینی فعالیت هایی که احتمالا در یک زمان خاص در آینده کامل می شوند، استفاده می گردد.

“No matter what their academic performance, many students at Japan’s most prestigious universities will have found a job one whole year before they graduate. “

این زمان ها برای کیفیت بخشی به یک کار کاملا انجام شده در آینده نزدیک استفاده می شوند.

“He smokes 20 a day, so by this time next year he will have puffed his way merilly through a further 584 meters of cigarette.”

تمرین آینده کامل

جملات زیر را به زمان آینده کامل تغییر دهید:

 1. She will finish her work.
 2. They will complete the project.
 3. I will read the book.
 4. He will learn French.
 5. We will travel to Paris.

پاسخ:

 1. She will have finished her work.
 2. They will have completed the project.
 3. I will have read the book.
 4. He will have learned French.
 5. We will have traveled to Paris.

12-زمان آینده کامل استمراری

زمان های آینده کامل استمراری برای پیش بینی فعالیت هایی در حال انجام در آینده یا در آینده نزدیک استفاده می شوند.

“By the end of 2023, we will have been flying in planes for 120 years.”

به یاد داشته باشید که افعال حالتی نمی توانند در انواع زمان استمراری استفاده شوند.

“Next summer, I will have been knowing known Samantha for 20 years.”

تمرین آینده کامل استمراری

جملات زیر را به زمان آینده کامل استمراری تغییر دهید:

 1. By next year, she (to work) here for five years.
 2. By tomorrow, I (to study) for twelve hours.
 3. By the time he arrives, we (to wait) for two hours.
 4. By the end of this month, they (to live) in this city for three years.
 5. By next summer, he (to play) in the team for four seasons.

پاسخ:

 1. By next year, she will have been working here for five years.
 2. By tomorrow, I will have been studying for twelve hours.
 3. By the time he arrives, we will have been waiting for two hours.
 4. By the end of this month, they will have been living in this city for three years.
 5. By next summer, he will have been playing in the team for four seasons.

تمرین ترکیبی شامل همه زمان ها

جملات زیر را به زمان صحیح تغییر دهید (با توجه به نشانه‌های زمانی داده شده):

 1. By the time you arrive, I (to finish) my homework.
 2. I (to read) this book when you called.
 3. They (to play) football every Sunday.
 4. She (to cook) dinner now.
 5. We (to visit) Paris next summer.

پاسخ:

 1. By the time you arrive, I will have finished my homework.
 2. I was reading this book when you called.
 3. They play football every Sunday.
 4. She is cooking dinner now.
 5. We will visit Paris next summer.

همه دروس گرامر ما

همه دروس گرامر ما در زیر لیست شده اند. می توانید مهم ترین دروس کاربردی زبان انگلیسی در زندگی روزمره، مکالمه، آزمون های مختلف و … را تک به تک از سایت ما یاد بگیرید یا اینکه ۴ جزوه آموزش پی دی اف صفر تا صد گرامر که در انتهای همین جدول آمده اند را دانلود کنید و در منزل مطالعه بفرمایید. این جزوه ها کامل هستند.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست