جملات شرطی

آموزش گرامر جملات شرطی در زبان انگلیسی (با مثال)

گاما

جملات شرطی (Conditional Sentences) یکی از پیچیده ترین قسمت های گرامر زبان انگلیسی محسوب می شوند. 5 نوع جمله شرطی در انگلیسی وجود دارد که شما باید با همه آنها آشنا شوید و از آنها استفاده کنید. به عنوان یک قاعده کلی، جملات شرطی در زبان انگلیسی از دو قسمت تشکیل می شوند: جمله شرط که با if همراه است و قسمت اصلی یا همان جواب شرط.

جملات شرط برای بیان موقعیت های احتمالی یا خیالی به کار می روند. ترتیب دو قسمت جمله شرطی مهم نیست و شما می توانید جای آنها را با هم عوض کنید. فقط دقت داشته باشید که اگر جمله if دار اول بیاید برای جدا کردن آن از قسمت دوم باید از کاما یا همان ویرگول استفاده کرد.

5 نوع جمله شرطی

قبل از شروع کار به جدول زیر توجه کنید. در اینجا به صورت مختصر 5 نوع جمله شرطی و نحوه استفاده از آنها بیان شده است:

نوع جمله شرطی

زمان استفاده

بند اصلی

بند If دار

نوع صفر بیان واقعیات و حقایق عمومی

حال ساده (Simple present)

حال ساده (Simple present)

نوع یک بیان یک موقعیت احتمالی و نتیجه آن

Will+ مصدر فعل (infinitive)

حال ساده (Simple present)

نوع دو بیان یک موقعیت خیالی که در حال حاضر وجود ندارد و نتیجه احتمالی آن

Would+ مصدر فعل (infinitive)

گذشته ساده (Simple past)

نوع سه بیان یک وضعیت غیر ممکن در گذشته

و نتیجه آن در زمان گذشته

Would+ شکل سوم فعل

گذشته کامل (Past perfect)
جملات شرطی ترکیبی بیان یک وضعیت غیر ممکن در گذشته

و نتیجه آن در زمان حال

گذشته کامل (Past perfect)

حال شرطی (Present conditional)

جملات شرطی نوع صفر

این نوع جمله شرطی توصیف حقایق علمی، واقعیات، رویدادها و سایر مواردی که همیشه اتفاق می افتند استفاده می شود. این نوع جمله ساده ترین نوع جمله شرطی در انگلیسی است.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

ساختار جمله شرطی نوع صفر:

بخش اصلی جمله با حال ساده و بخش if دار هم با زمان حال ساده یا همان Simple present.

 • Water boils if you heat it to 100 degrees Celsius.  اگر آب را تا 100 درجه گرم کنید جوش می آید
 • A red light comes on if you press the main button.  اگر دکمه اصلی را فشار بدهید چراغ قرمز روشن می شود

در جملات شرطی نوع صفر می توان به جای if از when استفاده کرد.

 • When you heat ice, it melts.  وقتی یخ را گرم می کنید ذوب می شود
 • It gets dark when the sun goes down.  هنگام غروب آفتاب هوا تاریک می شود

جملات شرطی نوع یک (شرطی باز)

این نوع جملات بیانگر شرایط واقعی و احتمالی در آینده هستند. یعنی ممکن است این اتفاق در آینده بیفتد.

ساختار جملات شرطی نوع یک:

بخش اصلی: will+ مصدر فعل و قسمت if دار: حال ساده (Simple present)

 • We will stay at home if it snows.  اگر برف ببارد در خانه می مانیم
 • She will get angry if I‘m late for the party.  اگر دیر به مهمانی بروم او عصبانی می شود
 • If we get the money for this job, we will buy a new car.  اگر از این شغل پول دربیاوریم، می توانیم ماشین بخریم
 • Will you help Amanda if she asks you?  اگر آماندا از تو بخواهد کمکش می کنی؟

همه دروس گرامر ما در اینجا

جملات شرطی نوع دو (شرطی نیمه باز)

این نوع جمله شرطی یک وضعیت غیر واقعی که در گذشته اتفاق نیفتاده و نتیجه آن به زمان حال یا آینده مربوط می شود را بیان می کند. یعنی یک شرط فرضی که فقط در تئوری محقق می شود نه در عمل.

ساختار جملات شرطی نوع دو:

قسمت اصلی: Would+ مصدر فعل (infinitive) و قسمت if دار: گذشته ساده (Simple past)

نکته: در جملات شرطی، زمان گذشته فعل to be برای تمام افراد (حتی سوم شخص مفرد) were است. از was فقط در مکالمات و صحبت کردن استفاده می شود نه در نوشتار.

 • We would stay at home if it snowed.  اگر برف می آمد در خانه می ماندیم
 • I would buy a new board if I had more money.  اگر پول داشتم یک تخته جدید می خریدم
 • If he were rich, he‘d buy an island.  اگر او ثروتمند بود یک جزیره می خرید
 • If you left now, you‘d catch the last bus.  اگر الان میرفتی به آخرین اتوبوس می رسیدی

از جملات شرطی نوع دوم موقع بیان درخواست های مودبانه هم استفاده می شود:

 • I would be grateful if you helped me.  اگر به من کمک کنید ممنون می شوم
 • He would be so pleased if you came to the birthday party.  اگر به جشن تولد بیایید او بسیار خوشحال می شود

نکته: معمولا از عبارت If I were you یا If I were in your place به معنای اگر من جای شما بودم برای مشاوره دادن یا نصحیت کردن استفاده می شود.

 • If I were you I would accept the offer.  اگر من جای شما بودم پیشنهاد را می پذیرفتم
 • If he were in your place he would do it.  اگر او جای تو بود این کار را می کرد

جملات شرطی نوع سه (شرطی بسته)

نوع سوم جملات شرطی برای اشاره به موقعیت هایی به کار می روند که الان دیگر نمی شود برایشان کاری کرد، مثل اتفاقاتی که در گذشته رخ داده اند. از این نوع جملات بیشتر برای نشان دادن یک فرصت از دست رفته استفاده می شود.

ساختار جملات شرطی نوع سه:

بخش اصلی: Would+ شکل سوم فعل و قسمت if دار: گذشته کامل (Past perfect)

 • If you hadn’t been late for work, the boss wouldn’t have gotten furious.  اگر دیر سر کار نمی آمدی رئیس عصبانی نمی شد
 • They would have finished earlier if the meeting hadn’t been held so late.  اگر جلسه اینقدر دیر برگزار نمی شد، آنها زودتر کارشان را تمام می کردند
 • If I had won the lottery, I would have bought a house by the sea.  اگر در قرعه کشی برنده می شدم، خانه ای کنار دریا می خریدم
 • Would you have helped me if I had asked you?  اگر از شما کمک می خواستم به من کمک می کردید؟

جملات شرطی ترکیبی

این نوع جمله شرطی از قسمت های مختلف انواع جملات شرطی که در بالا به آنها اشاره کردیم تشکیل می شود. برای ساخت این جملات چند ترکیب وجود دارد: جمله شرط بر نتیجه فعل گذشته روی زمان حال تأکید می کند و یا اینکه شرط کنونی روی نتیجه فعل گذشته تأکید می کند.

 • If you had taught me how to make waffles (in the past), I wouldn’t have to buy them in a shop (now).  اگر طرز تهیه وافل را به من یاد می دادی (زمان گذشته)، مجبور نبودم آن را از مغازه بخرم (زمان حال)
 • I would buy a house by the sea (now or in the future) if I had won the lottery last week.  اگر هفته گذشته در قرعه کشی برنده شده بودم (زمان گذشته)، خانه ای کنار دریا می خریدم (در حال حاضر یا در آینده)
 • Their team would have scored more in the match yesterday if they were good players.  اگر بازیکنان تیمشان خوب بودند (زمان حال) در مسابقه دیروز بیشتر گل می زدند (زمان گذشته)

نکات مهم گرامری جملات شرطی

اگر می خواهید از افعال modal مثل can/could, may/might یا should در جملات شرطی استفاده کنید، باید آنها را در قسمت اصلی جمله و به جای will به کار ببرید.

 • We can go to the seaside if you have time tomorrow.  اگر فردا وقت داری می توانیم به ساحل برویم
 • If you leave now, you may catch the last bus.  اگر الان راه بیفتی ممکن است به آخرین اتوبوس برسی
 • If you want to pass the exam, you should study much harder.  اگر می خواهی در امتحان قبول شوی باید بیشتر درس بخوانی

کلمات will و would معمولاً در قسمت if استفاده نمی شوند، مگر در مواردی که به معنای تمایل برای انجام کاری باشند؛ به عنوان مثال در درخواست ها (یعنی زمانی که معنای افعال modal را می دهند).

 • If you will phone the manager now, he will surely make an appointment with you.  اگر الان با مدیر تماس بگیرید، مطمئناً با شما قرار ملاقات خواهد گذاشت. (تمایل)
 • I would be very thankful if you would help me with my homework.  اگر در انجام تکالیف من کمکم کنید بسیار ممنون می شوم. (درخواست بسیار مودبانه)

کلمه should باید در قسمت if دار و به معنای “شاید اگر” یا به طور تصادفی” به کار برود:

 • I would be very happy if he should turn up at the party.  اگر او به مهمانی بیاید بسیار خوشحال می شود (به احتمال زیاد او نمی آید، اما شاید…)

در جملات منفی می توان به جای if…not از unless (مگر اینکه) استفاده کرد:

 • You won’t pass the exam unless you study very hard. (= if you don’t study very hard)  تو در امتحان قبول نمی شوی مگر اینکه سخت درس بخوانی (=اگر سخت درس نخوانی)

اگر ترتیب کلمات را تغییر بدهیم یعنی جای فعل و فاعل را عوض کنیم می توانیم if را از جمله حذف نماییم:

 • Were I rich, I would buy a house by the sea. (= if I were rich)  اگر ثروتمند بودم، خانه ای کنار دریا می خریدم
 • Had your cousin come earlier, I would have shown her around the house. (= if she had come earlier)  اگر پسرعموی شما زودتر می آمد، من خانه را به او نشان می دادم

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

ویدیوی آموزشی جملات شرطی در انگلیسی

 

امیدواریم مطلب امروز ما برایتان مفید بوده باشد. اگر سوالی درباره انواع جملات شرطی دارید حتما آن را از ما بپرسید.

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

حتما بخوانید!

18 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • با سلام شرطی ها را بسیار زیبا وآموزنده توضیح دادید.ممنونم

  پاسخ
 • سلام.بسیار زیبا و کاربردی توضیح دادید. من بعد از سالیان زیاد با توضیح زیبای شما متوجه جملات شرطی شدم. دمتون گرم. زنده باشید.

  پاسخ
 • عالی بود عالی

  پاسخ
 • عالی عالی عالی
  ممنونم

  پاسخ
 • عالی و کاربردی بود خسته نباشید

  پاسخ
 • با عرض سلام . بسیار عالی و کامل و جامع بود. تشکر فراوان از زحمات شما

  پاسخ
 • رضا فیوضی
  مرداد 22, 1402 3:46 ب.ظ

  یک سئوال ساده، اگر جمله “اگر برف می آمد در خانه می ماندیم” را به یک فارسی زبان بگوئیم او چه زمانی را برای این جمله می فهمد؟ آیا غیر از اینکه هر فارسی زبانی خواهد گفت: “یعنی یه چیزیی در گذشته اتفاق افتاده و اون اتفاق برف نباریدن بوده، برف نیومده و اونا خونه نموندن، اگر برف می اومد خونه می موندن”
  لذا، فکر نمی کنید که ترجمه شرطی نوع دوم تان “اگر برف می آمد در خانه می ماندیم” کمی اشتباه باشد؟
  شرطی نوع دوم اصلا در باره زمان گذشته نیست، خودتان هم نوشتید، ولی این عبارت با ویژگی های شرطی نوع دوم نمی خورد!
  “اگه برف بیاد، خونه می مونیم” یه احتمال میدیم و یا بسیار بعید است که در چنین فصلی برف ببارد.
  در کل: فعل و جمله مناسبی را برای شرطی نوع دوم انتخاب نکردید. و دیدم که مدرسین دیگر هم چنین کاری کرده اند و خود را در بن بست قرار دادند.

  پاسخ
  • میلاد حیدری
   مرداد 23, 1402 7:24 ق.ظ

   بعضی از جملات انگلیسی عینا معادل فارسی ندارند و هنوز از این جهت مشکل هست. فقط میتوان معنی جمله را رساند

   پاسخ
 • رضا فیوضی
  مرداد 22, 1402 4:19 ب.ظ

  مطلب بعدی، توضیحات داخل ویدئو برای شرطی نوع دوم، باز هم اشتباه دارد، گوینده می گوید، اگر “درگذشته” پول جمع میکردم الان ثروتمند بودم.
  شرطی نوع دوم به هیچ وجه من الوجوه در باره گذشته نیست، این درست نیست که بگوئید من در گذشته یه کاری میکردم. به توضیحات با دقت گوش بدید. توضیحاتی که گوینده می گوید قسمت اولش “اگه در گذشته پولم رو جمع میکردم” مال شرطی نوع سوم است.

  پاسخ
 • سلام و وقت بخیر
  If you had taught me how to make waffles (in the past), I wouldn’t have to buy them in a shop
  یا
  If you had taught me how to make waffles (in the past), I wouldn’t have had to buy them in a shop
  صحیح است؟

  پاسخ
 • عالی بود مرسی واقعا

  پاسخ
 • سلام.تشکر میکنم.فقط عرض میکنم،مختصر و عالی بود.ممنون

  پاسخ
 • عبدالمقسط وکیلزاده
  آذر 14, 1402 8:45 ق.ظ

  عالی بود

  پاسخ
 • ممنون بابت سایت خوبتون

  پاسخ
 • در جدولی که به صورت خلاصه اوردید در شرطی نوع سوم would have باید باشد که به اشتباه would نوشته اید

  پاسخ
 • درود و سپاس از ارایه تدریس عالی و پر بارتون بسیار کاریردی و بهینه بود بسیار سپاسگزارم

  پاسخ
 • آفرین خیلی عالی توضیح دادید

  پاسخ
 • خیلی کامل و عالی بود . ممنونم 🙂

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست