talking

آموزش پرزنت پرفکت در زبان انگلیسی با مثال و ترجمه+ فیلم

گاما

در این مطلب به زبان ساده شما را با گرامر زمان حال کامل یا همان پرزنت پرفکت (Present Perfect) آشنا می کنیم.

زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته اتفاق افتاده ولی آن اتفاق یا تاثیرش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی “ماضی نقلی” است. اما این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

۱-کاربرد و معنای پرزنت پرفکت

نام این نوع فعل کمی گیج کننده است! در واقع این فعل در زمان گذشته است. اتفاقات یا اقداماتی در گذشته که تاثیر یا ارتباطی با زمان حال دارند. برای توضیح معنی این فعل ها، بیایید نگاهی به یک مثال بیاندازیم:

 • Mark: “Why is Sarah not playing tennis?”  مارک: “چرا سارا تنیس بازی نمی کنه؟”
 • David: “She has broken her leg.”  دیوید: “پاش شکسته یا پایش شکسته است.”

حال کامل یک پدیده را در گذشته توضیح می دهد (sarah breaks her leg) یا (سارا پایش شکسته است) برای این که شرایط کنونی را تفسیر کند ( Sarah is not playing tennis) یا )سارا تنیس بازی نمی کند).

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

دیوید نیاز ندارد که زمان دقیق شکستن پای سارا را اعلام کند. چون مهم نیست. ما از حال کامل برای توضیح یک اقدام که در زمانی در گذشته اتفاق افتاده است اما زمان دقیق آن مهم نیست، استفاده می کنیم اما این عمل در گذشته روی زمان حال اثر دارد.

۲- شکل و فرم پرزنت پرفکت

نکته همه فرمول ها را از راست به چپ بخوانید

شکل خبری یا مثبت

فاعل + فعل have (در فرم حال ساده) + شکل سوم فعل اصلی

پرزنت پرفکت از فاعل تشکیل شده است، با فعل کمکی “have” و گذشته فعل اصلی دنبال می شود.

 • I have walked  من پیاده روی کرده ام
 • they have walked  آن ها پیاده روی کرده اند

شکل منفی

فاعل + “have not” + شکل سوم فعل

 • I have not worked  من کار نکرده ام
 • they have not worked  آن ها کار نکرده اند

فشرده و خلاصه شکل منفی فعل حال کامل یا پرزنت پرفکت

روش ۱

 • I haven’t worked  من کار نکرده ام

روش ۲

 • I’ve not worked  من کار نکرده ام

شکل سوالی

فعل “have” (در شکل حال ساده) + فاعل + شکل سوم فعل + “?”

 • Have you worked?  آیا کار کرده ای؟
 • Have I worked?  آیا کار کرده ام؟

فعل “to be”- شکل سوم فعل

فعل “to be” یک فعل بی قاعده مهم است و و یک بخش جداگانه از بقیه مباحث دارد.

شکل مثبت حال کامل یا پرزنت پرفکت

 • I have been  بوده ام
 • they have been  آنها بوده اند

شکل منفی حال کامل یا پرزنت پرفکت

 • I have not been  نبوده ام
 • they have not been  آنها نبوده اند

شکل سوالی پرزنت پرفکت

 • Have I been?  بوده ام؟

۳-موقعیت صحیح قید ها با حال کامل یا پرزنت پرفکت

قید ها: always, only, never, ever, still, just, already

موقعیت صحیح این قید ها در جمله مثبت خبری، بعد از فعل کمکی “have” و قبل از فعل اصلی است.

 • We have just arrived in London.  ما همین الان به لندن رسیدیم یا رسیده ایم
 • I have only cleaned the bathroom.  من فقط حمام را تمیز کرده ام

برای سوال ها، قید را بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار می دهیم.

 • Have you ever visited New York?  تابه حال نیویورک رفتی یا تابحال به نیویورک رفته ای؟
 • Has he already left the office?  آیا او هم اکنون اداره را ترک کرده است؟

۴-کاربردهای پرزنت پرفکت

 • Mark is sad because his cat has died.   مارک غمگین است، زیرا گربه اش مرده است

ارتباط با زمان حال: مارک هم اکنون به دلیل این اتفاق ناراحت است.

در مثال بالا، مهم نیست که چه زمانی گربه مرده است. تنها چیزی که مهم است، این است که گربه مرده است، به همین دلیل مارک هم اکنون ناراحت است. اگر می خواهیم بدانیم چه زمانی این اتفاق افتاده است، از گذشته ساده استفاده می کنیم: “?When did the cat die” یا “چه زمانی گربه مرد؟”

 • “Let’s go to the cinema to watch the Harry Potter film. Have you seen it?”  ” خب بیایید بریم سینما فیلم هری پارتر رو ببینیم. تا حالا دیدی؟ یا تا بحال آن را دیده ای؟ “

ارتباط با زمان حال: تصمیم گرفتن برای رفتن به سینما

اصلا مهم نیست که فیلم رو هفته گذشته یا ماه گذشته دیده باشی. فقط می خواهیم بدانیم که آیا در گذشته حتی حداقل یک بار|، این فیلم را دیده ای یا خیر. به همین دلیل از پرزنت پرفکت استفاده می کنیم.

حال کامل در گزارشات و اخبار جدید

گزارشات جدید در رسانه اغلب از حال کامل در شروع یک گزارش برای یک خلاصه عمومی استفاده می کند. زمان گذشته ساده برای اطلاعات جزئی تر در مورد این که چه زمانی این اتفاق افتاده است، استفاده می شود.

 • The Prime Minister, Theresa May has promised to create more jobs for young people. During yesterday’s conference in London, the Prime Minister promised to create over a thousand new jobs over the next six months for young people leaving school.

نخست وزیر، ترزا می قول داده است که شغل های بیشتری برای جوانان ایجاد کند. در کنفرانس دیروز در لندن ، نخست وزیر قول داد که بیش از هزار شغل جدید در شش ماه آینده برای جوانان فارغ التحصیل شده فراهم کند.

زمان نامشخص – قبل از زمان کنونی

می توانیم از زمان حال کامل با قید های زمانی بی نهایت (ever, never, once, before, so far, already, yet, و …) استفاده کنیم.

 • Have you ever seen an elephant?  آیا تابه حال فیل دیده ای؟
 • I have met him before.  قبلا او را ملاقات کرده ام
 • I have never been to New York.  تابحال در نیویورک نبوده ام

زمان نامشخص – تجربه

می توانیم از حال کامل برای توضیح تجربه جدید که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده است، استفاده کنیم.

 • “How does he know how to use this software?”  “او چطور می داند که چگونه باید از این نرم افزار استفاده کند؟ “
 • “He has studied computing.”  “او حسابداری خوانده است”
 • “Yes, I have been to London.”  “بله، من لندن بوده ام”
 • “I have learned to play the piano.”  “من یاد گرفته ام پیانو بنوازم”

تغییرات پیشرفتی در طول زمان

ما از حال کامل برای توضیح تغییرات دارای پیشرفت در طول زمان استفاده می کنیم.

 • “Your English has improved.”  “انگلیسیت پیشرفت کرده است”
 • Video games have become very popular with young people.  بازی های ویدئویی در بین جوانان رواج پیدا کرده است

اقدام کامل نشده که انتظارش را دارید

ما از حال کامل برای توضیح یک فعالیتی استفاده می کنیم که انتظار داریم در آینده اتفاق بیفتد اما رخ نداده است. و ما هنوز منتظرش هستیم:

 • Mark hasn’t finished his homework yet.  مارک هنوز تکالیفش را تمام نکرده است
 • I still haven’t washed the dog.  من هنوز سگم را نشسته ام

چند فعالیت در زمان های مختلف

می توانیم از حال کامل برای توضیح فعالیت های مختلف در زمان های نامشخص در گذشته استفاده کنیم. فعالیت هایی که کامل شده اند اما ممکن است در آینده هم تکرار شوند.

 • We’ve been to France many times.  ما چندین بار فرانسه بوده ایم
 • I’ve called him 3 times!  من سه بار با او تماس گرفتم یا گرفته ام

مدت زمان – از گذشته تا به اکنون

معمولا از present perfect continuous یا حال کامل استمراری برای توضیح مدت زمان استفاده می کنیم . اگرچه برای انواعی از فعل ها می توانیم از حال کامل ساده برای توضیح چیزهایی استفاده کنیم که در گذشته شروع شده اند و تا به اکنون ادامه پیدا کرده اند (حال).

می توانیم فقط از این افعال استفاده کنیم:

 1. افعالی که حالت استمراری ندارند ( “love”, “hate”, “want”, “be”, “need” و …)
 2. کاربرد های غیر استمراری از افعال ترکیبی (“have”, “hear”, “feel”, “see” و ..)
 3. ”live”, “work”, “teach” و “study”

اقدام یا پدیده ای که ادامه دارد. هنوز تمام نشده است.

 • He has loved her for several years.  او چند سال است که عاشق او (خانم) است
 • She has worked at IBM since July.
 • I have had this car for 2 weeks.

اتفاقات ناتمام در زمان حال کامل یا پرزنت پرفکت

حال کامل اتفاقی را در گذشته شرح می دهد، اما دقیقا نمی گوید که چه زمانی اتفاق افتاده است. می توانیم دوره گذشته را با اصطلاحات زمانی ناتمام مانند: in the last week, this week, today محدود کنیم.

 • I have been to London.  من لندن بوده ام
 • I have been to London 4 times in the last month.  من ۴ بار در ماه گذشته لندن بوده ام
 • I have lost my keys 3 times this week. من هفته گذشته ۳ بار کلیدهایم را گم کرده ام

” در ماه گذشته” با “ماه گذشته” معنی یکسانی ندارد.

“Last month” یا “ماه گذشته” = ماه گذشته. یک زمان مشخص است. (بنابراین از گذشته ساده استفاده می کنیم.)

“in the last month” یا “در ماه گذشته” = دوره ای از زمان از یک ماه گذشته تا الان (بنابراین از حال کامل استفاده می کنیم)

۵-قوانین املایی

افعال با قاعده

اضافه کردن ed به فعل اصلی

 • Wash> washed
 • Earn> earned

افعال با قاعده که به e سایلنت منتهی می شود

اضافه کردن d به بیس فعل اصلی

 • change -> changed
 • lie -> lied

افعال با قاعده که با حرف صدادار و y به اتمام می رسند

باید به ریشه فعل ed اضافه کنید

 • play -> played
 • stay -> stayed

افعال با قاعده که به حرف صدادار و y ختم می شوند

تغییر “y” به “i” و اضافه کردن ed

 • marry -> married

افعال باقاعده ۱ بخشی منتهی به یک حرف بی صدا + حرف صدادار + حرف بی صدا

دوبار تکرار کردن حرف بی صدای نهایی و اضافه کردن ed

 • fit -> fitted
 • stop -> stopped

افعال با قاعده با بیش از ۱ بخش منتهی به حرف بی صدا + حرف صدادار + حرف بی صدا

دوبار تکرار کردن حرف بی صدا، فقط در صورتی که بخش نهایی کلمه استرس داشته باشد و اضافه کردن ed

 • prefer -> preferred
 • regret -> regretted

اگر بخش نهایی استرس ندارد، ed اضافه کنید

 • transfer -> transferred

افعالی که به l ختم می شوند (قوانین زبان انگلیسی بریتانیایی)

همیشه “l” را دوبار تکرار کنید و بعد ed را به فعل اضافه کنید

 • travel -> travelled
 • cancel -> cancelled

افعالی که به l ختم می شوند (قوانین انگلیسی آمریکایی)

در صورتی که بخش نهایی کلمه استرس دارد، حرف بی صدای آخر را دوبار تکرار کنید و ed اضافه کنید

اگر بخش نهایی استرس ندارد، ed اضافه کنید.

 • travel -> traveled
 • cancel -> canceled

گذشته افعال بی قاعده

هیچ قانون منطقی برای افعال بی قاعده وجود ندارد. فقط باید آن ها را حفظ کنید.

فعل شکل سوم فعل یا past participle
Break Broken
Buy Bought
Choose Chosen
Come Come
Do Done
Drink Drunk
Eat Eaten
Go Gone
Have Had
Make Made
Run Run
Say Said
See Seen
Think Thought

ویدیوی آموزشی

اگر توضیحات بالا کافی نبود یا برای تمرین بیشتر ویدیوی زیر را نیز تماشا کنید:

 

ویدیوی آموزش حال کامل

ویدیوی مثالی از مکالمه با ساختار حال کامل

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

حتما بخوانید!

7 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست