جدول گذشته کامل

آموزش گذشته کامل در زبان انگلیسی (گرامر با مثال)

گاما

از زمان گذشته کامل (present perfect) برای نشان دادن ارتباط بین زمان حال و آینده استفاده می شود. زمان عمل مربوط به قبل از زمان حال حاضر و نامشخص است. معمولا هم بیشتر برای ما نتیجه مهم است تا خود عمل.

تفاوت بین گذشته و گذشته کامل چیست؟

برای مرور این موارد، باید گفت که گذشته ساده در مورد یک پدیده یا اتفاقی صحبت می ‌کند که در گذشته رخ داده است. استفاده از گذشته ساده به گونه ‌ای است که مثلاً شما نمی توانید ترتیب اتفاقات خاصی را بیان کنید . درست مانند مثال زیر:

First, I ate an apple and a salad for lunch. Then my friend Sarah came up to me. Then she told me the news about her brother running away from home. I hugged her and she cried on my shoulder. Then we went home to find her mother.

اول یک سیب و بعد یک سالاد برای ناهار خوردم. سپس سارا دوستم پیش من آمد. بعد خبری را در مورد برادرش که از خانه فرار کرده بود، به من داد. من او را در آغوش گرفتم و روی شانه ام گریه کرد. بعد از آن به خانه رفتیم تا مادرش را پیدا کنیم.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

همان طور که می ‌بینید، جملات کاملاً خشک و یکنواخت هستند. به جای آن؛ زمانی که یاد می گیرید چگونه فقط از یک زمان گذشته ساده استفاده نکنید، قادر خواهید بود بعضی از اطلاعات را در اختیار افراد قرار دهید که راه جذاب تری می باشد.

I was eating a salad when my friend Sarah came and told me her brother had run away from home

در حال خوردن سالاد بودم که دوستم سارا آمد و گفت که برادرش از خانه فرار کرده بود.

در مثال بالا کلماتی که بولد شده ‌اند (“I was eating a salad”) زمان گذشته استمراری دارند و کلماتی که هم بولد شده اند و هم زیر آن ها خط کشیده شده است (“her brother had run away”) از زمان حال گذشته کامل استفاده کرده است.

استفاده از گذشته استمراری و گذشته کامل برای زمان هایی است که نمی خواهید فقط گذشته ساده را در جملات به کار ببرید.

روش ساخت گذشته ساده

برای شکل دادن گذشته کامل، ابتدا فاعل، بعد کلمه Had و سپس شکل سوم فعل استفاده کنید. همچنین می توانید از مخفف ها استفاده کنید:

I had = I’d; you had = you’d; he had = he’d; she had = she’d; we had = we’d; they had = they’d

توضیحات کامل راجب گذشته ساده را در اینجا داده ایم

برای ساخت گذشته کامل، ed را به مصدر فعل اضافه کنید. همین کار را برای هر فاعلی مثل من، تو، او (I, you, he) نیز انجام دهید.

 • I had started the computer but it took so long to boot up I used my iPad. (start — started)  من کامپیوتر را روشن کرده بودم اما خیلی طول کشید که از آیپدم استفاده کنم
 • I‘d started the computer.  من کامپیوتر را روشن کرده بودم
 • She had lived here many years before moving here again. ( live — lived)  قبل از این که دوباره به اینجا بیاید، سال های زیادی را اینجا زندگی کرده بود
 • She‘d lived here for 20 years.  او به مدت ۲۰ سال این جا زندگی کرده بود
 • They hadn’t complained about this before. ( complain — complained)  او قبلا در مورد این موضوع شکایت نکرده بود
 • They had complained about this two times before.  من قبلا دو بار در مورد این موضوع شکایت کرده بودم

گذشته کامل برای توصیف به کار می رود

1-گذشته کامل، زمان عمل یا حالتی که در گذشته آغاز می شود و تا زمان حال ادامه دارد را نشان می دهد

 • I have lived in Bristol since 1984 (+and I still do.)  من از سال 1984 در بریستول زندگی کرده ام (و تا الان زندگی می کنم)

2-عملی که مدتی است انجام شده اما هنوز تمام نشده است

 • She has been to the cinema twice this week (+and the week isn’t over yet.)  او این هفته دو بار به سینما رفته است (و هفته هنوز تمام نشده است.)

از دست ندهید: صرف فعل در زمانهای مختلف در انگلیسی

3-عمل تکراری که در یک دوره زمانی نامشخص بین گذشته و حال انجام می شود

 • We have visited Portugal several times.  ما چندین بار از پرتغال دیدن کرده ایم

4-عملی که به تازگی است تمام شده و با just می آید

 • I have just finished my work.  من به تازگی کارم را تمام کرده ام

5-عملی که در آن زمان اهمیتی ندارد

 • He has read “War and Peace”.  او کتاب “جنگ و صلح” را خوانده است (یعنی نتیجه خواندنش مهم است)

نکته: وقتی بخواهیم جزئیاتی در مورد when، who، where را بیان کنیم، از گذشته ساده استفاده می کنیم.

6-کار هایی که در گذشته شروع می شوند و تا زمان حال ادامه دارند

 • They haven’t lived here for years.   آن ها سال ها اینجا زندگی کرده اند. ( آن ها سال ها است که در این جا زندگی می کنند)
 • She has worked in the bank for five years.  او پنج سال در این بانک کار کرده است. (او پنج سال است که در این بانک کار می کند )
 • We have had the same car for ten years.  ما ده سال است که همین یک ماشین را داریم. (ما ده سال همین یک ماشین را داشته ایم )
 • Have you played the piano since you were a child?  از وقتی کودک بودید پیانو می نواختید؟ (از کودکی پیانو نوازی کرده اید؟)

7-کارهایی که در یک دوره زمانی شروع شده و آن دوره هنوز تمام نشده است

 • I have worked hard this week.  من این هفته خیلی کار کرده ام
 • It has rained a lot this year.  امسال خیلی باران باریده است
 • We haven’t seen her today.  ما امروز او را ندیده ایم

8-کار هایی که در یک دوره زمانی خاص بین گذشته و حال تکرار شده اند

 • They have seen that film six times  آن ها آن فیلم را 6 بار دیده اند
 • It has happened several times already.  این اتفاق قبلا چند بار افتاده است
 • She has visited them frequently.  او بار ها آن ها را دیده است
 • We have eaten at that restaurant many times.  ما چندین بار در آن رستوران غذا خورده ایم

9-کار هایی که در خیلی وقت پیش انجام شده اند (با just می آیند)

 • Have you just finished work?  آیا کار را تمام کرده اید؟
 • have just eaten.  من غذا خورده ام
 • We have just seen her.  ما او را دیده ایم
 • Has he just left?  آیا او رفته است؟

10-وقتی که زمان دقیق عملی مشخص یا مهم نیست

 • Someone has eaten my soup!  کسی سوپ من را خورده است
 • Have you seen ‘Gone with the Wind’?  آیا فیلم “بر باد رفته” را دیده اید؟
 • She’s studied Japanese, Russian, and English.  او زبان های ژاپنی، روسی و انگلیسی را یاد گرفته است

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش مکالمات مهم زبان انگلیسی (رایگان)

ساختن گذشته کامل

فرم گذشته کامل هر فعلی از دو عنصر ساخته می شود: شکل حال فعل کمکی have to+ شکل سوم فعل اصلی.

همان طور که می دانید شکل سوم هر فعل از ریشه آن فعل + ed ساخته می شود، مثل: played، arrived، looked.

شکل سوم افعال بی قاعده را هم باید حفظ کنید.

مثبت

فاعل

To have

شکل سوم فعل اصلی

She

has

visited.

منفی

فاعل

مفعول شکل سوم فعل اصلی

She

Has not ( hasn’t )

visited.

سوالی مثبت

To have

فاعل شکل سوم فعل اصلی

Has

she

visited?

سوالی منفی

To have + not

فاعل

شکل سوم فعل اصلی
Hasn’t She

visited?

گذشته ساده فعل Walk

مثبت

منفی

سوالی

I have walked.

من پیاده روی کرده ام.

I haven’t walked.

من پیاده روی نکرده ام.

Have I walked?

آیا من پیاده روی کرده ام؟

You have walked.

تو پیاده روی کرده ای.

You haven’t walked.

تو پیاده روی نکرده ای.

Have you walked?

آیا تو پیاده روی کرده ای؟

He, she, it has walked.

او پیاده روی کرده است.

He, she, it hasn’t walked.

او پیاده روی نکرده است.

Has he, she, it walked?

آیا او پیاده روی کرده است؟

We have walked.

ما پیاده روی کرده ایم.

We haven’t walked.

ما پیاده روی نکرده ایم.

Have We walked?

آیا ما پیاده روی کرده ایم؟

You have walked.

شما پیاده روی کرده اید.

You haven’t walked.

شما پیاده روی نکرده اید.

Have you walked?

آیا شما پیاده روی کرده اید؟

They have walked.

آن ها پیاده روی کرده اند.

They haven’t walked.

آن ها پیاده روی نکرده اند.

Have they walked?

آیا آن ها پیاده روی نکرده اند؟

تغییرات املایی با گذشته کامل

۱-گاهی اوقات هنگام ایجاد گذشته کامل، تغییرات املایی هم در آن ها اعمال می ‌شود. اگر فعل به حرف y  ختم شود، آن را به i  تبدیل می‌ کنیم و سپس ed اضافه می کنیم؛ البته زمانی که یک حرف بی صدا قبل از _y  قرار گرفته باشد:

 • Had you tried sushi before today? It’s great, isn’t it? (try — tried)  آیا تا به امروز سوشی را امتحان کرده بودی؟ عالی است، این طور نیست؟
 • We hadn’t studied the vocabulary before we took the exam. (study — studied)  ما قبل از امتحان، واژگان را مطالعه نکرده بودیم
 • I‘d cried on Valentine’s Day five years in a row but not this year. ( cry — cried)  من روز ولنتاین را ۵ سال به طور مداوم جشن گرفته بودم اما امسال این کار را نکردم

۲- اگر فعل با e به انتها برسد، فقط یک d اضافه می کنیم، نه .ed

 • Hadn’t the store already closed by the time you arrived? (close — closed, NOT: closeed)  آیا وقتی که رسیدی مغازه بسته بود
 • She had figured there would be six people for dinner but seven arrived. (figure — figured)  او فکر کرده بود که شش نفر برای شام خواهند آمد اما هفت نفر آمدند

۳-دو بار تکرار کردن حرف بی صدای آخر بعد از یک حرف صدادار با استرس کوتاه، در صورتی که فعل به شکل CVC یا (بی صدا – صدادار- بی صدا) ختم شود.

 • I had stopped eating meat but started again (stop — stopped: double the “p” then add “ed”)  خوردن گوشت را متوقف کرده بودم اما دوباره شروع کردم
 • She had planned to surprise her daughter for her birthday but she didn’t want a birthday party after all. (plan — planned)  برنامه ریزی کرده بود که دخترش را برای تولد سوپرایز کند اما او اصلاً دلش مهمانی تولد نمی خواست

(*استثنا زمانی است که CVC به w, x یا y ختم می شود. )

انواع بی قاعده شکل سوم فعل

بسیاری از فعل ها شکل سوم بی قاعده دارند.

 • We had eaten spaghetti three days in a row. (NOT : we have “eated”)  ما سه روز پشت سرهم اسپاگتی خورده بودیم
 • I had done the wash before my wife came home. (NOT : “doded”)  قبل از این که همسرم به خانه بیاید، شستشو ها را انجام داده بودم
 • I thought my dog had run away but he was sleeping in my bed. (NOT : “runned”)  فکر کردم که سگم فرار کرده بود اما او روی تختم خواب بود

متاسفانه باید این ها را حفظ کنید. لیست کامل افعال بی قاعده در اینجا (حتما باید برای یادگیری زبان حفظ باشید)

ویدیوی آموزش گذشته کامل

اگر توضیحات بالا کافی نبود می توانید از طریق ویدیوی زیر هم این زمان را یاد بگیرید:

 

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر   14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست