صفات تفضیلی و مقایسه ای

آموزش صفات تفضیلی (عالی) در انگلیسی (و صفات مقایسه ای)

گاما

فرض کنید که سه مرد در کنار یکدیگر ایستاده اند و هرکدام از آن ها قد متفاوتی دارند . حالا ما می خواهیم تفاوت قدی آن ها را توضیح دهیم و با یکدیگر مقایسه کنیم. برای انجام این کار باید از صفات تفضیلی (به انگلیسی superlative-adjectives) و مقایسه ای (به انگلیسی Comparative adjectives) استفاده کنیم.

 • Mohammad is tall.   محمد قد بلند است

در اینجا ما فقط از یک صفت استفاده کردیم .”بلند” صفت اصلی ما است.

 • Ali is taller than Mohammad.   علی از محمد قد بلندتر است

در اینجا اما دو نفر را مقایسه کردیم، علی و محمد . بنابراین از یک ساختار مقایسه ای استفاده کرده ایم.

Hossein is the tallest of them all.   حسین در بین آنها بلندترین است

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

در اینجا ” بلند ترین ” صفت عالی است. به معنای بیشترین چیزی که وجود دارد.

صفات تفضیلی و مقایسه ای: انواع

بر اساس نحوه ساخت یک صفت تفضیلی یا مقایسه ای، آن ها را به سه گروه دسته بندی می کنیم:

 • گروه اول: صفات تک سیلابی
 • گروه دوم: صفات چند سیلابی
 • گروه سوم: صفات بی قاعده

صفات تفضیلی و مقایسه ای: 1- تک سیلابی

صفات گروه اول فقط یک هجا دارند، هجا چیست؟

بر اساس تلفظ، یک کلمه به قسمت های مختلف تقسیم می شود . هر یک از این قسمت ها باید شامل یک حرف مصوت باشد و ما هر قسمت تقسیم شده را یک هجا می نامیم.

در اینجا چند نمونه از صفات تک سیلابی آورده شده است:

 • گرم hot
 • بزرگ big
 • بزرگ large
 • کوتاه short
 • بلند tall

صفات تک سیلابی: حالت مقایسه ای

زمانی که یک صفت تک هجایی داریم، می توانیم به سادگی آن را با افزودن -er به حالت تفضیلی و مقایسه ای دربیاوریم. یک صفت مقایسه ای دو چیز /افراد/ مکان را مقایسه می کند.

 • hot → hotter   گرم تر گرم
 • large → larger   بزرگ تر بزرگ
 • tall → taller   بلند تر بلند
 • dry → drier   خشک تر خشک

قوانین املایی صفات تفضیلی

همانطور که در قسمت های بالا مشاهده کردید ، هنگام تبدیل صفت ساده به تفضیلی برخی از تغییرات املایی به وجود می آیند. در این جا قوانینی که باید در این رابطه بدانید آورده شده است:

اگر صفت به -e ختم شود باید در ادامه به آن -r اضافه کنید.

 • large → larger   بزرگتر بزرگ
 • nice → nicer   خوبتر خوب
 • pale → paler   رنگ پریده تر رنگ پریده

اگر صفت به ترتیب صامت _ مصوت _ صامت ختم شود، باید صامت نهایی را دو برابر کرده و -er اضافه کنید.

 • big → bigger   بزرگ تر بزرگ
 • wet → wetter   خیس تر خیس
 • mad → madder   غمگین تر غمگین

اگر صفت با حرف صامت + -y به پایان رسید ، -y را به -i تغییر دهید ، سپس -er را اضافه کنید.

 • dry → drier   خشک تر خشک
 • sly → slier   حیله گرتر حیله گر

موارد استثنا

البته در این مورد استثنائاتی هم وجود دارد ، به طور مثال در برخی از صفات تک سیلابی که به -y ختم می شوند؛ -y به -i تبدیل نمی شود.

 • shy → shyer   خجالتی تر خجالتی

صفات تک سیلابی: حالت عالی

صفات عالی یک چیز /شخص/ مکان را با بقیه افراد در یک گروه مقایسه می کند. می توانید با افزودن پسوند -est به صفات تک سیلابی، از آن ها صفات عالی و حالت مقایسه ای بسازید. نکته مهم در اینجا حرف “the” است.

 • tall → the tallest   بلندترین بلند
 • large → the largest   بزرگ ترین بزرگ
 • dry → the driest   خشک ترین خشک

قواعد املایی صفات عالی

همانطور که در نمونه های بالا مشاهده کردید، زمانی که صفات عالی می سازیم، برخی تغییرات املایی رخ می دهد. در اینجا قوانین این تغییرات آمده است:

اگر صفت به -e ختم شود، -st را اضافه می کنیم.

 • large → the largest   بزرگ ترین بزرگ
 • nice → the nicest   بهترین بهتر
 • pale → the palest   کمرنگ ترین/رنگ پریده ترین کمرنگ/ رنگ پریده

اگر صفت به ترتیب صامت_مصوت_صامت ختم شد، صامت نهایی را دو برابر کنید و –est را اضافه کنید.

 • big → the biggest   بزرگ ترین بزرگ
 • wet → the wettest   مرطوب ترین مرطوب
 • mad → the maddest   دیوانه ترین دیوانه

اگر صفت با حرف صامت + –y به پایان رسید ، -y را به -i تغییر دهید ، سپس -est را اضافه کنید.

 • dry → the driest   خشک ترین خشک
 • sly → the sliest   باریک ترین باریک

صفات تفضیلی و مقایسه ای: ۲-چند سیلابی

صفات چند سیلابی دارای بیش از یک هجا هستند و می توان آن ها را به دو گروه تقسیم کرد:

1-صفات چند سیلابی

2-صفات چند سیلابی+ y –

صفات چند سیلابی: حالت مقایسه ای

یک صفت چند سیلابی را می توان با استفاده از صفت + حرف تعیین ‘more’ ، به حالت مقایسه ای درآورد.

 • beautiful → more beautiful   زیباتر زیبا
 • difficult → more difficult   سخت تر سخت
 • wonderful → more wonderful   فوق العاده تر فوق العاده

اما برای تبدیل صفت های چند سیلابی که به -y ختم می شوند به حالت مقایسه ای ، باید حرف -y را به i تبدیل کنیم و سپس پسوند er_ اضافه کنیم.

 • easy → easier   آسان تر آسان
 • funny → funnier   بامزه تر بامزه
 • pretty → prettier   زیباتر زیبا

صفات چند سیلابی: حالت عالی

صفات چند سیلابی با استفاده از حرف تعیین most و در ساختار “the + most + adj” می توانیم یک صفت عالی بسازیم.

 • beautiful → the most beautiful   زیباترین زیبا
 • difficult → the most difficult   سخت ترین سخت
 • wonderful → the most wonderful   فوق العاده ترین فوق العاده

اما در صفت های چند سیلابی که به حرف y- ختم می شوند، باید حرف y- را به -i تبدیل کرد و پسوند est اضافه کرد.

 • easy → the easiest   آسان ترین آسان
 • funny → the funniest   بامزه ترین بامزه
 • pretty → the prettiest   زیبا ترین زیبا

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

صفات تفضیلی و مقایسه ای: ۳_ بی قاعده

صفات بی قاعده، از قواعدی که پیش از این توضیح دادیم پیروی نمی کنند . بلکه باید اشکال مقایسه ای و عالی آن ها را حفظ کنید.

در جدول زیر می توانید صرف این صفات بی قاعده را مشاهده کنید.

عالی              تفضیلی

The best

بهترین

better

بهتر

good

خوب

The worst

بدترین

worse

بدتر

bad

بد

The best

بهترین

Better

بسیار بهتر

Well

بسیار خوب

The furthest

بیشترین،‌ وسیع ترین

Further

بیشتر، بعلاوه

Far (extent)

خیلی (وسعت)

The farthest

دورترین

Farther

دورتر

Far (distance)

دور (فاصله)

The most

بیشترین

More

بیشتر

Many

خیلی

The most

بیشترین

More

بیشتر

Much

زیاد

The least

کمترین

Less

کمتر

Little (amount)

کم (مقدار)

حرف اضافه ‘ than ‘

حرف اضافه ‘ than ‘ برای معرفی قسمت دوم در جملات مقایسه ای استفاده می شود.

 • Ali is taller than Ahmad.   علی از احمد بلندتر است
 • zahra is prettier than maryam.   زهرا از مریم بهتر است
 • The first question is more difficult than the second one.   اولین سوال از دومین سوال سخت تر است

مرور کلی

برای انجام عمل مقایسه بین افراد و اشیا، چاره ای نداریم بجز استفاده از صفات مقایسه ای و عالی، هر کدام از این صفات، سه نوع دارند که در طول مقاله به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت.

گروه سوم                                     گروه دوم                                              گروه اول

The yellow dress is better than blue one.

لباس زرد بهتر از لباس آبی است.

My mother is more beautiful than hers

مادر من زیباتر از مادر او است.

My husband is taller than his brother

شوهرم قد بلندتر از برادرم است.

تفضیلی

This is the best wedding dress

این بهترین لباس عروس است.

My mother is the most beautiful woman in the world

مادر من زیباترین زن در جهان است.

my husband is the tallest in their office

شوهر من در ادارشون بلند قدترین است.

عالی

ویدیوی آموزشی صفات تفضیلی و مقایسه ای

 

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

pdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست