عبارات قیدی

آموزش کامل time clauses در انگلیسی (به زبان ساده)

گاما

Time clause یا همان عبارات قیدی مربوط به زمان شامل دو عبارت می شوند: عبارت اصلی و عبارت زمانی که در انگلیسی به آن time clauses گفته می شود. عبارات زمانی با کلماتی مثلwhen, whenever, while, as, since after, before, until, as soon as و once شروع می شوند.یک عبارت زمانی می تواند قبل یا بعد از عبارت اصلی جمله بیاید بدون اینکه معنی آن تغییر کند. اگر این عبارت زمانی به زمان آینده اشاره داشته باشد در time clauses از زمان حال ساده (Simple Present) استفاده می کنیم. در چنین شرایطی عبارت اصلی جمله نیز به این شکل آورده می شود:

Imperative یا modal + infinitive یا shall/will + infinitive/perfect infinitive

وقتی در یک عبارت پیچیده از عبارت زمانی استفاده می شود، time clause یا همان عبارت زمانی به آینده اشاره می کند. به طور معمول زمان آینده با کلمات (will/shall (shall با فاعل I یا We می آید نشان داده می شود اما نه در عبارت تابع؛ بلکه در همان عبارت اصلی جمله پیچیده به زمان آینده اشاره می کنیم.

به جملات زیر دقت کنید:

 • Peter will return soon. Then he will telephone you.  پیتر به زودی برمیگردد. بعد به شما تلفن خواهد کرد
 • Peter will telephone you when / as soon as he returns.  وقتی که/ به محض اینکه پیتر برگردد به شما تلفن خواهد کرد

همان طور که می بینید مرجع جمله ما زمان آینده است که در عبارت اصلی جمله آورده شده. برخی اوقات نیز ممکن است برای اشاره به زمان آینده از Present Simple (حال ساده) یا Present Perfect (حال کامل) استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • I will return your book on Monday. I will have read it by then.  من روز دوشنبه کتابت را برمی گردانم. تا آن وقت آن را خوانده ام

می توانیم این دو جمله را در قالب یک جمله پیچیده با هم ترکیب کنیم و به شکل زیر بیاوریم:

 • I will return your book on Monday when / as soon as I have read it.  وقتی که/ به محض اینکه کتاب را خواندم، روز دوشنبه آن را به شما برمیگردانم

این قانون برای جمله پیچیده ای که شامل یک عبارت یا بند زمانی با ارجاع به زمان آینده باشد اعمال می شود. در این حالت برای اشاره به زمان آینده از کلماتی مثل: after, before, till, until, whenever و یا هر عبارت دیگری که می تواند جایگزین when و as soon as شود مثل عبارات the moment, immediately , the minute, the day استفاده می کنیم.

مثال:

 • He will call you immediately / the moment he gets home.  او بلافاصله با شما تماس خواهد گرفت/ او به محض رسیدن به خانه با شما تماس خواهد گرفت
 • Once you’ve seen one of his pictures, you’ve seen them all.  علاوه بر این عبارت اصلی جمله می تواند شامل یک فعل امری (imperative) هم باشد
 • Come and see me me as soon as you have a spare minute.  به محض اینکه وقت پیدا کردی بیا و من را ببین

Till / Until (تا وقتی که)

این دو کلمه نشان دهنده پایان دوره زمانی در جمله هستند و می توان آنها را به جای همدیگر به کار برد. Till و Until در جمله به همراه یک فعل نشان دهنده انجام یا عدم انجام یک عمل آورده می شوند که در یک نقطه زمانی خاتمه پیدا می کند.

مثال:

 • Wait till I come / I return. صبر کن تا من بیایم/ برگردم

حالا به این جمله دقت کنید:

 • Don’t leave / You mustn’t leave نرو/ نباید بروی

در این جمله احساس انتظار در طول دوره ادامه پیدا می کند و در نقطه خاصی به پایان نمی رسد. بنابراین افعال ‘Leave’ و ‘go’ نمی توانند جایگزین فعل ‘wait’ در جمله اول شوند چون نشان دهنده عملی هستند که در یک نقطه زمانی انجام نشده بلکه در طول زمان به وقوع می پیوندد.

Since (از وقتی که)

وقتی جمله ما شامل یک عبارت زمانی است، این عبارت زمانی می تواند نقطه شروع عمل را نشان بدهد. در این شرایط، عبارت زمانی جمله که با فعل زمان گذشته همراه است نقطه آغاز عمل را نشان می دهد و فعل عبارت اصلی جمله که با حال کامل یا Present Perfect می آید نشان دهنده ادامه یافتن آن عمل در زمان حال یا گذشته است.

مثال:

 • Since I left school (till now), I’ve only seen him once.  از وقتی که مدرسه را تمام کردم ( تا الان)، فقط یک بار او را دیده ام
 • I met Peter last week since we left school (till then), we had often written to each other.  من پیتر را هفته پیش بعد از پایان مدرسه( تا الان) دیدم، ما گاهی اوقات برای هم نامه می نویسی

نکته دیگر این است که Since به دنبال یک فعل به زمان حال (Present) یا حال کامل (Present Perfect) می آید و به عملی اشاره می کند که در یک بازه زمانی اتفاق افتاده و معنای آن هنوز ادامه دارد.

 • Since we’ve left we met many people. از وقتی که از هم جدا شدیم افراد زیادی را ملاقات کردیم

در این جمله ما نمی توانیم فعل ‘left’ را با ‘came’ جابجا کنیم چون به یک عمل خاص اشاره می کند.

While (وقتی که، در حالیکه)

While به این معنا اشاره می کند که یک عمل خاص در یک دوره زمانی اتفاق افتاده است. به مثال های زیر توجه کنید:

 • The postman arrived while I was having a bath.  وقتی داشتم حمام می کردم پستچی آمد
 • I was doing my homework while the children were playing.  وقتی بچه ها مشغول بازی بودند من تکالیفم را انجام می دادم
 • Peter waited while I had a bath.  وقتی من حمام می کردم پیتر منتظر بود

در جمله A و B می توان به جای کلمه ‘while’ از ‘when’ و یا ‘as’ هم استفاده کرد اما در جمله C، به جای ‘while’می شود از ‘as’ استفاده کرد و معمولا در یک چنین جمله ای ‘when’ به کار نمی رود (‘when’ اشاره به یک زمان مشخص دارد).

مثال:

 • I cut myself when I was shaving.  وقتی صورتم را اصلاح می کردم پوستم را بریدم
 • The robber was arrested as he was leaving the bank.  سارق هنگام خروج از بانک دستگیر شد

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

زبانمهر

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست