have got

آموزش گرامر have got در زبان انگلیسی (با ترجمه و مثال)

گاما

در این مطلب به زبان ساده یک نکته گرامری زبان انگلیسی را یاد می گیرید. کلمه have got و شکل گذشته، سوالی و همه شکل های رایج این کلمه:

۱-شکل ساده کلمه have یعنی to have

 • “I have two children.”  من دو فرزند دارم
 • “He has a beautiful house in London.”  او یک خانه زیبا در لندن دارد

به یاد داشته باشید: have یک فعل معمولی در انگلیسی است. برای زمان حال ساده از افعال کمکی do و does برای منفی و سوالی کردن استفاده کنید. در گذشته از did برای سوالی کردن و didn’t برای منفی کردن استفاده کنید.

 • Do you have any money?”
 • Does he have any children?”
 • “We don’t have much time.”
 • “She doesn’t have a big car.”
 • Did he have a good holiday?”
 • We didn’t have a holiday last year.”

۲-شکل ساده have got

ما می توانیم از have got برای صحبت کردن درمورد مالکیت در زمان حال استفاده کنیم.

 • I have got a new car.
 • You have got a nice house.
 • He / she has got an important job.
 • We have got pizza for dinner.
 • They have got two beautiful children,

۳- شکل مخفف

 • I’ve got a new car.   من یک ماشین جدید خریدم
 • You’ve got a nice house.   شما خانه خوبی دارید
 • He’s got / She’s got an important job.   او شغل مهمی دارد
 • We’ve got pizza for dinner.  ما برای شام پیتزا داریم
 • They’ve got two beautiful children.   آنها دو فرزند زیبا دارند

۴- حالت سوالی

Have got یک فعل دو بخشی است، have و has (برای سوم شخص) به عنوان فعل کمکی عمل می کنند. این یعنی در سؤال لازم نیست از do یا does استفاده کنید. مانند افعال to be و مدال ها، برای سوالی کردن کافی است ترتیب کلمات را تغییر دهید.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • I have got = Have I got…?
 • You have got = Have you got…?
 • He / she has got = Has she / he got…?
 • We have got = Have we got…?
 • They have got = Have they got…?

مثال ها:

 • Have I got time to go shopping before the film starts?  آیا من قبل از شروع فیلم وقت کافی برای خرید دارم؟
 • Have you got room in your bag for my phone?  آیا برای تلفن من در کیف خود جا دارید؟
 • Has he got any children?  آیا او فرزندی دارد؟
 • Have we got a bottle of water for the car journey?  آیا برای سفر خود با ماشین یک بطری آب داریم؟
 • Have they got a new car?  آیا آنها یک ماشین جدید دارند؟

۵- پاسخ های کوتاه

 • Yes, I have / No, I haven’t
 • Yes, you have / No, you haven’t
 • Yes, he / she has / No, he / she hasn’t
 • Yes, we have / No, we haven’t
 • Yes, they have / No, they haven’t

۶- حالت منفی

با منفی کردن have می توانید have got را منفی کنید:

 • haven’t got time.
 • You haven’t got time.
 • He / she hasn’t got time.
 • We haven’t got time.
 • They haven’t got time.

۷- زمان گذشته

شما نمی توانید برای صحبت کردن درباره مالکیت در زمان گذشته از haven’t got استفاده کنید. برای این کار از شکل گذشته فعل have استفاده می شود: had

 • Last year I had a lot more time.  سال گذشته وقت خیلی بیشتری داشتم..

دقت کنید که  Last year I had got a lot more time اشتباه است. شکل درست، همان جمله بالاست که می بینید.

۸- موارد دیگر استفاده از have/ have got

برای صحبت در مورد بیماری ها:

 • She has the flu.
 • She has got the flu.

برای صحبت کردن در مورد تعهدات و باید ها:

 • I have to study for the exam.
 • I’ve got to study for the exam.

در موقعیت های مختلف:

 • I have / have got
 • … an idea
 • … a suggestion / proposal
 • … a feeling that…
 • … brown hair and blue eyes

اشتباهات متداول

از اشتباهات زیر با have / have got خودداری کنید:

 • I haven’t any brothers or sister  “من هیچ برادر یا خواهری ندارم”

به یاد داشته باشید: شکل منفی I haven’t got یا I don’t have است.

 • “Have you got a new coat?”
 • “Yes, I have got.”
 • “Yes, I’ve.”

به یاد داشته باشید: شکل کوتاه have got ، have است “. شما نمی توانید آن را به صورت I’ve خلاصه کنید.

 • “Last week I had got a bad cold.”  هفته گذشته سرماخوردگی بدی داشتم

به یاد داشته باشید: در زمان گذشته، به جای have got از have استفاده می کنیم.

یک جایگزین با نام ’s

ما همچنین می توانیم از ’s برای صحبت کردن در مورد مالکیت استفاده می کنیم.

 • Sarah’s eyes are blue.  چشمان سارا آبی هستند
 • John and Jane’s children are very tall.  فرزندان جان و جین بسیار قدبلند هستند

به یاد داشته باشید:

۱- ما معمولاً از ‘s برای افراد استفاده می کنیم، نه اشیا.

 • John’s car is big.

برای اشیا، از دو اسم بدون ‘s یا of استفاده کنید:

 • “The car windows are dirty.” Or “The windows of the car are dirty.”  پنجره های ماشین کثیف هستند

(The car’s windows are dirty اشتباه است.)

۲-  ‘s را بعد از اسم های مفرد و بعد از اسم های جمع بی قاعده بکار ببرید.

 • My son’s bedroom. (One son, one bedroom.)
 • The women’s football team. (More than one woman, one football team.)

(‘)صرفاً پس از یک اسم باقاعده و جمع قرار می گیرد.

 • My sons’ bedroom. (More than one son, one bedroom.)
 • The girls’ school. (More than one girl, one school = a school for many girls)

۳-وقتی به مالکیت دو نفر اشاره می کنید، ‘s را پس از فرد دوم قرار دهید.

 • Susan and Tom‘s children.

راه های دیگر برای صحبت کردن در مورد مالکیت

۱- استفاده از Own

 • She owns a sports car.  او صاحب یک ماشین اسپرت است
 • I own a mountain bike.  من یک دوچرخه کوهستانی دارم
 • The person who owns something is “the owner”.  کسی که مالک چیزی است “مالک” آن است
 • “Can the owner of the blue Smart please come to reception?”  آیا صاحب اسمارت (خودرو میکروکار) آبی می تواند به پذیرش مراجعه کند؟

۲- استفاده از belong to

 • Who does this scarf belong to? این روسری متعلق به کیست؟
 • The red car belongs to my husband.  ماشین قرمز متعلق به شوهر من است

۳- استفاده از ضمایر ملکی

 • That book is mine.  آن کتاب مال من است
 • Those keys are yours.  آن کلیدها مال شما هستند

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست