دختر ایتالیایی

متن (تکست) زیبای ایتالیایی برای کسی که عاشقش هستید!

بنر گاما

ولنتاین نزدیک است و ممکن است شما هم به این فکر افتاده باشید که عبارت های عاشقانه ایتالیایی یاد بگیرید. ما در این مطلب جملات زیبا و رمانتیک ایتالیایی را در اختیارتان می گذاریم. امیدواریم تاثیر خوب و مثبتی در روابط عاشقانه تان داشته باشد.

جملات عاشقانه ایتالیایی

اول از همه باید بدانید که به Saint Valentine در ایتالیایی San Valentino ( سان والنتینو) گفته می شود. برخلاف انگلیسی زبان ها که روز ولنتاین برای ابراز علاقه از عبارت معروف “?Will you be my Valentine” استفاده می کنند، ایتالیایی ها در این روز جملات دیگری به کار می برند. اگر قرار است به یک دختر ابراز علاقه کنید باید بگویید: ?Vuoi essere la mia ragazza ( معشوقه من میشوی؟) و اگر قرار است احساساتتان به یک پسر را نشان بدهید باید از عبارت ?Vuoi essere il mio ragazzo (معشوق من می شوی؟) استفاده کنید. اما این عبارات معمولا بین نوجوانان رایج است.

اگر می خواهید با کسی قرار بیرون رفتن بگذارید می توانید با این جمله از او درخواست کنید:

 • Vuoi uscire con me? [vuoi ooh-SHEE-reh kohn meh] (با من بیرون می آیی؟)

جملات عاشقانه و رمانتیک ایتالیایی برای روز ولنتاین

 • Mi piaci [mee PYAH-che] من دوستت دارم
 • Mi sono innamorato di te [mee SOH-noh in-nahm-oh-RAH-toh dee teh]  (من عاشقت شده ام ( جمله ای که آقایان باید بکار ببرند
 • Mi sono innamorata di te [mee SOH-noh in-nahm-oh-RAH-tah dee teh]  (من عاشقت شده ام ( جمله ای خانم ها باید بکار ببرند
 • Sono innamorato di te [SOH-noh in-nahm-oh-RAH-toh dee teh]  (عاشقتم (جمله ای که آقایان باید بکار ببرند
 • Sono innamorata di te [SOH-noh in-nahm-oh-RAH-tah dee teh]  (عاشقتم (جمله ای که خانم ها باید بکار ببرند
 • Ti amo [tee AH-moh] دوستت دارم
 • Ti amo anch’io [tee AH-moh ahn-KEE-oh] من هم تو رو دوست دارم
 • Ti adoro [tee ah-DOH-roh] تو رو می پرستم
 • Ti amerò per sempre [tee ah-meh-ROH pehr SEHM-preh] برای همیشه دوستت دارم
 • Sei la mia vita [sey lah MEE-ah VEE-tah] تو زندگی منی
 • Sei bellissima [sey behl-LEES-see-mah] تو زیبا و قشنگی ( به خانم ها)
 • Sei bellissimo [sey behl-LEES-see-moh] تو زیبا و جذابی ( به آقایان)
 • Amore [ah-MOH-reh] عشق
 • Amore mio [ah-MOH-reh MEE-oh] عشق من
 • Tesoro mio/tesoro [teh-SOH-roh MEE-oh] عزیز من، شیرین من
 • Mi vuoi sposare? [mee vwoi spoh-SAH-reh] با من ازدواج می کنی؟
 • Dammi un bacio [DAHM-mee oon BAH-choh] بذار ببوسمت
 • Bàciami [BAH-chah-mee] من رو ببوس

هدایای روز ولنتاین

 • un mazzo di rose rosse [oon MAHT-tsoh dee ROH-seh ROHS-seh]  دسته گل رز قرمز
 • una scatola di cioccolatini [OO-nah SKAH-toh-lah dee choh-koh-lah-TEE-nee]  جعبه شکلات
 • gioielli [joh-YEL-lee] جواهرات
 • una collana [OO-nah kohl-LAH-nah] گردنبند
 • un anello [oon ah-NEHL-loh] حلقه
 • un bracciale or braccialetto [oon brahch-CHAH-leh or brahch-chah-LEHT-toh] دستبند
 • orecchini [oh-rehk-KEE-nee] گوشواره

حالا که کلی جمله عاشقانه ایتالیایی یاد گرفتید ولنتاین مبارک! Buon San Valentino!

 


italian

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی چرب زبان، ایتالیایی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان ایتالیایی مثل بلبل حرف بزن!


 

بسیار کاربردی

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست