تشکر در روسی

چگونه در زبان روسی تشکر کنیم؟ (روش رسمی و خودمانی)

گاما

مشهورترین عبارت روسی برای گفتن “متشکرم” می تواند عبارت “(cпасибо. ” (اسْپای-سیبا) باشد. در حالی که این واژه را در بسیاری از موقعیت ها می توانید به کار ببرید، بهتر است که روش های دیگر بیان و پاسخ به جملات تشکرآمیز را بدانید.

بخش ۱: عبارت های اصلی

۱-برای ابراز تشکر در زبان روسی می توانید از “cпасибо” استفاده کنید. این عبارت متداول ترین روش گفتن “متشکرم” در زبان روسی بوده، و برای اکثر موقعیت ها مناسب است.

 


می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان روسی چرب زبان، روسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان روسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • تلفظ “cпасибо” به شکل: (اسْپایْ-سیبا) است.
 • در حالی که عبارت ذکر شده؛ بسیار رایج است، ولی در واقع برای گفتن “ممنون” به زبان روسی تا حدودی غیر رسمی تلقی می شود. احتمالاً می توانید بیشتر مکالمات را با استفاده از این عبارت به تنهایی انجام دهید، اما اگر می خواهید تشکری عمیق تر نسبت به بزرگان یا همکاران کسب و کارتان ابراز کنید ، شاید لازم باشد از عبارتی رسمی تر استفاده کنید.

سؤال” در زبان روسی، روشهای متداول برای گفتن” ممنون ” کدام است؟

آنا گوریووا ، یک روسی زبان بومی، پاسخ داده است: “یکی از رایج ترین کلماتی که برای” تشکر کردن “استفاده می شود،Спасибо (اسْپایْ-سیبا)  است. می توانید به آن واژه ای اضافه کنید تا بگویید: “خیلی ممنونم”большое спасибо (بالْشوئِه اسپایْ سیبا) شما می توانید در هر شرایطی که می خواهید به زبان خودتان بگویید “متشکرم”، از Спасибо استفاده کنید”.

۲- هنگامی که از شما تشکر می شود پاسخ چیست؟ ابتدایی ترین روش برای پاسخ در فارسی عبارت قابلی نداشت می باشد که معادل انگلیسی آن می شود “you`re welcome” و در زبان روسی می توانید از عبارت های زیر استفاده کنید:

 • “пожалуйста” که به شکل پاژائوسْتا تلفظ می شود.
 • توجه داشته باشید که “пожалуйста” به معنای “لطفاً” به زبان روسی نیز هست. قرار گیری در جمله؛ معنای اصلی را تعیین می کند ، بنابراین زمانی که از شما تشکر نشده باشد؛ اگر بگویید “пожалуйста” به جای آن که معنای خواهش می کنم داشته باشد؛ معنی لطفاً می دهد.

معاشرت کردن

روشهای ساده سلام و احوالپرسی+ تشکر کردن در زبان روسی

بخش ۲: عبارت های تشکر آمیز دیگر

۱٫ برای تأکید بر تشکر و قدر دانی می توانید از “Болшое спасибо” استفاده کنید. اگر می خواهید تشکر بیشتری از حد معمول ابراز کنید، در زبان روسی، می توانید از این عبارت استفاده کنید که معنای آن می شود: “خیلی ممنونم”.

 • واژه ی “Большое спасибо” به شکل بالشوئِه اسپایْ-سیبا تلفظ می شود.
 • توجه کنید که واژه اصلی “thank you” در عبارت “спасибо” نهفته است، اصطلاح “Большое” به معنی “عالی” یا “بزرگ” است ، بنابراین ترکیب این دو اصطلاح در یک عبارت به معنای واقعی کلمه به معنای “خیلی متشکرم” می باشد.

۲- عبارت “огромное спасибо” را برای مواردی می توانید به کار برید که می خواهید قویاً تشکر کنید. هنگامی که شخصی لطف قابل توجهی به شما می کند، می توانید از این عبارت استفاده کنید که به معنای “یک دنیا ممنون” می باشد.

 • “огромное спасибо” را به صورت آگْرومْنِه اسپایْ-سیبا تلفظ کنید.
 • اصطلاح “огромное” را می توان به صورت “عظیم” یا “بیکران” ترجمه کرد. با اضافه کردن آن به اصطلاح اصلی спасибo(به معنای متشکرم)، شما مستقیماً می گویید “یک دنیا تشکر”.

۳- تشکر از لحاظ عاطفی با “Тысяча благодарностей” بیان می شود. در حالی که این عبارت نیز یک عبارت غیررسمی است، و زمانی که از این عبارت استفاده می کنید؛ ترجمه ای معادل “هزاران بار تشکر” دارد.

 • عبارت “Тысяча благодарностей” به شکل تی سی چِبْلا گادارنِستی  تلفظ می شود.
 • اصطلاح “Тысяча” به معنای “هزار” و “благодарностей” شکل اسمی “سپاسگزاری” یا “تشکر” است ، بنابراین به کار بردن این دو عبارت در کنار هم؛ معنایی معادل هزاران بار تشکر می دهد.

۴- برای آن که بخواهید پاسخ منفی داده و تشکر کنید؛ عبارت “нет ، спасибо” را به کار می برید. اگر لازم باشد که پیشنهاد کسی را رد بکنید، می توانید از این عبارت استفاده کنید که معنای “نه ، متشکرم” دارد.

 • جمله ی “нет، спасибо” به شکل نیِت اسپایْ-سیبا تلفظ می شود.
 • در زبان روسی اصطلاح “нет” به معنای “نه” است، بنابراین این ترجمه ی کلمه به کلمه عبارت “نه ، متشکرم” می باشد.

۵- برای موقعیت های رسمی می توانید از عبارت “Благодарю ” استفاده کنید. اگر باید احترام بیشتری را نسبت به حد معمول نشان دهید، این یکی از ساده ترین عباراتی است که می توانید برای این موقعیت استفاده کنید.

 • عبارت”Благодарю вас” به شکل بوآ گاداریو واسْ تلفظ می شود.
 • معادل انگلیسی این عبارت می تواند “من خیلی از شما سپاسگزار هستم” می باشد. این عبارت زمانی مناسب است که می خواهید با همکاران تجاری ، بزرگان یا افرادی که نمی شناسید صحبت کنید.
 • هرچند این کلمه به صورت همان متشکرم، ترجمه می شود؛ اما شکل مؤدبانه تری دارد. لغت  “Благодарю” صورت رسمی برای عبارت Thank you (متشکرم) می باشد؛ و  “вас”عبارتی است که برای تأکید بر صورت مؤدبانه و رسمی “you” و با معنای شما به کار می رود.

۶-برای یک موقعیت”رسمی” دیگر می توانید بگویید:”Благодарю сердечно”. اگر می خواهید در کنار واژه اصلی چیزی بگویید ، می توانید از این عبارت استفاده کنید که ترجمه آن به شکل “از صمیم قلب سپاسگزارم” می باشد.

 • عبارت “Благодарю сердечно” به شکل بوآ گاداریو سِرْدیِچْنا تلفظ می شود.
 • این عبارت با “Благодар Б” ایجاد شده است، که ریشه مؤدبانه ای با معنای “با تشکر” می باشد. اصطلاح “сердечно” از اصطلاح اصلی “cardio-heart” (قلب) (сердце) گرفته می شود و غالباً به صورت “صمیمانه” یا ” از صمیم قلب” ترجمه می شود ، بنابراین ترجمه ی مستقیم کل عبارت ممکن است “از صمیم قلب سپاسگزارم. “

۷- برای بیان تشکر رسمی می توانید عبارت “Благодарю от всей души” را به کار ببرید. سعی کنید از این عبارت برای بیان تشکر بیشتر و صمیمانه به صورت مؤدبانه یا رسمی استفاده کنید. در اصل ، شما به شخص مقابل تان می گویید: “از ته قلبم متشکرم” یا “با تمام وجود از شما سپاسگزارم”.

 • عبارت “Благодарю от всей души” به شکل بوآ گاداریو اُتْسْوی دوشِه ترجمه می شود.
 • این عبارت دیگری است که از “Благодарю” مؤدبانه به عنوان نقطه شروع آن استفاده می کند. کلمه “от” به معنی “از” و “всей” به معنی “همه” است. ترجمه مستقیم تر “души” می تواند “روح” باشد ، اما اساساً هسته اصلی یک انسان را توصیف می کند، بنابراین می توانید در بعضی موارد آن را “قلب” ترجمه کنید. به همین ترتیب، ترجمه این عبارت به صورت کلمه به کلمه به معنای “با تمام وجودم متشکرم” یا “از صمیم قلبم متشکرم” می باشد.

در حال صحبت کردن

۱۹ عبارت کاربردی عاشقانه در زبان روسی که باید بلد باشید!

بخش ۳: پاسخ های خودمانی

۱- برای پاسخهای خودمانی از “Не за что” استفاده کنید. اگر به دنبال روشی برای پاسخگویی خودمانی هستید وقتی شخصی از شما تشکر می کند ، می توانید این عبارت را به عنوان روشی برای گفتن “چیزمهمی نبود” یا “مشکلی نیست” قرار دهید.

 • عبارت “Не за что” به شکل نیزاشْتُ بیان می شود. این عبارت را نمی توان مستقیماً به انگلیسی ترجمه کرد. اصطلاح “He” به معنای “not” یا “no” است. کلمه “за” به معنی “for” (برای) و “что” به معنی “چه” یا “آن” است. در اصل، ترجمه ی تحت اللفظی آن می شود: “نه برای آن” یعنی در واقع می گویید که نیازی به تشکر نیست.

۲- به عنوان یک پاسخ خودمانی می توانید عبارت “Да что вы ، не стоит меня благодарить” را بررسی کنید. اگر با کسی در شرایط غیر رسمی صحبت می کنید، پس از آن که فردی از شما برای چیزی تشکر می کند؛ می توانید این عبارت را برای گفتن “حرفش را نزنید” به کار ببرید.

 • عبارت “да что вы، не стоит меня благодарить” به شکل داشْتو وِ، نیسْتویْت مین یا بلاگاداریت  تلفظ می شود.
 • همچنین می توانید در اکثر شرایط این عبارت را به شکل “да что вы” کوتاه کنید.
 • ترجمه مستقیم این عبارت کمی گیج کننده می باشد. بخش اول عبارت ، “да” (به معنای بله) “что” (به معنای که / چه) “вы” (به معنای شما) عمدتاً بر تشکر کردن تأکید می کند. بخش دوم ، “не” (به معنای نه) ” стоит” (به معنای باید) “меня” (به معنای من) “благодарить” (به معنای تشکر) بیان می کند که شخص دیگر لازم نیست برای ارائه لطفی که داشته اید؛ تشکر کند.

۳- اگر می خواهید در پاسخ به فردی که از شما تشکر کرده است؛ شما نیز تشکر کنید، می توانید از ” лагодато я должен شما поб благодарить ” استفاده کنید. از این عبارت به عنوان روشی برای گفتن “من باید از شما تشکر کنم” استفاده کنید.

 • عبارت “это я должен т поб благодарить” به شکل اِتو یا دولْژِن تِ پُبْ بْلاگاداریت تلفظ می شود.

هنگامی که جمله را به قسمت های جداگانه آن تجزیه می کنیم، ترجمه انگلیسی به نوعی متلاطم می شود ، اما حسی که جمله منتقل می کند، مشخص است. عبارت “это” به معنی “این” ، ” я” به معنای “من” ، “должен” به معنی “باید” یا، ” вас” به معنی “شما” است و “поб благодарить” به معنی “تشکر” است. به همین ترتیب ، مستقیم ترین ترجمه این جمله می شود: “من باید از شما تشکر کنم.”

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست