اعداد در فرانسه

آموزش اعداد به زبان فرانسه+ فیلم (و آموزش شمارش با همه نکات)

گاما

تا چند می توانید به زبان فرانسوی بشمارید ؟ نگران نباشید در این مقاله شمارش اعداد از 1 تا 100 به شما آموزش داده می شود.

فرض کنید هنگام ملاقات با چند دوست فرانسوی، از شما سن تان پرسیده می شود. این جا است که به اهمیت اعداد پی می برید و می گویید ای کاش در کلاس زبان فرانسه بیشتر دقت کرده بودم!

اگر یادگیری فرانسه را شروع کرده اید، احتمالا با لغات اصلی فرانسوی آشنا شده اید و حالا آماده اید که یادگیری اعداد به زبان فرانسوی را آغاز کنید . اگر قبلا باun ،deux ، trois آشنایی دارید پس می دانید که این ها همان ” یک، دو، سه ” هستند. شمارش در فرانسوی ممکن است نسبتا ساده به نظر برسد. اما چقدر سخت می شود عددی مثل zero ( صفر ) در فرانسوی هم zéro  باشد؛ اما تلفظش فرق داشته باشد. از طرفی هم زبان فرانسوی فقط تا عدد 70 از قوانین معمول شمارش پیروی می کند، اما از آن جا به بعد و تا 100 کمی اوضاع پیچیده می شود. جای نگرانی نیست، با گذشت زمان و تمرین خیلی زود برای تان عادی می شود. برای آشنایی با قوانین، نکات و دسترسی به یک جدول اعداد فرانسوی ، ادامه این مقاله را بخوانید.

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

اعداد 1 تا 10 به زبان فرانسه

بیایید با اعداد 1 تا10 که نسبتا ساده هستند، شروع کنیم.

 • 1: un (آن)
 • 2: deux(دو)
 • 3: trois(تُخْوا)
 • 4: quatre(کَتْخ)
 • 5: clinq(کلانْک)
 • 6: six(سیس)
 • 7: sept(سِت)
 • 8: huit(ویت)
 • 9: neuf(نوف)
 • 10: dix(دیس)

un یا une ؟

اگر تا به حال به کسانی که به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند، گوش داده‌ باشید، احتمالا متوجه شده اید که دو کلمه un و une وجود دارد که معادل “a / an” و همچنین “one” انگلیسی هستند. این دو با جنسیت متفاوتشان برای اسم های فرانسوی استفاده می شوند. un مذکر و une مؤنث است . قانون بسیار ساده ای دارد: اگر شی مذکر باشد، از un و اگر مؤنث باشد، از une استفاده می کنید. به طور مثال یک سگ، un chien و یک میز، une table می شود . هنگام ورود به رستوران معمولا برای درخواست میز می ‌گویند که: une table, s’il vous plait.

اعداد 11 تا 20 به زبان فرانسه

حالا به سراغ اعداد 11 تا 20 بروید که کمی بی قاعده هستند اما با کمی تلاش به راحتی می توان آن ها را حفظ کرد.

 • 11: onze (اونْز)
 • 12: douze(دوز)
 • 13: treize(تْخِز)
 • 14: quatorze(کِتوقْز)
 • 15: quinze(کُنْز)
 • 16: seize(سِزْ)
 • 17: dix-sept(دی-سِت)
 • 18: dix-huit(دیز-ویت)
 • 19: dix-neuf(دیز-نوف)
 • 20: vingt(وان)

اعداد 1 تا 100 به زبان فرانسوی

همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید، اعداد فرانسوی از 20 تا 69 نسبتا با قاعده هستند. توجه به این نکته مهم است که از سال 1990 تصویب شد که در املای اعداد فرانسوی، هر عددی که از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشد، باید خط تیره یا خط فاصله داشته باشد . پس et را هم به عدد اضافه می کنید. برای اعداد یکان، خود عدد و خط فاصله را اضافه می کنید.

به محض رسیدن به عدد هفتاد ، اعداد فرانسوی چرخش عجیبی پیدا می کنند. در زبان فرانسه عدد هفتاد soixante-dix یا ” شصت ده ” می شود. از هفتاد تا هشتاد هم به ترتیب اعداد 11 تا 19 فرانسوی به شصت اضافه می شود؛ یعنی مثلا 72 می شود: “soixante-douze”.

دانلود کنید: دانلود ۷ اپلیکیشن برتر آموزش زبان فرانسه

متأسفانه، این روند بی قاعده ادامه دارد و عددی مثل هشتاد می شود “چهار بیست”. بر خلاف هفتاد، وقتی از هشتاد تا نود می شمارید، فقط اعداد یک رقمی به ” quatre-vingt”اضافه می شوند. بنابراین هشتاد و دو،quatre-vingt-deux ترجمه می شود. با این حساب خود عدد 90 می شود: quatre- vingt-dix . عددی مثل نود و یک که بین 90 تا 100 است می شود quatre-vingt-onze که یعنی “چهار بیست یازده” .

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

1

un

آن

11

onze

اونْز

21

vingt- et-un

وانتی-آن

31

trente-et-un

تخونتی آن

41

quarante-et-un

کِقونتی آن

51

cinquante-et-un

سُنْکونتی آن

61

soixante-et-un

سوِسونْتی- آن

71

soixante-et-onze

سوِسونْتی-اونْز

81

quatre-vingt-un

کِتْخو-وان آ

91

quatre-vingt- onze

کِتْخو-وان-وانْز

2

deux

دو

12

douze

دوز

22

vingt- deux

وانْدوز

32

trente-deux

تخون-توا

42

quarante-deux

کقونْدو

52

cinquante-deux

سُنْکونت-دو

62

soixante-deux

سوِسونت-دو

72

soixante-douze

سوِسونْت-دوز

82

quatre-vingt- deux

کِتْخو-وان-دو

92

quatre-vingt- douze

کِتْخو-وان-دوز

3

trois

تْخوا

13

treize

تْخِز

23

vingt- trois

وُانْتخوا

33

trente- trois

تْخون-تُخوا

43

quarante-trois

کقونْ-تْخوا

53

cinquante-trois

سُنْکونت-تْخوا

63

soixante-trois

سوِسونت-تْخوا

73

soixante-treize

سوِسونْت- تخِز

83

quatre-vingt- trois

کِتْخو-وان-تْخوا

93

quatre-vingt- treize

کِتْخو-وان-تْخِز

4

quatre

کَتْخ

14 quatorze

کِتوخْز

24

vingt- quatre

وُانْ-کَتْخ

34

trente-quatre

تْخون-کَتْخ

44

quarante-quatre

کقونْ-کَتْخ

54

cinquante-quatre

سُنْکونت-کَتْخ

64

soixante-quatre

سوِسونت-کَتْخ

74

soixante-quatorze

سوِسونْت-کِتوخْز

84

quatre-vingt-quatre

کِتْخو-وان-کَتْخ

94

quatre-vingt- quatorze

کِتْخو-وان-کِتوخْز

5

cinq

سانْک

15

quinze

کُنْز

25

vingt- cinq

وُانْ-سانْک

35

trente-cinq

تْخون-سانْک

45

quarante-cinq

کقونْ-سانْک

55

cinquante-cinq

سُنْکونت-سانْک

65

soixante-cinq

سوِسونت-سانْک

75

soixante-quinze

سوِسونت-کُنْز

85

quatre-vingt- cinq

کِتْخو-وان-سانْک

95

quatre-vingt- quinze

کِتْخو-وان-کُنْز

 

6

six

سیس

16

seize

سِز

26

vingt- six

وُانْ-سیس

36

trente-six

تْخون-سیس

46

quarante-six

کقونْ-سیس

56

cinquante-six

سُنْکونت-سیس

66

soixante-six

سوِسونت-سیس

76

soixante-seize

سوِسونت-سِز

86

quatre-vingt-six

کِتْخو-وان-سیس

96

quatre-vingt- seize

کِتْخو-وان-سِز

7

sept

سِت

17

dix-sept

دیسْ-سِت

27

vingt- sept

وُانْ-سِت

37

trente-sept

تْخون-سِت

47

quarante-sept

کقونْ-سِت

57

cinquante-sept

سُنْکونت-سِت

67

soixante-sept

سوِسونت-سِت

77

soixante-dix-sept

سوِسونت-دیسْ-سِت

87

quatre-vingt- sept

کِتْخو-وان-سِت

97

quatre-vingt- dix- sept

کِتْخو-وان-دیسْ-سِت

8

huit

ویت

18

dix-huit

دیز-ویت

28

vingt- huit

وُانْ-ویت

38

trente-huit

تْخون-ویت

48

quarante-huit

کقونْ-ویت

58

cinquante-huit

سُنْکونت-ویت

68

soixante-huit

سوِسونت-ویت

78

soixante-dix-huit

سوِسونت-دیز-ویت

88

quatre-vingt- huit

کِتْخو-وان-ویت

98

quatre-vingt- dix-huit

کِتْخو-وان-دیز-ویت

9

neuf

نوف

19

dix-neuf

دیز-نوف

29

vingt- neuf

وُانْ-نوف

39

trente-neuf

تْخون-نوف

49

quarante-neuf

کقونْ-نوف

59

cinquante-neuf

سُنْکونت-نوف

69

soixante-neuf

سوِسونْت-نوف

79

soixante-dix-neuf

سوِسونت-دیز-نوف

89

quatre-vingt- neuf

کِتْخو-وان-نوف

99

quatre-vingt- dix-neuf

کِتْخو-وان-دیز-نوف

10

dix

دیس

20

vingt

وُان

30

trente

تْخون

40 quarante

کقونْ

50 cinquante

سُنْکونت

60

soixante

سوِسونْت

70

soixante-dix

سوِسونت-دیز

80

quatre-vingt

کِتْخو-وان

90

quatre- vingt-dix

کِتْخو-وان-دیز

100

cent

سون

در سایر کشورهای فرانسوی زبان مثل سوئیس و بلژیک از سیستم آسان تری استفاده می شود.

 • 70: septante (سِتونْت)
 • 80: huitante(ویتونْت)
 • 90: nonante(نونوت)

3 نکته برای بهتر شمردن اعداد در زبان فرانسوی

با گذشت زمان و تمرین، شمارش اعداد برای تان آسان تر و روان تر می شود. تا آن زمان، سه ​​نکته هست که به شما کمک می کند تا اعداد را سریع تر یاد بگیرید.

نکته شماره 1: با یادگیری اعداد 1 تا 15 شروع کنید، زیرا آن ها بلوک های سازنده اعداد دیگر هستند. از آن جایی که این اعداد بی قاعده هستند، بهترین کار این است که فلش کارت درست کنید و آن ها را این طور به خاطر بسپارید.

نکته شماره 2: اعداد مضرب های ده را یاد بگیرید یعنی: vingt،trente ،quarante ، cinquante وsoixante . این ها اعداد بی قاعده ای هستند که فقط باید حفظ شان کنید.

نکته شماره 3: اعداد 70 تا 100 را با حفظ کردن یاد بگیرید. هنگامی که این اعداد در حافظه تان ثبت شوند نسبت به آن ها احساس بهتری خواهید داشت. با گذشت زمان و کمی وقت گذاشتن، به زودی در شمارش به زبان فرانسه تسلط پیدا خواهید کرد!

حتما دانلود کنید: فیلم، کارتون، داستان کوتاه و آهنگ برای تقویت زبان فرانسه

اعداد ترتیبی در زبان فرانسه

اعداد ترتیبی در زبان فرانسوی پر کاربرد هستند و زمانی به دردتان می خورند که می خواهید بگویید در کدام منطقه زندگی می‌کنید.

 • اول: premier/ première (پُخومیی/ پخومیِه)
 • دوم : deuxième(دوزيِم)
 • سوم: troisième(تْخوزیُم)
 • چهارم : quatrième(کِتْخیِم)
 • پنجم: cinquième(سُنْکیِم)
 • ششم: sixième(سیزیِم)
 • هفتم: septième(سِتیِم)
 • هشتم: huitième(ویتیِم)
 • نهم: neuvième(نوویِم)
 • دهم: dixième(دیزیِم)
 • یازدهم: onzième(اونزیِم)
 • دوازدهم: douzième(دوزیِم)
 • سیزدهم: treizième(تخیزیِم)
 • چهاردهم: quatorzième(کِتوقْزیِم)
 • پانزدهم: quinzième(کُنْزیِم)
 • شانزدهم: seizième(سیزیِم)
 • هفدهم: dix-septième(دیزْ-سِتیِم)
 • هجدهم: dix-huitième(ویتیِم)
 • نوزدهم: dix-neuvième(دیز-نوویِم)
 • بیستم: vingtième(وانْتِیم)

راهنمای سطوح زبان فرانسه+مدرک زبان فرانسه

اعداد فرانسوی تا 1000

خوشبختانه در فرانسوی شمارش تا عدد 1000 خیلی ساده تر از شمارش تا 100 است . کافیست بقیه عدد را به cent (صد) یا هر صدگان دیگری اضافه کنید. به طور مثال 126، cent-vingt-six و 182 cent-quatre-vingt-deux می شود. ساده است، درست است؟ برای شمردن صدگان ها تا 1000، از سیستم زیر پیروی می کنیم:

 • 200: deux-cents(دوز-سون)
 • 300: trois-cents(تخوا-سون)
 • 400: quatre-cents(کتخو-سون)
 • 500: cinq-cents(سان-سون)
 • 600: six-cents(سیس-سون)
 • 700:  sept-cents(سِتْ-سون)
 • 800:  huit-cents(ویت-سون)
 • 900: neuf-cents(نوف-سون)
 • 1000: mille(میل)

اعداد فرانسوی ها تا 1 میلیون یا 1 میلیارد

اگر بخواهید اعدد یک میلیون، میلیارد یا تریلیون را به فرانسوی بگویید ، می توانید از این عبارات استفاده کنید:

 • 1 میلیون: Un million()
 • 1 میلیارد: Un milliard()
 • 1 تریلیون : Un billion()

میلیون و میلیارد در فرانسوی مثل فارسی هستند و فرقی از نظر تلفظ ندارند.

بخوانید: پادکست آموزش زبان فرانسه (بهترین ها بصورت سطح بندی شده)

ویدیوی آموزشی اعداد 1 تا 100 در فرانسه

 

8 نکته شمارش در زبان فرانسه

 • به زبان ساده باید گفت که شمارش از ۱ تا ۱۰ بسیار آسان است.
 • شمارش از ۲۰ تا ۶۹ هم قاعده خاصی ندارد، کلمات ده تایی (vingt, trente, quarante,…) را بردارید، جلوش کلمات یکیی رو (un, deux, trois) بذارید. فقط ۲۱و ۳۱ و … فرق دارن که یه et باید وسطشون باشه. vingt et un و trente et un و غیره…
 • ۷۰ تا ۷۹ یه کمی فرق میکنه. فرانسویا به ۷۰ میگن شصت و ده، به هفتاد و یک میگن شصت و یازده و …
 • به ۸۰ میگن چهار بیست (quatre-vingts)، ۸۱ میشه چهار بیست و یک (quatre-vingt-un) و تا ۹۰ ادامه داره که میشه چهار بیست و ده (quatre-vingt-dix)، ۹۱ میشه چهار بیست و یازده (quatre-vingt-onze) تا برسیم به صد.
 • از ۱۰۰ تا ۹۹۹ دیگه مشکلی نداریم، تنها آخر اعداد یه cent اضافه کنید. Cent آخرش s داره (cents) بجز مواقعی که پشت بندش یه عدد دیگه هم میاد:
 • ۲۰۰ = deux cents
 • ۵۰۰ = cinq cents
 • ۳۵۰ = trois cent cinquante
 • ۸۷۲ = huit cent soixante-douze

یادگیری تلفظ فرانسوی اعداد بسیار مهم است

اگر از قبل مطالعه زبان فرانسه را شروع کرده اید، ممکن است متوجه شده باشید که قواعد خاصی برای تلفظ وجود دارد. این قوانین در مورد تلفظ اعداد فرانسوی هم صدق می کند. پس اگر بتوانید بر آن ها مسلط شوید، می توانید در صورت مشاهده کلمات پیشرفته تر با ترکیب حروف مشابه، تلفظ آن ها را هم به راحتی یاد بگیرید.

درک این نکته مهم است که فرانسوی یک زبان آوایی نیست. یعنی وقتی کلمات را به زبان فرانسوی تلفظ می‌کنیم، آن ها را به همان شکلی که نوشته شده ‌اند، نمی ‌خوانیم. بیایید به چند نمونه را بررسی کنیم:

 • اغلب Eنه تلفظ و نه شنیده می شود، مگر اینکه مصوت é که آهنگ زیری دارد ، باشد.
 • Sو X هم معمولا زمانی که در انتهای کلمه هستند تلفظ نمی شود، اما به یاد داشته باشید که استثنائاتی وجود دارد. به طور مثال s کلمه plus زمانی که از آن در یک معادله ریاضی استفاده می کنیم یا زمانی که می خواهیم بگوییم ” بیشتر “، ادا می شود.

در مورد X در اعداد در فرانسوی، باید آن را طوری تلفظ کنیم که انگار حرف S است:

 • 6 = six که sis تلفظ می شود.
 • 10 = dix که dis تلفظ می شود.

مورد R شاید یکی از شناخته شده ترین موارد باشد ؛ زیرا تلفظ خاص آن یکی از ویژگی های بارز این زبان است. R در زبان فرانسه یک صامت گلوتالیک است، یعنی ما آن را با پشت گلو تلفظ می کنیم که صدایی تا حدودی گرفته و عجیب به آن می دهد.

اغلب استفاده از آن قسمت از گلو دشوار است، زیرا ما اصلا از آن استفاده نمی کنیم. شاید برای شما راحت ‌تر باشد که R را این طور تصور کنید که انگار G است.

حروف صدا دار تودماغی را فراموش نکنید. این حروف ممکن است کمی شما را به یاد زمان سرماخوردگی بیاندازند به همین علت برای تان عجیب و غریب نخواهند بود . هنگام تلفظ ترکیب حروفی مثل en، in، un و an به نظر می ‌رسد که دارید با حالت سرما خورده”an” را تلفظ می کنید. اگر صدا را به داخل بینی تان بفرستید ، احساس خواهید کرد در پشت بینی به لرزه می افتد. به طور مثال تلفظ عدد 5 یا cinq هم مثل sanc شنیده می شود.

عدد 2 در زبان فرانسه ” deux ” است (حرف E و X صدا ندارد ، بنابراین فقط DU با U و کمی صدای I کوچک تلفظ می شود. عدد 30 هم “trente” است ( ترکیب حروف EN شبیه AN شنیده می شوند ). پس اگر بخواهیم بگوییم 32، trente-deux به این صورت تلفظ می شود :  trANte-du.

حتما بخوانید: افعال در زبان فرانسه و روش ساخت زمانهای مختلف

حالا سعی کنید با استفاده از نکاتی که قبلا به شما گفتیم به این فکر کنید که اعداد 33، 34، 40، 69، 84، 98، 100 چه طور تلفظ می شوند. می ‌توانید با نوشتن تلفظی که می شنوید ، یادگیری را برای خودتان راحت تر کنید. به یاد داشته باشید که می‌ توانید با جستجو در اینترنت به تلفظ فرانسوی زبان بومی که صدای شان حین شمارش اعداد را ضبط کرده اند ، دسترسی پیدا کنید.

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست