فرانسوی های زیبا

100 متن کوتاه زبان فرانسه برای مکالمات روزمره (با تلفظ)

گاما

یکی از مهارت ها و توانایی هایی که در یادگیری یک زبان جدید باید آموخت، صحبت در مورد عادات و روزمرگی ها در قالب جملات و متون کوتاه می باشد. زبان فرانسه نیز از این امر مستثنی نیست. این زبان با غنای مفردات و تنوع گرامری خود، امکان بیان تنوعی از موضوعات از جمله روزمرگی و عادات را فراهم می کند.

این گرامر شامل چگونگی استفاده از قیود تکرار، زمان ها و واژگان مختلف برای بیان عادات و کارهای روتین می باشد. در این مقاله به بررسی گرامر و چگونگی صحبت در باره ی عادات را بررسی می کنیم. لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

ضمنا دقت کنید این مطلب مکمل را هم دانلود کنید:  آموزش عبارات زبان فرانسه برای مکالمات روزمره

چگونه زندگی روزمره خود را به زبان فرانسه بیان کنیم؟

۱.زمان حال ساده: زمان حال ساده یکی از ابزارهای اصلی برای بیان عادات روزانه است. این زمان برای بیان عملیاتی که به صورت تکراری در زندگی روزمره انجام می‌شوند، استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

 • Je me lève à sept heures du matin.  من ساعت هفت صبح بیدار می‌شوم
 • Je prends mon petit-déjeuner avec du café.  صبحانه‌ام را با قهوه می‌خورم
 • Je vais au travail en métro.  با مترو به سرکار می روم

۲. فعلهای Modaux: فعل های Modaux نیز برای بیان عادات و رویه‌های روزمره مفید هستند. این فعلها عبارتند از devoir (باید)، pouvoir (توانستن)، و vouloir (خواستن). به عنوان مثال:

 • Je dois me coucher tôt.  من باید زود بخوابم
 • Je peux parler français couramment.  من می توانم فرانسوی را روان صحبت کنم
 • Je veux améliorer mon vocabulaire.  من می‌خواهم دایره لغاتم را بهبود ببخشم

۳. عبارات زمان: استفاده از عبارات زمانی نیز برای توصیف عادات روزانه مفید است. این عبارات شامل tous les jours (هر روز) ، chaque matin/soir (هر صبح/شب)، le plus souvent (بیشترین مواقع) و غیره می‌شوند. به عنوان مثال:

 • Je fais du sport tous les jours.  هر روز ورزش می‌کنم
 • Je lis un livre chaque soir.  هر شب یک کتاب می‌خوانم
 • Je mange des fruits le plus souvent possible.  تا جای ممکن بیشتر مواقع میوه می‌خورم

۴. واژگان مربوط به عادات روزانه: یادگیری و استفاده از واژگان مرتبط با عادات روزانه نیز بسیار مهم است. این واژگان شامل فعالیت‌های روزمره مانند se réveiller (بیدار شدن)، prendre le petit-déjeuner (صبحانه خوردن)، travailler (کار کردن) و غیره هستند.

دانلود و الان نصب کنید: 10 بهترین اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه

واژگان و افعال پرکاربرد

فعل تلفظ معنی مثال
Se réveiller /sə ʁe.vɛ.je/ بیدار شدن

Je me réveille à six heures.

Prendre /pʁɑ̃dʁ/ گرفتن، خوردن

Elle prend son petit-déjeuner.

Aller /a.le/ رفتن

Je vais au travail en métro.

Travailler /tʁa.va.je/ کار کردن

Il travaille de neuf à cinq.

Manger /mɑ̃.ʒe/ خوردن

Nous mangeons à la maison.

Boire /bwaʁ/ نوشیدن

Vous buvez du café chaque matin.

Faire /fɛʁ/ انجام دادن

Elle fait du sport tous les jours.

Dormir /dɔʁ.miʁ/ خوابیدن

Ils dorment huit heures par nuit.

Se laver /sə la.ve/ شستن

Tu te laves les mains avant de manger.

Sortir /sɔʁ.tiʁ/ خارج شدن

Nous sortons souvent le weekend.

Venir /və.niʁ/ آمدن

Ils viennent me rendre visite chaque semaine.

Regarder /ʁə.ɡaʁ.de/ نگاه کردن

Je regarde la télévision le soir.

Lire /liʁ/ خواندن

Elle lit un livre avant de dormir.

Écouter /e.ku.te/ گوش کردن

Nous écoutons de la musique en voiture.

Préparer /pʁe.pa.ʁe/ آماده کردن

Tu prépares le dîner ce soir?

Parler /paʁ.le/ صحبت کردن

Nous parlons français à la maison.

S’habiller /sa.bi.je/ لباس پوشیدن

Elle s’habille rapidement le matin.

Se lever /sə lə.ve/ بلند شدن

Il se lève tôt pour aller travailler.

Rentrer /ʁɑ̃.tʁe/ وارد شدن

Ils rentrent à la maison tard.

Étudier /e.ty.dje/ مطالعه کردن

Tu étudies tous les soirs?

بلد باشید:  بهترین روش برنامه ریزی یادگیری زبان فرانسه (زمان کم)

قیود تکرار در زبان فرانسه

قیود تکراری در زبان فرانسوی از نظر گرامری به عنوان adverbes de fréquence شناخته می‌شوند و برای بیان تکرار و فراوانی عمل یا وقوع واقعه در زمان مشخص استفاده می‌شوند. از این قیود نیز برای بیان کارهای روزمره استفاده می شود. این قیود معمولاً قبل از فعل قرار می‌گیرند و در جملات مثبت، منفی و پرسشی کاربرد دارند.

در زیر توضیحاتی در مورد گرامر و نحوه استفاده از قیود تکراری در جمله آورده شده است:

۱. قرار گرفتن در جمله:

قیود تکراری معمولاً قبل از فعل اصلی جمله قرار می‌گیرند. به عنوان مثال:

 • Elle regarde la télévision tous les soirs.  او هر شب تلویزیون می‌بیند

در برخی موارد، قیود تکراری می‌توانند در انتهای جمله قرار گیرند، اما این حالت کمتر رایج است.

 • Je mange au restaurant de temps en temps.  گاهی اوقات در رستوران غذا می‌خورم

۲. جایگاه در جمله:

این قیود معمولاً بعد از فعل کمکی مثل avoir” یا “être و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند.

 • Il a souvent visité Paris.  او اغلب از پاریس دیدن می کرد

۳. انواع جملات:

در جملات مثبت، این قیود با فعل اصلی جمله همراه می‌شوند.

 • Je prends toujours mon petit-déjeuner. همیشه صبحانه می‌خورم

در جملات منفی، قیود می‌توانند با فعل منفی (مثل “ne…jamais”, “ne…plus”, “ne…rien”) همراه شوند.

 • Il ne va jamais à la gym. او هرگز به باشگاه نمی‌رود

در جملات پرسشی، قیود تکراری به عنوان کلمه‌ی سوالی در ابتدای جمله قرار می‌گیرند.

 • Quand est-ce que tu fais souvent du sport?  چه زمانی معمولاً ورزش می‌کنی؟

با توجه به مکان و نحوه استفاده از قیود تکراری در جمله، این قیود به کاربران زبان فرانسوی کمک می‌کنند تا به صورت دقیق و روان عادات و روتین‌های خود را در زمان مشخص بیان کنند.

دانلود کنید خیییلی خوبن: 16 بهترین کارتون/انیمیشن تقویت زبان فرانسه+ زیرنویس

پر کاربردترین قیود تکرار زبان فرانسه

عبارت مثال ترجمه
Tous les jours

Je vais à la gym tous les jours.

هر روز به باشگاه می‌روم.
Tous les matins

Elle prend son café tous les matins.

او هر صبح قهوه می‌نوشد.
Chaque semaine

Nous faisons les courses chaque semaine.

ما هر هفته خرید می‌کنیم.
Tous les mois

Ils visitent leurs grands-parents tous les mois.

آنها هر ماه به دیدار پدر و مادربزرگ خود می‌روند.
Chaque année

Nous voyageons à l’étranger chaque année.

ما هر سال به خارج از کشور سفر می‌کنیم.
Toutes les semaines

Ils nettoient la maison toutes les semaines.

آنها هر هفته خانه را تمیز می‌کنند.
Tous les soirs

Elle lit un livre tous les soirs.

او هر شب یک کتاب می‌خواند.
De temps en temps

Je regarde des films de temps en temps.

گاهی فیلم می‌بینم.
Parfois

Il sort avec ses amis parfois.

او گاهی با دوستانش خارج می‌شود.
Rarement

Nous mangeons dehors rarement.

به ندرت بیرون غذا می‌خوریم.

دانلود کنید خیلی مفیدن: 20 بهترین فیلم/سریال تقویت زبان فرانسه+  زیرنویس

5 نمونه مکالمات با موضوع صحبت در مورد روزمرگی ها

نمونه 1

+ Salut, comment ça va ? سلام، حالت چطوره؟

– Ça va bien, merci. Et toi ? خوبم، ممنون. تو چطور؟

+ Ça va aussi. Tu fais quoi aujourd’hui ? منم خوبم. امروز چکار میکنی؟

-Rien de spécial, comme d’habitude. Je me lève tôt, prends mon petit-déjeuner, puis je vais au travail. Et toi ? هیچ چیز خاصی، طبق معمول. زود بیدار میشم، صبحانه میخورم و بعد میرم کار. تو چطور؟

+Moi aussi, je vais travailler. Mais je prends un café avant de partir. من هم سرکار می روم. اما قبل از رفتن یه قهوه می‌نوشم

ـ Bonne journée alors ! پس روز خوبی داشته باش

نمونه 2

+ Salut, tu veux faire quelque chose ce soir ?  سلام، میخوای امشب باهم وقت بگذرونیم؟

– Désolé, je ne peux pas. Je fais du sport tous les soirs après le travail. متاسفم، نمی‌تونم. هر شب بعد از کار ورزش می‌کنم

+ Oh, d’accord. Peut-être une autre fois alors. اه، خب. شاید بعداً

– Oui, bien sûr. On peut se voir ce week-end. بله، البته. می‌تونیم این هفته هم رو ببینیم

خیلی مهمه: باز کردن سر صحبت در زبان فرانسه+ 100 جمله روزمره

نمونه 3

+ Tu vas au cinéma ce soir ? امشب به سینما می‌ری؟

– Non, je reste à la maison. Je regarde la télévision avec ma famille. نه، من در خانه می‌مونم. با خانواده تلویزیون می‌بینم

+ Ça sonne bien. Moi aussi, je préfère rester à la maison le soir. این خوبه. منم عصرها ترجیح می‌دم در خانه بمونم

– On se voit demain alors, à la pause déjeuner ? پس فردا،میتونم در وقت ناهار ببینمت

نمونه 4

+ Qu’est-ce que tu fais le matin avant d’aller travailler ? صبح‌ها قبل از رفتن به کار چکار می‌کنی؟

– Je me réveille à sept heures, prends une douche, et ensuite je prépare le petit-déjeuner. ساعت هفت بیدار می‌شم، حموم می‌کنم و بعد صبحانه رو آماده می‌کنم

+ C’est une bonne routine. Je me lève un peu plus tard et je prends juste un café. روال خوبیه. من کمی دیرتر بیدار می‌شم و فقط یه قهوه می‌نوشم

– Chacun a sa propre routine du matin ! هر کسی روتین خودشو داره

نمونه 5

+ Comment tu trouves le temps pour faire du sport tous les jours ? چطور می‌تونی هر روز زمان برای ورزش پیدا کنی؟

– Je m’organise bien. Après le travail, je vais directement à la salle de sport. خوب برنامه‌ریزی می‌کنم. بعد از کار، مستقیم به باشگاه می‌رم

+ Je devrais peut-être essayer ça aussi. شاید منم باید این کارو بکنم

– Oui, ça fait du bien de faire de l’exercice régulièrement. بله، ورزش کردن به طور منظم خوبه

word image 98627 2

دانلود کنید 2 کتاب آموزش زبان فرانسه pdf 

چند داستان کوتاه با موضوع روزمرگی ها

داستان اول

En se réveillant chaque matin, Marie se sentait reconnaissante pour une nouvelle journée qui commençait. Elle aimait prendre son petit-déjeuner tranquillement avant de se rendre au travail. Le soir, en rentrant à la maison, elle trouvait toujours du réconfort dans la routine familière de préparer le dîner pour sa famille.

هر روز صبح که بیدار می‌شد، ماری از شروع یک روز جدید قدردانی می‌کرد. او دوست داشت صبحانه خود را با آرامش بخورد قبل از اینکه به کار برود. شب، وقتی به خانه بر می‌گشت، همیشه در روال آشنا و آرامش برای آماده کردن شام برای خانواده‌اش احساس آسایش می‌کرد.

داستان دوم

Chaque jour, Ahmed suivait la même routine méticuleusement. Se lever tôt, faire son jogging matinal, puis préparer un petit-déjeuner sain. Pour lui, la régularité était la clé d’une vie équilibrée et réussie.

هر روز، احمد به دقت به همان روال روزانه پیروی می‌کرد. زود بیدار شدن، دویدن صبحگاهی و سپس آماده کردن صبحانه‌ای سالم. برای او، منظم بودن کلید یک زندگی متعادل و موفق بود.

بلد باشید ضرب المثل ها رو: ۵۰ ضرب المثل پرکاربرد زبان فرانسه

داستان سوم

Sophie adorait les dimanches. C’était son jour de repos où elle pouvait se détendre et oublier la routine stressante de la semaine. Elle passait ses dimanches à lire, se promener dans le parc, et passer du temps avec sa famille.

سوفی عاشق روزهای یکشنبه بود. این روز استراحت او بود که می‌توانست استراحت کند و از روال استرس‌آور هفته فراموش کند. او روزهای یکشنبه‌اش را با خواندن، پیاده‌روی در پارک و سپری کردن وقت با خانواده‌اش می‌گذراند.

داستان چهارم

Chaque soir, avant de se coucher, Marc prenait quelques minutes pour réfléchir à sa journée. Il aimait écrire dans son journal ses pensées et ses réalisations. C’était sa façon de mettre de l’ordre dans sa vie et de se préparer mentalement pour le lendemain.

هر شب، پیش از اینکه بخوابد، مارک چند دقیقه وقت می‌گذاشت تا به روز خود فکر کند. او دوست داشت افکار و دستاوردهای خود را در دفتر خود نوشته و ثبت کند. این روش او برای ایجاد نظم در زندگی و آماده شدن روانی برای فردا بود.

بسیار کاربردی و مکمل این مطلب: 80 متن/اصطلاحات زبان فرانسه

در این مقاله سعی شد نکات لازم برای صحبت در مورد روزمرگی ها به صورت خلاصه توضیح داده شود و در قالب مکالمه و همچنین داستان کوتاه نحوه ی کاربرد آن این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید باشد.

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست