فرانسه

آموزش عبارات زبان فرانسه برای مکالمات روزمره (با تلفظ و ترجمه)

گاما

رسیدن به یک سطح خوب و معقول در هر زبانی نیاز به تلاش و پشتکار دارد زیرا که باید کلمات زیادی را یاد بگیرید. اما در شروع کار می توانید میان بر بزنید و آن این است که روی کلمات و عباراتی تمرکز کنید که کاربردی تر هستند. در این جا لیستی از 100 عبارت لازم فرانسوی است که شما نیاز دارید هنگام مکالمه از آن ها استفاده کنید. باید از این عبارات کاربردی تشکر کرد زیرا که دقیقا همان چیزی را آموزش می دهد که شما در اولین برخورد با بایک فرانسوی باید بگویید.

تلفظ فرانسوی

در این پست سعی می کنم که با استفاده از فونتیک های انگلیسی شما را با تلفظ های فرانسوی آشنا کنم، اگرچه که این ها نمی توانند جایگزینی برای تلفظ فایل های شنیداری باشند اما در ابتدای راه به شما کمک خواهند کرد. برای آموزش ‘j’ فرانسوی از ‘j’ استفاده می کنم. بهتر است بدانید که این صدا در فرانسوی نرم تر از انگلیسی استفاده می شود. در این مطلب تلفظ صحیح در زبان فرانسوی را آموزش داده ایم!

نکته ای در مورد ‘Tu’ و ‘Vous’

در زبان فرانسوی نیز مانند خیلی از زبان دیگر دو روش برای گفتن ‘you’ وجود دارد و این بستگی به میزان آشنایی و صمیمیت شما با مخاطب دارد.

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

قانون اول:

 • زمانی که شما در حال صحبت با غریبه ها هستید، مخصوصا کسانی که از شما بزرگتر هستند شما باید از vous استفاده کنید.
 • زمانی که شما با دوست خود یا با کودکان صحبت می کنید، می توانید از tu استفاده نمایید. در لیست من بیشتر ازساختارهایی استفاده شده که کاربردی تر هستند. اگر موردی باشد که هردو ساختار مورد نیاز باشد، من هردو را مطرح کرده ام.

در آخر باید بگویم که درعبارت های خیلی دوستانه tu es و tu as به صورت کوتاه شده t’es و t’as در می آیند. ممکن است که این ساختار ها به لحاظ دستوری خیلی صحیح نباشند اما بسیار رایج هستد و به کار گرفته می شوند. بنابراین من از این ها به عنوان اصطلاحات دوستانه استفاده کرده ام تا شما با کاربرد آن ها آشنا شوید. راستی پیشنهاد می کنم این مطلب که درباره واژگان کاربردی زبان فرانسه هست از دست ندهید!

دقت کنید 100 درس کاربردی ترین مکالمات روزمره زبان فرانسه با تلفظ صوتی و پی دی اف را از اینجا میتوانید دانلود کنید.

سلام و احوالپرسی دوستانه فرانسوی

ابتدا بیایید به سلام و احوالپرسی فرانسوی در سطح خیلی ساده بپردازیم. شک نکنید که شما با تعدادی از آن ها آشنایی دارید.

۱- سلام – Bonjour! سلام استاندارد در فرانسه (بُنژوق)

۲- عصر بخیر – Bon soir! در هنگام عصر به جای سلام از این عبارت استفاده می کنند (بُن سُواه)

۳- سلام – Salut! سلام دوستانه که معادل های در انگلیسی است  (سالو)

۴- از آشنایی به شما خوشحالم – Enchante’(e)!  کاربرد این عبارت زمانی است که شما کسی را برای اولین بار ملاقات می کنید  (اُنْشُنْتِی)

عبارات رایج فرانسوی برای ادامه مکالمه

بعد از این که به کسی سلام کردید و مکالمه آغاز شد، احتمالا می خواهید که مکالمه رابا عباراتی کوتاه ادامه دهید. ما در این جا تعدادی از این سوال ها و پاسخ های کوتاه را در اختیار شما قرار داده ایم.

۵حال شما چطور است؟ – Ça va?   (سا وا)

۶حالت چطوره؟ – Ça roule?   (سا قول)

۷حال شما چطور است؟ – Comment vas-tu/comment tu vas? Comment allez-vous? (کومُن وا تو؟/ کومُن تو وا؟ / کومون تالی وو؟)

این جمله کمی از ?ça va زیباتر است و در در هر دو موقعیت روزانه و رسمی کاربرد دارد.  توجه داشته باشید که تلفظ ‘n’ از بینی و به آرامی انجام می شود.

۸خوبم – Ça va/je vais bien  این پاسخ شبیه سوال است اما با آهنگ صدای متفاوت و دومی نیز به همین معناست  (ساوا/ ژو وِ بیان)

۹شما چطور؟ – Et toi?   (ای تُوا)

۱۰اوضاع کار چطور است؟ – Ça va le travail/le boulot/le taf?   (ساوا لوتْ خاوای/ لو بولو/لا تاف؟ )

boulot و taf کلمات دوستانه ای هستند که شما آن ها را درمورد کار می شنوید. آخرین سیلاب  travail هم آوا با کلمه ‘eye’ می باشد.

۱۱حال پدرت چطور است؟ – Comment va ton père? Ton père va bien?   به هر دو صورت می توانید استفاده کنید  (کومُن واتُق پِق/ تون پِق وِ بایْن)

۱۲شغل شما چیست؟ – Tu fais quoi comme travail/c’est quoi ton travail?   (تو فِ کوآ کومِ تْقوایْل / سِه کوا تون تْقاوایْل)

عبارات فرانسوی که در موقعیت های رسمی کاربرد دارند

در این جا می خواهیم با اصطلاحات مودبانه در سطح پایه آشنا شویم:

۱۳ممنون – Merci   (مقْسی)

۱۴ممنون –  Merci bien (مقْسی بیُان)

  به منظور ادب بیشتر bein اضافه می شود

۱۵خیلی ممنون – Merci beaucoup  زمانی استفاده می شود که شما می خواهید قدردانی بیشتری داشته باشید  (مقْسی بُکو)

۱۶خواهش می کنم – De rien  پاسخی رایج برای مرسی است  (دو قیان)

۱۷خواهش می کنم- قابلی نداره – Il n’y a pas de quoi  عبارات رایج دیگر در جواب مرسی هستند  (ایل نیا پادُ کْوا)

۱۸ببخشید، عذر می خواهم – Excusez-moi/pardon   هر دو عبارت برای معذرت خواهی به کار می رود  (اکْسکیوزی موا/ پاقْدون)

۱۹ببخشید، متوجه نشدم. میشه دوباره تکرار کنید – Excusez-moi?/Comment  زمانی استفاده می شود که شما حرف مخاطب را نشنیده اید  (اکْسکیوزی موا/ کومُن)

۲۰واقعا عذر می خوام، خیلی ببخشید – Je suis desolé(e)    (ژو سوی دیزولِه)

این عبارت از excusezmoi/pardon قوی تر است.

۲۱ادامه بده – Vas-y, Allez-y   (وازی/آلِزی)

عبارتی است که به مخاطب می گوید به حرکتش ادامه دهد و هم چنین عبارت vas-y, sers-toi! نیز به همین منظور استفاده می شود

عبارات پایه فرانسوی در هنگام رویارویی با مشکلات

موقعیت دیگری که ممکن است شما با آن برخورد کنید، هنگام رویارویی با مشکلات است. در این جا تعدادی سوال و عبارات را به شما آموزش می دهیم که شما می توانید در هنگام مواجه شدن با مشکل یا هنگامی که همه چیز مطابق برنامه پیش نمی رود از آن ها استفاده کنید.

۲۲شما می توانید…؟   Pouvez-vous …?   (پو وِ وو)

۲۳امکانش هست شمرده شمره صحبت کنید؟  Pouvez-vous parlez plus lentement s’il vous plaît?   (poo vay voo parlay ploo lon tuh mon sih voo play)

۲۴میشه لطفا تکرار کنید؟ Pouvez-vous le répéter s’il vous plaît?   (poo vay voo luh reh peh tay sih voo play)

۲۵میشه به من کمک کنید؟  Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?  (poo vay voo mayday sih voo play)

۲۶متوجه نمی شوم Je ne comprends pas   (juh nuh compron pah)

۲۷من هیچی متوجه نمی شوم Je ne comprends pas   (juh nay rien compree)

۲۸من خیلی نمی توانم فرانسوی صحبت کنم  Je ne parle pas (beaucoup de) français   (juh nuh pahl pah bo coo duh fron say)

۲۹گم شده ام Je suis perdu    (juh swee pair doo)

۳۰این به چه معناست؟  Qu’est-ce que ça veut dire?   (kess kuh sa vuh deer)

۳۱آیا شما فرانسوی/ انگلیسی صحبت می کنید؟  Parlez-vous français/anglais?   (parlay voo fron say/ong glay)

۳۲احساس خیلی خوبی ندارم  Je ne me sens pas très bien   (juh nuh muh son pah tray byan)

۳۳مریضم/ حالم خوب نیست  Je suis malade   (juh swee ma lad)

۳۴حالت تهوع دارم  J’ai envie de vomir    (jay onvee duh vomeer)

۳۵مواظب باش  Attention! Fais/faites attention !  (ah ton sion, fay/fet ah ton sion)

۳۶کمک  Au secours!   (oh suhcoor)

کلمات پرسشی فرانسوی

یادگیری کلمات پرسشی پایه فرانسوی کمک بسیاری به شما می کند حتی اگر شما چیز زیادی از آن زبان ندانید. این کلمات پرسشی عبارتند از:

۳۷چه؟/چه چیزی؟  Quoi?   (کوا)

۳۸ چه زمانی؟  Quand?   (کُن)

۳۹چه کسی؟  Qui?   (کی)

۴۰چه طور؟ چگونه؟  Comment ?   (کُمُنْ)

۴۱چه تعداد؟ چند تا؟  Combien?   (کُم بیان)

۴۲کجا؟  Où?   (او)

۴۳چرا؟  Pourquoi ?   (پوقْ کوا)

۴۴- کدام؟ – Quel(le)?

این کلمه پرسشی به همراه یک اسم می آید. چهار حالت دارد: quel, quelle, quels, quelles ، اما تمام این چهار حالت مانند هم تلفظ می شوند.

سوال های متداول فرانسوی

تا الان با کلمات پرسشی متداول فرانسوی آشنا شدید. حالا وقت آن رسیده است که کاربرد آن ها را در جملات ببینید. در این جا ما شما را با یک سری از این جملات آشنا می سازیم.

۴۵اسم شما چیست؟ – Comment tu t’appelles? (tu t’appelles comment?)  اولین عبارت، بیشتر در کتاب ها دیده می شود و دومی در محاوره کاربرد بیشتری دارد  (komon too tappel, too tappel komon)

۴۶چند سالته؟ – Quel âge as-tu? (t’as quel âge?)  در این مورد هم اولین عبارت بیشتر حالت نوشتاری دارد و دومی در گفتگوی کوچه و خیابان کاربرد بیشتری دارد  (kel aj ah too, too ah kel aj)

۴۷ساعت چند است؟ – Quelle heure est-il? (il est quelle heure?)  هردو عبارت کاربرد دارد ولی دومی غیررسمی تر است  (kel er et ill/ill ay kell er)

۴۸قیمتش چند است؟ / بهای ان چقدر است؟ – C’est combien? Ça coûte combien?   (say kom byan, sa coot kom byan)

۴۹اهل کجا هستید؟ – Tu viens d’où?/t’es d’où?   (too vyen doo/tay doo)

۵۰شما متوجه می شوید؟/ تو متوجه میشی؟ – Tu comprends?   (too kom pron)

۵۱آیا شما انگلیسی / فرانسه صحبت می کنید؟ – Tu parles anglais/français?  این نوع سوال بیشتر در مکالمه کاربرد دارد و غیر رسمی است و در واقع شما با آهنگ افتان و خیزان سوال می پرسید  (too pahl ong glai/fron say)

۵۲آیا شما انگلیسی/ فرانسه صحبت می کنید؟ – Parlez-vous anglais/français?  این پرسش مودبانه است و جنبه رسمی دارد  (parlay voo ong glai/ fron say)

۵۳سرویس بهداشتی کجاست؟ – Où est la salle de bains?/Où sont les toilettes?   (oo ay lah sal duh ban/oo son lay twah let)

پاسخ های مهم فرانسوی

در این جا می خواهیم یک سری اصطلاحات مهم در مورد اطلاعات شخصی و همچنین پاسخ به دیگر سوالات پایه فرانسوی را مطرح می کنیم.

۵۴اسم من  Je m’appelle…   (juh mappel)

۵۵من ره جا/ ایرلندی/ معلم هستم  Je suis (Roger/Irlandais(e)/professeur)  این عبارت برای بیان اسم، ملیت و شغل به کار می رود  (juh swee roh jay/ear lon day/ear lon days/proh feh suhr)

۵۶من سی ساله هستم  J’ai 30 ans   (jay tront on)

دقت کنید که ans در انتها نباید حذف شود، اگر ان را حذف کنید جمله نامفهوم است.

۵۷من اسکاتلندی هستم  Je viens de l’Écosse/je suis de l’Écosse  (juh vyen duh lekoss/juh swee duh lekoss)

۵۸بله   Oui   (ویی)

۵۹خیر  Non   (نو)

۶۰شاید  Peut-être   (پوتِتخ)

۶۱همیشه / هرروز  Tout le temps/tous les jours   (تولِ تُم ،تو لِی ژوق)

۶۲گاهی اوقات  Parfois, des fois  (پَق فُوا، دی فُوا)

۶۳هرگز   Jamais   (ژامِه)

۶۴البته/ قطعا  Bien sûr (بیان سْیوق)  تلفظ آن س می باشد و نه ش

عبارت های ساده فرانسوی برای موقعیت های خاص

اگر شما خوش شانس باشید و تعدادی دوست فرانسوی داشته باشید، احتمالا به جاهایی دعوت می شوید که دارای موقعیت های فرانسوی هستند. در این جا با تعدادی از این موقعیت ها آشنا می شوید.

۶۵خوش بگذره  Amuse-toi bien! Amusez-vous bien!   (اَموزْ توا بیُن- اَموزِ وو بیُن)

۶۶سفر خوبی داشته باشید/ سفر به خیر   Bon voyage! – Bon voyage!   (بُن وواِ یاج)

۶۷تعطیلات خوش بگذرد   Bonnes vacances!   (بُنْ وَ کُنْس)

۶۸گرسنه هستم  Bon appétit! – Bon appétit !   توجه کنید که تی آخر کلمه تلفظ نمی شود  (بُنْ آپِ تی)

۶۹تبریک! / مبارک باشه   Félicitations!   (فِلیسیتاسیون)

۷۰خوش آمدید  Bienvenue!   (بیانْ وُ نو)

۷۱تولدت مبارک  Joyeux anniversaire!   (ژوئِ یوزْ اِنیوِقسِیْ)

۷۲کریسمس مبارک   Joyeux Noël!   (ژو اِ یو نوئِل)

۷۳سال نو مبارک  Bonne année!   (بُن آنی)

عبارت های ضروری فرانسوی برای خداحافظی

در آخر با تعدادی عبارت مفید آشنا می شویم که مربوط به خداحافظی است:

۷۴خداحافظ  Au revoir!  (اوقِ ووآخ)

۷۵روز خوبی داشته باشید  Bonne journée!  (بُنْ ژوق نی)

ساختار مونث bonjour که در آخر مکالمه به کار می رود.

۷۶عصر خوبی داشته باشید  Bonne soirée!   (بُنْ سواقی)

برای ساختار مونث آ از soir استفاده می کنیم.

۷۷شب به خیر  Bonne nuit!   (بُن نْوی)

۷۸به زودی می بینمت  À bientôt!   (اَ بیُن تو)

۷۹فردا میبینمت  À demain!   (اَ دو ما)

فیلم های آموزش عبارات کاربردی زبان فرانسه

 

 

 

از این به بعد هرگز در هنگام رویارویی با کلمه های فرانسوی سردر گم نمی شوید

این ۷۹ عبارت فرانسوی به شما کمک می کند تا اولین گام ها را به سمت یادگیری زبان جدید بردارید. حتما وقتی که با اولین فرانسوی برخورد می کنید و با این سوال ها و عبارات روبرو می شوید بسیار شگفت زده خواهید شد. با این لیست شما می توانید با یک فرانسوی مودبانه صحبت کنید، خودتان را معرفی کنید، آن ها را بهتر بشناسید و از پس مشکلات غیرمنتظره بر بیایید. در اینجا بهترین بسته های خودآموز زبان فرانسه را قرار داده ایم. حتما نگاهی بیندازید!

حالا می توانید یک فرانسوی پیدا کنید و با او صحبت کنید. با وجود این کلمات دیگر هیچ وقت سردرگم نمی شوید؛ و شاید این لیست باعث شود که شما به این زبان علاقمند شده باشید و گام های بعدی تان را برای یادگیری کامل بردارید. آماده اید که اولین مکالمه فرانسوی خود را شروع کنید؟ چه عبارات و اصطلاحاتی به این لیست اضافه می کنید؟ با کامنت گذاشتن ما را از نظرات خود آگاه کنید.

زبانمهر

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • ممنون من خودم تازه زبان فرانسوی رو شروع کردم دارم آماده میکنم طی چند سال برم پاریس. اپلیکیشن تون برای تقویت مکالمه و فهمیدن مکالمات فوق العاده ست

  پاسخ
  • ببخشید بعد از اپلیکیشن چه منبعی کار میکنید؟ من از ابتدا شروع کردم، مکالمه م عالی شده اما نیاز به سطوح بالاتر دارم برای پذیرش دانشگاه

   پاسخ
 • شماره ۶۸ اشتباه ترجمه شده . ترجمه اصلی ” نوش جان” هست

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست