فرانسه

۷۹ عبارت کاربردی در زبان فرانسه جهت استفاده در مکالمه های کوتاه

گاما

رسیدن به یک سطح خوب و معقول در هر زبانی نیاز به تلاش و پشتکار دارد زیرا که باید کلمات زیادی را یاد بگیرید. اما در شروع کار می توانید میان بر بزنید و آن این است که روی کلمات و عباراتی تمرکز کنید که کاربردی تر هستند. در این جا لیستی از ۷۹ عبارت لازم فرانسوی است که شما نیاز دارید هنگام مکالمه از آن ها استفاده کنید. باید از این عبارات کاربردی تشکر کرد زیرا که دقیقا همان چیزی را آموزش می دهد که شما در اولین برخورد با بایک فرانسوی باید بگویید.

تلفظ فرانسوی

در این پست سعی می کنم که با استفاده از فونتیک های انگلیسی شما را با تلفظ های فرانسوی آشنا کنم، اگرچه که این ها نمی توانند جایگزینی برای تلفظ فایل های شنیداری باشند اما در ابتدای راه به شما کمک خواهند کرد. برای آموزش ‘j’ فرانسوی از ‘j’ استفاده می کنم. بهتر است بدانید که این صدا در فرانسوی نرم تر از انگلیسی استفاده می شود. در این مطلب تلفظ صحیح در زبان فرانسوی را آموزش داده ایم!

نکته ای در مورد ‘Tu’ و ‘Vous’

در زبان فرانسوی نیز مانند خیلی از زبان دیگر دو روش برای گفتن ‘you’ وجود دارد و این بستگی به میزان آشنایی و صمیمیت شما با مخاطب دارد.

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

قانون اول:

  • زمانی که شما در حال صحبت با غریبه ها هستید، مخصوصا کسانی که از شما بزرگتر هستند شما باید از vous استفاده کنید.
  • زمانی که شما با دوست خود یا با کودکان صحبت می کنید، می توانید از tu استفاده نمایید. در لیست من بیشتر ازساختارهایی استفاده شده که کاربردی تر هستند. اگر موردی باشد که هردو ساختار مورد نیاز باشد، من هردو را مطرح کرده ام.

در آخر باید بگویم که درعبارت های خیلی دوستانه tu es و tu as به صورت کوتاه شده t’es و t’as در می آیند. ممکن است که این ساختار ها به لحاظ دستوری خیلی صحیح نباشند اما بسیار رایج هستد و به کار گرفته می شوند. بنابراین من از این ها به عنوان اصطلاحات دوستانه استفاده کرده ام تا شما با کاربرد آن ها آشنا شوید. راستی پیشنهاد می کنم این مطلب که درباره واژگان کاربردی زبان فرانسه هست از دست ندهید!

سلام و احوالپرسی دوستانه فرانسوی

ابتدا بیایید به سلام و احوالپرسی فرانسوی در سطح خیلی ساده بپردازیم. شک نکنید که شما با تعدادی از آن ها آشنایی دارید.

۱- سلام – Bonjour! (سلام استاندارد در فرانسه)

(bon jour)

۲- عصر به خیر – Bon soir! (در هنگام عصر به جای سلام از این عبارت استفاده می کنند.)

(bon swah)

۳- سلام – Salut! (سلام دوستانه که معادل Hi در انگلیسی است)

(sa loo)

۴- از آشنایی به شما خوشحالمEnchante’(e)! (کاربرد این عبارت زمانی است که شما کسی را برای اولین بار ملاقات می کنید)

(on shon tay)

عبارات رایج فرانسوی برای ادامه مکالمه

بعد از این که به کسی سلام کردید و مکالمه آغاز شد، احتمالا می خواهید که مکالمه رابا عباراتی کوتاه ادامه دهید. ما در این جا تعدادی از این سوال ها و پاسخ های کوتاه را در اختیار شما قرار داده ایم.

۵- حال شما چطور است؟Ça va? (که معادل How are you در انگلیسی می باشد)

(sa va)

۶- حالت چطوره؟ – Ça roule? (که معادل How’s it going در انگلیسی می باشد و خیلی دوستانه است)

(sa rule)

۷- حال شما چطور است؟ – Comment vas-tu/comment tu vas? Comment allez-vous? (این جمله کمی ازça va?  زیبا تر است و در در هردو موقعیت روزانه و رسمی کاربرد دارد.)

(komon va too, komon too va, komon tallay voo) توجه داشته باشید که تلفظ ‘n’ از بینی و به آرامی انجام می شود.

۸- خوبم – Ça va/je vais bien (این پاسخ شبیه سوال است اما با آهنگ صدای متفاوت و دومی نیز به همین معناست)

(sa va/juh vay byan)

۹- شما چطور؟ – Et toi?

(ay twah)

۱۰-اوضاع کار چطور است؟ – Ça va le travail/le boulot/le taf? (boulot و taf کلمات دوستانه ای هستند که شما آن ها را درمورد کار می شنوید)

(sa va luh tra vai, luh boo low, luh taf) آخرین سیلاب  travail هم آوا با کلمه ‘eye’ می باشد.

۱۱- حال پدرت چطور است؟ – Comment va ton père? Ton père va bien? (به هر دو صورت می توانید استفاده کنید.)

(komon va ton pair, ton pair va byan)

۱۲-شغل شما چیست؟ Tu fais quoi comme travail/c’est quoi ton travail?

(too fay kwah kom tra vai/say kwah ton tra vai)

عبارات فرانسوی که در موقعیت های رسمی کاربرد دارند

در این جا می خواهیم با اصطلاحات مودبانه در سطح پایه آشنا شویم.

۱۳- ممنون – Merci

(mair see)

۱۴- ممنون  Merci bien (به منظور ادب بیشتر bein اضافه می شود)

(mair see byan)

۱۵- خیلی ممنونMerci beaucoup  (زمانی استفاده می شود که شما می خواهید قدردانی بیشتری داشته باشید.)

(mair see bo coo)

۱۶- خواهش می کنمDe rien (پاسخی رایج برای مرسی است)

(duh ryan)

۱۷- خواهش می کنم- قابلی نداره – Il n’y a pas de quoi  (عبارات رایج دیگر در جواب مرسی هستند)

(ill nee ah pah duh kwah)

۱۸- ببخشید، عذر می خواهم – Excusez-moi/pardon  (هر دو عبارت برای معذرت خواهی به کار می رود.)

(eh skyoo zay mwah/pah don)

۱۹- ببخشید، متوجه نشدم. میشه دوباره تکرار کنید – Excusez-moi?/Comment (زمانی استفاده می شود که شما حرف مخاطب را نشنیده اید.)

(eh skyoo zay mwah/komon)

۲۰- واقعا عذر می خوام، خیلی ببخشید – Je suis desolé(e)  (این عبارت از excusezmoi/pardon قوی تر است)

(juh swee dehsolay/ pah don)

۲۱- ادامه بده – Vas-y, Allez-y  (عبارتی است که به مخاطب می گوید به حرکتش ادامه دهد و هم چنین عبارت vas-y, sers-toi! نیز به همین منظور استفاده می شود)

(va zee, allay zee, sair twah)

عبارات پایه فرانسوی در هنگام رویارویی با مشکلات

موقعیت دیگری که ممکن است شما با آن برخورد کنید، هنگام رویارویی با مشکلات است. در این جا تعدادی سوال و عبارات را به شما آموزش می دهیم که شما می توانید در هنگام مواجه شدن با مشکل یا هنگامی که همه چیز مطابق برنامه پیش نمی رود از آن ها استفاده کنید.

۲۲- شما می توانید…؟ – Pouvez-vous….?

(poo vay voo)

۲۳- امکانش هست شمرده شمره صحبت کنید؟ – Pouvez-vous parlez plus lentement s’il vous plaît?

(poo vay voo parlay ploo lon tuh mon sih voo play)

۲۴- میشه لطفا تکرار کنید؟ – Pouvez-vous le répéter s’il vous plaît?

(poo vay voo luh reh peh tay sih voo play)

۲۵- میشه به من کمک کنید؟Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît? 

(poo vay voo mayday sih voo play)

۲۶ – متوجه نمی شوم. Je ne comprends pas 

(juh nuh compron pah)

۲۷- من هیچی متوجه نمی شوم. – Je ne comprends pas

(juh nay rien compree)

۲۸- من خیلی نمی توانم فرانسوی صحبت کنم. – Je ne parle pas (beaucoup de) français 

(juh nuh pahl pah bo coo duh fron say)

۲۹- گم شده ام. – Je suis perdu 

(juh swee pair doo)

۳۰- این به چه معناست؟ –  Qu’est-ce que ça veut dire? 

(kess kuh sa vuh deer)

۳۱- آیا شما فرانسوی/ انگلیسی صحبت می کنید؟ Parlez-vous français/anglais? –

(parlay voo fron say/ong glay)

۳۲- احساس خیلی خوبی ندارم.Je ne me sens pas très bien 

(juh nuh muh son pah tray byan)

۳۳- مریضم/ حالم خوب نیست. – Je suis malade 

(juh swee ma lad)

۳۴- حالت تهوع دارم. – J’ai envie de vomir 

(jay onvee duh vomeer)

۳۵- مواظب باش. – Attention! Fais/faites attention! 

(ah ton sion, fay/fet ah ton sion)

۳۶- کمک Au secours!

(oh suhcoor)

کلمات پرسشی فرانسوی

یادگیری کلمات پرسشی پایه فرانسوی کمک بسیاری به شما می کند حتی اگر شما چیز زیادی از آن زبان ندانید. این کلمات پرسشی عبارتند از:

۳۷- چه؟/چه چیزی؟ Quoi?

(kwah)

۳۸ -؟ چه زمانی؟Quand?

(kon)

۳۹- چه کسی؟Qui?

(kee)

۴۰- چه طور؟ چگونه؟Comment? 

(komon)

۴۱- چه تعداد؟ چند تا؟Combien?

(kom byan)

۴۲- کجا؟ Où?

(oo)

۴۳- چرا؟Pourquoi? 

(pour kwah)

۴۴- کدام؟Quel(le)?  (این کلمه پرسشی به همراه یک اسم می آید. چهار حالت دارد: quel, quelle, quels, quelles ، اما تمام این چها حالت مانند هم تلفظ می شوند.)

(kell)

سوال های متداول فرانسوی

تا الان با کلمات پرسشی متداول فرانسوی آشنا شدید. حالا وقت آن رسیده است که کاربرد آن ها را در جملات ببینید. در این جا ما شما را با یک سری از این جملات آشنا می سازیم.

۴۵- اسم شما چیست؟Comment tu t’appelles? (tu t’appelles comment?)  (اولین عبارت، بیشتر در کتاب ها دیده می شود و دومی در محاوره کاربرد بیشتری دارد.)

(komon too tappel, too tappel komon)

۴۶- چند سالته؟Quel âge as-tu? (t’as quel âge?)  (در این مورد هم اولین عبارت بیشتر حالت نوشتاری دارد و دومی در گتفتگوی کوچه و خیابان کاربرد بیشتری دارد.)

(kel aj ah too, too ah kel aj)

۴۷- ساعت چند است؟ Quelle heure est-il? (il est quelle heure?)  (هردو عبارت کاربرد دارد ولی دومی غیررسمی تر است)

(kel er et ill/ill ay kell er)

۴۸- قیمتش چند است؟ / بهای ان چقدر است؟C’est combien? Ça coûte combien?

(say kom byan, sa coot kom byan)

۴۹- اهل کجا هستید؟Tu viens d’où?/t’es d’où? 

(too vyen doo/tay doo)

۵۰- شما متوجه می شوید؟/ تو متوجه میشی؟ Tu comprends?

(too kom pron)

۵۱- آیا شما انگلیسی / فرانسه صحبت می کنید؟Tu parles anglais/français? (این نوع سوال بیشتر در مکالمه کاربرد دارد و غیر رسمی است و در واقع شما با آهنگ افتان و خیزان سوال می پرسید).

(too pahl ong glai/fron say)

۵۲- آیا شما انگلیسی/ فرانسه صحبت می کنید؟ – Parlez-vous anglais/français?  (این پرسش مودبانه است و جنبه رسمی دارد)

(parlay voo ong glai/ fron say)

۵۳- سرویس بهداشتی کجاست؟Où est la salle de bains?/Où sont les toilettes? 

(oo ay lah sal duh ban/oo son lay twah let)

پاسخ های مهم فرانسوی

در این جا می خواهیم یک سری اصطلاحات مهم در مورد اطلاعات شخصی و همچنین پاسخ به دیگر سوالات پایه فرانسوی را مطرح می کنیم.

۵۴-اسم من … – …Je m’appelle

(juh mappel)

۵۵- من ره جا/ ایرلندی/ معلم هستم.Je suis (Roger/Irlandais(e)/professeur)  (این عبارت برای بیان اسم، ملیت و شغل به کار می رود.)

(juh swee roh jay/ear lon day/ear lon days/proh feh suhr)

۵۶- من ۳۰ ساله هستم.J’ai 30 ans  (دقت کنید که ans در انتها نباید حذف شود، اگر ان را حذف کنید جمله نامفهوم است.)

(jay tront on)

۵۷- من اسکاتلندی هستمJe viens de l’Écosse/je suis de l’Écosse 

(juh vyen duh lekoss/juh swee duh lekoss)

۵۸- بله Oui 

(wee)

۵۹- خیر Non 

(noh)

۶۰- شایدPeut-être

(puh tetr)

۶۱- همیشه / هرروزTout le temps/tous les jours 

(too luh ton/too lay jour)

۶۲- گاهی اوقات Parfois, des fois 

(pah fwah, day fwah)

۶۳- هرگز  Jamais

(ja may)

۶۴- البته/ قطعا Bien sûr  (تلفظ آن ‘s’ می باشد و نه ‘sh’)

(byan sure)

عبارت های ساده فرانسوی برای موقعیت های خاص

اگر شما خوش شانس باشید و تعدادی دوست فرانسوی داشته باشید، احتمالا به جاهایی دعوت می شوید که دارای موقعیت های فرانسوی هستند. در این جا با تعدادی از این موقعیت ها آشنا می شوید.

۶۵- خوش بگذره! -!Amuse-toi bien! Amusez-vous bien

(ah myooz twah byan, ah myoozay voo byan)

۶۶- سفرخوبی داشته باشید/ سفر به خیرBon voyage! – Bon voyage! 

(bon voyaj)

۶۷- تعطیلات خوش بگذرد!Bonnes vacances!

(bonn vah konce)

۶۸- گرسنه هستمBon appétit! – Bon appétit! (توجه کنید که ‘t’ آخر کلمه تلفظ نمی شود.)

(bon appuh tee)

۶۹- تبریک! / مبارک باشه!Félicitations! 

(fay liss ee tah sion)

۷۰- خوش آمدید!Bienvenue!

(byan vuh noo)

۷۱- تولدت مبارک!Joyeux anniversaire!

(jway uh zannee ver sair)

۷۲- کریسمس مبارک! Joyeux Noël!

(jway uh no ell)

۷۳- سال نو مبارک!Bonne année!

(bonn annay)

عبارت های ضروری فرانسوی برای خداحافظی

در آخر با تعدادی عبارت مفید آشنا می شویم که مربوط به خداحافظی است.

۷۴- خداحافظ! -! Au revoir

(oh ruh vwah)

۷۵روز خوبی داشته باشید Bonne journée!  (ساختار مونث bonjour که در آخر مکالمه به کار می رود.)

(bonn jour nay)

۷۶- عصر خوبی داشته باشیدBonne soirée! (برای ساختار مونث آ از soir استفاده می کنیم.)

(bonn swah ray)

۷۷- شب به خیر!Bonne nuit! 

(bonn nwee)

۷۸- به زودی می بینمت! À bientôt!

(ah byan toe)

۷۹- فردا میبینمت À demain!

(ah duh man)

از این به بعد هرگز در هنگام رویارویی با کلمه های فرانسوی سردر گم نمی شوید

این ۷۹ عبارت فرانسوی به شما کمک می کند تا اولین گام ها را به سمت یادگیری زبان جدید بردارید. حتما وقتی که با اولین فرانسوی برخورد می کنید و با این سوال ها و عبارات روبرو می شوید بسیار شگفت زده خواهید شد. با این لیست شما می توانید با یک فرانسوی مودبانه صحبت کنید، خودتان را معرفی کنید، آن ها را بهتر بشناسید و از پس مشکلات غیرمنتظره بر بیایید. در اینجا بهترین بسته های خودآموز زبان فرانسه را قرار داده ایم. حتما نگاهی بیندازید!

حالا می توانید یک فرانسوی پیدا کنید و با او صحبت کنید. با وجود این کلمات دیگر هیچ وقت سردرگم نمی شوید؛ و شاید این لیست باعث شود که شما به این زبان علاقمند شده باشید و گام های بعدی تان را برای یادگیری کامل بردارید. آماده اید که اولین مکالمه فرانسوی خود را شروع کنید؟ چه عبارات و اصطلاحاتی به این لیست اضافه می کنید؟ با کامنت گذاشتن ما را از نظرات خود آگاه کنید.

زبانمهر

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست