سوم شخص انگلیسی

سوم شخص مفرد در انگلیسی (آموزش همه نکات کاربردی)

گاما

سوم شخص (third person) در زبان انگلیسی هم درست مثل زبان فارسی به یک یا چند شئ و یا یک یا چند شخص اشاره می کند که ما در مورد آنها صحبت می کنیم. بعضی از ضمایر سوم شخص مفرد و جمع در انگلیسی شامل it (این)، they (آنها)، she(او-مونث)، he (او-مذکر)، her (مال او- مونث)، his (مال او- مذکر)، its (مال او- شئ) و their (مال آنها) می شود.

برای اینکه بیشتر با سوم شخص در زبان انگلیسی آشنا شوید مطلب امروز ما را تا انتها مطالعه کنید.

روایتگری سوم شخص (Third-Person narrative) چیست؟

بیان یک داستان یا ماجرا از زبان راوی سوم شخص به این معناست که داستان توسط کسی که خودش جزو شخصیتهای داستان یا ماجرا نیست تعریف میشود و در واقع آن شخصیت دیدگاهی بیرونی و خارجی به ماجرا دارد و خودش در آن دخیل نیست.

سوم شخص با اول شخص که از ضمایر ‘I’ (من) و ‘me’ (من) و همینطور با دوم شخص که از ‘you’ (تو) و ‘your’ (مال تو) استفاده می کند، فرق دارد.

حتما دانلود کنید: 100 درس مکالمات روزمره زبان انگلیسی

فهرست ضمایر سوم شخص در زبان انگلیسی

مجموعه ای از ضمایر استاندارد سوم شخص در زبان انگلیسی معاصر وجود دارد که شما باید از آنها برای نوشتن یا صحبت کردن به عنوان یک سوم شخص استفاده نمایید. این ضمایر سوم شخص به شرح زیر هستند:

 • He, she, it, one او (مذکر)، او (مونث)، این (شئ)، یک

اینها ضمایر سوم شخص مفرد در حالت فاعلی هستند.

 • They آنها

این ضمیر، ضمیر جمع برای اشاره به سوم شخص جمع در حالت فاعلی است.

 • Him, her, it, one به او (مذکر)، به او (مونث)، به این (شئ)، به یکی

اینها ضمایر شخصی مفرد هستند که در حالت مفعولی استفاده می شوند.

 • Them آنها را، به آنها

این ضمیر، ضمیر سوم شخص جمع است و در حالت مفعولی از آن استفاده می کنند.

 • His, hers مال او (مذکر)، مال او (مونث)

این دو ضمایر ملکی سوم شخص مفرد هستند.

 • Theirs مال آنها

این ضمیر، ضمیر ملکی (possessive pronoun) جمع برای اشاره به سوم شخص جمع است.

 • Himself, herself, itself, oneself خودش (مذکر)، خودش (مونث)، خودش (شئ)، خود

اینها ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns) سوم شخص مفرد هستند.

 • Themselves خودشان

این ضمیر، ضمیر انعکاسی سوم شخص جمع است.

pdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

نکات مهم

 • حالت فاعلی (Subjective case): حالتیست که برای اسم یا ضمیری که فاعل یک فعل است استفاده می شود.
 • حالت مفعولی (Objective case):این حالت برای اسم یا ضمیری که به عنوان مفعول عمل می کند استفاده می شود.
 • ضمایر انعکاسی (Reflexive pronouns): به ضمایری گفته می شود که به اسم یا ضمیر دیگری در همان جمله اشاره می کنند.
 • ضمایر ملکی (Possessive pronouns): ضمایری که نشان دهنده مالکیت هستند.

برخلاف ضمایر اول شخص یعنی (I, our, we, us, ours) و ضمایر دوم شخص یعنی (you, your, yours)، ضمایر سوم شخص اگر به صورت مفرد به کار بروند برای هر جنس ضمیر جداگانه ای دارند. مثلا ضمایر he, him, his و himself به یک فرد مذکر و ضمایر she, her, hers و herself به یک فرد مونث اشاره می کنند.

چطور با زبان سوم شخص داستان بنویسیم؟

همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، جملات و داستانهایی که از زبان سوم شخص گفته می شوند، از منظر “بیرونی” بیان می شوند. در واقع روایتی که از زبان سوم شخص باشد بی طرف تر است، چون روایت تحت تأثیر افکار یا احساسات شخصیت قرار نمی گیرد. راوی سوم شخص درست نقطه مقابل راوی اول شخص است که در آن نحوه نگارش روایت به طرز فکر و احساس شخصیت بستگی دارد.

برای شناسایی شخصیتهای متن، راوی شخص سوم از نامها و ضمایر مختلف استفاده می کند. گاهی هم ممکن است راوی سوم شخص را یکی از شخصیتهای خود داستان دانست، ولی در هر حال همه چیز به خود متن بستگی دارد و از داستانی به داستان دیگر متفاوت است.

علاوه بر این، روشهای مختلف برای نوشتن به شیوه سوم شخص مفرد وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

انواع زاویه دید سوم شخص در داستان نویسی

1- سوم شخص بی طرف یا ناظر (Third-Person Objective/Observant)

سوم شخص ناظر که به آن سوم شخص بی طرف هم گفته می شود روایتگری است که داستان را بدون توصیف افکار و احساسات شخصیت ها بیان می کند. در واقع این راوی فقط ناظر است و چیزی که می بیند را تعریف می کند نه بیشتر. این روش نوعی شیوه داستان سرایی بی طرفانه است.

2- سوم شخص دانای کل (Third-Person Omniscient)

دانای کل به روایتگری گفته می شود که همزمان با تعریف روند قصه، افکار و احساسات شخصیت ها را هم توصیف می کند. این شیوه نگارش یکی از بهترین روشها برای پرداختن به جزئیات شخصیتهای داستان است.

3- سوم شخص محدود (Third-Person Limited)

سوم شخص محدود یکی دیگر از روشهای نگارش است که ماجرا را از دیدگاه یکی از شخصیتهای داستان می بیند و آنچه در ذهن او می گذرد را ارائه می کند. زاویه دید سوم شخص محدود که به آن “سوم شخص ناآگاه” هم گفته می شود به خواننده اجازه می‌دهد تا به درون افکار و احساسات شخصیت نفوذ کند و درک عمیقتری از او و روند قصه داشته باشد؛ اما نکته اینجاست که این زاویه دید نمی تواند افکار و احساسات تمام کاراکترهای داستان را بفهمد و آنها را بیان کند، بلکه از این لحاظ با محدودیت روبروست و فقط می تواند داستان را از زاویه دید یک شخص تعریف کند.

اگر رمانی از زاویه دید اول شخص نوشته شود، به شما حس صمیمیت و نزدیکی زیادی با شخصیتهای داستان القا می کند؛ اما در عین حال نقطه ضعف این نوع شیوه نگارش این است که فقط محدود به دیدگاه یا درک شخصیت اصلی از وقایع و رویدادهای داستان می شود. زاویه دید سوم شخص از این لحاظ منعطف تر است، چون می تواند طیف وسیعی از افکار و احساسات شخصیت های مختلف داستان را به خواننده انتقال بدهد.

یادگیری لغات انگلیسی بدون فراموشی (۳ تکنیک موثر)

چرا داستان نویسی از زاویه دید سوم شخص موثر است؟

داستان نویسی به صورت سوم شخص باعث ملموس و عینی تر شدن شخصیت های داستان برای خواننده می شود. این شیوه نگارش می تواند اطلاعاتی را در اختیار خواننده قرار بدهد که ممکن است شخصیت های داستان از آنها بی خبر باشند و می تواند طنز دراماتیک در داستان خلق کند.

نمونه هایی از داستان نویسی به شیوه سوم شخص

بهترین راه برای کمک به زبان آموزان در تشخیص راوی سوم شخص این است که از آنها بخواهیم به متن دقت کنند و ببینند که آیا در آن از ضمایر سوم شخص استفاده شده است یا خیر. ضمایر سوم شخص شامل موارد زیر می شوند:

 • He/She/It/They (ضمایر فاعلی مفرد و جمع)

مثال:

 • She likes to go to the gym.   او دوست دارد به باشگاه برود
 • They prefer to go walking.   آنها ترجیح میدهند پیاده روی کنند
 • Him/Her/It/Them (ضمایر مفعولی مفرد و جمع).

مثال:

 • Dave laughed at her.   دیو به او خندید
 • Dave laughed at them.   دیو به آنها خندید
 • His/Hers/Its/Theirs (ضمایر ملکی مفرد و جمع که بدون اسم می آیند)

مثال:

 • The dog was his.   سگ مال او بود
 • The dog was theirs.   سگ مال آنها بود
 • His/Her/Its/Their (ضمایر ملکی مفرد یا جمع که توصیف کننده اسم هستند)

مثال:

 • That is her coat.   این کت او است
 • That is their coat.   این کت آنها است

تفاوت شکل رسمی و غیر رسمی سوم شخص

معمولا ضمایر سوم شخص چه در نوشتار و چه در گفتار به شکل رسمی استفاده می شوند و برخلاف ضمایر دوم شخص هستند که اکثرا در مکالمات غیر رسمی از آنها استفاده می شود. علاوه بر این، معمولا موقع صحبت کردن از ضمایر they و their برای اسمهایی که مفرد هستند اما در واقع اسم جمع به حساب می آیند هم استفاده می شوند. به عنوان مثال ممکن است بشنوید که:

“The café was celebrating their first anniversary”.  کافه اولین سالگرد خود را جشن می گرفت

در اینجا café یک اسم مفرد است اما برای آن از ضمیر جمع their به جای its استفاده شده که با اینکه از نظر گرامری صحیح نیست، اما در مکالمات روزمره رواج دارد. البته چنین اتفاقاتی در انگلیسی رسمی و نوشتار مشاهده نمی کنید.

یک مثال از استفاده از سوم شخص در انگلیسی

Sweetcorn Tsunami   سونامی ذرت شیرین

Jake is helping his mum prepare dinner. He has been told to cook some sweetcorn in the microwave, so he prepares it in a bowl with some water. Once he is happy with it, he puts it into the microwave for a few minutes. After some time, he starts to hear some strange noises and takes a peep inside the microwave. When he does, he cannot believe his eyes! The sweetcorn has exploded all over the microwave, but the strange thing is that the clump of mushy sweetcorn is growing and growing. He shuts the door again, trying to stop it, but it is no use! The sweetcorn oozes out of the cracks in the microwave and the door flies open. Sticky yellow mush slides all over the kitchen floor – what is he going to do?

جیک در حال کمک به مادرش برای درست کردن شام است. به او گفته شده که مقداری ذرت شیرین را در مایکروویو بپزد. برای همین او ذرتها را در کاسه آبی می ریزد. وقتی کارش تمام شد، ذرتها را چند دقیقه ای در مایکروویو می گذارد. بعد از مدتی، او صداهای عجیب و غریبی می شنود و نگاهی به مایکروویو می اندازد. وقتی چشمش به مایکروویو می افتد، نمی تواند چیزی که دیده را باور کند! ذرتهای شیرین در کل مایکروویو منفجر شده اند، اما نکته عجیب این است که توده ذرت شیرین همینطور در حال بزرگتر شدن است. جیک دوباره در را می بندد و سعی می کند جلوی این اتفاق را بگیرد، اما فایده ای ندارد! ذرتهای شیرین از شکاف های مایکروویو بیرون می زنند و در مایکروویو باز می شود. کف آشپزخانه با خمیر ذرت زرد و چسبنده پوشانده می شود. او می خواهد چه کار کند؟

یک بار برای همیشه زمانهای انگلیسی را یاد بگیرید: صرف فعل در انگلیسی به زبان ساده

جمع بندی

مثل همه نکات و ترفندهای مربوط به زبان انگلیسی، یادگیری سوم شخص هم نیاز به تمرین و تکرار دارد. یکی از بهترین روشها برای تسلط روی این موضوع این است که سعی کنید خودتان جملاتی با ضمایر سوم شخص بسازید یا متنی را از زاویه دید سوم شخص بنویسید. این کار باعث می شود ضمایر و نحوه استفاده از سوم شخص ملکه ذهنتان شود. موفق باشید. (منبع کمکی)

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست