سفر به ژاپن

100 بهترین عبارت کاربردی زبان ژاپنی (برای توریست ها)

گاما

در اینجا میتوانید معنی ۵۰ تا از مهمترین کلمات را به ژاپنی به همراه تلفظ بیابید. اگر میخواهید به ژاپن سفر کنید باید ژاپنی در سفر یاد بگیرید، این دقیقا همان چیزی ست که به دنبال آن هستید! بعد از آن هم می توانید pdf  این عبارات کاربردی را دانلود کنید.

سلام و احوالپرسی کردن

کلمه یا عبارت ژاپنی تلفظ (با الفبای فارسی) ترجمه
こんにちは! کُنی چیوَ! سلام!
おはようございます! اوهایو گوزایْماس! صبح بخیر!
こんばんは! کُنبانْوا! شب بخیر!
おやすみなさい! اُیاسی-می-ناسای! خواب خوبی!
さようなら! سایو-نارا! خداحافظ!

حتما بخوانید: ۳ بسته نرم افزاری جدید یادگیری زبان ژاپنی بصورت خودآموز (اصولی و سریع)

کلمات مهم

عبارت ژاپنی تلفظ معنای فارسی
はい هایْ بله
いいえ ایْ-یِه خیر
もしかしたら موشیکاشْتارا شاید
わかりました واکاریماشْتا بسیار خب – اوکی
ありがとう! آریـگاتُو! متشکرم
どういたしまして! دُوئی-تاشیماشْته! خواهش میکنم
すみません،・・・ سومیماسِنْ، … مرا ببخشید
ごめんなさい گومِن- ناسای متاسفم
・・・をもっています/ … もっていません ..اُ موتِ یْماس/ …اُ موتِ یْماسِن من دارم…./ من ندارم….
・・・があります/ … がありません …گا آریماس/ …گا آریماسِن وجود دارد…/ وجود ندارد…

خودتان را معرفی کنید

عبارت ژاپنی تلفظ فارسی معنی
といいます … تو اییماس اسم من هست…
人です … هیتو دِس من اهل … هستم
わたしはさいです واتاشی وا …سایْ دِس من… سال دارم
わたしはけっこんしています(どくしんです) واتاشی وا کِکون شیتِه ایماس (دوکوشین دِس) من متاهلم/ من مجردم-ازدواج نکرده ام-
わたしはひとりでりょこうをしています(ひとりではありません) واتاشی وا هیتوری دِه ریوکو وُو شیتِه ایماس (هیتوری دِه وا آری ماسِن) من به تنهایی سفر میکنم/من تنهایی سفر نمیکنم
わたしはとりょこうをしています واتاشی وا …توریووکو شیتِه ایماس من با… سفر میکنم

درک مطلب

ژاپنی تلفظ فارسی معنی
にほんごをはなせません نی‌هونگُو هاناسِماسِن من ژاپنی صحبت نمیکنم
わかりません واکاری‌ماسِن من متوجه نمیشوم
・・・をはなせますか? … اُ هاناسِماسْ کا؟ آیا شما –به زبان- … صحبت میکنید؟
・・・をはなせるひとはいますか? … اُ هاناسِرو شْتو وا یْماسْ کا؟ آیا کسی اینجا –به زبان-…. صحبت میکند؟
えいご اِ-گو انگلیسی
ふらんすご فورانْسوگو فرانسوی
かいてもらえますか? کایتِه مورآ اِماسْ کا؟ آیا میتوانید آن را بنویسید؟
もういちどいってください مو ایچیدو ایتِه کوداسای لطفا آنرا تکرار کنید؟
ちょっとまってください چوتو ماتِه کوداسای یک لحظه لطفا.-لطفا یک دقیقه صبر کنید-

اعداد

کلمه ژاپنی تلفظ فارسی معنی
ぜろ/れい جِرو/ رِ صفر
いち ایچی ۱
نی ۲
さん سان ۳
/よん شی / یون ۴
گو ۵
ろく دوکو ۶
しち/なな شیچی / نانا ۷
はち هاچی ۸
きゅう/ کیو / کو ۹
じゅう جوو ۱۰
じゅういち جوو ایچی ۱۱
じゅうに جوو نی ۱۲
じゅうさん جوو سان ۱۳
じゅうし/じゅうよん جوو شی / جوو یون ۱۴
じゅうご جوو گو ۱۵
じゅうろく جوو روکو ۱۶
じゅうひち/じゅうなな جوو هیچی / جوو نانا ۱۷
じゅうはち جوو هاچی ۱۸
じゅうきゅう/じゅうく جوو کیو / جوو کو ۱۹
にじゅう نیجوو ۲۰
にじゅういち نیجوو ایچی ۲۱
さんじゅう سانْجوو ۳۰
よんじゅう/しじゅう یونْجوو / شیجوو ۴۰
ごじゅう گوجوو ۵۰
ろくじゅう روکوجوو ۶۰
しちじゅう/ななじゅう شیچیجوو / ناناجوو ۷۰
はちじゅう هاچیجوو ۸۰
きゅうじゅう/ کیوجوو / – ۹۰
ひゃく هیاکو ۱۰۰
せん سِم ۱۰۰۰
ひゃくまん هیاکومان ۱۰۰۰۰۰۰
いちまん ایچیمان ۱۰۰۰۰

download   دانلود pdf این عبارات

جملات کاربردی روزمره برای توریست ها

در زیر چند عبارت کاربردی در زبان ژاپنی برای مسافرت همراه با تلفظ آورده شده‌اند. تلفظ هم به انگلیسی هم به فارسی نوشته شده اند داخل پرانتز و کروشه:

 1. خرید و قیمت‌ها:
  • چقدر هزینه دارد؟: これはいくらですか؟ (Kore wa ikura desu ka?) [کُره وا ایکورا دسو کا؟]
  • گران نیست؛ ارزان است: 高くないです、安いです (Takaku nai desu, yasui desu) [تاکاکو نای دسو یاسوی دسو]
 2. راهنمایی در شهر:
  • لطفاً به من کمک کنید: お願いします (Onegaishimasu) [اونگای-شی-ماسو]
  • کجاست ایستگاه قطار؟: 駅はどこですか? (Eki wa doko desu ka?) [اِکی وا دُکو دسو کا؟]
 3. سفر و اقامت:
  • من گم شدم: 道に迷いました (Michi ni mayoimashita) [میچی نی مایوئی ماشیتا]
  • من یک توریست هستم: 私は観光客です (Watashi wa kankoukyaku desu) [واتاشی وا کانکوکیاکو دسو]
 4. سلامتی:
  • به داروخانه نیاز دارم: 薬局が必要です (Yakkyoku ga hitsuyou desu) [یاکیوکو گا هیتسویو دسو]
 1. سفر با تاکسی:
  • تاکسی لطفاً: タクシーをお願いします (Takushii o onegaishimasu) [تاکوشی او اونگای-شی-ماسو]
  • به هتل [نام هتل] بروید: [ホテルの名前] へ行ってください ([Hoteru no namae] e itte kudasai) [اِیته اِت کوداسای]
 2. درخواست کمک:
  • لطفاً راهنمایی کنید: お手伝いしてください (O-tetsudai shite kudasai) [او تتسودای شیته کوداسای]
 3. درخواست غذا:
  • منو لطفاً: メニューをお願いします (Menyuu o onegaishimasu) [منیو او اونگای-شی-ماسو]
  • آب لطفاً: 水をください (Mizu o kudasai) [میزو او کوداسای]
 4. اعلانات عامه:
  • اینجا کجاست؟: ここはどこですか? (Koko wa doko desu ka?) [کوکو وا دُکو دسو کا؟]
  • دقت کنید: 気をつけてください (Ki o tsukete kudasai) [کی او تسوکته کوداسای]
 5. تشکر و احترام:
  • ممنون: ありがとうございます (Arigatou gozaimasu) [آریگاتو گوزای-ماسو]
  • لطفاً: どうぞ (Douzo) [دوئوزو]
 1. درخواست دستورات:
 • لطفاً به من راه بدهید: 道案内してください (Michiannai shite kudasai) [میچیان-نای شیته کوداسای]
 • اینجا چگونه برم؟: ここへはどう行けばいいですか? (Koko e wa dou ikeba ii desu ka?) [کوکو ای وا دو ایکِبا ای دسو کا؟]
 1. درخواست در مواقع اضطراری:
 • لطفاً کمک کنید!: 助けてください (Tasukete kudasai) [تاسوکته کوداسای]
 • نجات!: 救急車を呼んでください (Kyuukyuu sha o yonde kudasai) [کیووکیوو شا او یونده کوداسای]
 1. اعلام علاقه به صحبت:
 • آیا می‌توانم با شما صحبت کنم؟: お話しできますか? (Ohanashi dekimasu ka?) [اوهاناشی دکیماسو کا؟]
 • لطفاً به انگلیسی توضیح دهید: 英語で説明してください (Eigo de setsumei shite kudasai) [ایگو ده ستسومهی شیته کوداسای]
 1. خدمات رستوران:
 • صورتحساب لطفاً: お勘定をお願いします (Okanjou o onegaishimasu) [اوکانجو او اونگای-شی-ماسو]
 • آیا این غذا حاوی گلوتن است؟: この料理はグルテンを含んでいますか? (Kono ryouri wa gluten o fukundeimasu ka?) [کونو ریوری وا گلوتن او فوکونده ایماسو کا؟]
 1. توضیحات بیشتر:
 • لطفاً بیشتر توضیح دهید: もっと教えてください (Motto oshiete kudasai) [موتو اوشیته کوداسای]

نکته1: توجه داشته باشید که در زبان ژاپنی، استفاده از عبارات ادبی و احترام به میزان زیادی توصیه می‌شود. همچنین، تمرین مکرر و گوش دادن به نیتیوها به تسلط بیشتر شما بر روی تلفظ کمک می‌کند.

نکته2: تلفظ‌ها تقریبی هستند و ممکن است بسته به لهجه صحبت‌کننده یا منطقه متغیر باشند.هر گونه سوال، نظر یا تجربه ای در زمینه یادگیری زبان ژاپنی دارید در بخش نظرات با ما و سایر هموطنان عزیز مطرح نمایید.

 


ژاپنی

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان ژاپنی چرب زبان، ژاپنی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان ژاپنی رو مثل بلبل حرف بزن!


 

4 مطلب پرطرفدار آموزش ژاپنی سایت

japenese

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • تشکر از زحمات تان. اگر این واژه ها را در اپلیکیشن ژاپنی تون می ذاشتین فوق العاده و بینقص میشد. موید باشید

  پاسخ
  • میلاد حیدری
   بهمن 3, 1402 9:49 ق.ظ

   ممنون بابت نظر ارزشمند شما. برای تهیه اپلیکیشن سالها وقت گذاشتیم تا بی نقص و کاربردی و موثر باشد اما باور کنید نمیشه همه چیز رو باهم داخل برنامه گذاشت. تاکید بر یادگیری مکالمه هست و اگر کتاب ژاپنی در 60 روز رو هم همراه باهاش کار کنید نیاز به منبع خاص دیگه ای نیست.

   پاسخ
 • خیلی ممنون که بهمون کمک میکنید بهتر یاد بگیریم

  پاسخ
 • چرا وقتی باهاشون صحبت میکردم یه طوری نگام میکردن؟ تلفظ ها رو که چک کردم درستن که قضیه چیه

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست