عاشقانه

۳۰ تا از جملات عاشقانه زیبا به زبان کردی (بامعنای فارسی)

گاما

آنچه که در حال حاضر در جوامع و فرهنگهای مختلف انسانی دیده می شود وجود زبانهای مختلف در بین آنها برای ایجاد ارتباط و تعامل است. شاید از دیدن کسی که در حال کردی است تعجب کنید! اما وقتی جذب دنیای آنها شوید از لهجه و گویش و زندگی آنها لذت ببرید. در این مطلب ۳۰جمله عاشقانه زیبا به زبان کردی همراه با معنی فارسی برای شما به آماده کرده ایم که می توانید از آنها استفاده کنید.

مقدمه:

ممکن است در مسیر زندگی با افراد کرد زبان و غیور آشنا شوید و لازم باشد که چند کلمه ای را با آنها صحبت کنید. پس با بیان جمله مختصری دید شما را نسبت به این زبان بازتر می کنیم. زبان کردی در بین ۸۰ زبان زنده دنیا در جایگاه ۳۱ ام قرار دارد. این زبان که از جمله زبان های رایج در ایران است خود، انواع یا بهتر است بگوییم گویش های مختلفی دارد مانند سورانی، کرمانجی، ایلامی، کلهری و … اما همه آنها را می توان به زبانهای بلوچی، گیلکی و تالشی شبیه دانست. از احوالپرسی ها و مکالمات روزمره این زبان که بگذریم به کاربردن جملات عاشقانه در این زبان دور از انتظار نیست. پس شما هم می توانید با فراگیری و بکار بردن اینگونه جملات آشنایان و دوستان کرد زبان خود را با بیان این جملات شگفت زده و خوشحال کنید.

حتماً بخوانید: دانلود ۲۰ درس ارزشمند آموزش گام به گام زبان کردی با ترجمه فارسی (فیلم+ pdf)

شماره جمله عاشقانه معنی
1 لِه دوریت مَن بِه کَسَم ته نیا توی هِه چِه کَسَم از دوریه تو من بی کسم و تو همه ی دنیامی
2 هِه ناسَکَم دِه نوسَم خوشَم دِه ویی مِه لی دووبارِه یِه لِه وانِه یِه روژیک نِه بَم کِه دووبارِه یِ کِه مِه وِه نفسم… مینویسم دوستت دارم نگو تکراریه شاید یه روز نباشم تا دیگر برایت تکرارش کنم
3 غزال چو خَمارِم هِر تو دیرمامید روزَگارَم هِر تو دیرمانارَم لیموم سیفَم شامامَمْگُل وَ باخ وُ بَهارَم هَر تو دیَرم ای آهوی چشم قشنگ من من فقط تو رو دارم ای امید روزهای من من فقط تو رو دارم ای تمام زیبای من من فقط تو رو دارم
4 زُؤرجار زَه مان دِه نِگی بؤلبؤل ئَه تؤرینِئئاوی رووار رؤحی ماسی ئَه خنکینِئشْنِه یِ بِه هار نیگای گؤل ئِه وه رینِئبَه لام هَه رَگیزکَه سْ ناتَوانی خؤشَه ویستیت لَه ناوْدَلَما بژاکینئ چه وقتهایی که صدای بلبل رامی آزاردجویبار روح ماهی راخفه میکندبادبهاری نگاه گل راپرپرمیکنداماهرگز نمیتواند دوست داشتنت را دردلم پژمرده کند
5 با عالَم بِژَن تَه نیا وُ بی کَسَهَلَه دارایْ دونیا هَر توم بِه بَسَه بذار تمام مخلوقات بگن تنها و بی کساز تمام دارایی های دنیاتو رو داشتم باشم واسم کافی وبسه
6 گیانا کَه مَ زو وِه رَه نازدارَم زو وِه رَهبَه سْ جاری بَت بینَم گیانَم بو خوت به رَه جانان من زود بیا نازنینم زودبیا تا برای یک بار هم که شده ببینمتجانم را بگیر و برای خود ببر
7 مِه تَرْسَه … عاشِقبَه عاشِق بوون تَرسی ناوی ئَه وُ پَه رِه کَه یْ شیت دَه بیت شیتیش بو خَوی دَنیایِه کَه! نترس عاشق شو… عاشق شدن ترس نداره فوق فوقش دیونه میشی دیونه شدن هم خودش عالمی داره!
8 چاوِه کانْتْ دوئِه سِتیرِه نِهِه مو شِه وی لَه تاریکی خَه یالْمْدابَریکِه یان دیدْلی مَنیشْ مَنْدالیکی بیانو گیربَه لام چْ بَکَهم بالام کؤرتَه وِهه رِچی ئِه کِه مَدِه سِت ناگاتِه ئآسمانی چاوِه کانْت چشمانت دوستاراند همه شب درتاریکی خیالمچشمک میزنند دل من هم کودکی بهانه گیراماچه کنم قدم کوتاه است وهرکاری میکنم دستم نمیرسد به چشمانت
9 لِه گِره وُچَلَه یْ هاوینی ئَه مْ شارَه دا هیچ ئاگِری گیانَم گِه رَم ناکاته وَهبؤیِه هَه مووساتی کُلپَه یِ هَه سَه یِ شه وانی دووِریت تیکَه لِ هِه ناسِه خؤم ئُه کَه درگرمای تابستان این شهرهیچ آتشی درونم راگرم نمیکند همین است که همه وقت شعله آه شبهای دوریت را با آه درونم درهم می آمیزم
10 زِه وی جارجار لِه ناخه وِه دِه لِه رَزیت وُ سَه روقْژی دَه شیوینی تی ناگِه مْ بو؟ بلیی زَه ویْش دَلداریکی وِه کِ توی نِه بی؟ زمین هربار ازدرون می لرزدو سروگیسوانش رامی لزاند نمی دانم چرا؟ توگویی زمین هم دلداری مثل تو دارد؟
11 یازْم وابوو بِتْکِه مْ بِه چِه پِکه نیرگْزیبؤ سِه رمیزَمَله سِه رَمای زَسْتانا گِه رْمَت کاته وَه ئامیزْم نیازم بود دسته نرگسی باشی برسرمیزمدرسرمای زمستان گرمت کند آغوشم
12 ئَه یْ چِرای تَه مِه نَ دِلمَت پیشْکِه شْ بیگَه رلَه یادَت کِه مْ قِه بِر جیگَه م بی ای چراغ عمر من دلم تقدیمت بادگر ز یادم بری قبر جلیگاهم باشد
13 گَه ر بِه دِه سَت مَن بوایِه هِه ناسه شَم به ده می تو هه لُده کیشا! گر با میل و خواسته من بود نفس کشیدنم را هم به وسیله دهان تو میکشیدم!
14 ئافِرِەتی تیگَەیشْتوو گەنجینِەیَەکی گرانبَەهایِەکْ بُ پیاو. بانو ی عاقل و زیرک گنجی گرانبهاست برای مرد.
15 هِه ر گیز هِه وَل مَه دَه کِه سیک لِه بیر بَکَه یِت چونکِه وات لیدی لِه جاران زیاتَر بیری بَکه یِت هرگز تلاش نکن کسی رو از عمد فراموش کنی چون محاله.. و یجوری میشی بیشتراز قبل، فکر و خیالت سمتش میره!
16 تیبگَه ن خوشَه ویسْتی پِه یوه نَدی نیه بِه تَه مَه نَ ,سامان,جَوانی لِه خوشه ویستیدا تَه نَها دَلیکی پاک وُ بِه هیز گَرِنگِه!! بفهمید دوست داشتن ربطی به سن، ثروت و زیبایی نداره در دوست داشتن فقط دلی پاک و قدرتمند مهمه!
17 عَه شْق بِرینکَه نِه دَه هَیلی بْژی نِه دَه هِیلی بَمْری! عشق… رخمیست که نمیگذارد زندگی کنی و نمیگذارد بمیری!

 

همچنین بخوانید: بهترین و سریع ترین روش یادگیری زبان کردی چیست؟ (باتاکید بر مکالمه)

 

شماره جمله معنی فارسی
1 جوانی سامانی ئَه وینِه، ئازادی سامانی خاکِه، تؤسامانی هِه رْ دوو کیانی ئَه یِ ئارِه زوو. جوانی دارایی زندگیست.آزادی دارایی خاک است.وتوداری هردو،ای آرزو.

 

2 تؤ وِه کو سِروِه یِ بِه یانانی بِه هاری تؤ لِه لِه شَما، گیانی سوکی نادیاری. بؤشِه وی خؤشی وَنِه خؤشیم یادْگاری. رِه مِزی ئینتیزاری. تومثل نسیم صبحگاه بهاری در دلم،جان سبک ناپیدایی.برای شب خوشی وناخوشیم یادگاری.رمزانتظاری.
3 یادِت وِه کِ گووالِه هِه وَریکی سِپی بِه ئآسْمانی تاریکی دَلْما راده بووری، رِه گِه کانَم،یه کِ یِه کِ لَه شَه پؤلی گولاوی سِه رشار دِه بُن یادت چون لکه ابری سپید درآسمان تاریک دلم پدیدارمیشود.رگهایم یک به یک ازموج گلابش سرشارمیشوند
4 سِه ری سالَه وِه رَه روخْت بویْنِم/که شایِهد بیت بِه مَه رِهه مِی دِلی بِرِیْنِم. لَه بیرتِه کِه وَتَت پِه یِمان ئَه بِه سَتْم / کِه تا ماوَم هَه ر تو بی مِه بِه سَتْم؟… که هِه رْ خوم بووم بِه باعیث دِلی هِه ژارِم/ به بی خَو دِل بِه چاوانی تو به سَتم سال نو شده بیا روی ماهتو ببینم/ که شاید مرهمی باشه واسه دل زخمیم… یادته که گفتی عهد می بندم / که تا زنده ام فقط تو هدفم باشی؟… خودم باعث شدم دلم انقد درمونده بشه / الکی دل به چشمای تو باختم…
5 تؤدِه ریامی، بِه شَه پؤلی لَه نِجه وَلارت، بِه تورِه یی جارْبَه جارَت، بِه شِه نَگِه ژِنیت، بِه سامیت تودریای منی،باموج پرازنازوادایت،باناآرامی گاه به گاهت،به زیبای ورعنایی زنانه ات،با ابهتت…
6 تؤگوتَت مَن، تِه ریدِه خاکی هَه نْدَران، ئاوارِه یِ ناوْتاریکتِرین کووچِه یِ دَنیام بِه لام ئَه مَن،لِه خاک وشاروزیدی خؤم غَه ریب غَه ریب،تِه نَیای،تَنیام! توگفتی رهزن خاک بیگانگان،آواره تاریکترین کوچه های دنیایی،امامن،درشهروزادگاه خویش،غریب وتنهای تنهایم.
7 وّلاتی بال وِ بؤفْرین هیچ ئاسْمانیک. دَه ریایَک عَه شْق وً بؤ عاشِقی هیچ دَه رْفِه تیک. دَه مَه وی عاشِقِت بَم؛ ئَه یِ ئَه وِکِه سِه یِ فْرین دَه تَخْوازی یک دنیا بال و،برای پرواز آسمانی نیست.یک دریا عشق و،برای عاشقی فرصتی نیست،میخواهم عاشقت شوم،ای که پرواز تو را میخواند.
8 خوشال بَزانْسای مَه تورْم تا دِه سِم سَفْت تِر بِگْری ئوو وَه دِه نَگ بِه رَز بوشی. نَه چو نَه یِه گَه شان بَخی وَه بان ئُوو ئآرام بووشی هِه رْ جوور راحِه تی کاش میدانستی قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری و با صدای بلند بگی بمان. نه اینکه شانه ات را بالا بندازی و آرام بگویی هر طور راحتی.

شعر عاشقانه کردی

شماره جمله معنی
1 وِه هار هاتیِه وِه سَه ر شا خِه وِه

مَلَه وِه رْ خوه نی وِه ناو باخِه وِه

یِه خوه شی وِه هار یِه ناو بوسان

جَفْتِه چِر بِکیم یِه چِه رْ داخِه وِه

بهار آدمه است به شاخه های درختان
پرنده ها در باغها میخوانند
از خوشی اینکه بهار آمده است
با هم هوره (یکی از آوازهای کردی) بخوانیم در آلاچیق مزرعه
2 اَز لَته سَل نابَم

دِلدارَم غایَن نابَم

عاشِقَم دودِل نابَم

هِژ تَه دِکِه مْ لَه تِه جَدا نابَم

با تو قهر نمیکنم
دلدارم خیانت کار نمیشم
عاشقم من دودل نمیشم
خیلى دوستت دارم از تو جدا نمیشم
3 ئَه وُ رو دِل خوشَم! هِه والَت پَرسیم

ئَیْتَر غِه مْ ناخوم قِه تْ لَه بى کَه سیم

تو دوورى بِه لَام ، دلَم چاوِه ریتِه

جارجار یادَم کِه هیوام زور پیته

امروز خوشحالم حالم رو پرسیدى
دیگه غصه نمیخورم از بى کسیم
تو دورى باشه ولى من چشم به انتظارتم
گاه گاهى یادم کن به تو خیلى امیدوارم
4 هَ مَردَم مَن ئَه گِه ر ئَه مَجارِه بِی تو

نِه چَم شَه رْت بی،هَه تا ئِه مْ خواره بی تو

دِه رونَم خالیِیه،وِه کِ نَه یِ دِه نالی

هَه واریکی چِ پَر هاوارِه بی تو

بیناییم کویِرِه،هَه لِنایی بِه رووی کِه سِ

موژ هَ مْ یِه کِ یهِ کِ دِه لیی بَزمارِه بی تو

اگر این بار تو نبودی میمردم

من نمی روم تا زمانی که شما پایین بیایید

ذهنم خالی است انگار گریه نکرده است

چه گریه ای برای تو

من کور هستم، نمی توانم مقابل کسی بایستم

هر روز میگی میخ بدون تو

5 سَلام چه نَ بِه رَزی ﻛۊیْل ئیلام سَلام وِه تو کِه هَه روژ هایَه لام سلام اندازه بلندی کوههای ایلام سلام به تو که هر روز پیش منی
6 بَنۆر وه بَه رَزی هُۆاگی مَانیشَت دَل دَریاییم بۊه ۆهُ ی میشْت خَم وُ پِه ژاره پُخْش بۊ ۆه گیانَم کَر وُ کۆر بۊمَه ئۆ بی زوانَم جۆر کۆ یِه قَفْسِ بَسیاسِه بالَم چَمان مانیشَت کَل رَمیاسه بانَم به بلندای هوای کوه مانشت بنگر دل دریاییم اندازه یک مشت شده است غم و نگرانی در وجودم را گرفته است کر و کور شده ام و بی زبان افتاده ام مثل کبک در قفس بالهایم بسته است مثل اینکه کوه مانشت تماما بر روی من افتاده است

 

شما کاربران گرامی می توانید در بخش نظرات هر گونه سؤال یا نظری دارید مطرح نمایید تا بررسی شود.

بسیار کاربردی

زبانمهر

حتما بخوانید!

90 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • در ابتدا باید بگویم کاری که انجام دادید حقیقتا جای تقدیر دارد و بسی مایه خوشحالی است. سپاس فراوان.
  ولی ذکر چند نکته برای بهتر کردن و پربار نمودن تلاشتان را خالی از لطف نمیدانم.

  متاسفانه رسم الخط زبان کردی رعایت نشده است. کاش با رسم الخط کردی مینوشتید. خواندن اکثر جملات به این شیوه سخت بوده و تا حدی بعضی از جملات فاقد معنی می‏باشند!!!!
  از تمام زبانها و گویشها نیز جمله آورده شده: سۆرانی، کورمانجی، کەڵهوڕی، ئیلامی و … . کاش حداقل یک دسته بندی کلی میداشتید!!!

  پاسخ
 • سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون🙏🌹 من حقیقتا فارسی زبان هستم و خیلی زبان کردی رو دوست دارم ولی برام سخته بدون حرکت گذاری و اعراب این کلمات زیبا رو بخونم. باید چه کنم؟

  پاسخ
 • خیلی ممنون از سایت خوب و سودمندتون 🙏

  پاسخ
  • حسین نادرپور
   شهریور 3, 1402 1:11 ب.ظ

   سلام خستع نباشید ممنون تشکرمیکنم ازکسی کع. این سایتودرس. کرد🙏🏻🙏🏻♥زورسپاس

   پاسخ
 • سلام دنبال جملات کوردی کرمانج بودم این کرمانج نیست

  پاسخ
 • اول اینکه ممنون از سایت خوبتون
  بعد اینکه کاش رسم الخط کوردی رعایت میشد که راحت تر خونده بشن
  و برای کسی که کورد نیست و میخواد یه جملرو حفظ کنه به نظر بهتره از کوردی ئیلامی استفاده کنه که ساده ترم هست

  پاسخ
 • خیلی ممنون از شما
  میشه یه متن تبریک تولد هم بزارید😍🙏🙏🙏

  پاسخ
 • خیلی ممنون از سایت خوبتون واقعا این کارتون قابل قدر هست امید وارم همیشه موفق باشید🙏

  پاسخ
 • خیلی ممنون از سایت خوبتون
  من دوست دارم کردی یاد بگیرم که با دوستم صحبت کنم.

  پاسخ
 • کاوس نصیری
  آبان 2, 1399 8:26 ب.ظ

  سلام عزیزان من هم ترک زبان هستم ولی خیلی علاقه خاصی به زبان کورد کرمانشاهی دارم اگه کتابی داره حاضرم مبلغش را بپردازم ممنون میشم

  پاسخ
 • زۆر زۆر سپاس 🌺🌺🌺🌺

  پاسخ
 • هه بژی کورد😍🇹🇯❤💛💚

  پاسخ
 • اسماعیل عباسی ق
  بهمن 6, 1399 5:03 ب.ظ

  سلام ممنونم از سایت خوبتون اگه یادگیریش رو راحتتر کنید خیلی عالی میشه، بازم مرسی

  پاسخ
 • راستش کرد نیستم ولی عاشق زبان کردیم.خوشبحالتون …..واقعا.اگع علائمش میزاشتین بهتر خونده میشد.

  پاسخ
 • من بچه بوشهرم کل ایرانو رفتم ندیدم مثل کرد با مرام و با معرفت و ریشه دار خدا کنه ایرانمون همیشه پایدار و سربلند باشه

  پاسخ
 • ممنون خیلی جملات قشنگیه زحمت کشیدین . منتها رسم الخط کردی که نوشته شده فاجعه باره و خوندنشون به شدت سخت شده چرا که زبان کردی به دلایل آواشناختی که داره اگه دقیق نوشته نشه حتی برای خود کردها هم معنا دچار مشکل میشه و هم خوندنش تقریبا ناممکن.

  پاسخ
 • سلام من ترک هستم میخوام به زبان کردی کرمانشاه از الهام خانم خواستگاری کنم لطفاً بگین چی بگم…. زور سپاس

  پاسخ
  • بگین : من به دل و گیان خوشتانم دَوه بلام خوشویستی اِویه لَه دلما ریشه ی کوتاوَ و تِکایَه خوازمنی من قبول بکن

   پاسخ
 • عشق من کرده.واسه همین میخام یاد بگیرم.

  پاسخ
 • می تونم کمکتون کنم همچنین اگه اسم عشقتون کردی باشه میتونم یه شعر با اسمش در اختیارتون بذارم که حسابی دلشو می برید

  پاسخ
 • کسی که سال ها میخواستم کرده البته اونم منو نیخواد اما نشد بهم برسیم اون بالث شد من عاشق کرد ها و هرچی ک‌به کرد ها ربط داره بشم از لباس گرفته تا زبان و اداب و رسومشون💔کاش میشد زبانشون و کامل یاد بگیرم

  پاسخ
 • معنی این جمله چیه
  [ئه‌گر ته ناگی له مبستم به قامو سکی خوت ترجمی مه‌کوه!

  پاسخ
  • میگه اگه هدف و منظورمو نفهمیدی باب میل خودت حرفمو تغییر نده
   یه چیزی تو همین مایه ها

   پاسخ
 • سلام ، یه کلیپ هست ، دوس دارم معنیشو بدونم، میشه لطف کنید کمکم کنید؟

  پاسخ
 • هه‌نگوین پینج جوری هه‌یه!
  ئه‌‌سلی وه‌ک من!
  سپی وه ک دلی من!
  ده‌رمان و ه‌ک بینینی من!
  گران و ه‌‌ک قیمه‌تی من!
  جوان و ه‌ک پیکه‌نینی من!
  زور دریژه‌ی پی ناده‌م!
  خودا منتان بو بهیلی!

  معنی این شعر کردی رو میخوام
  اگه زحمتی نیست

  پاسخ
 • میگه عسل پنج نوع داره
  اصل مثل من
  سفید مثل دل مـن
  درمان و شفا دهنده مثل وقتی ک منو می‌بینی
  گرون مثل قیمت مـن
  زیبا مثل خندیدن مـن
  خیلی طولانی‌ش نمی‌کنم
  خدا منو براتون نگه داره

  پاسخ
  • سلام به تمام کردهای عزیز دل واقعا دوست داشتنی زیبا مهربون هستن من خودم ترک آذری هستم اما دوستان زیادی کرد دارم همشون جان دل هستن

   پاسخ
 • خیلی سخته دوست پسرم کورده سختش فارسی حرف بزنه.یکم راحت یادبدیدتوروخدا.دوست ندارم بفهمه دارم کلاس میزارم حداقل باویس بزاریدطرزتلفظشم یادبگیریم.من برم پیشش له وه که کنم میخنده.ههههه.

  پاسخ
 • سلام من کرد ایلام هستم ولی عشقم تهرانیه فارسی صحبت میکنیم البته چون من همیشه کوردی صحبت میکنم گاهی تپق میزنم یعنی کوردی حرف میزنم بعد دوباره ترجمه میکنم 😍😍😍😍😁😁

  پاسخ
 • سلام من کردی دوست دارم یاد بگیرم چون عاشق ی کردم

  پاسخ
 • آیلین کشکولی
  دی 25, 1400 10:40 ب.ظ

  سلام.من یه قشقاییم.تو استان فارس کردایی هستن که هنوز زبون خودشون و آدابشون رو نگه داشتن که کردای کرونی هستن.که تو چشمه کردسکونت دارن.
  یه روز یه کرونی دیدم و از اون موقع علاقه خاصی نسبت به زبان_رقص_لباس…….. کردی پیدا کردم چون هنوزم هویت خودشونو حفظ کردن❤
  ما کلا فامیلی از کردا خوشمون میاد❤من یکی که عاششششق کردام❤اگ کردا نبودن چیکار میکردیم خدایی
  دستتون درد نکنه🌸
  ولی کاش یه دوست کردی داشتم بهم کمک می کرد🤗😁

  پاسخ
 • محمد امینی
  بهمن 11, 1400 11:23 ق.ظ

  هر بژیت کورد 🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯با افتخار تمام میگم من کورد هستم 🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯همیشه سربلند باشی کورد ❤❤❤❤❤❤❤

  پاسخ
 • ب زبان کردی لکی
  زندگی مه خرد یعنی چی؟

  پاسخ
 • سلام، هوژین میشه زندگی بخش یا دلیل زندگی حالا میخوام بگم زندگی بخش من جطور باید بگم؟ چی به هوژین اضافه کنم؟

  پاسخ
 • سلام دوست دارم کوردی یاد بگیرم کسی هست یادم بده ❤️‍🩹🥺

  پاسخ
 • سلام مریضکم یعنی چی؟

  پاسخ
 • من کوردی میفهمم ولی بلد نیستم حرف بزنم با اینکه لرم یکم شبیه همن کلمه ها و.. ولی دوس دارم تلفظشون رو هم یاد بگیرممممم

  پاسخ
 • مجتبی اسیوند ، بختیاری
  شهریور 14, 1401 5:11 ب.ظ

  با سلام و ارادت خدمت شما ،
  خسته نباشید ، من لرم یک دوست مردی دارم در کردستان خیلی دوستش دارم اسمش هم علا هست خواستم یک شعر براش بفرستم برای دوستیمان ممنونم لطف شما امکان براتون یک شعر در این زمینه برام بفرستی که هدیه کنم بهش دوست ۳۰ ساله منه ، از محبت شما سپگزارم .

  پاسخ
 • عشق من کورده
  خیلی دوسش دارم و همه ی رفتاراش با بقیه ی آدمایی ک تا حالا دیدم فرق داره 6ساله باهمیم خیلی وفاداره ولی ی جورای این تفاوت فرهنگ اذیت کننده س با اینکه بارها بهم پیشنهاد ازدواج داده ولی همش میترسم و خودمو عقب میکشم ….

  پاسخ
 • دست خوش به کاکا

  پاسخ
 • سلام عشق من کرده
  میخاستم ببینم عاشقتم به کردی چی میشه ، خوشم ده وی نه چون این میشه ظاهراً دوست دارم ولی من میخام بگم عاشقتم

  پاسخ
 • (حسمو نسبت بهت به کی بگم؟) به کوردی چی میشه؟
  ممنون🚶‍♂️🖤

  پاسخ
 • من یه دختر ترکم عاشق ی پسر کردهستم ولی مامانش اجازه نده ازدواج کنیم 5 ساله

  پاسخ
 • درود درود عزیزان دست اندر کار سایت منتها وترجمه ها همه وهمه عالی هست ایکاش آهنگهای کوردی رو با زیر نویس فارسی پخش میکردید ویا متن آهنگهای موردی رو با ترجمه فارسی درج می کردید اونموقع دیگر کامل کامل می شدید ایام بکام سالم،شاد وپیروز باشید

  پاسخ
 • اگه کسی هست شمارمو بش میدم ک یادم بدهههه🥹

  پاسخ
 • منعی اصطلاح خونی نیه چی مشه به فارسی

  پاسخ
 • من یه زن کردم وه از خدا ممنونم که منو کرد آفرید🤎👑

  پاسخ
  • شیوا اشرفی
   آبان 3, 1402 8:44 ق.ظ

   خیلی خبه کسی ک آدم یکی ک دوسش داشته باشه و همون آدم باهاش ازدواح کنه

   پاسخ
 • خیلیهاش به درستی معنی نشده

  پاسخ
 • مثل این (غزال چو خمارم هر تو دیرمامید روزگارم هر تو دیرمانارم لیموم سیفم شماممگل وباخ و بهارم هر تو دیرم)

  پاسخ
 • سلام
  کلمات هر چی میخونم یادم نمی مونه باید یکی باشه که باهاش کردی مکالمه داشت.

  پاسخ
 • هر بژی کردستان افتخاری بو من خلقی کوردم

  پاسخ
 • شیوا اشرفی
  آبان 3, 1402 8:45 ق.ظ

  حرات مرات به معنی میمیرم برات

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست