بنر فشرده
آموزش افعال کمکی

آموزش افعال کمکی در زبان انگلیسی به زبان ساده +فیلم

در این پست و در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، بصورت تصویری و با زبانی ساده،

در این پست و در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، بصورت تصویری و با زبانی ساده، افعال کمکی در زبان انگلیسی را به شما آموزش خواهیم داد. این افعال به فعل اصلی کمک می کنند و کاربردهای زیادی در گرامر زبان انگلیسی دارند. حتما ویدیوی آموزش افعال کمکی زبان انگلیسی در انتهای پست را ببینید.

همانگونه که در تصویر بالا هم می بینید، این افعال به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که تغییر شکل می دهند و آنهایی که شکل ثابت دارند.

بخش اول- افعال کمکی با تغییر شکل-Have – Do – Be

نقش افعال کمکی کمک به فعل اصلی است. با کمک این افعال شما می توانید جملات را در زمان ها، حالات، یا وجوه مختلف بنویسید.

افعال کمکی شامل:

be, do, have, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought و غیره (که در تصویر بالا می بینید) هستند.

 • I think I should study harder to master English
 • I am having a cup of coffee
 • You have been practicing hard
 • It was written by a petitioner
 • You may choose what you like
 • فکر کنم برای تسلط بر زبان انگلیسی باید سخت تر تلاش کنم.
 • دارم یک فنجان قهوه میخورم.
 • تو تمام مدت به سختی مشغول تمرین بوده ای.
 • این توسط یک متقاضی(دادخواست دهنده) نوشته شده است.
 • شما میتوانید آنچه را دوست دارید انتخاب کنید.

اشکال فعل های Have-Do-Be

را میتوان به عنوان فعل اصلی ویا فعل اصلی ویا فعل کمکی استفاده کرد.

مثال های زیر، این افعال را با کاربرد کمکی نشان میدهد.

۱-Be به عنوان فعل کمکی

الف: زمانی که در جملات استمراری استفاده میشود:

 • I am taking a bath
 • She is preparing dinner for us
 • They have been studying all night
 • من دارم حمام میکنم
 • او دارد برای ما شام آماده میکند
 • آنها تمام شب داشتند مطالعه میکردند

ب: زمانی که در جملات مجهول استفاده میشود:

 • I was given a free meal
 • He was seen by fans at the airport
 • This song has been sung by all nations
 • به من غذای مجانی دادند
 • چندتا از طرفدارانش اورا در فرودگاه دیده بودند
 • این ترانه در همه ملل خوانده شده است

۲- به عنوان فعل کمکی Do

الف: زمانیکه در جملات منفی به کارمیرود:

 • I do not know the truth
 • She doesn’t agree with me
 • They didn’t arrive here yet
 • حقیقت را نمیدانم
 • او با من موافق نیست
 • آیا او تکالیفش را تمام کرد؟
 • آیا لازم است همچنان به مسیر مستقیم ادامه دهیم؟

۳- بعنوان فعل کمکی Have

الف: زمانیکه در جملات با زمان کامل استفاده می شود:

 • Do you want to have another one
 • Did he finish his homework
 • Do we need to keep going straight
 • تاکنون، یک مایل است که تو را تعقیب می کنم.(یک مایل تو را تعقیب کرده ام)
 • تا کنون، کار زیادی انجام داده ایم.
 • تمام این مدت، ملکه شهر بوده است.

تمرین ۱:

تمام افعال کمکی را در پاراگراف زیر پیدا کنید:

I have just heard that you didn’t attend the meeting yesterday. Did you have a conflict with that time? I must ask that you explain the reason

با این بسته های آموزشی، زبان انگلیسی را در مدت زمان کوتاهی، بدون نیاز به کلاس، قورت دهید!


بخش دوم- افعال کمکی با شکل ثابت- Can/Could” and “May/Might/Must

Can

الف: برای ابزار توانایی (توانایی انجام کار) به کار می‌رود:

 • I can make jewelry
 • He can’t speak French
 • Can you open this jar
 • من می‌توانم جواهر بسازم.
 • او نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
 • می‌توانید این شیشه را باز کنید؟

ب: برای درخواست اجازه یا ask for permission بکار می‌رود:

 • Can I use your bathroom
 • Can I leave now
 • Can I raise the volume
 • می‌توانم از حمام شما استفاده کنم؟
 • می‌توانم بروم؟
 • می‌توانم صدا را بلند کنم؟

ج: برای درخواست یا پیشنهاد requests or suggestions- بکار می‌رود:

 • Can I have more napkins
 • Can I have the bill
 • You can take this spot if you like
 • You can do whatever you want
 • می‌توانم دستمال‌های بیشتری داشته باشم؟
 • می‌توانم صورتحساب داشته باشم؟
 • اگر مایلید می‌توانید این را بردارید.
 • می‌توانید هر کاری که می‌خواهید انجام دهید.

Could (گذشته Can)

الف: توصیف توانایی‌ که فرد در گذشته داشته است:

 • I could swim when I was young
 • You could see the boat sinking
 • They could tell he was nervous
 • وقتی جوان بودم می‌توانستم شنا کنم.
 • می‌توانستید قایق را در حال غرق شدن ببینید.
 • می‌توانستید بگویید او عصبانی است.

ب: اغلب برای ابراز اجازه مودبانه استفاده می‌شود:

 • Could I take this jacket with me
 • You could borrow my umbrella
 • Could you please let me pass you
 • Could I get you more water
 • می‌توانم این ژاکت را با خودم ببرم؟
 • می‌توانی چتر مرا قرض بگیری.
 • می‌شود به من اجازه بدهید رد شوم؟
 • می‌توانم آب بیشتری از شما بگیرم؟

ج: برای ابراز احتمال استفاده می‌شود:

 • All of them could ride in the van
 • You could always stay at our house
 • Could it be true
 • This plan could really work out
 • همه‌ی آن‌ها ممکن است در وانت باشند.
 • ممکن است همیشه در خانه ما بمانید.
 • ممکن است درست باشد؟
 • این برنامه ممکن است واقعاً خوب کار کند.

May

الف: برای درخواست اجازه رسمی بکار می‌رود:

 • May I come in
 • May I say something now
 • May I ask one question
 • می‌شود وارد شوم؟ (ممکنه وارد بشم)
 • می‌شود چیزی بگویم؟ (ممکنه چیزی بگم)
 • می‌شود سوالی بکنم؟ (ممکنه سوالی بپرسم؟)

ب: برای پیشنهاد کردن چیزی که امکان‌پذیر است:

 • She may agree with this plan
 • They may not be happy about what happened
 • It may shower tonight
 • او ممکن است با این طرح موافق باشد.
 • آن‌ها ممکن است از چیزی که اتفاق افتاده است خرسند نباشند.
 • ممکن است امشب بارندگی باشد.

Might (گذشته May)

برای نشان دادن احتمال کمتر از چیزی که ممکن است باشد بکار می‌رود (might بیشتر در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد).

 • He might have finished it
 • I might go see a doctor
 • I might not come this time
 • It might be right
 • You might have lost it
 • The store might have been closed today
 • ممکن است آن را تمام کرده باشید.
 • ممکن است به ملاقات یک دکتر برود.
 • ممکن است الان نیاید.
 • ممکن است راست بگوید.
 • ممکن است آن را گم کرده باشد.
 • داستان ممکن است امروز بسته شده باشد.

Must

الف: برای ابراز چیزی که رسماً نیاز یا ضروری است استفاده می‌شود.

 • I must complete the project by this week
 • The government must provide health care for everybody
 • Everyone must save the natural resources of the earth
 • The building must have a fire alarm
 • You must answer my question right now
 • باید پروژه را این هفته تمام کنم.
 • دوست باید برای همه مراقبت سلامتی فراهم کند.
 • همه باید در منابع طبیعی زمین صرفه‌جویی کنند.
 • ساختمان باید یک هشدار آتش داشته باشد.
 • شما باید به پرسش من همین الان جواب بدهید.

ب: برای نشان دادن چیزی که محتمل است بکار می‌رود:

 • He must be a genius
 • You must be joking
 • There must be an accident
 • She must be very tired
 • شما باید یک نابغه باشید.
 • شما باید یک شوخ‌طبع باشید.
 • باید تصادفی باشد.
 • باید خیلی خسته باشد.

تمرین ۲:

لغت درست را برای هر جای خالی انتخاب کنید.

۱-She                      (can, could, may, might, must) have practiced a lot. Her performance was amazing
۲-I can’t find my watch anywhere. I                      (can, could, may, might, must) have lost it
۳-Professor,                      (can, could, may, might, must) I ask a question
۴-                     (can, could, may, might, must) you please lower your voice
۵-You                      (can, could, may, might, must) be kidding! How is that possible
۶-I                      (can, could, may, might, must) speak both English and Chinese fluently

 

پاسخ ها:

 • must
 • might
 • may
 • could
 • must
 • can

فیلم آموزش افعال کمکی در زبان انگلیسی

این ویدیو از کانال یوتیوب فارسی دری گرفته شده است که به دلیل کامل بودن آموزش در وب سایت قرار گرفته است:

باز هم هرگونه سوالی در مورد افعال کمکی زبان انگلیسی دارید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

engl

ارسال دیدگاه