آموزش افعال کمکی

آموزش افعال کمکی در زبان انگلیسی با مثال+ فیلم و ترجمه

گاما

در این پست و در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، بصورت تصویری و با زبانی ساده، افعال کمکی در زبان انگلیسی را به شما آموزش خواهیم داد. این افعال به فعل اصلی کمک می کنند و کاربردهای زیادی در گرامر زبان انگلیسی دارند. حتما ویدیوی آموزش افعال کمکی زبان انگلیسی در انتهای پست را ببینید.

همانگونه که در تصویر بالا هم می بینید، این افعال به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که تغییر شکل می دهند و آنهایی که شکل ثابت دارند.

بخش اول- افعال کمکی با تغییر شکل-Have – Do – Be

نقش افعال کمکی کمک به فعل اصلی است. با کمک این افعال شما می توانید جملات را در زمان ها، حالات، یا وجوه مختلف بنویسید. افعال کمکی شامل:

be, do, have, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought و غیره (که در تصویر بالا می بینید) هستند.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • I think I should study harder to master English فکر کنم برای تسلط بر زبان انگلیسی باید سخت تر تلاش کنم
 • I am having a cup of coffee  دارم یک فنجان قهوه میخورم
 • You have been practicing hard   تو تمام مدت به سختی مشغول تمرین بوده ای
 • It was written by a petitioner این توسط یک متقاضی(دادخواست دهنده) نوشته شده است
 • You may choose what you like   شما میتوانید آنچه را دوست دارید انتخاب کنید

اشکال فعل های Have-Do-Be

را میتوان به عنوان فعل اصلی ویا فعل اصلی ویا فعل کمکی استفاده کرد. مثال های زیر، این افعال را با کاربرد کمکی نشان میدهد:

۱-Be به عنوان فعل کمکی

الف: زمانی که در جملات استمراری استفاده میشود:

 • I am taking a bath   من دارم حمام میکنم
 • She is preparing dinner for us   او دارد برای ما شام آماده میکند
 • They have been studying all night   آنها تمام شب داشتند مطالعه میکردند

ب: زمانی که در جملات مجهول استفاده میشود:

 • I was given a free meal   به من غذای مجانی دادند
 • He was seen by fans at the airport   چندتا از طرفدارانش اورا در فرودگاه دیده بودند
 • This song has been sung by all nations   این ترانه در همه ملل خوانده شده است

۲- به عنوان فعل کمکی Do

الف: زمانیکه در جملات منفی به کارمیرود:

 • I do not know the truth   حقیقت را نمیدانم
 • She doesn’t agree with me   او با من موافق نیست

۳- بعنوان فعل کمکی Have

الف: زمانیکه در جملات با زمان کامل استفاده می شود:

 • Do you want to have another one   (تاکنون، یک مایل است که تو را تعقیب می کنم.(یک مایل تو را تعقیب کرده ام
 • Did he finish his homework   تا کنون، کار زیادی انجام داده ایم
 • Do we need to keep going straight   تمام این مدت، ملکه شهر بوده است

تمرین ۱:

تمام افعال کمکی را در پاراگراف زیر پیدا کنید:

 • I have just heard that you didn’t attend the meeting yesterday. Did you have a conflict with that time? I must ask that you explain the reason

با این بسته های آموزشی، زبان انگلیسی را در مدت زمان کوتاهی، بدون نیاز به کلاس، قورت دهید!


بخش دوم- افعال کمکی با شکل ثابت- Can/Could” and “May/Might/Must

Can

الف: برای ابزار توانایی (توانایی انجام کار) به کار می‌رود:

 • I can make jewelry   من می‌توانم جواهر بسازم
 • He can’t speak French   او نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند
 • Can you open this jar  می‌توانید این شیشه را باز کنید؟

ب: برای درخواست اجازه یا ask for permission بکار می‌رود:

 • Can I use your bathroom   می‌توانم از حمام شما استفاده کنم؟
 • Can I leave now   می‌توانم بروم؟
 • Can I raise the volume   می‌توانم صدا را بلند کنم؟

ج: برای درخواست یا پیشنهاد requests or suggestions- بکار می‌رود:

 • Can I have more napkins   می‌توانم دستمال‌های بیشتری داشته باشم؟
 • Can I have the bill   می‌توانم صورتحساب داشته باشم؟
 • You can take this spot if you like   می‌توانم این صندلی را داشته باشم؟
 • You can do whatever you want   می‌توانید هر کاری که می‌خواهید انجام دهید

Could (گذشته Can)

الف: توصیف توانایی‌ که فرد در گذشته داشته است:

 • I could swim when I was young   وقتی جوان بودم می‌توانستم شنا کنم
 • You could see the boat sinking   می‌توانستید قایق را در حال غرق شدن ببینید
 • They could tell he was nervous   می‌توانستید بگویید او عصبانی است

ب: اغلب برای ابراز اجازه مودبانه استفاده می‌شود:

 • Could I take this jacket with me   می‌توانم این ژاکت را با خودم ببرم؟
 • You could borrow my umbrella   می‌توانی چتر مرا قرض بگیری
 • Could you please let me pass you   می‌شود به من اجازه بدهید رد شوم؟
 • Could I get you more water   می‌توانم آب بیشتری از شما بگیرم؟

ج: برای ابراز احتمال استفاده می‌شود:

 • All of them could ride in the van   همه‌ی آن‌ها ممکن است در وانت باشند
 • You could always stay at our house   ممکن است همیشه در خانه ما بمانید
 • Could it be true   ممکن است درست باشد؟
 • This plan could really work out   این برنامه ممکن است واقعاً خوب کار کند

May

الف: برای درخواست اجازه رسمی بکار می‌رود:

 • May I come in   (می‌شود وارد شوم؟ (ممکنه وارد بشم)
 • May I say something now   (می‌شود چیزی بگویم؟ (ممکنه چیزی بگم)
 • May I ask one question  (می‌شود سوالی بکنم؟ (ممکنه سوالی بپرسم؟

ب: برای پیشنهاد کردن چیزی که امکان‌پذیر است:

 • She may agree with this plan   او ممکن است با این طرح موافق باشد
 • They may not be happy about what happened   آن‌ها ممکن است از چیزی که اتفاق افتاده است خرسند نباشند
 • It may shower tonight   ممکن است امشب بارندگی باشد

Might (گذشته May)

الف: برای نشان دادن احتمال کمتر از چیزی که ممکن است باشد بکار می‌رود (might بیشتر در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد).

 • He might have finished it   ممکن است آن را تمام کرده باشید
 • I might go see a doctor   ممکن است به ملاقات یک دکتر برود
 • I might not come this time   ممکن است الان نیاید
 • It might be right   ممکن است راست بگوید
 • You might have lost it   ممکن است آن را گم کرده باشد
 • The store might have been closed today   داستان ممکن است امروز بسته شده باشد

Must

الف: برای ابراز چیزی که رسماً نیاز یا ضروری است استفاده می‌شود.

 • I must complete the project by this week   باید پروژه را این هفته تمام کنم
 • The government must provide health care for everybody   دوست باید برای همه مراقبت سلامتی فراهم کند
 • Everyone must save the natural resources of the earth  همه باید در منابع طبیعی زمین صرفه‌جویی کنند
 • The building must have a fire alarm   ساختمان باید یک هشدار آتش داشته باشد
 • You must answer my question right now   شما باید به پرسش من همین الان جواب بدهید

ب: برای نشان دادن چیزی که محتمل است بکار می‌رود:

 • He must be a genius   شما باید یک نابغه باشید
 • You must be joking   (شما دارید شوخی می کنید دیگه (نه؟
 • There must be an accident   باید تصادفی باشد
 • She must be very tired   باید خیلی خسته باشد

تمرین ۲:

لغت درست را برای هر جای خالی انتخاب کنید.

۱-She                      (can, could, may, might, must) have practiced a lot. Her performance was amazing
۲-I can’t find my watch anywhere. I                      (can, could, may, might, must) have lost it
۳-Professor,                      (can, could, may, might, must) I ask a question
۴-                     (can, could, may, might, must) you please lower your voice
۵-You                      (can, could, may, might, must) be kidding! How is that possible
۶-I                      (can, could, may, might, must) speak both English and Chinese fluently

 

پاسخ ها:

 • must
 • might
 • may
 • could
 • must
 • can

فیلم آموزش افعال کمکی در زبان انگلیسی

این ویدیو از کانال یوتیوب فارسی دری گرفته شده است که به دلیل کامل بودن آموزش در وب سایت قرار گرفته است:

جمع بندی

پس متوجه شدیم که افعال کمکی یا Modal Verbs از جمله اجزای مهم گرامری در زبان انگلیسی هستند که برای اظهار نظر، درخواست، تمایل، توانایی و الزامات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این افعال به صورت زیر هستند:

 1. Can: برای بیان توانایی یا اجازه استفاده می‌شود.
  • I can swim. (من می‌توانم شنا کنم.)
 2. Could: برای بیان توانایی یا اجازه در گذشته استفاده می‌شود.
  • When I was young, I could run very fast. (وقتی که جوان بودم، می‌توانستم خیلی سریع دویدم.)
 3. May: برای اظهار امکان یا اجازه استفاده می‌شود.
  • You may leave now. (می‌توانید الان برید.)
 4. Might: برای بیان احتمال در زمان حال یا گذشته استفاده می‌شود.
  • She might come to the party. (احتمالاً او به مهمانی بیاید.)
 5. Must: برای بیان الزام یا اطمینان به مسئله استفاده می‌شود.
  • You must wear a seatbelt in the car. (شما باید در خودرو کمربند ایمنی ببندید.)
 6. Should: برای بیان توصیه، پیشنهاد یا انتظار از کاربرد استفاده می‌شود.
  • You should see a doctor if you feel sick. (اگر احساس بیماری می‌کنید، باید به دکتر مراجعه کنید.)
 7. Ought to: به معنی “باید” است و برای اظهار نظر یا توصیه استفاده می‌شود.
  • You ought to apologize for what you did. (باید برای آنچه کردی عذرخواهی کنی.)
 8. Shall: برای ارائه پیشنهاد، تصمیم گیری یا پیش بینی استفاده می‌شود.
  • Shall we go out for dinner tonight? (آیا امشب برای شام بیرون برویم؟)
 9. Will: برای بیان اراده یا تصمیم در زمان آینده استفاده می‌شود.
  • I will call you tomorrow. (فردا به شما تماس می‌گیرم.)

در نهایت باید گفت این افعال کمکی در جملات مختلف و با ترکیب با فعل اصلی کاربردهای مختلفی دارند و در درک مفاهیم گرامری و ارتباطات زبانی بسیار مهم هستند. باز هم هرگونه سوالی در مورد افعال کمکی زبان انگلیسی دارید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست