زمان فعل در انگلیسی

آموزش زمان فعل در انگلیسی (زمانهای اصلی و فرعی با مثال)

گاما

در این مطلب به زبان ساده، هر ۱۲ زمان فعل در زبان انگلیسی (قابل تقسیم بندی به زمان های اصلی و فرعی) را به صورت مختصر و با زبانی ساده آموزش می دهیم.

نکات اصلی

 • زمان های فعل نشان دهنده این است که یک اتفاق مربوط به گذشته، حال یا آینده است.
 • ۱۲ زمان فعل در زبان انگلیسی وجود دارد اما در ۳ دسته اصلی گذشته حال و آینده جای می گیرند.

زمان های فعل نشان می دهد که یک فعالیت در گذشته، حال یا آینده رخ داده است. آن ها به مخاطب فهم و درک بهتری در مورد این که چه زمانی یک اتفاق افتاده است، می دهد. در این قسمت از سایت به شما در مورد هر کدام از انواع این افعال آموزش هایی می دهیم. همچنین فرمول ها و مثال هایی را در این مورد در اختیار شما قرار خواهیم داد.

زمان فعل در انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسی، زمان افعال نشان می دهد که چه زمانی یک اتفاق رخ داده است. همچنین از زمان افعال برای انتقال اتفاقاتی در گذشته، حال یا آینده استفاده می کنیم. این زمان های فعل معمولا کلمات کمکی را دنبال می کنند.

یک کلمه کمکی اغلب یک فعل است که معنی زمینه ای یک فعل اصلی در عبارت را بیشتر مشخص می کند. این کلمات اطلاعاتی را در مورد زمان فعل در اختیار افراد قرار می دهد. همچنین جزئیاتی را در مورد یک حالت، تعداد، یا یک شخص در اختیار می گذارد. Can, may, must, و will نمونه هایی از این کلمات کمکی هستند.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

چگونه از زمان افعال استفاده کنیم؟

از زمان افعال برای نشان دادن این که چه زمانی یک اتفاق رخ داده یا رخ خواهد داد، استفاده می شود. قبل از انتخاب یک زمان، این راهکار ها را در نظر بگیرید:

۱-راه صحیح استفاده از فعل در زمان های مختلف مانند اضافه کردن –ed به یک کلمه را یاد بگیرید.

۲-همچنین از تغییر دادن زمان ها خودداری کنید و از یک زمان مشخص در یک جمله استفاده کنید.

۳-کلمات کمکی صحیح مانند will یا have را استفاده کیند.

۱۲ زمان افعال در انگلیسی کدام ها هستند؟

۱۲ زمان فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که شامل موارد زیر هستند:

 • Present Simple  حال ساده
 • Present Continuous  حال استمراری
 • Present Perfect  حال کامل
 • Present Perfect Continuous  حال کامل استمراری
 • Past Simple  گذشته ساده
 • Past Continuous  گذشته استمراری
 • Past Perfect  گذشته کامل
 • Past Perfect Continuous  گذشته کامل استمراری
 • Future Simple  آینده ساده
 • Future Continuous  آینده استمراری
 • Future Perfect  آینده کامل
 • Future Perfect Continuous  آینده کامل استمراری

زمانی که این افعال با یک کلمه کمکی همراه شوند، اطلاعات بیشتری را در مورد افعال اصلی در جمله در اختیار قرار می دهند.

حال استمراری، حال کامل، و حال کامل استمراری، زمان هایی هستند که فعالیت هایی را نشان می دهند که اکنون اتفاق می افتند. حال ساده یک فعالیتی را نشان می دهد که به طور منظم رخ می دهد، مانند کار های روزانه و روتین.


گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری فعالیت هایی را نشان می دهد که در گذشته اتفاق افتاده است.


در حالی که، آینده ساده، آینده کامل، آینده استمراری و آینده کامل استمراری نشان دهنده یک فعالیتی است که هنوز اتفاق نیفتاده است.

قوانین زمان ها در گرامر انگلیسی با مثال

قوانین زمان ها به شما کمک می کند که بفهمید چگونه به شکل صحیح از زمان های مختلف در یک جمله بدون اشتباه گرامری استفاده کنید و همچنین به راحتی نشان دهید که یک اتفاق یا یک فعالیت انجام شده است.

افرادی که می خواهند امتحان های رسمی زبان انگلیسی را پاس کنند، باید قوانین زمان افعال را به دقت یاد بگیرند، زیرا یک بخش مهم در همه امتحانات زبان انگلیسی است. زمان ها به سه بخش تقسیم می شوند:

۱-زمان حال

۲-زمان گذشته

۳-زمان آینده

هر کدام از سه زمان بالا هم به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند. این زیرشاخه ها شامل موارد زیر هستند:

 • ساده
 • استمراری
 • کامل
 • کامل استمراری

در این مقاله، در مورد جزئیات قوانین زمانی برای انواع زمان افعال با شما صحبت می کنیم و مثال هایی را نیز به شما نشان داده و آن ها را واضح توضیح خواهیم داد.

زمان حال

زمان حال را می توان به عنوان یک اصطلاح برای یک کار که در زمان کنونی در حال رخ دادن است یا به صورت عادت وار انجام می گیرد، تعریف کرد. همچنین برای اظهار این که چیزی به طور عمومی وجود دارد یا هم اکنون در حال رخ دادن است، به کار می رود.

حال ساده

زمان حال ساده

مفرد

جمع

قانون (از راست به چپ بخوانید): فاعل+ شکل اول فعل+ s/es+ مفعول

قانون: فاعل+ شکل اول فعل+ s/es+ مفعول

دختر آواز می خواند  The girl sings a song

در این قسمت، دختر یا girl (مفرد) فاعل است و “s” به فعل (sing) اضافه شده است و بعد از آن مفعول (song) می آید.

دختران آواز می خوانند   The girls sing a song

در این قسمت فاعل، دختران (جمع) هستند و تغییری در فعل (شکل اول فعل) ایجاد نمی گردد.

حال استمراری

زمان حال استمراری

قانون: فاعل+ is/am/are+ شکل اول فعل+ ing + مفعول

او در حال غذا خوردن است   She is eating food

در این قسمت فاعل، she است که با “is” دنبال می شود.

اولین شکل فعل در این قسمت، “eat” و “ing” است که به هم اضافه می شوند و بعد از آن مفعول“food” می آید.

حال کامل

زمان حال کامل

مفرد

جمع

قانون: فاعل+ has+ شکل سوم فعل+ مفعول

قانون: فاعل+ has + شکل سوم فعل+ مفعول

He has cleaned the utensils  او لوازم آشپزخانه را تمیز کرده است

در این قسمت، “He”، فاعل + has است.

“cleaned” شکل سوم فعل و utensils مفعول است.

They have cleaned the utensils   آن ها لوازم آشپزخانه را تمیز کرده اند

در این قسمت، “He”، فاعل + has است.

“cleaned” شکل سوم فعل و utensils مفعول است.

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

مفرد

جمع

قانون: فاعل+ has been+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول

قانون: فاعل+ has been+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول

او از صبح تمرین کرده است   She has been practising since morning

در این قسمت ‘she” فاعل + has been است که با “ing” به شکل اول فعل “practise” و بعد مفعول می آید.

 

 They have been practising since morning   آن ها از صبح تمرین کرده اند

در این قسمت “they” فاعل + have been همراه با ‘ing” است که به شکل اول فعل “practice” و بعد مفعول اضافه شده است.

در این قسمت مثال هایی را می بینید که ممکن است به فهم بهتر شما در مورد تفاوت بین چهار زیر شاخه زمان حال کمک کند:

۱-Raj speaks German (حال ساده برای مفرد)  راج آلمانی صحبت می کند

۲-They speak German (حال ساده برای جمع)  آن ها آلمانی صحبت می کنند

۳-She is speaking German (حال استمراری)  او در حال آلمانی صحبت کردن است

۴-He has learnt German (حال کامل برای مفرد)  او آلمانی یاد گرفته است

۵-They have learnt German (حال کامل برای جمع)  آن ها آلمانی یاد گرفته اند

۶-She has been learning German (حال کامل استمراری برای مفرد)  او آلمانی را به طور مستمر یاد گرفته است

۷-They have been learning German (حال کامل استمراری برای جمع)  آن ها آلمانی را یاد گرفته اند

زمان گذشته

هر پدیده یا اتفاقی که در گذشته رخ داده باشد، می تواند به زمان گذشته مرتبط شود. در ادامه در مورد جزئیات چهار زیر شاخه زمان گذشته در گرامر انگلیسی صحبت کرده ایم.

گذشته ساده

زمان گذشته ساده

قانون: فاعل + شکل دوم فعل+ مفعول

او فرار کرد   He ran away

در این قسمت، فاعل “He” است و “ran” دومین شکل فعل “run” است و بعد از آن مفعول می آید.

گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری
مفرد جمع
قانون: فاعل+ was+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول قانون: فاعل+ was+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول

She was going shopping   او در حال خرید کردن بود

در این قسمت، فاعل، “she”+ was است.

با اولین شکل فعل “go” + “ing” دنبال می شود و سپس “shopping” به عنوان مفعول می آید.

They were going shopping   آنها در حال خرید کردن بودند

در این قسمت، فاعل “they” + were است

با شکل اول فعل”go” + “ing” دنبال می گردد و سپس مفعول به صورت “shopping” می آید.

گذشته کامل

زمان گذشته کامل
قانون: فاعل+ had+ شکل سوم فعل+ مفعول

Sumit had left the job   سامیت شغلش را ترک کرده بود

در اینجا، فاعل “sumit”+ had آمده است.

سپس “left” که شکل سوم فعل “leave” است، با مفعول دنبال می گردد.

گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری
قانون:: فاعل + had been+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول
They had been preparing for their performance for two months

آن ها به مدت دو ماه خودشان را برای اجرا اماده کرده بودند.

در این قسمت فاعل، “they”+ had been است.

همچنین با ‘preparing” که شکل اول فعل “prepare” است، دنبال می شود.

برای این که زمان گذشته را بفهمید، و فرم آن را بهتر یاد بگیرید، مثال هایی را به شما نشان می دهیم که مفهوم را بهتر می شناساند:

۱-I played football yesterday (گذشته ساده)  من دیروز فوتبال بازی کردم

۲-I was playing football yesterday (گذشته استمراری برای مفرد)  من دیروز در حال فوتبال بازی کردن بودم

۳-They were playing football yesterday (گذشته استمراری برای جمع)  آن ها دیروز فوتبال بازی کردند

۴-They had played football yesterday (گذشته کامل)  آن ها دیروز فوتبال بازی کرده بودند

۵-They had been playing football the entire yesterday (گذشته کامل استمراری)  آن ها دیروز کل روز را فوتبال بازی کرده بودند

زمان آینده

فعالیت هایی که در آینده اتفاق می افتند، در دسته بندی زمان آینده قرار می گیرند. همچنین زیرشاخه های زمان آینده با جزئیات را در این مقاله می بینید که با مثال هایی دنبال می شوند.

آینده ساده

زمان آینده ساده
قانون: فاعل+ will/shall + شکل اول فعل+ مفعول

I will visit my Uncle tomorrow   من فردا عمویم را ملاقات خواهم کرد

در این قسمت، فاعل، “I” + will است

که با شکل اول فعل “visit” و سپس مفعول می آید .

آینده استمراری

زمان آینده استمراری
قانون: فاعل+ will be / shall be+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول

I shall be going to the market tomorrow  من فردا باید به بازار بروم

در این مثال، فاعل “I”+ shall be است.

که با شکل اول فعل “go”+ ing و بعد مفعول دنبال می شود.

آینده کامل

زمان آینده کامل
قانون: فاعل+ will have/shall have+ شکل سوم فعل+ مفعول

I shall have prepared the notes by tomorrow morning من باید تا فردا صبح نوت ها را اماده کرده باشم

در این جمله، فاعل “I” + shall have است.

که با “prepared” دنبال می شود که شکل سوم فعل “ prepare ” است و بعد مفعول می آید.

آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری
قانون: فاعل+ will have been + شکل اول فعل+ ing + مفعول

 She will have been working here since 2015   او از سال ۲۰۱۵ این جا کار خواهد کرد یا مشغول کار خواهد بود

در این قسمت، فاعل “she” + will have been است.

که با شکل اول فعل “work” + ing و بعد مفعول دنبال می گردد.

در این قسمت مثال هایی را مشاهده می کنید که به فهم بیشتر شما در مورد مفهوم زمان آینده به شکل واضح کمک می کند:

۱-She will go to school tomorrow ( آینده ساده)  او فردا به مدرسه خواهد رفت

۲-She will be going to school tomorrow (آینده استمراری )  او فردا به مدرسه می رود یا خواهد رفت

۳-She will have gone to school tomorrow (آینده کامل )  او فردا تا این موقع به مدرسه رفته است

۴-She will have been going to school tomorrow ( آینده کامل استمراری)  او فردا به مدرسه می رود یا در راه مدرسه خواهد بود

pdf دانلود این مطلب به صورت PDF

همه دروس گرامر ما از اینجا

حتما بخوانید!

13 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست