ویش

آموزش کاربرد گرامر wish در زبان انگلیسی +فیلم آموزشی

گاما

نحوه استفاده از ‘Wish’ در زبان انگلیسی را در این مطلب به زبان ساده آموزش می دهیم.

آرزو کردن در زمان حال یا آینده

Wish + (that) +  یا همان گذشته ساده past simple:

از ‘wish’ برای صحبت کردن در مورد چیزهایی استفاده می کنیم که دوست داریم متفاوت باشند- در زمان حال یا آینده. ‘wish’ در واقع برای مواردی بکار می رود که غیر ممکن یا بسیار بعید به نظر می رسند.

 • I wish that I had a big house (I don’t have a big house, but it’s a nice idea!).
 • I wish that we didn’t need to work today (we do need to work today, unfortunately).
 • I wish that you lived close by (you don’t live close by).
 • I wish that John wasn’t busy tomorrow* (he is busy, unfortunately).
 • ای کاش یک خانه بزرگ داشتم (خانه بزرگی ندارم، اما ایده خوبی است!).
 • کاش امروز مجبور نبودم کار کنم (متأسفانه باید کار کنیم).
 • کاش شما در نزدیکی ما زندگی می کردید ( نزدیک نیستید).
 • ای کاش جان فردا مشغول کار نبود (متأسفانه مشغول است).

(* در نوشتار رسمی، به جای  ‘was’از ‘were’ استفاده می شود. این صحیح است، اما استفاده از ‘was’ نیز نادرست نیست، درست مانند شرطی نوع دوم).

 • ‘I wish I were rich’ or ‘I wish I was rich’.   “کاش پولدار بودم.”

همچنین از ‘wish‘ با ‘could‘ برای صحبت کردن در مورد چیزهایی در زمان حال و آینده استفاده می کنیم که دوست داریم متفاوت باشند. در این شرایط، ‘could‘  گذشته ساده ‘can‘ است.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

یکی از کاربردهای ‘can‘ صحبت کردن در مورد توانایی است. به عنوان مثال، ‘I can speak Spanish‘ “من می توانم اسپانیایی صحبت کنم” یا ‘I can’t drive‘ “نمی توانم رانندگی کنم”. یکی دیگر از کاربردهای  ‘can’ صحبت کردن در مورد احتمال است. برای مثال، ‘we can’t come to the party tonight‘  “ما نمی توانیم امشب به مهمانی بیاییم” یا ‘John can help you clean up‘ “جان می تواند به شما در تمیزکاری کمک کند”.

از ‘could‘  به همراه  ‘wish‘ هم برای صحبت کردن در مورد توانایی و احتمال استفاده می شود.

 • I wish that I could speak Spanish (but, unfortunately, I can’t speak Spanish).
 • I wish that I could drive (I can’t drive).
 • I wish that we could go to the party tonight (unfortunately, we’re busy so we can’t go).
 • I wish that John could help you clean up (John is at work, so he can’t help).
 • کاش می توانستم اسپانیایی صحبت کنم (اما متأسفانه، نمی توانم اسپانیایی صحبت کنم).
 • ای کاش می توانستم رانندگی کنم (نمی توانم رانندگی کنم).
 • ای کاش امشب می توانستیم به مهمانی برویم (متأسفانه، مشغول کار هستیم و نمی توانیم بریم).
 • کاش جان می توانست به شما در تمیز کاری کمک کند (جان در محل کارش است، بنابراین نمی تواند کمک کند).

معمولاً برای چیزهایی که در آینده ممکن و محتمل هستند، از  ‘wish‘ استفاده نمی کنیم. در چنین جملاتی از ‘hope‘ استفاده می شود.

 • I hope that you pass your exam (NOT: ).
 • I hope that it’s sunny tomorrow (NOT: ).
 • I hope that Julie has a lovely holiday (NOT: ).
 • امیدوارم در امتحان قبول شوی.
 • امیدوارم فردا آفتابی باشد.
 • امیدوارم جولی تعطیلات خوبی داشته باشد.

Wish + (that) + would:

از ‘would‘ به همراه  ‘wish’به روش خاصی استفاده می کنیم. به طور کلی این ساختار در مورد کاری که سایر افراد انجام می دهند (یا انجام نمی دهند) و ما آن را دوست نداریم و خواستار تغییرش هستیم استفاده می شود. این ساختار معمولاً در مورد خودمان یا در مورد چیزی که هیچ کس قادر به تغییر آن نیست، مورد استفاده قرار نمی گیرد، بخصوص، در مورد آب و هوا.

 • I wish that John wouldn’t eat all the chocolate. (John does usually eat all the chocolate and I don’t like it. I want him to change his behaviour!)
 • I wish that the neighbours would be quiet! (They are not quiet and I don’t like the noise.)
 • I wish that you wouldn’t smoke so much! (You do smoke a lot and I don’t like it. I want you to change this.)
 • I wish that you wouldn’t work late so often.
 • I wish that it would stop raining!
 • کاش جان همه شکلات ها را نمی خورد. (جان معمولاً تمام شکلات ها را می خورد و من این را دوست ندارم. می خواهم او رفتار خود را تغییر دهد!)
 • کاش همسایه ها ساکت باشند! (آنها ساکت نیستند و من سر و صدا را دوست ندارم.)
 • کاش اینقدر سیگار نکشید! (شما زیاد سیگار می کشید و من آن را دوست ندارم. می خواهم این را تغییر دهید.)
 • کاش اغلب تا دیر وقت کار نکنی.
 • ای کاش باران بند می آمد!

وقتی نشانه های تغییر رفتار را در شخص مورد نظر مشاهده نمی کنیم، از  ‘would‘ استفاده نمی کنیم.

 • NOT:  (Instead: I wish that tomorrow was a holiday.)
 • NOT:  (It’s strange to use ‘wish’ + ‘would’ about yourself, as you can change your behavior if you don’t like it!)

آرزو کردن در زمان گذشته

Wish + (that) +  یا همان گذشته کامل past perfect:

برای ابراز پشیمانی در مورد گذشته می توانیم از ‘wish‘  با گذشته کامل استفاده کنیم- یعنی مواردی که قبلاً اتفاق افتاده اند اما آرزو می کنیم که به روش متفاوتی اتفاق افتاده بودند. این کاربرد ‘wish‘  بسیار شبیه به شرطی نوع سوم است.

 • I wish that I had studied harder at school. (I didn’t study hard at school, and now I’m sorry about it.)
 • I wish that I hadn’t eaten so much yesterday! (But I did eat a lot yesterday. Now I think it wasn’t a good idea.)
 • I wish that the train had been on time. (But unfortunately the train was late, and so I missed my interview.)
 • ای کاش در مدرسه بیشتر درس می خواندم. (من در مدرسه سخت درس نخواندم و اکنون از این بابت پشیمان هستم.)
 • ای کاش دیروز زیاد غذا نخورده بودم! (دیروز زیاد غذا خوردم و حالا فکر می کنم ایده خوبی نبوده است.)
 • کاش قطار به موقع رسیده بود. (اما متأسفانه دیر رسید بنابراین مصاحبه ام را از دست دادم.)

سایر کاربردهای ‘wish’

: Wish + to + infinitive یا همان مصدر

می توانیم از ‘wish‘ به همراه مصدر با to برای ابراز تمایل استفاده کنیم. این ساختار بسیار رسمی است. ما معمولاً در این حالت از ‘wish‘ در زمان حال استمراری استفاده نمی کنیم.

 • I wish to speak to the headmaster. (This means the same as ‘I would like to speak to the headmaster’.)
 • I wish to go now.
 • امیدوارم بتوانم با رئیس صحبت کنم. (این به معنای “می خواهم با رئیس صحبت کنم” است.)
 • می خواهم همین الان بروم.

Wish + object + to + infinitive یا همان مصدر:

به همین ترتیب، می توانیم از ‘wish‘  به همراه یک مفعول و مصدر با to استفاده کنیم.

 • I do not wish you to publish this article.
 • I wish these people to leave.
 • امیدوارم این مقاله را منتشر نکنید.
 • ای کاش این افراد بروند.

Wish + somebody + something:

این ساختار بیشتر با عبارات خاصی استفاده می شود.

 • I wished him a happy birthday.
 • They wished us Merry Christmas.
 • من تولد او را تبریک گفتم.
 • آنها کریسمس را به ما تبریک گفتند.

ویدیوی آموزش گرامر Wish

 

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست