جملات و کلمات عاشقانه زبان فرانسه

تمام جملات و کلمات عاشقانه رایج در زبان فرانسه+ تلفظ

گاما

چگونه به زبان فرانسوی بگوییم دوستت دارم؟ در این پست می توانید جملات و عبارت های محبت آمیز و عاشقانه را بیاموزید؛ تا در روابط دوستانه و عاشقانه تان استفاده کنید و از سوء تفاهم های فرهنگی اجتناب نمایید.

چگونه به فرانسوی بگوییم دوستت دارم؟

ترجمه معمولی فرانسوی دوستت دارم می شود: “je t’aime” البته این جمله غلط نیست اما از یک جمله کامل فاصله دارد.

در فرانسوی، “je t’aime” معادل “I love you” در زمانی می باشد که در انگلیسی به یک فرد خاص می گویید: I love you (“t” به جای مفعول مستقیم “te” آورده شده است که به معنای “tu” (تو-you) می باشد، شکل خودمانی).

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

هنگامی که با چند نفر حرف می زنید (مثلاً پدر و مادرتان)، یا کسی که با او رابطه رسمی دارید؛ باید از “vous” استفاده کنید: “je vous aime”.

به علاوه، در فرانسوی؛ نمی توانید به یک دوست بگویید “je t’aime”. شما می توانید این جمله را یکی از اعضای خانواده تان که خیلی با او صمیمی هستید؛ بگویید؛ مثلاً فرزندتان، خواهر یا برادرتان؛ یا یکی از والدین تان؛ اما معمولاً “je t’aime” به صورت “I am in love with you” ترجمه می شود؛ نه “I love you” .

پس بیایید نگاهی دقیق تر به فعل فرانسوی “aimer” بیاندازیم و تفاوت های ابراز علاقه در زبان فرانسه را مطالعه کنیم.

ویدیوی آموزش کامل جملات و واژگان عاشقانه فرانسه

و اما توضیحات نوشتاری:

۱- برای گفتن پسندیدن یا لذت بردن؛ باید از فعل Aimer با یک قید استفاده کنید.

اجازه دهید ببینیم که در فرانسه چگونه باید در مورد احساسات مان حرف بزنیم، از عدم علاقه کامل گرفته تا روابط دوستانه عمیق همه در سطح دوستی نگه داشته شده است.

بیایید واضح تر حرف بزنیم: در این بخش می خواهیم در مورد رابطه دوستانه حرف بزنیم نه از یک رابطه عاشقانه رمانتیک و عاشق بودن!

۱- Je déteste Paul- من از پائول متنفرم.(ژو دِ تستِ پائُلْ)

۲- Je n’aime pas Paul– من از پائول خوشم نمی آید.(ژونِم پا پائُل)

۳- Je n’aime pas beaucoup Paul– من خیلی از پائول خوشم نمی آید.( ژونِم پا بوکوپْ پائل)

۴- J’aime assez Paul – من با پائول مشکلی ندارم؛ . این جمله تقریباً بار منفی دارد تا مثبت.(ژِمْ آسی پائل)

۵- J’aime bien Paul  – من از پائول خوشم می آید. به خاطر داشته باشید که like را برای یک رابطه دوستانه به کار می برید.

(ژِمْ بیان پائل)

۶- J’aime beaucoup Paul  – من واقعاً از پائول خوشم می آید. (او را به عنوان یک دوست، دوست می دارم).(ژِمْ بوکوپ پائل)

۷- J’adore Paul – من پائول را خیلی دوست دارم (به عنوان یک دوست). (ژِ اِدُق پائل)

نکته: حرف r در فرانسه بین خ و ق  و از ته گلو تلفظ می شود.

۲- چگونه به فرانسه بگوییم که “عاشق کسی هستیم”. (to be in Love)

برای بیان مفهوم عاشق بودن در فرانسوی؛ رابطه عاشقانه رمانتیک؛ از یک ساختار دقیق استفاده می کنیم:

بدون هیچ قیدی + نام فرد + Aimer

همان طور که در بالا گفتیم؛ راه ساده ای برای گفتن “دوستت دارم” به زبان فرانسه به صورت زیر است:

۱- Je t’aime (زمانی که از “tu” استفاده می کنید- غیر رسمی). (ژو تِم)

۲- Je vous aime  ( زمانی که از “vous” استفاده می کنید- رسمی) استفاده از این شکل گفتار با کسی که به او علاقمند هستید؛ کمی قدیمی شده است اما غیر ممکن نیست. (ژو وو سِم)

اکنون اجازه دهید رابطه عاشقانه و دوستانه را باهم مقایسه کنیم:

۱- J’aime Paul من عاشق پائول هستم، (ژِم پائل)

۲- J’aime beaucoup Paul  من خیلی پائول را دوست دارم (دوستانه).(ژِمْ بوکوپ پائل)

بنابراین می دانم که ممکن است کمی برای تان عجیب باشد: زمانی که بدون قید جمله را به پایان می برید؛ احساسات قوی تر و عاشق بودن را بیان می کنید؛ درحالی که با استفاده از beaucoup سطح احساسات را به میزان دوستانه نگه می دارید.

بسیاری از آهنگ ها و فیلم های عاشقانه ی فرانسوی دیالوگی با جملات زیر دارند:

 • Est-ce que tu m’aimes ? آیا عاشقم هستی؟ (اِس کو تو مِم؟)
 • Euh…. je t’aime beaucoup…  خب … از تو خیلی خوشم می آید… (او… ژوتِم بوکوپ)

یا متن ترانه ای از Zazie به نام “Chanson d’ami” از آلبوم “Made in Love” که می گوید: “Je ne t’aime pas: je t’aime bien” : من عاشق تو نیستم؛ از تو خوشم می آید.

۳- توضیحاتی درباره فعل Aimer

شما می توانید این فعل را بدون قید برای اعضای خانواده تان (خواهر و برادر ، کودک ، حیوانات خانگی) استفاده کنید تا بگویید که آنها را دوست دارید، ولی هرگز نباید با این فعل دوستان خود را مخاطب قرار دهید.

اگر بگویید “j’aime mon frère” مردم می فهمند که شما برادر خود را دوست دارید ، اما عاشق او نیستید. با این حال ، اگر شما درباره ی دوست خود پائول بگویید “j’aime Paul”، آنها فکر می کنند که شما عاشق پائول هستید. از “j’adore Paul, j’aime beaucoup Paul” استفاده کنید.

توجه داشته باشید که اگر واقعاً می خواهید واضح حرف بزنید، می توانید از عبارت “être amoureux/amoureuse de” استفاده کنید (مراقب باشید که از عبارت “être en amour” که در کانادا از آن استفاده می کنند، در فرانسه استفاده نکنید).

 • J’aime beaucoup Paul, mais je ne suis pas amoureuse de lui.   من پائول را واقعاً دوست دارم اما عاشق او نیستم (ژ اِم بوکوپ پائل، مِو ژو نِ، (سیو پازِ اِموقوزْ دِ لویی

۴- خوش آمدن (پسندیدن) چیزی

برای حرف زدن در مورد خوش آمدن/ لذت بردن/ دوست داشتن چیزها نیز از فعل “aimer” استفاده می کنیم.

 • J’aime le chocolat.   من از شکلات لذت می برم/ عاشق شکلات هستم/ از شکلات خوشم می آید (ژِم لِ شوکولات)

۵- J’aime ça ≠ Je l’aime

اگر کسی بپرسد: ” ?est-ce que vous aimez le vin ” (آیا در کل از شراب خوشتان می آید؟)، نمی توانید پاسخ دهید: “oui je l’aime”.

شما باید بگویید: “oui, j’aime ça” .

زمانی که درباره چیزی در کل حرف زده می شود؛ یا باید آن چیز را در جواب تان تکرار بکنید یا از “ça” /I love you”د؛ نه you”کی از والدین تان؛ اما معمولاً ایبا او صمیمی هستید؛ بگویید؛ مثلاً فرزندتان، ی از دوست های تان بگویید: استفاده کنید. شما باید از قید برای تعیین فعل استفاده کنید؛ زیرا این نوع سخن گفتن؛ فصیح تر است.

 • Est-ce que tu aimes le vin ?  (شراب در کل)(اِسْ کیو تو اِم لو وان)
 • Oui, j’aime beaucoup le vin. (اویی، ژ اِم بوکوپ لو وان)
 • Or oui, j’aime beaucoup ça. (اویی، ژ اِم بوکوپ سا)

اما نمی توانید “le vin” را با یک ضمیر مستقیم مانند le یا les به حالت کلی خود جایگزین کنید. و نمی توانیم بگوییم چرا….

هنگامی که در مورد یک چیز معین صحبت می کنیم؛ استفاده از ضمیر مفعولی مستقیم مشکلی ندارد. و متداول تر آن است که برای تعیین aimer با یک قید پاسخ داده شود.

 • Est-ce que tu aimes ce vin rouge ? (این شراب قرمز = یک نوع مشخص)(اس کیو تو اِم سِ وان قوژ)
 • Oui, je l’aime beaucoup. (اویی، ژولِم بوکوپ)

من نخواهم گفت “oui, je l’aime”. شاید این امر مختص من باشد، اما با این حال این جمله به گوش من زیبا نمی آید و ترجیح می دهیم از یک قید در پاسخ خود استفاده کنم.

متأسفانه نمی توانم در مورد قانون به کار رفته در این مورد صریح باشم. یعنی فکر می کنم که در واقع قانونی نیز اصلا وجود نداشته باشد! من معتقدم که این مورد فقط تکامل تدریجی زبان است و بیشتر به بیان های زبانی مرتبط است تا به قوانین گرامری.

۶- استفاده از قید ها برای متفاوت کردن معنای “Aimer”

زمانی که کسی از شما می پرسد که آیا از کسی یا چیزی خوشتان می آید، مرسوم است که پاسخ های تان را کمی متفاوت کرده و از قید استفاده کنید.

 • Est-ce que tu aimes le vin ?(اِسْ کیو تو اِم لو وان)
 • Oui, j’aime le vin… کمی یکنواخت است… تقریباً بچگانه است (اویی، ژ اِم لو وان)

ما معمولاً از “bien, beaucoup…” استفاده می کنیم تا پاسخ مان را متفاوت تر بیان کنیم:

 • Oui, j’aime bien/ beaucoup le vin (ça) ( (سا)اویی، ژ اِم بیان/بوکوپ لو وان)

به جز زمانی که در مورد عاشق کسی بودن حرف می زنید؛ همان طور که پیشتر بحث شد؛ باید از خود “aimer” بدون هیچ قیدی استفاده کنید.

۷- لغات فرانسوی برای عشق

l’amour یکی از این لغات است. اما آنچه که موضوع این کلمه را کمی پیچیده می کنید آن است که هنگامی که مفرد باشد مذکر می آید و هنگامی که جمع بسته شود مؤنث است!!!

 • Un grand amour یک عشق بزرگ (آن گِقانْدْ آموق)
 • Des amours tumultueuses عشق دشوار (دِزْ آموق تومولْتوز)

۸- عشق- از اشتباه خجالت آور اجتناب کنید.

باید برای بیان “l’amour”، عشق در زبان فرانسه، به تلفظ خود دقت کنید؛ اکثر زبان آموزان دچار اشتباه می شوند.

۱- “l’amour” = la moor = عشق  (لا موق)

۲- “l’amour”= La mort = مرگ (لا مُق)

۳- l’amour = lu moor= شوخ طبعی (لو موق)

۴- l’amour = lu meur = حالت (لی مُق)

۹- چگونه به زبان فرانسه بگوییم: “would you like” (آیا دوست دارید/ میل دارید/….)

در نهایت برای این که این سؤال را به زبان فرانسه مطرح کنیم؛ از فعل aimer استفاده نمی کنیم؛ اما فعل vouloir  – به معنای خواستن را به کار می بریم.

این نیز می تواند مثالی باشد که چرا ترجمه کردن نمی تواند کمکی به شما کند.

در این زمینه می توانید پست وبلاگ من در مورد استفاده از “vouloir” و دعوت کردن در زبان فرانسه را مطالعه کنید.

با این وجود؛ امیدوارم این درس بتواند استفاده از فعل aimer در زبان فرانسه را برای شما واضح تر کرده باشد.

French-Love

مانند دیگر زبان ها، فرانسوی نیز لغات مخصوص به خودش را دارد که به کمک آنها کسی را که دوستش دارید؛ صدا می زنید.

۱- اسامی مستعار عاشقانه در زبان فرانسه که برای صحبت کردن با مردان و زنان استفاده می شود.

۱- Mon amour- معادل ( عشق من ) (مون آموق)

۲- mon ange – معادل (فرشته ی من) (مون آنْژ)

۳- Mon trésor – (معادل ( گنج من) (مون تْقیسوق

۴- Mon Coeur– معادل (قلب من) (مون کِ‌اُخ)

۵- Mon canard – معادل  (اردک من… بله می دانم که خوشایند نیست اما از این بدتر هم می شود!) (مون کِناخ)

۶- Mon chou معادل  ( نان خامه ای من). mon petit chou متداول تر است. (مونْشو)

۷- Mon Chouchou که از همان Mon chou می آید. (مون شوشو)

۸- Doudou – فاقد ترجمه ادبی- این لغت در انگلیسی آوای بدی دارد اما ما در فرانسه از آن زیاد استفاده می کنیم و معادل sweety/ darling (عزیزم) می باشد. (دو دو )

۹- Mon lapin معادل (خرگوشم) (مون لاپان)

۱۰- Mon Poussin – معادل (جوجه ی من) (مون پوسان)

برای یادگیری واژگان فرانسوی خیلی مفیدتر در زمینه ، به کتابهای صوتی فرانسوی قابل دانلود که برای تان فراهم کرده ایم مراجعه کنید، این کتاب ها با سرعت های مختلف ضبط شده اند، و تمرکز بر روی تلفظ های مخفف امروزی می باشد که منحصراً در France Today آماده می شود.

۲- اسامی مستعار عاشقانه فرانسوی که برای مردان به کار می رود.

۱- Mon Chat – معادل (بدون تلفظ t آخر به معنای گربه ی من) (مون شا)

۲- Mon chéri  معادل (عزیزم) (مون شقی)

۳- Mon beau– معادل  (قشنگم) (مون بو)

۴- Mon Choupinet – ترجمه ی تحت اللفظی ندارد اما از “mon Chou” می آید. (مون شوپینِ)

۵- Mon gros– معادل  (چاقالوی من!) (مون گُقو)

۶- Loulou- ترجمه ندارد. (لولو)

۷- Mon Loup– معادل  (گرگ من!) (مون لو)

۸- Mon ours – معادل  (خرس من!) (مون اوقْسْ)

۹- Mon nouours – معادل  (عروسک خرسی من!) (مون نواُقْسْ)

۱۰- Minou– معادل (پیشی) (مینو)

۱۱- Roudoudou  ترجمه ندارد و نام نوعی شکلات کاراملی است. (قودودو)

۳- اسامی مستعار عاشقانه فرانسوی که برای خانم ها به کار می برد.

تمامی این عبارت های فرانسوی به معنای عزیزم  می باشد.

۱- Ma belle – معادل  (قشنگم) (ما بِل)

۲- Ma beauté- معادل  (زیبای من) (ما بوتی)

۳- ma biche, ma bichette– معادل (آهوی من) (مابیش، مابیشِت)

۴- Mon biquet– معادل  (بزغاله ی من!) (مون بیکِ)

۵- ma caille- معادل (بلدرچین من) (ما کاییل)

۶- Ma chatte– معادل (در به کار بردن این اصطلاح باید دقت کنید، چرا که می تواند به معنای pussy در انگلیسی باشد). (ما شَتْ)

۷- Ma chérie معادل (عزیزم) (ما شقی)

۸- ma choute – ترجمه ندارد و از mon chou می آید. (ما شوت)

۹- Choupinette – ترجمه ندارد و از mon chou می آید. (شو پینت)

۱۰- Ma cocotte- ترجمه نمی شود (اما نوعی غذاست که با گوشت مرغ می پزند). (ما کوکوت)

۱۱- ma colombe– معادل (کبوتر من) (ما کٌلومب)

۱۲- ma crevette- معادل (میگوی من! صبر کنید تا موارد بدتر از این را هم ببینید). (ماکْقوِت)

۱۳- Ma gazelle- معادل  (غزال من) (ما گِزِل)

چطور در زبان فرانسه سر صحبت را باز کنیم

۱۴- lolotte – ترجمه نمی شود. (لولُت)

۱۵- Ma mie (خیلی قدیمی شده است) (ما-می)

۱۶- Minette معادل (پیشی) (مینِت)

۱۷- Mououne- ترجمه نمی شود. (مواون)

۱۸- Ma poule, ma poulette معادل  (مرغ من!) (ما پول، ما پولِت)

۱۹- Poupounette – ترجمه نمی شود. (پوپونِت)

۲۰- ma puce– معادل ( کک من! می دانم که خیلی شرم آور است!) (ما پوس)

۲۱- Ma sardine – معادل (ماهی ساردین من!!) (ما ساقدین)

۲۲- ma souris– معادل (موش موشک من) (ما سوقی)

۲۳- Mon sucre d’orge – معادل (آبنبات من) (مون سوکْقِ دُقژ)

اکنون شما آماده هستید که عشق زندگی خود را با چند نام مستعار زیبای فرانسوی برای “la Saint Valentin” (روز ولنتاین) سورپرایز کنید. اگر نامهای مستعار عاشقانه ی فرانسوی دیگری را می شناسید، لطفاً آنها را در قسمت نظرات اضافه کنید تا من نیز آنها را به این لیست اضافه کنم.

pdf   دانلود این مطلب به صورت PDF (کلیک کنید)

حتما 100 درس رایگان کاربردی ترین مکالمات روزمره فرانسه را از اینجا دانلود کنید

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست