دختران زیبای گرجی

150 تا از بهترین کلمات کاربردی گرجی (با معنی فارسی)

گاما

اگر قصد سفر به گرجستان یا یادگیری زبان گرجی را دارید، این مقاله را از دست ندهید . ما ترجمه چندین کلمه و عبارت مهم گرجی را به شما ‌آموزش خواهیم داد.

یعنی شما در این مقاله مطالب زیر را یاد خواهید گرفت:

 • طرز سلام و خداحافظی کردن به گرجی
 • تشکر و لطفا به زبان گرجی
 • طرز گفتن بله و نه
 • طریقه معرفی و گفتن جمله “نام من . . . است”
 • “من نمی توانم به زبان گرجی صحبت کنم” به گرجی
 • شمارش اعداد به گرجی

آموزش اصولی الفبای زبان گرجی با تلفظ صحیح +فیلم فارسی

سلام کردن

 • გამარჯობა!: (گامارجوبا) سلام (جمع/ مفرد)
 • დილა მშვიდობისა!: (دیلامشیدو بیسا) صبح بخیر (جمع/ مفرد)
 • საღამო მშვიდობისა!: ( ساقاموشی دوبیسا ) عصر بخیر (جمع/ مفرد)
 • ღამე მშვიდობისა!: (قامم شیدوبیسا) شب بخیر (جمع / مفرد)
 • ნახვამდის!: (ناخوامدیس) خداحافظ رسمی
 • კარგად ბრძანდებოდეთ!: (کارگاد بیدزَندِبودیت) خداحافظ رسمی

گرجستان

کلمات مهم

 • დიახ: (دیاخ) بله
 • არა: (آرا) نه
 • შესაძლოა: (شِسَزلوآ) شاید
 • კარგი: (کارگی) اکی، باشه
 • გმადლობ!: (گماد لوپ) متشکرم
 • არაფერს!: (آراپِرسی) خواهش می کنم ( مونث/ مذکر)
 • ბოდიში,. . . : (بودیشی) ببخشید . . . (جمع/ مفرد)
 • ვწუხვარ.: (توخوار) متاسفم (مونث/ مذکر)
 • მე მაქვს . . . / მე არა მაქვს . . . : ( مِماکوس/ مِ آرا ماکوس) دارم/ ندارم
 • ჩვენ გვაქვს . . . / ჩვენ არა გვაქვს . . . : (چوون واکوس/ چوون آرا واکوس) داریم/ نداریم
 • არსებობს. . . / არ არსებობს . . . : (آرسِبوبس/ آر آرسِبوبس) وجود دارد / وجود ندارد

حتماً بخوانید: آموزش کامل زبان گرجی در سفر (لغات،جملات و اصطلاحات کاربردی)

معرفی

 • მე მქვია . . . : (مِمکفیا) نام من . . . است
 • მე ვარ . . . წლის.: (مِ وار. . . تْسلیس) نام من . . . است
 • მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.: (مِ وار داکورتسینِبولی/ مِ وار دائوکورتسینِبولی) من ازدواج کرده ام/ من ازدواج نکرده ام
 • მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.: (مِ ماگزوئوروب مارتو/ مِ ماگزوئوروب مارتو) من تنها سفر میکنم/ من تنها سفر نمی کنم (مونث/مذکر)
 • მე ვმოგზაურობ . . . -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.): (مِ ماگزوئوروب. . . ایت) من با . . . به مسافرت می روم (مثلا من با چمدان به مسافرت می روم)

150 تا از بهترین کلمات کاربردی گرجی

رساندن منظور

 • მე არ ვიცი ქართული.: (مِ آر ویتسی کارتولی) من نمی توانم گرجی صحبت کنم
 • ეს მე არ მესმის.: (اِس مِ آر مِسمیس) من متوجه نمی شوم (مونث/مذکر)
 • ლაპარაკობთ . . . ?: (لاپاراکوبت) آیا شما به زبان . . . صحبت می کنید؟ (مونث/مذکر)
 • ლაპარაკობს აქ ვინმე . . . ?: (لاپاراکوبس آک وینمِ) آیا کسی اینجا . . . صحبت می کند؟
 • ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?:‌ (لاپاراکوبس آک وینمِ اینگیلیسورس) آیا کسی اینجا انگلیسی صحبت می کند؟
 • ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?: (لاپاراکوبس آک وینمِ پِرانگوس) آیا کسی اینجا فرانسوی صحبت می کند؟
 • გთხოვთ ჩაიწეროთ.: (گتخوت چایتسِروت) می شود آن را بنویسید لطفا
 • გთხოვთ გაიმეოროთ.: (گتخوت گائیمِئورُت) می شود آن را تکرار کنید لطفا
 • ერთი წუთით.: (اِرتی تسوتیت) یه لحظه لطفا

دانلود رایگان جزوه پی دی اف آموزش زبان گرجی

اعداد

 • صفر: ნოლი (نولی)
 • 1: ერთი (اِرتی)
 • 2: ორი (اُری)
 • 3: სამი (سامی)
 • 4: ოთხი (اُتچی)
 • 5: ხუთი (خوتی)
 • 6: ექვსი (اِکوسی)
 • 7: შვიდი (شْویدی)
 • 8: რვა (رْوا)
 • 9: ცხრა (تسخرا)
 • 10: ათი (آتی)
 • 11: თერთმეტი (تِرتمتی)
 • 12: თორმეტი (تورتمِتی)
 • 13: ცამეტი (تسامِتی)
 • 14: თოთხმეტი (تِتخ مِتی)
 • 15: თხუთმეტი (تخوتمِتی)
 • 16: თექვსმეტი (تِکوسیمِتی)
 • 17: ჩვიდმეტი (چوئیدمِتی)
 • 18: თვრამეტი (تِرامِتی)
 • 19: ცხრამეტი (تسخرامِتی)
 • 20: ოცი (اُتسی)
 • 21: ოცდაერთი (اُتسدائِرتی)
 • 22: ოცდაორი (اُتسدائوری)
 • 23: ოცდასამი (اُتسداسامی)
 • 30: ოცდაათი (اُتسداتی)
 • 31: ოცდათერთმეტი (اُتسداتِرتمِتی)
 • 32: ოცდათორმეტი (اُتسداتورمِتی)
 • 33: ოცდაცამეტი (اُتسدازامِتی)
 • 40: ორმოცი (اُرمُزی)
 • 41: ორმოცდაერთი (ااُرُزدائِرتی)
 • 42: ორმოცდაორი (اُرمُزدائوری)
 • 50: ორმოცდაათი (اُرمُزداتی)
 • 51: ორმოცდათერთმეტი (اُرمُزداتِرتمِتی)
 • 52: ოცდათორმეტი (اُرمُزداتورمِتی)
 • 60: სამოცი (سامُزی)
 • 61: სამოცდაერთი (سامِزدائِرتی)
 • 62: სამოცდაორი (سامُزدائوری)
 • 70: სამოცდაათი (سامُزداتی)
 • 71: სამოცდათერთმეტი (سامُزداتِرتمِتی)
 • 72: სამოცდათორმეტი (سامُزداتُرمِتی)
 • 80: ოთხმოცი (اُتچمُزی)
 • 81: ოთხმოცდაერთი (اُتچمُزدائِرتی)
 • 82: ოთხმოცდაორი (اُتچمُزدائوری)
 • 90: ოთხმოცდაათი (اُنچمُزداتی)
 • 91: ოთხმოცდათერთმეტი (اُتچمُزداتِرتمِتی)
 • 92: ოთხმოცდათორმეტი (اُتچمُزداتوتمِتی)
 • 100: ასი (آسی)
 • 101: ასერთი (آسِرتی)
 • 111: ასთერთმეტი (آستِرمِتی)
 • 131: ასოცდათერთმეტი (آسُزداتِرمِتی)
 • 1000: ათასი (آتاسی)
 • 1 میلیون: მილიონი (میلیونی)
 • چند عدد/ تعدادی: რამდენიმე (رامدِنیمِ)

سلام به زبان گرجی (و آموزش یک احوال پرسی ساده)

20 اصطلاح روزمره بسیار کاربردی

 1. خوبی؟   როგორ ხარ? (rogor khar)
 2. مرسی   მადლობა (madloba)
 3. لطفاً   გთხოვ (gtkhov)
 4. بله   დიახ (diakh)
 5. خیر   არა (ara)
 6. ببخشید   შემიყვარეთ (shemiyvaret)
 7. کجا؟  სად (sad)
 8. چطور؟   როგორ (rogor)
 9. معذرت می‌خواهم   შემიყვარეთ (shemiyvaret)
 10. تشکر   მადლობა (madloba)
 11. خوب   კარგი (kargi)
 12. بد   ცუდი (tsudi)
 13. روز خوبی داشته باشید   კეთილი დღე გქონდეთ (ketili dge gkhondet)
 14. شب خوبی داشته باشید   კარგი ღამე გქონდეთ (kargi gkhame gkhondet)
 15. بله، می‌فهمم   კი, მე გაგიმარჯოს (ki, me gagimarjos)
 16. نمی‌فهمم   მე არ ვარ გაგიმარჯოს (me ar var gagimarjos)
 17. لطفاً تکرار کنید   გთხოვთ, გამოიყენეთ (gtkhovt, gamoiqeneti)
 18. متوجه نیستم   მე ვერ მივიგები (me ver mivigebi)
زبانمهر

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست