اعداد ژاپنی

آموزش کاملا اصولی اعداد در زبان ژاپنی +فیلم

گاما

در ادامه آموزش های کاربردی زبان ژاپنی، امروز اعداد ژاپنی را به صورت اصولی به شما آموزش می دهیم. برای این کار از فیلم و تلفظ استفاده کرده و سپس می توانید فایل پی دی اف را دانلود نمایید.

فیلم آموزشی

download   دانلود این فیلم

حتما بخوانید: ۳ بسته نرم افزاری جدید یادگیری زبان ژاپنی بصورت خودآموز (اصولی و سریع)

انواع اعداد در ژاپنی

در زبان ژاپنی ۲ نوع عدد وجود دارد:

 


ژاپنی

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان ژاپنی چرب زبان، ژاپنی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان ژاپنی رو مثل بلبل حرف بزن!


 

 • native Japanese system سیستم بومی ژاپنی
 • Sino-Japanese system  سیستم سینو

در سیستم Sino-Japanese اعداد در ترکیب با کلمات مختلفی استفاده میشوند 助数詞 josūshi که هنگام شمردن چیزها، اقدامات و اتفاقات استفاده میشود. هنگام شمردن افراد از native system-از ۱ تا ۱۰- استفاده میشود. و همچنین اعداد مختلفی برای تاریخ و زمان وجود دارد. اعداد native ژاپنی معمولا فقط تا ۱۰ استفاده میشوند.

億番目 oku banme
۱ trillion 一兆 itchō 一兆番目 itchō banme
۱۰ trillion 十兆 jutchō 十兆番目 jutchō banme

توجه:

 • اعداد بزرگ به واحدهای ۱۰۰۰۰ تقسیم شده اند مثلا ۱ میلیون میشود صد ده هزار: 百萬 hyaku man .
 • در ژاپن ۴و ۹ اعداد بدشانسی هستند. وقتی عدد ۴ shi تلفظ میشود، مانند کلمه ی مرگ بنظر می آید 死 و وقتی عدد۹ بصورت ku تلفظ میشود مثل کلمه ی رنج بنظر میرسد 苦 . پس برای تلفظشان اغلب از yon و kyu استفاده میشود.
 • در اسناد مالی و حقوقی برای جلوگیری از تقلب از شکل پیچیده تری از اعداد استفاده میشود که به عنوان 大字 daiji شناخته میشوند.

اعداد 大字 daiji ژاپنی

壱 [壹] 弐 [貳] 参 [參] 四 [肆] 五 [伍] 六 [陸] 七 [柒] 八 [捌] 九 [玖] 百 [佰] 千 [仟] 万/萬
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰

اولین سطر جدول اعداد 大字 daiji   را نشان میدهد. آنهایی که در [براکت های مربعی] هستند معمولا استفاده نمیشوند.

 

اعداد Sino-Japanese ژاپنی بومی اعداد ترتیبی
۰ 零 rei
〇 zero
〇 nuru
零番目 reibanme
〇番目 zerobanme
〇番目 nurubanme
۱ 一 ichi 一つ hitotsu 一つ目 hitotsume
一番目 ichibanme
۲ 二 ni 二つ futatsu 二つ目 futatsume
二番目 nibanme
۳ 三 san 三つ mittsu 三番目 sanbanme
三つ目 mittsume
۴ 四 shi/yon 四つ yottsu 四番目 yonbanme
四つ目 yottsume
۵ 五 go 五つ itsutsu 五番目 gobanme
五つ目 itsutsume
۶ 六 roku 六つ muttsu 六番目 rokubanme
六つ目 muttsume
۷ 七 shichi/nana 七つ nanatsu 七番目 nanabanme
七つ目 nanatsume
۸ 八 hachi 八つ yattsu 八番目 hachibanme
八つ目 yattsume
۹ 九 kyū/ku 九つ kokonotsu 九番目 kyūbanme
九つ目 kokonotsume
۱۰ 十 jū 十 tō 十番目 jūbanme
۱۱ 十一 jū ichi 十余り一つ tō amari hitotsu 十一番目 jū ichi banme
۱۲ 十二 jū ni 十余り二つ tō amari futatsu 十二番目 jū ni banme
۱۳ 十三 jū san 十余り三つ tō amari mittsu 十三番目 jū san banme
۱۴ 十四 jū yon 十余り四つ tō amari yottsu 十四番目 jū yon banme
۱۵ 十五 jū go 十余り五つ tō amari itsutsu 十五番目 jū go banme
۱۶ 十六 jū roku 十余り六つ tō amari muttsu 十六番目 jū roku banme
۱۷ 十七 jū nana 十余り七つ tō amari nanatsu 十七番目 jū nana banme
۱۸ 十八 jū hachi 十余り八つ tō amari yattsu 十八番目 jū hachi banme
۱۹ 十九 jū kyū 十余り九つ tō amari kokonotsu 十九番目 jū kyū banme
۲۰ 二十 ni-jū 廿 hatachi 二十番目 ni-jū banme
۳۰ 三十 san-jū 卅 miso/misoji 三十番目 san-jū banme
۴۰ 四十 yon-jū 四十 yoso/yosoji 四十番目 yon-jū banme
۵۰ 五十 go-jū 五十 iso/isoji 五十番目 go-jū banme
۶۰ 六十 roku-jū 六十 muso/musoji 六十番目 roku-jū banme
۷۰ 七十 nana-jū 七十 nanaso/nanasoji 七十番目 nana-jū banme
۸۰ 八十 hachi-jū 八十 yaso/yasoji 八十番目 hachi-jū banme
۹۰ 九十 kyū-jū 九十 kokonoso/kokonosoji 九十番目 kyū-jū banme
۱۰۰ 百 hyaku 百 momo 百番目 hyaku banme
۲۰۰ 二百 nihyaku 二百 futao 二百番目 nihyaku banme
۳۰۰ 三百 sanbyaku 三百 mio 三百番目 sanbyaku banme
۴۰۰ 四百 yonhyaku 四百 yō 四百番目 yonhyaku banme
۵۰۰ 五百 gohyaku 五百 io 五百番目 gohyaku banme
۶۰۰ 六百 roppyaku 六百 muo 六百番目 roppyaku banme
۷۰۰ 七百 nanahyaku 七百 nanao 七百番目 nanahyaku banme
۸۰۰ 八百 happyaku 八百 yao 八百番目 happyaku banme
۹۰۰ 九百 kyūhyaku 九百 kokonō 九百番目 kyūhyaku banme
۱,۰۰۰ 千 sen
一千 issen
千 chi 千番目 sen banme
۲,۰۰۰ 二千 nisen 二千 futachi 二千番目 nisen banme
۳,۰۰۰ 三千 sanzen 三千 michi 三千番目 sanzen banme
۴,۰۰۰ 四千 yonsen 四千 yochi 四千番目 yonsen banme
۵,۰۰۰ 五千 gosen 五千 ichi 五千番目 gosen banme
۶,۰۰۰ 六千 rokusen 六千 muchi 六千番目 rokusen banme
۷,۰۰۰ 七千 nanasen 七千 nanachi 七千番目 nanasen banme
۸,۰۰۰ 八千 hassen 八千 yachi 八千番目 hassen banme
۹,۰۰۰ 九千 kyūsen 九千 kokonochi 九千番目 kyūsen banme
۱۰,۰۰۰ 一万/萬 ichiman 万/萬 yorozu 一万番目/一萬番目
ichiman banme
۲۰,۰۰۰ 二万 niman 二万 futayorozu 二万番目 niman banme
۳۰,۰۰۰ 三万 sanman 三万 miyorozu 三万番目 sanman banme
۴۰,۰۰۰ 四万 yonman 四万 yoyorozu 四万番目 yonman banme
۵۰,۰۰۰ 五万 goman 五万 iyorozu 五万番目 goman banme
۶۰,۰۰۰ 六万 rokuman 六万 muyorozu 六万番目 rokuman banme
۷۰,۰۰۰ 七万 nanaman 七万 nanayorozu 七万番目 nanaman banme
۸۰,۰۰۰ 八万 hachiman 八万 yayorozu 八万番目 hachiman banme
۹۰,۰۰۰ 九万 kyūman 九万 kokonoyorozu 九万番目 kyūman banme
۱۰۰,۰۰۰ 十万 jūman 十万 tōyorozu 十万番目 jūman banme
۱ million 百万 hyakuman 百万 momoyorozu 百万番目 hyakuman banme
۱۰ million 千万 senman
一千万 issenman
千万 chiyorozu 千万番目 senman banme
۱۰۰ million 一億 ichioku

download   دانلود پی دی اف این عبارات

لطفا هرگونه سوال، نظر یا تجربه ای در زمینه یادگیری زبان ژاپنی دارید در بخش نظرات با ما و سایر هموطنان گرامی مطرح نمایید.

مطالب بسیار کاربردی

زبانمهر

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام خیلی ممنونم ❤️ببخشید یه سوال به نظر شما چند سال طول میکشه تا به زبان ژاپنی تسلط کامل پیدا کنیم؟ من خودم خیلی ژاپنی دوست دارم و الان دارم با اپلیکیشن و اینترنت اینا یاد میگیرم تا اگه شد یه level بالا قبول بشم. ❤️ خیلی ممنون از اطلاعات های عالیتون.

  پاسخ
 • سلام و ممنون فقط کاش نحوه خوانش و به حالت فارسی می نوشتید و یه صوت برای هر عدد می گذاشتید، من رزمی کار هستم و رشته نینجارنجر برای همین می خواستم اعداد یک تا شصت رو به زبان نینجا خوانش کنم.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست