در حال نوشتن

۴۵۰ اصطلاحات جالب انگلیسی با معنی که بسیار کاربردی هستند

گاما

اصطلاحات و ضرب المثل ها بخش مهمی از انگلیسی روزمره هستند. آن ها پیوسته در هر دو صورت انگلیسی گفتاری و نوشتاری به کار میروند. از آنجایی که ضرب المثل ها همواره به معنای لغوی شان نزدیک نیستند، بایستی با معنا و کاربرد هر یک از آن ها آشنا شوید. شاید به نظر کار فراوانی بیاید؛ اما، یادگیری اصطلاحات سرگرم کننده است، به ویژه هنگامی که اصطلاحات انگلیسی را با اصطلاحات زبان خود مقایسه میکنید.

یادگیری چگونگی استفاده از اصطلاحات و ضرب المثل های پرکابرد، موجب میشود انگلیسی شما اصیل تر به نظر برسد؛ بنابراین، فکر خوبیست که در برخی از این ضرب المثل ها ماهر شوید. جداول زیر بر اساس پرکاربرد بودن ضرب المثل ها در زبان انگلیسی با لهجه ی آمریکایی مرتب شده اند. می توانید با یادگیری اصطلاحات بسیار پرکاربرد انگلیسی شروع کنید، چرا که این اصطلاحات، همان هایی هستند که هنگام تماشای فیلم های یا برنامه های تلویزیونی آمریکایی و سیاحت ایالات متحده با آن ها روبرو خواهید شد. هنگامی که به آن ها تسلط پیدا کردید، به ادامه بروید. هیچ یک از اصطلاحات این صفحه، غیر معمول و یا از مد افتاده نیستند؛ بنابراین، شما میتوانید با اطمینان از آن ها برابر انگلیسی زبانان بومی ساکن تمامی کشور های انگلیسی زبان، استفاده کنید.

pdf   دانلود این مطلب به صورت PDF

app

پرکاربرد ترین اصطلاحات زبان انگلیسی

این اصطلاحات انگلیسی، در مکالمات روزانه ی در ایالات متحده بسیار پرکاربرد هستند. آن ها را در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی خواهید دید و میتوانید جهت تشابه بیشتر حرف های تان با انگلیسی زبان بومی استفاده کنید.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

اصطلاح معنا نحوه کاربرد

A blessing in disguise

نعمتی نهانی

چیز خوبی که در ابتدا بد به نظر میرسید به عنوان بخشی از جمله

A dime a dozen

صدتا یه غاز

چیزی شایع به عنوان بخشی از جمله

Beat around the bush

طفره رفتن

نگفتن منظور تان، معمولا چون موذب کننده است. به عنوان بخشی از جمله

Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

دیرتر رسیدن بهتر از این است که هرگز نیایید به تنهایی

Bite the bullet

دندان روی جگر گذاشتن

کنار آمدن با چیزی چون اجتناب ناپذیر است به عنوان بخشی از جمله

Break a leg

موفق باشید به تنهایی

Call it a day

متوقف کردن کار کردن روی چیزی به عنوان بخشی از جمله

Cut somebody some slack

امان دادن و سهل گرفتن

بیش از حد انتقاد نکن به عنوان بخشی از جمله

Cutting corners

انجام کاری با کاستی به منظور ذخیره زمان یا پول به عنوان بخشی از جمله

Easy does it

آرام باش به تنهایی

Get out of hand

از دستمون در رفته!

از کنترل خارج شدن به عنوان بخشی از جمله

Get something out of your system

انجام کاری که قصد آن را داشتید تا بتوانید عبور کنید به عنوان بخشی از جمله

Get your act together

خودت رو جمع و جور کن

بهتر کار کن یا رها کن به تنهایی

Give someone the benefit of the doubt

به حرفی که فردی میزند اعتماد کن به عنوان بخشی از جمله

Go back to the drawing board

برگرد سر خونه ی اول

دوباره شروع کن به عنوان بخشی از جمله

Hang in there

تحمل کن

رها نکن ]بی خیال نشو[ به تنهایی

Hit the sack

بخواب به عنوان بخشی از جمله

It’s not rocket science

آپولو نمیخوای هوا کنی

پیچیده نیست به تنهایی

Let someone off the hook

کسی را برای چیزی مسئول ندانستن به عنوان بخشی از جمله

Make a long story short

مختصر گفتن چیزی به عنوان بخشی از جمله

Miss the boat

بسیار دیر است به عنوان بخشی از جمله

No pain, no gain

نابرده رنج گنج میسر نمیشود

بایستی برای چیزی که میخواهی، کار کنی به تنهایی

On the ball

موفق بودن در کاری به عنوان بخشی از جمله

Pull someone’s leg

سر به سر کسی گذاشتن

شوخی کردن با کسی به عنوان بخشی از جمله

Pull yourself together

خودت رو جمع و جور کن!

آرام باش به تنهایی

So far so good

تا به اینجا همه چیز خوب پیش رفته است به تنهایی

Speak of the devil

چه حلال زاده!

فردی که الان در مورد حرف میزدیم ظاهر میشود به تنهایی

That’s the last straw

دیگه طاقتم تاخت شده

صبر من تمام شده است به تنهایی

The best of both worlds

یک موقعیت ایده آل به عنوان بخشی از جمله

Time flies when you’re having fun

هنگامی که خوش میگذرد متوجه گذر زمان نخواهید شد به تنهایی

To get bent out of shape

لب و لوچش آویزون شده!

ناراحت شدن به عنوان بخشی از جمله

To make matters worse

قوز بالا قوز

تشدید یک مشکل به عنوان بخشی از جمله

Under the weather

بیمار به عنوان بخشی از جمله

We’ll cross that bridge when we come to it

الان در مورد آن مشکل صحبت نکنیم به تنهایی

Wrap your head around something

درک موضوعی پیچیده به عنوان بخشی از جمله

You can say that again

دهنتو طلا بگیرن

درست است، موافقم به تنهایی

Your guess is as good as mine

هیچ نظری ندارم به تنهایی

اصطلاحات و ضرب المثل های رایج زبان انگلیسی

این اصطلاحات انگلیسی به طرز معمولی در ایالات متحده استفاده میشوند. شاید هر روزه آن ها را نشنوید؛ اما، برای هر انگلیسی زبان بومی بسیار آشنا خواهند بود. در صورتی که شرایط مناسب بود، میتوانید با اطمینان خاطر از هریک از آن ها استفاده کنید.

اصطلاح معنا نحوه کاربرد

A bird in the hand is worth two in the bush

سیلی نقد امروز به از حلوای نسیه فردا

ارزش چیزی که اکنون داری بیشتر از چیزی است که ممکن است در آینده داشته باشی به تنهایی

A penny for your thoughts

به من بگو به چه فکر میکنی به تنهایی

A penny saved is a penny earned

پولی که امروز پس انداز میکنی را میتوانی بعدا خرج کنی به تنهایی

A perfect storm

بدترین شرایط ممکن به عنوان بخشی از جمله

A picture is worth 1000 words

شنیدن کی بود مانند دیدن (یک تصویر گویای هزاران واژه است)

بهتر است ببینیم تا تعریف کنیم به تنهایی

Actions speak louder than words

دوصد گفته چون نیم کردار نیست

آنچه مردم عمل میکنند را باور کن نه حرفی که میزنند به تنهایی

Add insult to injury

عذر بدتر از گناه

تشدید یک شرایط بد به عنوان بخشی از جمله

Barking up the wrong tree

اشتباه گرفتن، در جایی اشتباه به دنبال راه حل گشتن به عنوان بخشی از جمله

Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز

افرادی که شبیه به هم هستند، دوست یکدیگرند (معمولا به صورت منفی به کار میرود) به تنهایی

Bite off more than you can chew

لقمه بزرگتر از دهن خود برداشتن

قبول پروژه ای که توانایی به اتمام رساندش را ندارید به عنوان بخشی از جمله

Break the ice

یخ کسی آب شدن

احساس راحتی به دیگران دادن به عنوان بخشی از جمله

By the skin of your teeth

با چنگ و دندون

تنها به سختی به عنوان بخشی از جمله

Comparing apples to oranges

قیاس مع الفارغ

مقایسه دو چیز غیر قابل مقایسه به عنوان بخشی از جمله

Costs an arm and a leg

قیمت سرگردنه

بسیار گران به عنوان بخشی از جمله

Do something at the drop of a hat

انجام کاری بدون برنامه ریزی قبلی به عنوان بخشی از جمله

Do unto others as you would have them do unto you

آن چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند

منصفانه با مردم برخورد کردن. هم چنین به عنوان “قانون طلایی[۲]” از آن یاد میشود. به تنهایی

Don’t count your chickens before they hatch

حساب پیشکی شیشکی

جوجه رو آخر پاییز میشمرن

روی یک اتفاق خوب، پیش از افتادنش حساب نکن به تنهایی

Don’t cry over spilt milk

آب رفته باز نمیاید به جوی

گله کردن از چیزی که قابل اصلاح نیست، دلیلی ندارد به تنهایی

Don’t give up your day job

در این کار مهارتی نداری به تنهایی

Don’t put all your eggs in one basket

همه پولاتو توی جیب نذار

همه داراییتو روی یک چیز سرمایه گذاری نکن. کاری که انجام میدهی بسیار پرخطر است به تنهایی

Every cloud has a silver lining

در نامیدی بسی امید است

چیز های خوب بعد از چیز های بد میان به تنهایی

Get a taste of your own medicine

به گونه ای که با دیگران رفتار کرده ای با خودت رفتار شود (منفی) به عنوان بخشی از جمله

Give someone the cold shoulder

بی محلی کردن

نادیده گرفتن کسی به عنوان بخشی از جمله

Go on a wild goose chase

انجام کاری بدون هدف به عنوان بخشی از جمله

Good things come to those who wait

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

صبور باش به تنهایی

He has bigger fish to fry

او مسائل مهم تری برای پرداختن دارد تا مسئله ای که الان در مورد آن صحبت میکنیم به عنوان بخشی از جمله

He’s a chip off the old block

فرزند پسر شبیه پدرش است به تنهایی

Hit the nail on the head

زدی تو خال

درست و دقیق به انجام رساندن کاری به تنهایی

Ignorance is bliss

بی خبری خوش خبری

بهتر هست ندانی به تنهایی

It ain’t over till the fat lady sings

هنوز تمام نشده است به تنهایی

It takes one to know one

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

درست به اندازه ی من بد هستی به تنهایی

It’s a piece of cake

مثل آب خوردن!

آسان است به تنهایی

It’s raining cats and dogs

به شدت باران میبارد به تنهایی

Kill two birds with one stone

با یک تیر دو نشان زدن!

با یک کنش، دو عمل را به انجام رساندن به تنهایی

Let the cat out of the bag

فاش کردن یک راز به عنوان بخشی از جمله

Live and learn

انسان جایز الخطاست

من اشتباه کردم به تنهایی

Look before you leap

بیگذار به آب نزن

ریسک های حساب شده کن به تنهایی

On thin ice

لبه ی تیغ

تحت مراقبت. اگر یک اشتباه دیگر کنی، مشکل ایجاد خواهد شد. به عنوان بخشی از جمله

Once in a blue moon

وقت گل نی

به ندرت به عنوان بخشی از جمله

Play devil’s advocate

بحث در جهت مخالف، صرفا برای پیش برد بحث و جدل به عنوان بخشی از جمله

Put something on ice

زیر سر گذاشتن چیزی

متوقف کردن یک پروژه به عنوان بخشی از جمله

Rain on someone’s parade

خراب کردن چیزی به عنوان بخشی از جمله

Saving for a rainy day

ذخیره برای روز مبادا

پس انداز پول برای بعدا به عنوان بخشی از جمله

Slow and steady wins the race

آهسته و پیوسته پیش رفتن

قابل اطمینان بودن از سرعت مهم تر است به تنهایی

Spill the beans

برملا کردن یک راز به عنوان بخشی از جمله

Take a rain check

باشه برای یه وقت دیگه

به تعویق انداختن یک برنامه به عنوان بخشی از جمله

Take it with a grain of salt

زیاد آن را جدی نگیر به عنوان بخشی از جمله

The ball is in your court

توپ در زمین توست

تصمیم توست به تنهایی

The best thing since sliced bread

یک اختراع بسیار خوب به عنوان بخشی از جمله

The devil is in the details

آوار دهل شنیدن از دور خوش است

از دور زیبا به نظر میرسد، اما وقتی از نزدیک تر نگاه میکنی، مشکلاتی وجود دارند به تنهایی

The early bird gets the worm

سحرخیز باش تا کامروا باشی

اولین نفراتی که وارد میشوند بهترین چیز ها را خواهند گرفت به تنهایی

The elephant in the room

معضل اصلی، مشکلی که مردم از آن دوری میکنند به عنوان بخشی از جمله

The whole nine yards

هر چیزی، هر روشی به عنوان بخشی از جمله

There are other fish in the sea

از دست دادن این فرصت اشکالی ندارد؛ فرصت های دیگری پدید خواهند آمد به تنهایی

There’s a method to his madness

دیوانه به نظر میرسد اما زیرک است به تنهایی

There’s no such thing as a free lunch

هیچ چیز تماما رایگان نیست به تنهایی

Throw caution to the wind

ریسک کردن به عنوان بخشی از جمله

You can’t have your cake and eat it too

هم خر را میخواهد، هم خرما را!

نمیتوانی صاحب همه چیز باشی به تنهایی

You can’t judge a book by its cover

نمیتوانی کتابی را از روی جلدش قضاوت کنی

شاید این فرد یا شی ظاهر بدی داشته باشد؛ اما، باطن آن خوب باشد به تنهایی

اصطلاحات و ضرب المثل های آشنای زبان انگلیسی

این ضرب المثل ها و اصطلاحات انگلیسی برای یک انگلیسی زبان بومی آشنا بوده و به سادگی قابل فهم است؛ اما، معمولا در مکالمات روزمره به کار نمیروند. اگر هنوز بر اصطلاحات روان تر مسلط نشده اید، آن ها نقطه ی بهتری برای شروع هستند؛ اما، اگر با آنها آشنایی دارید، اصطلاحات زیر باعث گسترش زبان انگلیسی شما خواهند شد.

اصطلاح معنا نحوه کاربرد

A little learning is a dangerous thing

یادگیری سطحی خطرناک است.

افرادی که کاملا متوجه یک مطلب نمیشوند، خطرناک هستند به تنهایی

A snowball effect

اثر گلوله برفی

وقایع تکانه ای دارند و برای یکدیگر زمینه سازی میکنند به عنوان بخشی از جمله

A snowball’s chance in hell

شانس یک گلوله ی برفی در جهنم

هیچ شانسی ندارد به عنوان بخشی از جمله

A stitch in time saves nine

مشکل را الان برطرف کن، چرا که بعدا بدتر میشود به تنهایی

A storm in a teacup

سر و صدای زیاد برای مشکلی کوچک به عنوان بخشی از جمله

An apple a day keeps the doctor away

روزی یک سیب، پزشک را دور نگه میدارد.

سیب برای تو خوب است به تنهایی

An ounce of prevention is worth a pound of cure

با تلاش اندکی میتوانی جلوی ]بروز[ یک مشکل را بگیری. حل کردن آن بعدها دشوارتر است. به تنهایی

As right as rain

عالی به عنوان بخشی از جمله

Bolt from the blue

اتفاقی که بدون هشدار و آگاهی افتاد به عنوان بخشی از جمله

Burn bridges

پلهای پشت ر رو خراب کردن

از بین بردن روابط به عنوان بخشی از جمله

Calm before the storm

آرامش قبل از طوفان

اتفاق بدی در شرف وقوع است؛ اما، در حال حاضر شرایط آرام است به عنوان بخشی از جمله

Come rain or shine

چیزی اهمیت ندارد به عنوان بخشی از جمله

Curiosity killed the cat

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد

از سوال پرسیدن دست بردار به تنهایی

Cut the mustard

به خوبی انجام دادن کاری به عنوان بخشی از جمله

Don’t beat a dead horse

گذر کن، این موضوع تمام شده است به تنهایی

Every dog has his day

هر کسی حداقل یک بار فرصتش را پیدا میکند به تنهایی

Familiarity breeds contempt

دوری و دوستی

هر چه بیشتر کسی را بشناسی، کمتر دوستش خواهی داشت به تنهایی

Fit as a fiddle

در صحت و سلامت کامل به عنوان بخشی از جمله

Fortune favors the bold

ریسک کردن به تنهایی

Get a second wind

پس از خستگی فراوان، انرژی زیادی داشتن به عنوان بخشی از جمله

Get wind of something

کلاغه خبر آورده

اخباری از یک راز شنیدن به عنوان بخشی از جمله

Go down in flames

خاموشی گرفتن، افول کردن

چشمگیری نافرجام به عنوان بخشی از جمله

Haste makes waste

عجله کار شیطونه

در صورت عجله برای چیزی اشتباه خواهی کرد به تنهایی

Have your head in the clouds

تو آسمونا سیر میکنی

عدم توانایی تمرکز کردن به عنوان بخشی از جمله

He who laughs last laughs loudest

به خاطر کاری که کردی ازت انتقام میگیرم به تنهایی

Hear something straight from the horse’s mouth

از منبع موثق شنیدم

از کسی که درگیر ماجراست چیزی بشنو به عنوان بخشی از جمله

He’s not playing with a full deck

او احمق است به تنهایی

He’s off his rocker

او دیوانه است به تنهایی

He’s sitting on the fence

نمیتواند ذهن خود را مرتب کند به تنهایی

It is a poor workman who blames his tools

عروس بلد نیست برقصه میگه زمین کجه

اگر خودت از پس کاری بر نمی آیی، دیگران را سرزنش نکن به تنهایی

It is always darkest before the dawn

پایان شب سیه سفید است

اوضاع رو به راه خواهد شد به تنهایی

It takes two to tango

برای رقص تانگو به دو نفر نیاز هست

یک نفر به تنهایی مسئول نیست؛ هر دو نفر درگیرند. به تنهایی

Jump on the bandwagon

سوار بر جریان بودن

پیروی از یک جریان، انجام کاری که دیگران میکنند به عنوان بخشی از جمله

Know which way the wind is blowing

حزب باد بودن

درک شرایط (معمولا منفی) به عنوان بخشی از جمله

Leave no stone unturned

همه جارو زیر و کردن

به همه جا نگاه کن به عنوان بخشی از جمله

Let sleeping dogs lie

نذار من دهنمو باز کنم

متوقف کردن بحث در باب موضوعی به عنوان بخشی از جمله

Like riding a bicycle

مثل نفس کشیدن

چیزی که نحوه ی انجام آن را هیچ وقت فراموش نخواهی کرد به عنوان بخشی از جمله

Like two peas in a pod

آن ها همواره با هم هستند به عنوان بخشی از جمله

Make hay while the sun shines

قدر لحظه رو بدون

فرصت طلبی در موقعیت مناسب به عنوان بخشی از جمله

On cloud nine

روی ابر هاست!

بسیار شاد به عنوان بخشی از جمله

Once bitten, twice shy

مار گزیده از ریسمان سیاه سفید میترسه

بیشتر از اینکه پیش تر آسیب دیده ای هشیار هستی به تنهایی

Out of the frying pan and into the fire

از چاله به چاه افتادن

اوضاع داره از بد، بدتر میشه به تنهایی

Run like the wind

سریع دویدن به عنوان بخشی از جمله

Shape up or ship out

گر تو بهتر میزنی بستان بزن

بهتر کار انجام بده یا رها کن به تنهایی

Snowed under

پر مشغله به عنوان بخشی از جمله

That ship has sailed

بسیار دیر است به تنهایی

The pot calling the kettle black

دیگ به دیگچه میگه روت سیاه

کسی که دیگری را نقد میکند در حالی که به همان اندازه بد است به عنوان بخشی از جمله

There are clouds on the horizon

مشکلات در راه است به تنهایی

Those who live in glass houses shouldn’t throw stones

افرادی که سوال برانگیز هستند، نباید دیگران را نقد کنند به تنهایی

Through thick and thin

در فراز و نشیب

در اوقات خوشی و ناخوشی به عنوان بخشی از جمله

Time is money

وقت طلاست

سریع کار کن به تنهایی

Waste not, want not

چیزی را حرام نکن تا همواره به قدر کافی داشته باشی به تنهایی

We see eye to eye

ما موافقیم به تنهایی

Weather the storm

عبور از میان مسئله ای دشوار به عنوان بخشی از جمله

Well begun is half done

یک شروع خوب حائز اهمیت است به تنهایی

When it rains it pours

همه چیز در جایی دچار مشکل است به تنهایی

You can catch more flies with honey than you can with vinegar

به خوش برخوردی به چیزی که میخواهی میرسی به تنهایی

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

کسی که خودش رو به خواب زده نمیتوان بیدارش کرد

نمیتوانی کسی را به گرفتن تصمیم درست مجبور کنی به تنهایی

You can’t make an omelet without breaking some eggs

انجام هر چیزی هزینه ای دارد. به تنهایی

pdf   دانلود این مطلب به صورت PDF

50 تای دیگه (آپدیت 2024)

۱- ?How is it going- این سؤال را معمولا از اشخاصی می پرسیم که مدت طولانی ندیده ایم. این سؤال درمورد اوضاع و احوال شخص مورد نظر و اینکه چه کارهایی انجام داده است می پرسد علاوه بر این می تواند برای بررسی پیشرفت پروژه، تعهدات یا دستاوردها نیز استفاده شود.

۲- Long time no see- وقتی دلتان برای یک دوست یا یکی از اعضای خانواده تنگ می شود، می توانید این عبارت را بکار ببرید. این جمله امکان بحث و به روزرسانی بیشتر در مورد زندگی شخص افراد را فراهم می کند. به یاد داشته باشید این عبارت تنها برای دوستان، اعضای خانواده و همکاران نزدیک مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- ?What have you been up to- اگر احساس می کنید می خواهید اطلاعات بیشتری درمورد وضعیت یک دوست یا همکار نزدیک به دست آورید این عبارت را بکار ببرید و در مورد وضعیت زندگی، کار یا تحصیلی آنها اطلاعات بیشتری دریافت کنید. این عبارت بیشتر برای دوستان نزدیک بکار می رود.

۴- Can’t complain- یک پاسخ معمولی برای این سؤال استhow have you been?’  . می توانید از آن در شرایطی که اوضاع کلی زندگی شما خوب است، اما موفقیت یا دستاورد بزرگی هم نداشته اید استفاده کنید. مثل این است که بگویید خدا را شکر بد نیست.

۵- ?How do you know- وقتی شخصی چیزی به شما می گوید که انتظار آن را نداشتید می توانید این پرسش را مطرح کنید. به عنوان مثال، وقتی می خواهید بفهمید شخص از قبل چیزی را میدانسته یا نه، می توانید از این سوال استفاده کنید.

۶-That’s a good one = that’s a good joke- وقتی شخصی چیزی که واقعاً خنده دار است یا چیزی که انتظار نداشتید بشنوید، را می گوید، می توانید این عبارت را به کار ببرید. علاوه بر این، در جواب یک اظهار نظر یا پاسخ کنایه آمیز و یا اظهار تعجب، می توانید از  ‘that’s a good one’استفاده کنید.

۷-Its very kind of you- اگر کسی در را برای شما باز کرده یا کاری به ظاهر کوچک اما بسیار مهم برای شما انجام داده است می توانید با این عبارت از او تشکر کنید. این عبارت در جایی متداول است که دوستان و همکاران برای یکدیگر کاری غیر عادی انجام می دهند. وقتی کسی شما را در اداره، خانه ، مدرسه و … شگفت زده می کند، می توانید از آن استفاده کنید.

۸- Thank you anyway- فرض کنید شخصی به صورت داوطلبانه و صرفا برای کمک کاری را انجام داده است. با استفاده از این عبارت می توانید از او بخاطر کمک و تواضعش تشکر کنید. این نشان می دهد که شما حتی در صورتی که نتیجه مطلوب به دست نیامده باشد، هم قدردان آنها هستید.

۹-Thank you in advance- آیا می خواهید از یک دوست درخواست کمک کنید و از پاسخ منفی او می ترسید؟ با استفاده از این عبارت می توانید برای قبول درخواست خود، در شخص مقابل انگیزه ایجاد کنید. وقتی از کسی قبل از انجام کاری تشکر می کنید، اشتیاق خود را به انجام آن کار نشان می دهید و طرف مقابل را برای کمک و همکاری ترغیب می کنید.

۱۰-No worries- فرض کنید به شما می گویند چای آنقدر که انتظار دارید گرم نیست، می توانید در جواب به آنها بگویید No worries . این جمله کوتاه نشان می دهد که شما با هر شرایط یا نتیجه ای کنار میایید و مشلکی نخواهید داشت.

۱۱- ?What’s going on- آیا می خواهید یک هم تیمی، همکار یا دوست را ارزیابی کنید؟ از این عبارت استفاده کنید تا نشان دهید که منتظر بهترین ها هستید. این عبارت معمولاً در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که می دانید شخص مورد نظر در حال دست و پنجه نرم کردن با چیز خاصی است و شما قلبا تمایل دارید به حل مسئله کمک کنید.

۱۲- ?Did I get you right- گاهی افراد چیزی می گویند یا کاری انجام می دهند که ما توقع نداریم. این عبارت یکی از بهترین عبارات برای پاسخ به یک عمل یا جمله غیر منتظره است و نشان می دهد شما از طرف مقابل چنین انتظاری نداشته اید و بدنبال توضیح و توجیه هستید.

۱۳- Don’t take it to heart – وقتی از این عبارت استفاده می کنید که می خواهید به دیگران انتقاد کنید و در واقع می خواهید به آنها هشدار دهید! از طرف مقابل می خواهید که از موضوع برداشت شخصی نکند و به دل نگیرد.

۱۴- I didn’t catch the last word- اگر کسی با شما صحبت کرده باشد و شما آخرین قسمت جمله را متوجه نشده باشید می توانید با استفاده از این جمله از او بخواهید آنچه را که گفته مجددا تکرار کند. این یک یک درخواست صمیمانه برای شفاف سازی است. یک شریک تجاری که شرایط یک قرارداد رسمی را متوجه نشده است می تواند این سؤال را مطرح کند و انتظار شفاف سازی و توضیحات تکمیلی داشته باشد.

۱۵- Sorry, I wasn’t listening- فرض کنید کسی در حال صحبت کردن با شما است و شما حواستان جای دیگری است، و به چیزهای دیگر گوش می کنید، یا فکر می کنید، این یک روش مؤدبانه برای این است که به آنها بگویید حواستان جای دیگری بوده است. این عبارت را هنگامی که با دوستان نزدیک خود صحبت می کنید به کار ببرید نه در مقابل استاد دانشگاه یا رئیس خود در محل کار!

۱۶- It doesn’t matter- بعضی اوقات چیزی را از دست می دهیم و دلسرد می شویم، یا از دست دیگران یا شرایط ناامید، عصبانی یا دلخورمی شویم. در این حالت می توانید از این عبارت نه چندان محتاطانه که در واقع به این معنی است که همیشه قرار نیست اوضاع به وفق مراد باشد و طبق برنامه ریزی ما پیش برود استفاده کنید.

۱۷- Fingers crossed- شما در یک مصاحبه شغلی شرکت کرده اید و امیدوار هستید و بهترین ها را آرزو می کنید. وقتی دوستانتان می پرسند که مصاحبه چگونه بوده است، می توانید از عبارت Fingers crossed! برای ابراز خوش بینی خود نسبت به یک نتیجه مثبت استفاده کنید.

۱۸- Oh, that. That explains it- این موقعیت را تصور کنید: جودی در حالیکه از چیزی هیجان زده است به اداره می آید، اما شما نمی دانید موضوع چیست. چند ساعت بعد، الکس خبرهایی مبنی بر ارتقای شغلی جودی به شما می دهد. شما می توانید بگویید Oh, that. That explains it به این معنی که اکنون می توانید دلیل خوشحالی او را درک کنید.

۱۹- Things happen – زندگی پر از چیزهای غیر منتظره، غافلگیر کننده و وقایع غیرقابل پیش بینی است. وقتی می خواهید اتفاقی را برای کسی توضیح دهید که نمی تواند آن را درک کند، این عبارت می تواند کمک کننده باشد. به نوعی همان ، “زندگی قابل پیش بینی نیست” است.

۲۰- Sorry to bother you- آیا می خواهید با دوستی که مشغول انجام کاری است صحبت کنید؟ با استفاده از این عبارت به طرف مقابل نشان دهید که قصد مزاحمت ندارید. این عبارت را می توان به جای ‘Excuse me’ یا ‘do you have a minute?’ بکار ببرید. در واقع زمانی از آن استفاده می کنید که می خواهید از دیگران درخواست کمک کنید.

۲۱- I’ll be with you in a minute – دیر به جلسه رسیده اید اما باید به یک ایمیل فوری پاسخ بدهید. در چنین شرایطی می توانید این عبارت را رو به افراد حاضر در جلسه بگویید و به آنها اطلاع دهید که خیلی زود بر می گردید. این عبارت نشان می دهد که شما کار واجب تری دارید که باید انجام دهید.

۲۲- ?Where were we- فرض کنید که برای مدت کوتاهی جلسه کاری خود را ترک کرده اید و مجددا به جلسه بازگشته اید، اکنون می خواهید بدانید که جلسه تا چه حد پیش رفته است با استفاده از این سوال می توانید از آخرین وضعیت جلسه مطلع شوید.

۲۳- I’m sorry, I didn’t catch you – وقتی کسی خیلی سریع و برای یک مدت طولانی صحبت می کند و شما احساس می کنید که متوجه صحبت های او نشده اید با کمک این روش مؤدبانه می توانید از او بخواهید آنچه گفته را تکرار کند. این نشان می دهد که شما واقعاً سعی در شنیدن داشتید، اما بنابر دلایلی متوجه نشده اید.

۲۴- Lucky you- دوست شما در موقعیت خوبی است که شما بدنبال آن هستید. به عنوان مثال باران آمده است و همکار شما برای رفتن به خانه ماشین دارد، در حالی که ماشین شما خراب است. این عبارت نشان می دهد که شما ترجیح می دادید در شرایط مشابهی با طرف مقابل باشید.

۲۵-I freaked out = to become very angry, scared or excited- این عبارت رایج وضعیتی از شوک، ترس، تردید و اضطراب را نشان می دهد. و در شرایطی کاربرد دارد که درمورد یک موقعیت ترسناک که اخیرا برایتان رخ داده است صحبت می کنید.

۲۶- Good for you- اگر می خواهید کسی را که کار بدی در حق شما کرده است را مجازات کنید می توانید از این عبارت استفاده کنید و نشان دهید که از مجازات یا عواقب یک عمل اشتباه یا توهین خوشحال هستید.

۲۷- You’ve got to be kidding me- این شاید بهترین واکنش در برابر چیزی که برای شما کاملاً غیرقابل باور است باشد. اگر کسی کار عجیب، و غریب و غیر عادی انجام داده است، می توانید با این عبارت تعجب و شوک خود را بیان کنید.

۲۸- Cheer up – هنگامی که یکی از نزدیکان شما اتفاق وحشتناکی مانند یک بیماری یا از دست دادن چیزی یا کسی را تجربه می کند، می توانید از این عبارت استفاده کنید و او را تشویق کنید. این عبارت روشی ساده و در عین حال مؤثر برای دلداری دادن به افراد و بیان این نکته که لحظات سخت و اندوه گذرا هستند، است.

۲۹- Come on, you can do it- این یک عبارت رایج در بین مربیان، سرمربیان و مدیران است. از این عبارت برای ایجاد انگیزه، تشویق و الهام بخشیدن به کسی که به خود باور ندارد استفاده می شود. و به او انگیزه می دهد تا دست از تلاش برندارد.

۳۰- Keep up the good work – این عبارت رایج انگلیسی توسط معلمان و استادان دانشگاه برای تبریک و تشویق عملکرد استثنایی دانشجویان و دانش آموزان به کار می رود. والدین نیز می توانند از آن برای تبریک به فرزندانشان استفاده کنند.

۳۱- It’s not the end of the world – وقتی شخصی نتوانسته به نتیجه مطلوب، دستاورد یا نقطه عطفی برسد، می توانید از این عبارت استفاده کنید و به او بگویید که می تواند در آینده دوباره تلاش کند. این عبارت به اشخاص انگیزه می دهد تا درک کنند که می توانند فرصت های بهتری داشته باشند.

۳۲- That’s lit! = That’s amazing – یک عبارت متداول دیگربرای تحسین نتایج مثبت و دستاوردهای شخصی افراد نزدیک به شما که می توانید از آن به جای  ‘congratulations’ استفاده کنید.

۳۳- There you go – آیا تابحال یک موقعیت مشکل ساز و مشکل را سپری کرده اید. از این عبارت برای تشویق و یا خوشحالی کردن استفاده می شود. همچنین می توانید با استفاده از این عبارت یک نتیجه استثنایی، که یک دوست یا شخص نزدیک بدست آورده است را تحسین کنید.

۳۴- Not a bit – این عبارت برای نشان دادن عدم علاقه شما نسبت به یک پیشنهاد بکار می رود. همچنین می تواند برای ابراز عدم علاقه به شرکت در یک فعالیت، یا پروژه و … نیز مورد استفاده قرار بگیرد. به این معنی که شما هیچ علاقه ای به آن کار ندارید.

۳۵- There is no room for doubt- وقتی کسی کاری را طوری انجام داده است که ذره ای جای شک وشبهه باقی نمانده باشد، می توانید بگویید جایی برای تردید وجود ندارد (There is no room for doubt). این عبارت هنگامی که وکلا و دادستان در دادگاه در حال رسیدگی به یک پرونده هستند نیز رایج است و در مکالمات معمولی، نشان دهنده یقین شما است.

۳۶- I’ll text you – این عبارت زمانی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد که در حال حاضر پاسخی ندارید. بنابراین به فرد اطلاع می دهید که به زودی با او تماس خواهید گرفت. این یک روش غیررسمی برای خریدن زمان برای فکر کردن و در نظر گرفتن گزینه های ممکن است. این دقیقاً به معنی این نیست که الزاما پیامک بفرستید، در کل به معنی برقراری تماس است.

۳۷- it’s not worth it- هنگامی که با شرایطی روبرو می شوید که نمی توانید نتیجه مثبتی را پیش بینی کنید، می توانید از این عبارت استفاده کنید: اگر یک پروژه یا تعهد باعث شود منابع بیشتری نسبت به آنچه می توانید به دست می آورید خرج کنید، سرمایه گذاری روی آن پروژه ارزش نخواهد داشت. مدیران غالباً از این عبارت استفاده می کنند تا اعضای تیم خود را از اختصاص دادن وقت و هزینه به چیزی که نتیجه نخواهد داد، بر حذر کنند.

۳۸- You rock- هنگامی که شخصی کار خارق العاده و شگفت انگیزی انجام می دهد، می توانید از این عبارت استفاده کنید. یک عبارت عامیانه که راه خود را در زبان انگلیسی پیدا کرده و به این معنی است که شما فوق العاده، شگفت انگیز، باورنکردنی و عالی هستید. این عبارت را می توان به یک هم تیمی که در مدرسه یا محل کار نتایج بسیار خوبی کسب کرده است، گفت.

۳۹- You should go the extra mile- این جمله انگلیسی متداول به این معنی است که باید کمی سخت تر از گذشته کار کنید و اغلب برای الهام بخشیدن، تشویق و فشار آوردن به کسی برای تلاش بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، به خصوص اگر تلاش های گذشته شکست خورده باشند. می توانید آن را با عبارت ‘do not give up’ جایگزین کنید.

۴۰- Step up your game = Start performing better- آیا تابحال احساس کرده اید که هم تیمی شما کار خود را به نحوی که باید انجام نداده است؟ می توانید از او بخواهید که بیشتر تلاش کند تا بتواند نتایج بهتری کسب کند. این عبارت رایج توسط افراد با تجربه هنگام خطاب قرار دادن افراد بی تجربه تر استفاده می شود.

۴۱- Pull yourself together = Calm down and behave normally- وقتی افراد با شرایط سخت و چالش های زندگی روبرو هستند، به راحتی می توانند ناامید شوند و تمرکز خود را از دست بدهند. این عبارت انگلیسی هنگام صحبت با شخصی که نیاز به تشویق دارد به کار می رود. وقتی کسی از مرگ یک دوست نارا حت است، می توانید از این عبارت استفاده کنید و از او بخواهید که اشکهای خود را پاک کند و شرایط را به نحو بهتری مدیریت کند.

۴۲- You sold me! = You convinced me on something – وقتی چیزی را به کسی می فروشید، به این معنی است که اعتماد او را به خوبی جلب کرده اید و توانسته اید او را مجاب کنید که ۱۰۰٪ با شما موافقت کنند. این جمله به این معنی است که شخص متقاعد شده، هر آنچه که به او پیشنهاد شده، را امتحان کند.

۴۳- Couldn’t care less = used to express total lack of interest in something- این عبارت برای نشان دادن عدم اعتماد به نفس یک شخص به یک پیشنهاد، یک مورد یا یک ایده استفاده می شود. وقتی از care less استفاده می کنید، به این معنی است که فکر نمی کنید این ایده نتیجه بخش باشد. خانم هایی که از همسرانشان عصبانی هستند، اغلب از این عبارت درموقعیت های غیررسمی استفاده می کنند.

۴۴-This is a no-brainer = Easy decision – این عبارت ها در شرایطی که امکان تصمیم گیری بدون ترس و نگرانی وجود دارد به کار می روند. احتمال هیچ مشکل، معضل یا نگرانی در مورد اقدام خاصی وجود ندارد. وقتی می خواهید دیگران را متقاعد کنید که تصمیم خاصی بگیرند، می توانید از این عبارت استفاده کنید.

۴۵- You screwed up – این عبارت زمانی به کار برده می شود که شما یک اشتباه وحشتناک و بزرگ انجام داده اید که برای تیم، شرکت یا انجمن هزینه خواهد داشت. اگر رئیس شما به شما بگوید You screwed up، متوجه می شوید که به دلیل خطاهایی که مرتکب شده اید، دچار دردسر بزرگی خواهید شد و باید خود را برای مجازات قریب الوقوع آماده کنید.

۴۶- You are driving me nuts- این عبارت به این معنی است که شخص مقابل از شما عصبانی، ناامید و ناراضی است و بیشتر زمانی به کار برده می شود که چندین بار متوالی دچار اشتباه شده اید یا نتوانسته اید انتظارات دیگران را تحقق ببخشید.

۴۷- ?Can you cover me? = Can you work in my place- وقتی از کسی می خواهید که به شما لطف کند و به جای شما کاری را انجام دهد، از این عبارت استفاده کنید. برای مثال در محل کار به کمک همکار خود نیاز دارید تا به جای شما کاری را انجام دهد یا به شما کمک کند.

۴۸- I’d better be going – این عبارت وقتی استفاده می شود که باید بیرون بروید یا وقتی برای قرار ملاقات یا جلسه ای دیر کرده اید. فرض کنید برای بازگشت به خانه و انجام کارهای مربوط به فرزندانتان دیر کرده اید، در این شرایط می توانید از این عبارت استفاده کنید.

۴۹- Thank heavens it’s Friday – این عبارت انگلیسی بیشتر در ادارات و در روزهای پایانی هفته شنیده می شود. شما از فعالیت های هفته خسته شده اید و در واقع با این عبارت نشان می دهید که منتظر یک آخر هفته آرام هستید.

۵۰- Take care – زمانیکه می خواهید از یک دوست نزدیک، همکار یا یکی از اعضای خانواده خداحافظی کنید می توانید از این عبارت استفاده کنید و به آنها بگویید آرزوی خوبی برایشان دارید. این عبارتی نشان دهنده امیدواری شما برای دیدار مجدد در آینده نزدیک است.

واژگان، جملات و جزوات چرب زبان

واژگان کاربردی

واژگان پوشاک و لباس واژگان فرودگاه
واژگان لوازم خانه واژگان زیبای انگلیسی
واژگان فضاهای داخلی خانه واژگان حیوانات
واژگان سبزیجات واژگان ادویه جات
کار و تجارت واژگان زیبا برای توصیف افراد

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات کاربردی روزمره آدرس دادن
اختصارات کاربردی روزمره اصطلاحات ریاضی
۱۰۰ کلمه با معنای متفاوت در آمریکن و بریتیش تشکر و عذرخواهی
۴۵۰ اصطلاح جالب انگلیسی

جملات کاربردی

جملات شروع مکالمه و ادامه گرم آن ۱۰۰ جمله راجب کارهای روزمره
جملات و پیام های عاشقانه

دانلود جزوه،کتاب و فیلم واژگان

۳۰۰۰ واژه پرکاربرد ۶۰۰ کلمه مترادف و متضاد
۲۰۰ واژه دشوار و پرکاربرد در همه آزمونها ۶ کتاب یادگیری واژگان زبان

ترفندهای کاربردی

بهترین روش یادگیری واژگان زبان روش یادگیری زبان انگلیسی
رادتایم

حتما بخوانید!

17 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست