حروف اضافه مکان

لیست کامل حروف اضافه مکان در انگلیسی +نکات مهم

گاما

در این مطلب لیست کامل حروف اضافه مکان یا همان prepositions of place را در اختیارتان قرار می دهیم. با ترجمه فارسی:

لیست حروف اضافه مکان با مثال

مثال کاربرد حرف اضافه

This picture hangs above my bed. این عکس بالای تخت من آویزان است.

بالاتر از چیزی Above
You mustn’t go across this road here.

شما نباید از عرض این جاده رد شوید.

از طرفی به طرف دیگر Across
There isn’t bridge across the river.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

از این طرف به آن طرف رودخانه پلی وجود ندارد.

The cat ran after the dog.

گربه دنبال سگ دوید.

یکی به دنبال دیگری After
After you.

به دنبال تو.

The bird flew against the window.

پرنده به سوی پنجره پرواز کرد.

به سمت چیزی/ در مقابل چیزی Against
They’re walking along the beach. آنها در امتداد ساحل قدم می‌زنند. در یک خط/ از نقطه‌ای به نقطه دیگر Along
I like being among people.

دوست دارم در بین مردم باشم.

در بین دیگران یا یک گروه Among
We’re sitting around the campfire. ما دور آتش اردوگاه می‌نشینیم. به صورت دایره‌ای/ دور تا دور Around
I arrived at the meeting.

من به جلسه رسیدم.

به مکان/ به موقعیت At
Our house is behind the supermarket.

خانه ما پشت سوپرمارکت است.

در پشت Behind
Death Valley is 86 metres below sea level.

دِث ولی ۸۶ متر پایین‌تر از سطح دریاست.

پایین‌تر از هر چیزی Below
Our house is beside the supermarket.

خانه ما کنار سوپرمارکت است.

نزدیک به/ کنار Beside
Our house is between the supermarket and the school.

خانه ما بین سوپرمارکت و مدرسه است.

چیزی یا کسی بین دو چیز Between
He lives in the house by the river.

او در خانه نزدیک رودخانه زندگی می‌کند.

نزدیک By
Our house is close to the supermarket.

خانه ما نزدیک سوپرمارکت است.

نزدیک Close to
He came down the bill.

او از تپه پایین آمد.

از بالا به پایین Down
Do you come from Tokyo?

آیا شما اهل توکیو هستید؟

از/ اهل From
Our house is in front of the supermarket.

خانه ما روبرو سوپرمارکت است.

روبرو/ مقابل In front of
You shouldn’t stay inside the castle. شما نباید داخل قلعه بمانید. مخالف بیرون Inside
We slept in the car.

ما داخل ماشین خوابیدیم.

داخل جایی In
I was born in England.

من در انگلیس به دنیا آمدم.

در
You shouldn’t go into the castle.

شما نباید وارد قلعه شوید.

به داخل جایی/چیزی Into
Our house is near the supermarket. خانه ما نزدیک سوپرمارکت است. نزدیک به Near
Our house is next to the supermarket.

خانه ما در کنار سوپرمارکت است.

در کنار/ مجاور Next to
The cat jumped off the roof.

گربه از روی پشت بام پرید.

از روی/ از یک سو Off
There is a fly on the table.

یک پروانه روی میز است.

روی سطح On
We were on the way from Paris to Rome.

ما در راه پاریس به رم بودیم.

در مسیر
London lies on the Thames.

‌لندن بر روی رود تمز قرار دارد.

بر روی
The cat jumped onto the roof.

گربه روی پشت بام پرید.

به سوی Onto
Our house is opposite the supermarket.

خانه ما مقابل سوپرمارکت است.

مقابل Opposite
The cat jumped out of the window. گربه از پنجره بیرون پرید. بیرون از Out of
Can you wait outside?

آیا می‌توانید بیرون منتظر بمانید؟

مخالف داخل Outside
The cat jumped over the wall.

گربه آن طرف دیوار پرید.

آن طرف Over
Go past the post office.

از اداره پست رد شو/ به بالاتر از اداره پست برو.

آن طرف‌تر از چیزی یا جایی Past
We’re sitting round the campfire.

ما دور آتش اردوگاه می‌نشینیم.

دور Round
You shouldn’t walk through the forest.

شما نباید از میان جنگل قدم بزنید.

از میان Through
I like going to Australia.

من دوست دارم به استرالیا بروم.

به/ به سمت/ به سوی جایی/ نزد To
Can you come to me?

؟/ آیا می‌توانی نزد من بیایی؟

I’ve never been to Africa.

من هرگز در نزدیکی آفریقا نبوده‌ام.

We ran towards the castle.

ما به سمت قلعه دویدیم.

به سمت Towards
The cat is under the table.

گربه زیر میز است.

زیر چیزی Under
He went up the hill.

او بالای تپه رفت/ از تپه بالا رفت.

از پایین به بالا Up

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست