Russian

آموزش آسان الفبای زبان روسی با تلفظ صوتی

باور کنید الفبای زبان روسی از آن چیزی که به نظر می رسد ساده تر است، اگر به

باور کنید الفبای زبان روسی از آن چیزی که به نظر می رسد ساده تر است، اگر به صورت اصولی آموزش داده و تمرین شود. در این پست سعی می کنیم الفبای زبان روسی را به صورتی آسان ولی کامل، به همراه فایل صوتی تلفظ در اختیار شما قرار دهیم.

قبل از هر چیز باید بگوییم که برای یادگیری الفبای زبان روسی به شکل زیر، به حدود ۴ روز زمان (یک و نیم ساعت در روز) تمرین نیاز دارید.

دسته بندی الفبای زبان روسی

۳۳ حرف الفبای روسی شامل حروف زیر است:

 

فایل صوتی حروف را همزمان با نگاه کردن به حروف گوش کنید:

 

 

اما الفبای روسی از لحاظ تلفظ به چهار دسته تقسیم می شود

 • اول: بعضی حروف شکل هایی مشابه انگلیسی  و صداها هم مشابه انگلیسی
نام حرف تلفظ
А а مثل حرف a در کلمه after یا ask
Е е مثل حرف e در کلمه e-commerce
К к مثل حرف k در کلمه kite، like و making
М м مثل حرف m در کلمه mobile
О о مثل au در کلمه audible یا aukland در حالت مشدد
Т т مثل حرف t در کلمه task زبان دندان های پایین را لمس می کند
 • دوم: بعضی حروف شکل هایی کاملا متفاوت ولی در صدا با حروف انگلیسی مشابه هستند:
 • نام حرف تلفظ
  Б б مثل حرف b در buy
  Г г مثل حرف g در guard
  Д д مثل حرف d در double زبان به دندان های پایین می چسبد.
  Ё ё مثل حرف o در کلمه york یا copy
  Ж ж مثل حرف s در کلمه usual (ژ)
  П п مثل حرف p در compassion
  Ф ф مثل حرف f در fasten یا fact
  И и مثل حرف ee در free یا meet
  Й й مثل حرف y در oyster یا soy
  Л л مثل حرف l در lock یا chill
  Ц ц مثل حرف t’s در کلمه that’s
  Ш ш مثل sh در ship(ش)
  Щ щ مثل shsh در rush-ship
  Э э مثل e در edit
  Ю ю مثل کلمه you اما سریعتر تلفظ می شود. بعضی اوقات شبیه oo در oodles
  Я я مثل yu در yummy بعضی اوقات شبیه a در کلمه after
 • سوم: حروف در ظاهر مشابه ولی تلفظ شان با انگلیسی متفاوت است

 

نام حرف تلفظ
В в مثل حرف v در کلمه visit یا voice
З з مثل حرف z در zodiac با عدد ۳ اشتباه گرفته نشود.
Н н مثل حرف n در noon یا nose زبان به دندانهای پائین می چسبد.
Р р مثل حرف r در rest اما به صورت گرد شده تلفظ می شود.
С с مثل حرف s در sun یا sale، زبان به دندانهای پائین می چسبد.
У у مثل oo در oodles لبها گرد و کوتاه تلفظ می شود.
Ч ч مثل ch در church یا cheek (حرف چ) با عدد ۴ اشتباه گرفته نشود.
Х х مثل ch در کلمه loch وختی به شیوه اسکاتلندی تلفظ شود.

 

 • دسته چهارم: حروف خاص (اکثر بی صدا هستند) شامل:
 • Ъ ъ –  “نشانه سخت” نام دارد. زمانی که در کنار یک نوعی تاکید بر روی آن ایجاد می کند.
 • Ь ь –  “نشانه نرم” نام دارد. زمانی که در کلمه ای اورده شود حرف بی صدای قبل از خودش را نرم می کند.

نکات مهم الفبای زبان روسی

تلفظ در زبان روسی خیلی سخت نیست. بعد از یادگیری صدای حروف الفبا و برخی قوانین تلفظی میتوانید تقریبا تمام لغات را از روی شکل نوشتاری به درستی بخوانید. توجه داشته باشید که در زبان روسی هم مانند فارسی یک سیستم یک حرف/یک صدا وجود دارد. این بدان معناست که بر خلاف زبانهایی مثل انگلیسی که در آنها ترکیب دو حرف یک صدا می سازد (مثلا sh صدای ش را می سازد) در روسی ترکیب های حروف صدایی متفاوت ندارند.

نکته ای در مورد حروف صدادار

حروف صدادار در روسی معمولا دو شکل دارند. شکل نرم و شکل سخت، به این جدول دقت کنید:

Я (“ya”) А (“a”)
Е (“ye”) Э (“e”)
Ю (“yoo”) У (“oo”)
Ё (“yo”) О (“o”)

صدای “ی” همیشه تلفظ می شود اما توجه داشته باشید که این برای مثال صدای “یا” یک صدای ترکیبی نیست، بلکه یک صدای متفاوت به شمار می رود. پس در بخش کردن کلمات حرف بی صدایی که در کنار آن قرار می گیرد تنها یک سیلاب را تشکیل می دهد.

به مثال های زیر توجه کنید:

Нет  – (به معنای نه) به صورت “nyet” تلفظ می شود.

Семь – (به معنای عدد ۷) به صورت “syem” تلفظ می شود.

Пять – (به معنای عدد ۵) به صورت “pyat” تلفظ می شود.

 

 

 

ثبت دیدگاه