پرچم سوئد

۲۰۰ لغات/اصطلاحات کاربردی زبان سوئدی برای مسافران+ ترجمه

گاما

در این مطلب ۲۰۰ لغت و اصطلاح بسیار کاربردی سوئدی را با ترجمه برای شما که قصد مسافرت دارید با فایل پی دی اف به اشتراک می گذاریم. دقت کنید وقتی برای اولین بار با یک سوئدی ملاقات میکنید، تماس چشمی و دست دادن کاری عادی است. در آغوش کشیدن و بوسیدن معمولا برای دوستهای صمیمی بکار میرود و نشان دادن عواطف در مقابل عموم در بیشتر موارد بسیار کم است.

حتما بخوانید: بهترین روش یادگیری زبان سوئدی در قالب ۱۵ نکته (اصولی و سریع)

کلمه/عبارت سوئدی تلفظ فونتیک تلفظ معنی فارسی
Ja /jaː/ یا بله
Nej /nɛj/ نِه خیر
Tack /tak/ تاک متشکرم
Det är bra /deːt ær braː/ دِ اِرْ بْرا خوب است
Varsågod /vaʂɔːɡʊd/ واشُگود خواهش میکنم
Snälla/Vänligen /snɛla/ – /vɛnliɡɛn/ سْنِلّا/وَنْلیگِن لطفا
Ursäkta mig/Förlåt /ɵʂɛkːta mɛj/ – /fœrloːt/ اورشِکْتا می/فورلَت مراببخشید
Hej /hɛj/ هی سلام
Adjö/Hej då /adˈjøː/ – /hɛj doː/ آیِ/هِی دو خداحافظ
Jag förstår inte /jaː fœrstoːr ˈɪnːtɛ/ یو فورشْتُر اینْتِه متوجه نمیشوم
Talar du engelska /ˈtaːlar dʉ ˈɛŋɛlska/ تالا دو اِنگِلْسْکا شما انگلیسی صحبت میکنید؟
Vad heter du /vad ˈheːtɛr dʉ/ واد هیِتِ دو اسمت چیست؟
Jag heter … /jaːɡ ˈheːtɛr/ یو هیِتِ … اسم من هست…

رفتن به جاهای مختلف سوئد

گشت و گزار در سوئد با ماشین راحت است چون جاده ها به خوبی محافظت میشوند و ترافیک خیلی کم است- البته به استثنای حضور اتفاقی گوزن ها درجاده.-نسبت به بقیه ی کشورها، تاکسی ها نسبتا گران هستند پس استفاده از وسایل عمومی حمل و نقل گزینه ی بهتری است. شبکه ی وسیع اینترنت در قطار، اتوبوس و… وجود دارد.

کلمه/عبارت سوئدی تلفظ فونتیک تلفظ سوئدی معنی فارسی
Var finns … /var fɪns/ وُر فینس … کجاست؟
Nar avgar/kommer /nar ˈavɡɑr/ – /ˈkɔmɛr/ نُر آوْگار/کومِر کی حرکت می‌کند/می‌رسد؟
Tåget /ˈtoːɡɛt/ توگِت قطار
Bussen /ˈbʉsːɛn/ بوسِّن اتوبوس
Båten /ˈboːtɛn/ بُوتِن کشتی
Spårvagnen /ˈspoːrvaɡnɛn/ اِسْپُرواگْنان تراموا
Spårvagnshållplatsen /ˈspoːrvaɡnshɔlːplatsɛn/ اسپُرواگنس هُل پلاتْسِن ایستگاه تراموا
Tågstationen /ˈtoːɡstasjɔnɛn/ توگ اِسْتاهونِن ایستگاه قطار
Busshållplatsen /ˈbʉsːhɔlːplatsɛn/ بوس هُل پلاتْسِن ایستگاه اتوبوس
Lediga rum /ˈleːdɪɡa ˈrʊm/ لِیا دیا روم اتاق خالی
Fullt /fɵlt/ فولْت پر

خرج کردن پول در سوئد:

کلمه/عبارت سوئدی معنی فارسی تلفظ سوئدی تلفظ فونتیک
Hur mycket kostar den چقدر هزینه دارد؟ هور میکِ کُوسْتِرِن؟ /hʉːr ˈmɪkɛt ˈkɔsːtar dɛn/
noll صفر نول /nɔl/
ett یک اِت /ɛt/
två دو تو /tvoː/
tre سه تریِه /treː/
fyra چهار فیرا /fyːra/
fem پنج فِم /fɛm/
sex شش سیکْس /sɛks/
sju هفت هو /ɧʉː/
åtta هشت اُتا /ɔtːa/
nio نه نیُو /niːo/
tio ده تیُو /tɪːo/

ملزومات گردشگری در سوئد:

در خارج از استکهلم، مجمع الجزایر سوئد از ۲۴۰۰ جزیره تشکیل شده است. که یک بهشت تابستانی برای ساکنان شهر است.

کلمه/عبارت سوئدی تلفظ فونتیک تلفظ سوئدی معنی فارسی
Polisstation /ˈpuːliˌstasjɔn/ پولیس‌اِسْتاهون ایستگاه پلیس
Postkontoret /ˈpɔskɔnˌtʊrɛt/ پُسْت‌کُنْتورِت اداره پست
Ambassaden /ˌambasːadɛn/ آمباسادِن سفارت
Offentlig telefon /ˌɔfɛntlɪk tɛlɛˈfuːn/ اُفِنْتْلی تِلِفون تلفن عمومی
Marknaden /ˈmærːknadɛn/ مالْکْنادِن بازار
Centrum /ˈsɛntrɵm/ سِنْتْروم مرکز
Nyhetsbyrå /ˈnŷːhɛtsˌbyːrɔ/ نیهیِتْسْبیرو آژانس خبر
Toalett /toˈaːlɛt/ توالِت دستشویی
Ingång /ˈɪŋɡɔŋ/ اینْگُن ورود
Utgång /ˈʉːtɡɔŋ/ اوتْگون خروج
Öppen /ˈœpːɛn/ اُپن باز
Stängd /ˈstɛŋd/ سْتِنْد بسته
Herrar /ˈhɛrːar/ هرَرْ آقایان
Damer /ˈdaːmɛr/ دامِل بانوان
När öppnar/stänger de /nɛːr ˈœpːnar/ – / ˈstɛŋər dɛ / نار اُپنار/اسْتِنگرو چه زمان باز/بسته می‌شود؟

حتما بخوانید: ۳ نرم افزار جدید یادگیری زبان سوئدی بصورت خودآموز (اصولی و سریع)

زمان و روزهای هفته:

دانستن روزها ی هفته و زمان میتواند برایتان مفید باشد بخصوص اگر بخواهید پرواز کنید، هتل رزرو کنید، برای تورهای گردشگری برنامه ریزی کنید و یا بخواهید برنامه ی سفرتان را اصلاح کنید.

کلمه تلفظ فونتیک تلفظ سوئدی معنی فارسی
Måndag /ˈmɔnˌdɑːɡ/ موندا دوشنبه
Tisdag /ˈtɪsˌdɑːɡ/ تیزدا سه شنبه
Onsdag /ˈɔnˌsdɑːɡ/ اُنْسْدا چهارشنبه
Torsdag /ˈtʊrsˌdɑːɡ/ توشدا پنجشنبه
Fredag /ˈfreːˌdɑːɡ/ فریِدا جمعه
Lördag /ˈløːrˌdɑːɡ/ لُدا شنبه
Söndag /ˈsœnˌdɑːɡ/ سونْدا یکشنبه
Idag /ɪˈdɑːɡ/ ایدا امروز
Igår /ɪˈɡoːr/ ایگُل دیروز
Imorgon /ɪˈmɔrˌɡɔn/ ایمورون فردا
Morgonen /ˈmɔrˌɡoːnən/ مورونِن صبح
Eftermiddagen /ˈɛfˌtɛrˌmɪˌdɑːɡən/ اِفتِمیدان عصر
Vad är klockan /vɑːd ɛr ˈklɔkˌan/ واد اِر کلوکَن ساعت چنداست

download  دانلود PDF این واژه ها

بقیه اصطلاحات کاربردی

 1. Hej! – سلام
 2. Tack! – متشکرم
 3. Förlåt! – ببخشید
 4. Ja/Nej – بله/خیر
 5. Vad heter du? – نامت چیه؟
 6. Hur mår du? – حالت چطوره؟
 7. Var bor du? – کجا زندگی می‌کنی؟
 8. Hur gammal är du? – چند سالته؟
 9. Vad jobbar du med? – چه کاری می‌کنی؟
 10. Vad är klockan? – چند است؟ (ساعت چند است؟)
 11. Trevligt att träffas! – خوشبختم
 12. Ha en bra dag! – روز خوبی داشته باشید
 13. Jag älskar dig! – دوستت دارم
 14. Var snäll! – لطفاً
 15. Ska vi ses imorgon? – آیا فردا همدیگه رو می‌بینیم؟
 16. Ursäkta mig – ببخشید (معمولاً برای جلب توجه در مکان‌های عمومی استفاده می‌شود)
 17. Jag förstår inte – نمی‌فهمم
 18. Vad kostar det? – چقدر هزینه دارد؟
 19. Var är toaletten? – دستشویی کجاست؟
 20. Får jag en kaffe, tack? – یک فنجان قهوه برام بیارید، لطفاً؟
 21. Kan du hjälpa mig? – می‌توانید به من کمک کنید؟
 22. Tack så mycket! – بسیار متشکرم
 23. Vad är det här? – این چیه؟
 24. Det är bra – اوکی/خوبه
 25. Hur länge har du bott här? – چه مدت است که اینجا زندگی می‌کنید؟

باز هم هرگونه سوال، نظر یا تجربه ای درباره یادگیری زبان سوئدی دارید در بخش نظرات با ما و سایر هموطنان عزیز به اشتراک بگذارید.

مطالب بسیار کاربردی

sweden
رادتایم

حتما بخوانید!

12 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست