ترفندهای یادگیری سریع تر ترکی استانبولی

بهترین روش یادگیری سریع و بی نقص زبان ترکی استانبولی در منزل

turkish-gama-min

مرحبا (سلام!) بیش از ۷۰ میلیون نفر در ترکیه، قبرس شمالی و قبرس زندگی می کنند. دیگر ترکی زبانان، در سراسر اروپا و آسیای میانه هستند. اگر می خواهید زبان ترکی را یاد بگیرید، یادگیری الفبا شروع خوبی است. از آنجا که کلمات ترکی به به صورت گفتاری نوشته می شوند، هنگام آموختن الفبا، تلفظ کلمات برایتان آسان خواهد بود، حتی اگر کاملا معنای آنها را درک نکنید.

آموختن دستور زبان ترکی استانبولی و ساختار جمله یکی از بخش های اصلی آموزش این زبان است. با یادگیری خوب و کامل آن، این زبان را به زیبایی صحبت کنید.

İyi şanslar (ایسانلار) موفق باشید!

 


Turkish-final

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش ترکی استانبولی چرب زبان، ترکی استانبولی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان استانبولی رو مثل بلبل حرف بزن!


 

گام اول؛ تسلط بر الفبای ترکی

۱-تلفظ یکسان اغلب حروف بی صدای ترکی با انگلیسی

X,q,w زبان ترکی از الفبای لاتین استفاده می کند که شامل تمام حروف موجود در الفبای انگلیسی است و شامل حروف نمیشود. با چند استثنا، بقیه حروف مانند .زبان انگلیسی تلفظ می شوند

“.jar” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “J” تا حدودی مشابه حرف “C حرف ترکی “

“.garden” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “g” مشابه حرف “g حرف ترکی “

“.jar” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “J” مشابه حرف “C حرف ترکی “

“.pleasure” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “s” تا حدودی مشابه حرف “J حرف ترکی “

“، البته این تلفظ به موقعیت حرف red” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “r” گاهی اوقات مشابه حرف “r حرف ترکی ” در کلمه بستگی دارد.

“.yellow” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “y” همیشه مشابه حرف “y حرف ترکی “

۲- صدای مناسب برای مصوت های ترکی بسازید

اگرچه این حروف ممکن است یکسان بنظر برسند، اما تلفظ مصوت های ترکی با انگلیسی تفاوت دارد. همچنین این مصوت ها تنها یک صدا دارند که در مقابل مصوت های کوتاه و بلند زبان انگلیسی یکسان نیستند.

 “.sun” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “u” تا حدودی مشابه حرف “a حرف ترکی “

“.egg” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “e” تا حدودی مشابه حرف “e حرف ترکی “

“، توجه داشته باشید که در Internet” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “i” تا حدودی مشابه حرف “i حرف ترکی “

زبان ترکی، بعد از حروف بزرگ نقطه (.) قرار دهید.

“.orange” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “o” تا حدودی مشابه حرف “o حرف ترکی “

“.book” در زبان انگلیسی تلفظ میشود؛ مانند کلمه “oo” تا حدودی مشابه حرف “u حرف ترکی “

حتما بخوانید: دانلود رایگان ۳ کتاب داستان و رمان ترکی استانبولی بصورت پی دی اف

۳- آموختن تلفظ حروف خاص ترکی

است، همیشه بعد از آن حروف صدا دار میآید  g شکلی از ǧحرف

بیاید، صدای مصوت را کشیده میکند. a, I, o یا u اگر بعد از این حرف

“.yellow انگلیسی تلفظ میشود، مانند کلمه “y بیاید، مانند حرف I, e, ö یا üاما اگر بعد از آن

” دارد.Chat در کلمه انگلیسی ” “ch صدایی مانند ” ç

” دارد.shoe در کلمه انگلیسی ” “sh صدایی مانند ” ş

” دارد.cousin در کلمه انگلیسی ” “i صدایی مانند ” I

” دارد.cure در کلمه انگلیسی ” “ure صدایی مانند ” ö

” دارد.cute در کلمه انگلیسی ” “u صدایی مانند ” ü

۴- دسته بندی حروف صدادار؛ جلو و عقب، تنگ و پهن، جمع و پراکنده

طبقه بندی حروف صدادار، بخش اصلی زبان ترکی، براساس این سه عامل است. هر کدام توضیح می دهند که شما چگونه صدای هر مصوت را با استفاده از زبان و دهان خود تولید می کنید. صدای حروف بسته به اینکه آیا شما لب های خود را گرد میکنید یا نه شنیده میشوند:

هستند.o, ö, ü, u و مصوت های جمع حروف:e, i, a, ıمصوت های پراکنده حروف

حروف صدادار جلو و عقب بسته به جایی که زبان خود را در دهان قرار میدهید تا صدای واضح را بشنوید،

 حروف e, i, ö, ü مصوت های جلو و حروف a, ı, o,u مصوت های عقب هستند.

با توجه به مقدار فاصله بین کام و زبان، هنگام تولید صدا، دسته ای از حروف صدا دار به باز (پهن) یا بسته (تنگ) طبقه بندی میشوند.

مصوت های e, a, ö,o باز و مصوت های ı, i, ü,u بسته هستند.

۵- استفاده از حروف u, i , a برای تمایز کلماتی با املا یکسان

درزبان ترکی کلمات مهم بسیاری از زبان های دیگر، به ویژه از عربی وجود دارد. اگر این کلمات همان املا را در زبان ترکی نیز داشته باشند، برای تشخیص آنها از این حروف استفاده می شود.

برای مثال، کلمه kar به معنای “برف ” می باشد اما معنی کلمه kâr “پیامبر ” است.

گام دوم؛ یادگیری دستور زبان و ساختار جملات

۱- از یک پسوند برای توضیح وضعیت حاضر استفاده کنید

برخلاف زبان انگلیسی، هیچ فعل و انفعالی در ترکی وجود ندارد که به معنای بودن باشد، بلکه باید پسوند شخصی (این) را که مربوط به اسم شی است اضافه کرد. پنج ضمیر برای اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و سوم شخص جمع وجود دارد. ضمیری برای سوم شخص مفرد وجود ندارد.

. (من یک معلم هستم.)Ben öğretmenim اول شخص مفرد

. (تو یک معلم هستی.)Sen öğretmensin دوم شخص مفرد

. (ما معلم هستیم.)Biz öğretmensin اول شخص جمع

. (شما معلم هستید.) توجه داشته باشید که مانند بسیاری از زبان های اروپایی مانند Siz öğretmensiniz دوم شخص جمع

. (آنها معلم هستند.)Onlar öğretmenler سوم شخص جمع

۲- هنگام استفاده از ضمایرشخصی، ضمیراشاره را حذف کنید

از آنجا که یک پسوند متفاوت برای هرضمیروجود دارد، می توانید بگویید که ضمیرتوسط پسوند مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل ضمیرشخصی معمولا برای جلوگیری از تکرار درنظر گرفته می شود.

(من یک معلم هستم.)”öğretmenim” برای مثال، شما به سادگی می گویید

۳- با اضافه کردن پسوندها مشخصه های دستوری ریشه یک کلمه تغییر می یابند

اگر یک ضمیر به یک کلمه درزبان انگلیسی اضافه میکنید، ممکن است چند ضمیر به ریشه یک کلمه در زبان ترکی اضافه کنید. این پسوندها نشان دهنده نفی انفعال، تعداد، مالکیت، تردید و بسیاری از ویژگی دیگرهستند. همه این پسوندها می توانند برای برخی کلمات طولانی وعجیب ساخته شوند اما اگر بدانید چطور آن ها را بشکنید برایتان عادی جلوه خواهند کرد.

برخلاف زبان آلمانی کلمات طولانی در ترکیبات ترکی متمایز نیستند. درعوض آنها شامل کلمه ریشه ای هستند با پسوند های مختلف،

به عنوان مثال، اگر شما کلمه به پایان خواهید رسید که به معنای “برخی از آن ها در منزل من ” میباشد. evimdekilerden قرار دهید، جمله با (به معنای خانه) را بردارید و بجای آن ضمیر ev کلمه را توصیف کرده و آنرا دقیق تر بیان میکنند.

۴- هماهنگی صوتی پسوند با آخرین مصوت ریشه کلمه

حروف صدادار، پسوند را با آخرین مصوت ریشه کلمه از نظر جلو و عقب، تنگ و پهن و جمع یا پراکنده بودن تطبیق میدهند. هدف این است که یک کلمه با کم ترین حرکت دهانی بیان شود، این امر باعث جریان روان کلمات هنگام صحبت میشود.

برای مثال، ضمیر siz به معنای “فاقد…” است. برای گفتن “فاقد گوشت “، این ضمیر را به آخر کلمه ترکی et اضافه کنید. کلمه حاصل etsiz خواهد بود.

برای گفتن کلمه بدون نمک، همینکار را با ضمیر siz و کلمه tuz انجام دهید. کلمه ساخته شده tuzsiz است.

مثالی دیگر؛ ضمیر ler را که باعث تبدیل اسم جمع میشود، در نظر بگیرید. دو حالت وجود دارد؛ ler و lar. انتخاب بین این دو بستگی به آخرین مصوت کلمه مورد نظر دارد. Gözler به معنی چشمها و telefonlar به معنی تلفنها میباشد.

بابت هماهنگی مصوت ها نگران نباشید، اگر از مصوت اشتباه استفاده کنید افراد متوجه حرف و منظور شما خواهند شد. اگر در انتخاب مصوت ها به شک افتادید، از مصوتی استفاده کنید که بیان راحتتری دارد.

۵- تغییر حروف صامت هنگام تغییر تلفظ

گاهی اوقات اضافه کردن ضمیر به یک کلمه، باعث تغییرتلفظ آخرین صامت ریشه کلمه میشود. این تغییر جهت سهولت در گفتار انجام میشود. از آنجا که ترکی از روی قواعد آوایی نوشته شده است، اگر تلفظ ریشه کلمه تغییر کند، باید کلمه را نیز تغییر دهید تا تلفظ آن هماهنگ شود. هنگامی که یک ضمیر را به کلمهای اضافه می کنید، حروف صامت با حروف صدادار احاطه می شود؛

a p به a b,

a ç به a c,

a t به a d,

یا

تغییر میکند.a k به a g یا ğ

تبدیل میشود.b به P را به آخر کلمه اضافه کنید im به معنای کتاب است. اگر ضمیر حرف Kitap برای مثال، کلمه

 (کتاب من)Benim kitabım

اگر ریشه کلمه تک هجا باشد، به طور کلی نیازی به تغییر آخرین صامت نیست. صامت ها هرگز کلمات و اسامی دخیل زبان ترکی را تغییر نمیدهند.

۶- فعل را در پایان هر جمله قرار دهید

ساختار دستوری زبان ترکی نهاد- شی- فعل است. این ساختار که در زبان های ژاپنی و آلمانی نیز مورد استفاده قرار گرفته میتواند برای افراد فارسی زبان چالش برانگیز باشد.

برای مثال اگر بخواهید به زبان ترکی بگویید که “پسر توپ را به سمت سگ پرتاب کرد.” باید بگویید oğlan topu köpeğe attı.

ترجمه تحت الفظی آن پسر (oğlan) توپ را (topu) به سمت سگ (köpeğe) پرتاب کرد (attı) خواهد بود.

۷- از منابعی که در وب سایت TDK در دسترس هستند استفاده کنید

(انجمن ترکی در زبان انگلیسی) تنظیم کننده زبان رسمی زبان ترکی بوده و بخشی از دولت ترکیه است. وب گاه رسمی آن:http://tdk.gov.tr/ است.این وبگاه دارای فرهنگ لغت آنلاین و رایگان و همچنین دیگر زبان ها و نشریات و منابع نوشتاری دارد.

علاوه بر لغت نامه ها، ساختارهای دستور زبان و نوشتن نیز وجود دارد و همچنین یک نشریه معمولی که در مورد تحولات زبان ترکی نوشته شده است.

گام سوم؛ غرق شدن در زبان

۱- گاهی اوقات به موسیقی ترکی گوش دهید

زبان ترکی از مصوت های هم آهنگ استفاده می کند و برخی از این صداها ممکن است به گوش شما عجیب باشند، مخصوصا اگر زبان مادری شما انگلیسی است. گوش دادن به موسیقی ترکی شما را قادر می سازد تا روانیبیان و آهنگین بودن زبان را بشنوید. در این صورت می توانید کلمات را بهتر درک و تلفظ کنید.

می توانید موزیک ویدیوهای ترکی را فضای مجازی ویدئویی مانند یوتیوب پیدا کنید. مثلا روی این لینک کلیک کنید

حتما بخوانید: دانلود رایگان ۲۰ آهنگ ترکی استانبولی زیبا برای یادگیری بهتر شما

۲- کتابهای ترکیه ای کودکان را بخوانید

کتاب های کودکان برای کمک به مبتدیان یادگیری خواندن طراحی شدهاند و شامل واژگان پایه ای در جملات ساده و سهولت جهت خواندن هستند. تصاویری که در یک کتاب کودک قرار داده شده، کلمات موجود در متن بوده، بنابراین شما می توانید معنای کلمات ناآشنا را بهتر درک کنید.

تعدادی کتاب الکترونیکی از داستان های افسانه ای ترکی و داستان های قومی به صورت رایگان در سایت زیرhttp://www.digitalbookindex.org/_search/search010litturkisha.asp. در دسترس هستند.

حتما بخوانید: خرید ۳ تا از بهترین کتاب های آموزش زبان ترکی استانبولی

همچنین تعدادی کتاب ترکی در سایت http://turkishbasics.com/resources/stories/ وجود دارد.

اگر طرفدار هری پاتر هستید، می توانید خرید یک سری ازآن را به زبان ترکی در نظر بگیرید. از آنجا که کتاب ها به تدریج در حال افزایش هستند، میتوانید همراه لذت بردن از مطالب آشنا، خواندن خود را تقویت کنید.

۳- اخبار جهانی را به زبان ترکی دنبال کنید

تعدادی از وب سایت های ترکیه وجود دارند که مقالات و ویدیوهایی در مورد رویدادهای جاری در ترکیه و سایر نقاط جهان ارائه می کنند. این مقالات به شما یک دیدگاه دررابطه با امور اجتماعی و سیاسی ترکیه می دهد ونیزکمک خوبی برای تقویت مهارت های خواندن و شنیدن شما است.

شما میتوانید از طریق آدرس زیر به روزنامه های ترکی، اخبار و سایت های ورزشی دسترسی داشته باشید.

http://www.gazeteler.de/.

۴- گروه های رسانه های اجتماعی ترکیه و انجمن های آنلاین را کشف کنید

رسانه های اجتماعی و انجمن ها به شما این امکان را میدهد تا با زبان مادری خود در ترکیه و همچنین دیگران در سراسر را جستجو کنید، شانس بیشتری برای یافتن Türkçe جهان که در حال یادگیری این زبان هستند، ارتباط برقرار کنید. اگر واژه انجمن ها و گروه هایی دارید که از زبان ترکی استفاده می کنند.

https://www.reddit.com/r/turkishlearning/ تعدادی تالار گفتمان و وبگاه های ترکی در آدرس زیر هستند

به طور کامل به مقالات مربوط به یادگیری زبان ترکی اختصاص یافته است.

لینک کانال تلگرام ما: کلیک کنید

لینک یک گروه واتساپ برای تمرین زبان ترکی https://chat.whatsapp.com/D9VRqljWYTOKQjviSBjw6P

کاربران تنها در زبان ترکی صحبت می کنند، بنابراین باید قبل ازامتحان گروه، از اصول اولیه استفاده کنید. زمانی که با افراد آنلاین صحبت می کنید، حریم خصوصی تان را حفظ کنید. مراقب هر گونه اطلاعات شخصی در مورد خودتان باشید؛ تا زمانی که مطمئن شوید که می توانید به فرد اعتماد کنید.

حتما بخوانید: دانلود آموزش زبان ترکی استانبولی شبیه پیمزلر(۱۰۰ درس ارزشمند)

۵- برای بازدید از ترکیه یا قبرس شمالی برنامه ریزی کنید

سفر به ترکیه یا قبرس شمالی فرصتی برای غرق شدن کامل در زبان به شما خواهد داد. این موضوع به ویژه در صورتی درست است که شما به خارج از شهرهای بزرگ سفر کنید، جایی که افراد کمتری انگلیسی صحبت می کنند.

اگر به مسجد می روید، شال یا شال سبکی بردارید که و از آن برای پوشاندن موی خود (برای شناسایی زنان) و پوشیدن آستین بلند و شلوار بلند (مونث و مذکر) استفاده کنید.

زبانمهر

حتما بخوانید!

10 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام روز خوش به من توصیه شده برای یادگیری زبان ترکی فیلم وسریال ترکی با زیر نویس فارسی ببینیم آیا سریال ترکی میشناسید معرفی کنید

  پاسخ
  • گلپری

   پاسخ
  • فیلم های زیادی هست
   استانبول ظالم ❤
   گشت مدرسه
   عشق تجملاتی
   تردید
   سیب ممنوعه
   نمیدونم چند سالته اما اگه میخوای یه فیلم ببینی که مثبت ۱۸ نباشه ولی قشنگ باشع میتونی گشت مدرسه رو ببینی خیلی کمکت میکنه

   پاسخ
  • فقط چکور (گودال) هم قشنگه هم برا یادگیری زبان خوبه

   پاسخ
 • من خواستار آموزش زبان ترکی استانبولی هستم

  پاسخ
 • نکته شماره ۶ در مورد انگلیسی زبان‌ها مصداق دارد نه فارسی زبان‌ها.
  ساختار جمله زبان فارسی هم به صورت نهاد+گزاره+فعل است.

  پاسخ
 • سلام سریال های انتقام شیرین. عشق اجاره ای. عشق حرف حالیش نیست.محافظ. سینمایی عشق بی پایان.

  پاسخ
 • سلام لطفا برای یادگیری زبان ترکی از صفر یه کتاب و اپلیکیشن معرفی کنید .

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست