این صفحه را ذخیره کنید، هرچیز برای یادگیری آلمانی نیاز دارید همینجاست! ترفندهای یادگیری سریعتر آلمانی در مطلب اول و آموزش مکالمات و همه عبارات کاربردی  در 100 درس و بعد هم سایر منابع. به همین راحتی 99 درصد راه را رفته اید. با همین 10 مطلب آلمانی را در 3 ماه خودآموز یاد می گیرید (البته اپلیکیشن چرب زبان هم نیاز است). موفقیت هموطنانم آرزوست! دقت کنید اگر میخواهید یکبار برای همیشه آلمانی را راحت یاد بگیرید، اپلیکیشن چرب زبان را دانلود و استفاده نمایید (کلیک کنید)

فهرست