بنر فشرده
رنگ ها در زبان فرانسه

لیست واژه ها و جملات مهم و کاربردی زبان فرانسه (با ترجمه فارسی)

تعداد وازه ها و کلمات کاربردی زبان فرانسه بسیار بیشتر از آن است که بتوان در قالب یک

تعداد وازه ها و کلمات کاربردی زبان فرانسه بسیار بیشتر از آن است که بتوان در قالب یک وبسایت آن را آموخت. همانگونه که قبلا هم گفتیم نیاز است تا خودتان لیستی همراه تهیه کنید و تمام واژگان را برای یادگیری در ان بنویسید.

قبل از اینکه لیست را شروع کنیم، این نکته را باید گفت که این واژه ها و جملات فقط برای آشنایی شما با زبان فرانسوی است و برای یادگیری زبان فرانسوی نیاز به انتخاب بهترین کتاب های آموزش فرانسوی و همچنین بهترین نرم افزار های آموزش زبان فرانسه دارید.

ما این لیست کامل و جامع را بصورت ترکیب عکس و متن برای شما قرار می دهیم. با کمک این کلمات، لیست خود را کامل کنید.

۱- معادل رنگ ها در زبان فرانسه

رنگ ها در زبان فرانسه بسیار شبیه به زبان لاتین بوده و به ترتیب عکس زیر هستند:

رنگ ها در زبان فرانسه

رنگ ها در زبان فرانسه

۲- معادل روزهای هفته در زبان فرانسوی

روزهای هفته در فرانسوی

روزهای هفته در فرانسوی

مثال:

از دست ندهید: ۴ نکته مهم قبل از خرید زبان فرانسه نصرت

۳- معادل ماه های سال و تاریخ در فرانسوی

مطابق عکس زیر:

۴- معادل جمله های مهم و کاربردی زبان فرانسه

این جملات در شرایط مختلف روزمره به کار شما می آیند:

C’ est génial جالب است Oui بله
C’ est bizarre عجیب است Non نه
C’ est beau زیباست S’il vous plaît لطفا
C’ est magnifique باشکوه است Merci متشکرم
C’ est horrible وحشتناک است Merci beaucoup خیلی متشکرم
C’ est incroyable باورنکردنی است Bienvenu خوش آمدید
J’ aime من دوست دارم Pardon معذرت می خواهم
J’ adore من خیلی دوست دارم Excusez – moi ببخشید
Je déteste من متنفرم Bonjour سلام (صبح و بعد از ظهر)
Voilà بفرمائید ، آنجاست ، خوب Bonsoir سلام (عصر و شب)
Alors پس ،خوب Salut سلام (صمیمانه)
C’ est rapide فوری است Au revoir خدانگهدار
Formidable جالب است A bientôt به زودی می بینمت
Quelle est votre nom اسم شما چیست Monsieur آقا
Quelle est votre nationalité ملیت شما چیست Madame خانم
De quelle couleur est چه رنگی است Mademoiselle دوشیزه
C’ est intéressant جالب است Mari شوهر
Bonne journée روز بخیر Femme همسر
  .
  comment allez vous حال شما چطور است
Vous habitez oú کجا سکونت دارید ça va چطوری ، خوبست ؟
Trѐs bien عالی است، آفرین ça va bien خوبم
Enchanté خوشبختم ça va mal خوب نیستم
Comme ça همینه quelles nouvelles چه خبر ؟
À votre avis به نظر شما qui جه کسی؟ کی؟
Pas du tout اصلا اینطور نیست qui est – ce او کیست؟
Sûr مطمئن quoi چی؟
Sûrement مطمئنا qu’est – ce que c’est این چیست؟
Tu en es sûr تو مطمئنی؟ qu’ est – ce que ça veut dire آن چه معنی می دهد؟
ça fait می شود quand چه وقت؟ کی؟
Je t’ aime دوستت دارم c’ est vrai درست است
Je l’aime دوستش دارم pourquoi چرا
Je les aime دوستشان دارم un moment یک لحظه
Comment ça va حالت چطوره ؟ je comprends من فهمیدم
ça roule چطوری ؟ je ne comprends pas من نفهمیدم
ça bouge چطوری ؟ est – ce que vous comprenez آیا متوجه می شوید؟
Pas mal بد نیستم ce n’ est pas important مهم نیست
Quoi de neuf چه خبر ؟ ça va aller خوبم ، همه چی خوبه
Rien de nouveau خبری نیست excusez moi de vous déranger ببخشید که زحمت دادم
De rien خواهش می کنم laissez – moi tranquille راحتم بگذارید
Pas de quoi فراموشش کن mille fois merci ممنون
Je suis désolé متاسفم je vous en prie خواهش می کنم (رسمی)
Bon appétit نوش جان je t’ en prie خواهش می کنم (خودمانی)
A demain فردا می بینمت a votre santé به سلامتی شما
A la prochaine تا یه وقت دیگه à vos souhaits عافیت باشه (رسمی)
j’ ai envie میل دارم à tes souhaits عافیت باشه (خودمانی)
il y a وجود دارد est – servi غذا حاضر است
tant mieux چه بهتر ça t’intresse برایت جالب است
tant pis چه بد j’ en ai assez حوصله ام سر رفته
assez کافی j’ en ai marre حوصله ام سر رفته
abondant فراوان Bonne nuit شب بخیر ( هنگام خواب)

 

اگر این واژه ها و جملات کافی نیستند، حتما ۳۰۰ کلمه پر کاربرد و رایج در زبان فرانسوی را ببینید!

۵- افعال مهم زبان فرانسوی

۱٫  être   بودن
۲٫  avoir   داشتن
۳٫  pouvoir  توانستن
۴٫  faire ساختن، انجام دادن
۵٫  mettre  گذاشتن، قرار دادن
۶٫  dire  گفتن
۷٫  devoir  مجبور بودن، بدهکار بودن
۸٫  prendre  گرفتن
۹٫  donner  دادن
۱۰٫  aller  رفتن
۱۱٫  vouloir  خواستن
۱۲٫  savoir  دانستن
۱۳٫  falloir  نیاز داشتن
۱۴٫  voir  دیدن
۱۵٫  demander  درخواست کردن
۱۶٫  trouver  پیدا کردن
۱۷٫  rendre  واگذار کردن، تسلیم کردن، ارائه کردن
۱۸٫  venir  آمدن
۱۹٫  passer  گذراندن
۲۰٫  comprendre  فهمیدن
۲۱٫  rester  ماندن
۲۲٫  tenir  نگه داشتن
۲۳٫  porter  حمل کردن
۲۴٫  parler  صحبت کردن
۲۵٫  montrer  نشان دادن

این لغات و جملات جزو پرکاربردترین ها در زبان فرانسه هستند.

فرانسه

ثبت دیدگاه