آینده استمراری

آینده استمراری در زبان انگلیسی (همه کاربردها با 100 مثال)

گاما

آینده استمراری (Future continuous Tense) چگونه و چه زمانی استفاده می شود؟ در این مقاله به مدل ها و کاربرد های زمان آینده استمراری خواهیم پرداخت.

ساختن فعل ‌های آینده استمراری

جدول مرجع خلاصه شده : همه‌ی فرم های زمان گذشته استمراری

(افعال) verbs

فرم ها

Will + be +Ving

I will be writing tomorrow.

جملات مثبت
Will + subject +be + Ving

Will you be writing tomorrow ?

جملات سوالی

Will + not + be + Ving

I will not be writing tomorrow.

جملات منفی

فرمول ساخت آینده استمراری به این صورت است: Will + be + Present (یعنی ویل سپس فعل توبی و بعد هم حال ساده)

 • What are you doing tomorrow? I will be debating in the competition.  فردا چه کاری انجام خواهی داد؟ فردا درحال شرکت در مسابقه خواهم بود
 • John will be debating against Sharon in the debate tomorrow.  در مسابقه فردا جان در حال رقابت با شرون خواهد بود
 • What are you doing tonight? I will be watching John and Sharon debate this evening.  امشب چه کار می کنی؟ امشب مشغول تماشای رقابت جان و شرون خواهم بود

Going to be**

برای ساخت آینده استمراری می توان به جای Will از am /is /are + going to استفاده کرد.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • I’m going to be watching the Super Bowl with my family this evening.  امشب مشغول تماشای مسابقه سوپر بال با خانواده ام خواهم بود

این مدل صحیح است و شما قطعا آن را شنیده اید. اما توجه داشته باشید که در حرف زدن محاوره ای بیشتر gonna be گفته می شود تا going to .

 • Sue: Hey, what are you up to tonight? Mary: I’m gonna be working at the restaurant all night.  سو : سلام، برنامه ات برای امشب چیست؟ مری: تمام شب را در رستوران مشغول کار خواهم بود

فرم ” going to ” کمتر در نوشته های رسمی استفاده می شود و فرم ” gonna be ” برای استفاده در موقعیت های رسمی مناسب نیست.

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

منفی کردن

برای ساختن فعل آینده استمراری منفی از فرمول زیر استفاده می شود:

Will + not +be +present participle

 • will not be calling her this evening  امشب به او زنگ نخواهم زد / نمی زنم
 • We will not be driving tomorrow.  ما فردا مشغول رانندگی نخواهیم بود
 • John will not be opening the restaurant in the morning.  جان فردا رستوران را باز نمی کند./ مشغول باز کردن رستوران نخواهد بود

سوالی کردن

برای ساختن فرم سوالی آینده استمراری از فرمول زیر استفاده می شود:

Will + subject + be + present participle

 • Will they be waiting for us when we arrive?  آیا وقتی برسیم آن ها منتظرمان خواهند بود؟
 • What will I be doing when I arrive?  وقتی برسیم من مشغول انجام چه کاری خواهم بود؟
 • What will they be wearing to the wedding?  آن ها چه چیزی در عروسی خواهند پوشید؟
 • Will it be snowing when we get there?  وقتی به آن جا برسیم برف می بارد؟ هوا برفی خواهد بود؟

چه زمانی از فعل آینده استمراری استفاده می شود؟

ساده ترین تعریف فعل آینده استمراری این است که این فعل نشان دهنده کاری است که در آینده انجام می شود و برای مدت زمان مشخصی ادامه پیدا می کند. هر چند این موقعیت انواع مختلفی دارد که در این قسمت به تشریح آن ها می پردازیم:

استفاده اول:

وقتی می خواهیم کاری را توصیف کنیم که در آینده اتفاق خواهد افتاد، برای مدتی ادامه پیدا خواهد کرد و سپس با کار دیگری متوقف خواهد شد.

 • Can you answer the door in 5 min.? I’ll be cooking when she arrives  ممکن است 5 دقیقه دیگر در را باز کنی؟ من وقتی او برسد درحال آشپزی خواهم بود
 • I’ll be waiting here when you arrive  وقتی برسی من اینجا در انتظارت خواهم بود
 • We will be staying at an AirBnb, so contact the owner of the property if anything happens  ما در ایر بی ان دی اقامت خواهیم کرد بنابراین اگر اتفاقی افتاد با مالک تماس بگیر

20 روش افزایش دایره لغات انگلیسی (با سرعت نور)

استفاده دوم:

وقتی از یک کار ادامه دار در زمان مشخصی در آینده صحبت می شود.

مانند استفاده اول، در این حالت هم از آینده استمراری به عنوان کار متوقف کننده استفاده می شود.

 • At Noon, I will be eating lunch with my daughter.  سرظهر، من مشغول غذا خوردن با دخترم خواهم بود
 • Around 6, we’ll be watching a movie with our kids.  حدود ساعت 6، ما مشغول تماشای فیلمی با بچه هایمان خواهیم بود
 • Tomorrow morning, she’ll be writing some more chapters of her book  فردا صبح، او مشغول نوشتن قسمت های بیشتری از کتابش خواهد بود

استفاده سوم:

وقتی درباره کار هایی در آینده صحبت می شود که همزمان با هم اتفاق می افتند.

 • While they’re talking, I’ll be watching their dog.  در حین این که صحبت می کنند، من مشغول مراقبت از سگشان خواهم بود
 • Tomorrow I will be helping my mother at her house, and he’ll be watching the kids at home.  فردا من مشغول کمک به مادرم در خانه اش خواهم بود و او مشغول نگهداری از بچه ها در خانه

مثال دوم، نمونه یکی از حالات محاوره ای است که می توان در آن از gonna be استفاده کرد :

 • What are you two doing tomorrow?  فردا مشغول انجام چه کاری خواهی بود؟
 • I’m going to be helping my mother at her house, and he’s going to be watching the kids.  فردا من مشغول کمک کردن به مادرم در خانه اش خواهم بود و او در خانه مشغول نگهداری از بچه ها خواهد بود

حتما ببینید: 30 پادکست رایگان انگلیسی که روزانه باید گوش کنید

استفاده چهارم:

وقتی فضایی را در آینده توصیف می کنیم.

 • When we get to the game, everyone will be shouting and yelling.  وقتی به محل مسلبقه برسیم، همه درحال جیغ و داد کردن خواهند بود
 • I can see it now. Everyone will be laughing at me.  می توانم از همین الان تجسم کنم، فردا همه مشغول خندیدن به من خواهند بود
 • I don’t want to go to the funeral. Everyone will be crying and telling old stories.  من نمی خواهم به مراسم ختم بروم. همه مشغول گریه کردن و گفتن خاطرات قدیمی خواهند بود

چه زمانی نباید از آینده استمراری استفاده کرد؟

آینده استمراری را با افعال ثابت ( غیر استمراری ) future continuous tense استفاده نکنید.

 • I will be needing to go to the store later today because we’re almost out of bread. – غلط
 • I need to go to the store later today because we’re almost out of bread. – صحیح

این ها تمام چیز هایی هستند که لازم است درمورد زمان آینده استمراری بدانید !

50 مثال استفاده از آینده استمراری

چند نمونه استفاده از افعال آینده استمراری به صورت مثبت:

 • I will be cooking tomorrow   من فردا مشغول آشپزی خواهم بود
 • I will be creating a website   من مشغول طراحی یک وب سایت خواهم بود
 • I will be sending you the homework by email   من مشغول فرستادن تکالیف از طریق ایمیل خواهم بود
 • You will be renting a new apartment   من مشغول اجاره یک آپارتمان جدید خواهم بود
 • You will be taking a test   من مشغول امتحان گرفتن خواهم بود
 • He will be taking call all day long   او تمام روز را در حال پاسخگویی به تلفن خواهد بود
 • He will be calling me tomorrow morning   او فردا صبح درحال تلفنی صحبت کردن با من خواهد بود
 • She will be throwing a party for us   او مشغول برگزاری یک مهمانی برای ما خواهد بود
 • She will be coming for the party   او درحال آمدن به مهمانی خواهد بود
 • They will be installing a new software   آن ها مشغول نصب یک نرافزار جدید خواهند بود
 • They will be cleaning th hacked site   آن ها مشغول ترمیم سایت های هک شده خواهند بود
 • We will be updating the software   ما مشغول به روزرسانی نرم افزار خواهیم بود
 • We will be ordering pizza for the celebration   ما مشغول سفارس دادن پیتزا برای جشن گرفتن خواهیم بود

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی (پرتکرارترین ها)

ویدیوی آموزش آینده استمراری

 

چند نمونه استفاده از افعال آینده استمراری به صورت منفی

 • I won’t be competing   من درحال رقابت نخواهم بود
 • I won’t be watching a movie tonight   من امشب درحال تماشای فیلم نخواهم بود
 • She won’t be coming tonight   او امشب نمی آید
 • She won’t be travelling tomorrow   او فردا درحال سفر نخواهد بود
 • He won’t be buying dinner for us   او درحال خریدن شام برای ما نخواهد بود
 • He won’t be waiting for me at the airport   او در فرودگاه در انتظار من نخواهد بود
 • We won’t be studying   ما مشغول درس خواندن نخواهیم بود
 • We won’t be listening to music   ما مشغول گوش کردن به موسیقی نخواهیم بود
 • They won’t be watching us perform   آن ها درحال تماشای اجرا ما نخواهند بود
 • They won’t be doing the laundry   آن ها درحال لباس شستن نخواهند بود
 • You won’t be flying to Australia   آن ها درحال پرواز به استرالیا نخواهند بود
 • You won’t be taking photographs during the wedding   تو در حین عروسی مشغول عکس گرفتن نخواهی بود

چند نمونه استفاده از افعال آینده استمراری به صورت سوالی

 • Will you be flying today?   آیا امروز در حال پرواز خواهی بود؟
 • Will you playing with our team tomorrow?   آیا فردا مشغول بازی با تیم ما خواهی بود؟
 • Will she be preparing for the test?   آیا او درحال آماده شدن برای امتحان خواهد بود؟
 • Will she be calling her boss when she comes?   آیا وقتی برسد درحال تماس گرفتن با رئیسش خواهد بود؟
 • Will he be attending the wedding?   آیا او مشغول شرکت در عروسی خواهد بود؟
 • Will he be eating lunch with us?   آیا او درحال خوردن ناهار با ما خواهد بود؟
 • Will we be graduating this year?   آیا امسال فارغ التحصیل می شویم ؟
 • Will we be reading a new book today?   آیا امروز مشغول خواندن یک کتاب جدید خواهیم بود؟
 • Will they be talking to each other?   آیا آن ها مشغول حرف زدن با یکدیگر خواهند بود؟
 • Will they be sleeping when we comeback?   آیا وقتی ما برگردیم آن ها در خواب خواهند بود؟

آینده استمراری با going to

 • I am going to be waiting for you   من در انتظار تو خوام بود
 • I am going to be watching a movie   من مشغول تماشای یک فیلم خواهم بود
 • I am going to be washing the dishes   من مشغول شستن ظرف ها خواهم بود
 • I am not going to be Flying to Australia   من درحال پرواز به استرالیا نخواهم بود
 • I am not going to be renting a house by the beach   من مشغول اجاره کردن یک خانه کنار ساحل نخواهم بود
 • I am not going to be playing tennis   من مشغول تنیس بازی کردن نخواهم بود
 • Are you going to be cleaning the house when I come?   آیا وقتی من بیایم در حال تمیز کردن خانه خواهی بود؟
 • Are you going to be taking a class when I arrive?   آیا وقتی من برسم سرکلاس خواهی بود؟
 • Are you going to be dancing?   آیا درحال رقصیدن خواهی بود؟

سوال و جواب در زمان آینده استمراری

 • Will you be waiting for me?
 • Sure, I will be here when you come back

آیا منتظر من خواهی ماند؟

البته، وقتی بازگردی من همینجا خواهم بود

 • Will you be playing games tonight?
 • Not sure, my phone isn’t working

آیا امشب مشغول بازی کردن خواهی بود؟

مطمئن نیستم، موبایلم کار نمی کند .

 • Will you be flying to Hawaii?
 • I don’t think so, the tickets are very expensive

آیا درحال پرواز به هاوایی خواهی بود؟

گمان نمی کنم، بلیت ها بسیار گران هستند.

 • Will we be practicing Yoga every morning?
 • Yes, except on Tuesday

آیا ما هر روز صبح مشغول تمرین یوگا خواهیم بود؟

بله، به غیر از سه شنبه .

 • Will you be meditating tonight?
 • I don’t think so, I’ll probably read a book

آیا امشب مشغول مدیتیشن خواهی بود؟

گمان نمی کنم، احتمالا یک کتاب خواهم خواند .

 • Will you be coming home for the holidays?
 • Sorry but I have to work on Christmas

آیا برای تعطیلات خودت را می رسانی؟

متاسفم، اما باید روز کریسمس کار کنم.

 • Will she be studying?
 • Yes, she has to take a Math test tomorrow

آیا او مشغول درس خواندن خواهد بود؟

بله، فردا باید یک امتحان ریاضی بدهد

 • Will we be getting a raise this year?
 • If we meet out goals, we will

آیا ما امسال افزایش حقوق خواهیم داشت؟

اگر به اهداف مان برسیم ، بله

همه دروس گرامر ما در زیر لیست شده اند. می توانید مهم ترین دروس کاربردی زبان انگلیسی در زندگی روزمره، مکالمه، آزمون های مختلف و … را تک به تک از سایت ما یاد بگیرید یا اینکه ۴ جزوه آموزش پی دی اف صفر تا صد گرامر که در انتهای همین جدول آمده اند را دانلود کنید و در منزل مطالعه بفرمایید. این جزوه ها کامل هستند.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست