دانشگاه کره جنوبی

دانشگاههای کره جنوبی (۱۰۰تای برتر و نکات تحصیل)

گاما

دانشگاه های کره جنوبی در بین دانش آموزان بین المللی هر ساله محبوبیت بسیار زیادی دارد. درس خواندن در این دانشگاه ها به سرعت در حال افزایش است و فرصت عالی را برای استخدام هم در کره و هم در کشورهای دیگر ایجاد کرده است. یکی از مزایای دانشگاه های کره ای، مقرون به صرفه بودن هزینه آن می باشد.

رنکینگ نام (عنوان) کشور شهر لیسانس استادی یا دکترا
۱ Seoul National University کره جنوبی سئول ۶٫۷۷۵ دلار آمریکا ۴٫۳۰۳ دلار آمریکا
۲ Korea Advanced Institute of Science and Technology کره جنوبی دائجون ۷٫۰۰۰ دلار آمریکا ۲۷٫۰۰۰ دلار آمریکا
۳ Korea University کره جنوبی سئول ۱۱٫۲۲۲ دلار آمریکا ۱۱٫۰۰۰ دلار آمریکا
۴ Yonsei University – Yonsei University کره جنوبی سئول ۸٫۲۳۶ دلار آمریکا ۱۲٫۰۶۸ دلار آمریکا
۵ Sungkyunkwan University کره جنوبی ۱۲٫۹۰۰ دلار آمریکا ۱۴٫۸۲۰ دلار آمریکا
۶ Pohang University of Science and Technology کره جنوبی پوهانگ ۱۰٫۸۱۹ دلار آمریکا ۱۰٫۸۱۹ دلار آمریکا
۷ Hanyang University کره جنوبی سئول ۱۱٫۲۵۲ دلار آمریکا ۱۲٫۵۸۴ دلار آمریکا
۸ Kyung Hee University کره جنوبی سئول ۷٫۵۷۹ دلار آمریکا
۹ Ewha Women’s University کره جنوبی سئول
۱۰ Pusan National University کره جنوبی یانگ سان
۱۱ Sogang University کره جنوبی سئول ۷٫۰۰۰ دلار آمریکا ۷٫۰۰۰ دلار آمریکا
۱۲ Chung-Ang University کره جنوبی سئول ۱۱٫۳۲۲ دلار آمریکا ۱۱٫۳۲۲ دلار آمریکا
۱۳ The Catholic University of Korea کره جنوبی سئول
۱۴ Hankuk University of Foreign Studies کره جنوبی سئول ۱۲٫۳۶۶ دلار آمریکا ۱۲٫۳۶۶ دلار آمریکا
۱۵ Dongguk University کره جنوبی سئول ۷٫۱۱۱ دلار آمریکا ۱۱٫۰۵۰ دلار آمریکا
۱۶ Kyungpook National University کره جنوبی سانگجو ۴٫۱۱۸ دلار آمریکا ۵٫۱۲۹ دلار آمریکا
۱۷ Chonbuk National University کره جنوبی جونجو
۱۸ Inha University کره جنوبی اینچئون ۷٫۰۰۰ دلار آمریکا ۹٫۰۰۰ دلار آمریکا
۱۹ University of Seoul کره جنوبی سئول ۳٫۰۰۰ دلار آمریکا
۲۰ Ajou University کره جنوبی سوون ۸٫۶۶۵ دلار آمریکا ۶٫۷۵۴ دلار آمریکا
۲۱ Chungnam National University کره جنوبی دائجون ۳٫۰۰۰ دلار آمریکا
۲۲ Chonnam National University کره جنوبی گوانگجو ۳٫۰۰۰ دلار آمریکا ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا
۲۳ University of Ulsan کره جنوبی اولسان ۷٫۰۰۰ دلار آمریکا
۲۴ Dankook University کره جنوبی چئونان
۲۵ Hallym University کره جنوبی چانچئون ۷٫۰۰۰ دلار آمریکا ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا
۲۶ Konkuk University کره جنوبی سئول
۲۷ Yeungnam University کره جنوبی دئگو
۲۸
Korea National Open University
کره جنوبی سئول
۲۹ Korea Polytechnic University کره جنوبی
۳۰ Keimyung University کره جنوبی دئگو ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا
۳۱
Sejong University
کره جنوبی سئول
۳۲ Gachon University کره جنوبی سئونگنام
۳۳ Seoul Digital University کره جنوبی سئول
۳۴ Sookmyung Women’s University کره جنوبی سئول
۳۵ Seoul National University of Science and Technology کره جنوبی سئول
۳۶ Korea National University of Education کره جنوبی چئونگجو
۳۷ Handong Global University کره جنوبی پوهانگ ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا
۳۸ University of Science and Technology کره جنوبی دائجون
۳۹ Kookmin University کره جنوبی سئول ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا
۴۰
Kangwon National University
کره جنوبی چانچئون
۴۱ Ulsan National Institute of Science and Technology کره جنوبی اولسان
۴۲
Hongik University
کره جنوبی سئول
۴۳ Seoul Cyber University کره جنوبی سئول
۴۴ Soongsil University کره جنوبی سئول ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا
۴۵ The University of Suwon کره جنوبی هواسئونگ
۴۶ Wonkwang University کره جنوبی ایکسان
۴۷ Korea University of Technology and Education KoreaTech کره جنوبی چئونان
۴۸ Korea National Sport University کره جنوبی سئول
۴۹ Myongji University کره جنوبی سئول
۵۰ Kwangwoon University کره جنوبی سئول
۵۱ Youngsan University کره جنوبی بوسان ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا
۵۲ Open Cyber University کره جنوبی
۵۳ Sungshin University کره جنوبی سئول
۵۴ Kyungsung University کره جنوبی بوسان
۵۵ Dong-A University کره جنوبی بوسان ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا
۵۶
Daejin University
کره جنوبی سئول ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا
۵۷ Hanyang Cyber University کره جنوبی سئول
۵۸ Changwon National University کره جنوبی چانگ وون
۵۹ Kyonggi University کره جنوبی سوون
۶۰ Woosong University کره جنوبی دائجون
۶۱ Mokpo National University کره جنوبی موآن
۶۲ Pukyong National University کره جنوبی بوسان ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا
۶۳ Gyeongsang National University کره جنوبی جینگجو
۶۴ Chungbuk National University کره جنوبی چئونگجو
۶۵ Pusan University of Foreign Studies کره جنوبی بوسان
۶۶ Anyang University کره جنوبی آنیانگ ۱۰٫۰۰۰ دلار آمریکا ۱۰٫۰۰۰ دلار آمریکا
۶۷ Daegu University کره جنوبی دئگو
۶۸ Sejong Cyber University کره جنوبی
۶۹
Sahmyook University
کره جنوبی سئول
۷۰ Seoul Womens College of Nursing کره جنوبی سئول
۷۱ Sang Myung University کره جنوبی چئونان ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا
۷۲ Hansung University کره جنوبی سئول
۷۳ Baekseok University کره جنوبی چئونان
۷۴ Jeju National University کره جنوبی ججو ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا
۷۵ Korea National University of Arts کره جنوبی سئول
۷۶
Mokwon University
کره جنوبی دائجون
۷۷ Andong National University کره جنوبی آندونگ
۷۸ Soonchunhyang University کره جنوبی سئول
۷۹ Busan Institute of Science & Technology کره جنوبی بوسان
۸۰ Cyber University of Korea کره جنوبی
۸۱
Kaywon School of Art and Design
کره جنوبی
۸۲ Silla University کره جنوبی بوسان
۸۳
Cheongju University
کره جنوبی چئونگجو
۸۴ Yong-In Songdam College کره جنوبی سوون
۸۵ Kunsan National University کره جنوبی گانسان
۸۶ Seokyeong University کره جنوبی سئول
۸۷ Hoseo University کره جنوبی آسان
۸۸ Chosun University کره جنوبی گوانگجو
۸۹ Kyungnam University کره جنوبی چانگوون ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا ۲٫۵۰۰ دلار آمریکا
۹۰ Korea Maritime and Ocean University کره جنوبی بوسان
۹۱ Dongshin University کره جنوبی ناجو
۹۲ Korea National University of Transportation کره جنوبی
۹۳ Dongseo University کره جنوبی بوسان ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا
۹۴ Dongnam Health College کره جنوبی
۹۵ Woosuk University کره جنوبی جونجو
۹۶ Daegu Haany University کره جنوبی دئگو
۹۷ Inje University کره جنوبی گیم هه ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا ۵٫۰۰۰ دلار آمریکا
۹۸ Kangnam University کره جنوبی
۹۹ Seoul Women’s University کره جنوبی سئول ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا ۷٫۵۰۰ دلار آمریکا
۱۰۰ Chongshin University کره جنوبی سئول

مزایای دانشگاه های کره جنوبی

 • دارای پرستیژ: کره جنوبی به سرعت در حال پیشرفت است. این کشور در حال پیشرفت نیاز به نوآوری تکنیکی، بازاریابی اقتصادی و متخصصان جدید دارد. بنابراین دانشگاه ها در حال رشد هستند، و روز به روز غنی تر و پیچیده تر و پیشرفته تر می شوند .سیستم دانشگاهی و تحصیلی کره قابل مقایسه و موازی با اروپا، بریتانیا و آمریکا است. همچنین گاها می تواند بهتر هم باشد . طبق امتیاز بندی های اخیر، دانشگاه های متعددی در کره هستند که جزء لیست ۱۰۰ دانشگاه های برتر در جهان قرار می گیرند و طبق امتیاز بندی های بین المللی دانشگاه های آسیا، دانشگاه های کره جزء ۵۰ دانشگاه برتر هستند.
 • وجهه بین المللی: تقریباً یک سوم درس های موجود در دانشگاه های کره به زبان انگلیسی تدریس می شوند و همان ها هستند که روزانه پیشرفت می کنند. به همین دلیل تعداد دانشجویان خارجی و معلمان در حال افزایش است که تضمین می‌ دهد امور تحصیلی در کشور کره به سطح بین‌المللی رسیده است.
 • هزینه های ارزان و قابل قبول: هزینه درس خواندن در دانشگاه های کره برای همه دانش‌ آموزان بدون توجه به شهروندی شان یکسان است. یک سال درس خواندن در مقطع لیسانس به طور میانگین هزینه ای برابر با ۱۳۰۹ دلار دارد. برای درجه استادی، این قیمت برابر با ۱۶۲۵۱ دلار است و برای مطالعات دکتری برابر با ۱۷۵۷ دلار امریکا می باشد که قیمت های شهریه وابسته به پرستیژ و جایگاه دانشگاه جای سوال دارند. اما به هرحال باز هم نسبت به انگلستان و آمریکا شهریه مقرون به صرفه ای دارد. هر ساله تقریبا ۲۰۰۰ دانشجو از دولت کره کمک هزینه دریافت می کنند.
 • از لحاظ استخدام: همانطور که در بالا هم گفتیم کره‌ جنوبی به سرعت در حال پیشرفت است و سرعت پیشرفت آن بعد از چین دوم است. در این شرایط به دست آوردن یک شغل یا راه اندازی تجارت شخصی در کره می‌ تواند تضمین شده باشد؛ مخصوصاً در زمینه آی تی و تکنولوژی های دیگر.

معایب دانشگاه های کره جنوبی

 • ثبت نام رشته در دانشگاه ها: اغلب دانشجویان خارجی در انتخاب  رشته‌ های مورد نظر در این دانشگاه‌ ها دچار سختی می شوند. دلیل اصلی این است که بسیاری از دانشگاه‌ ها دانشجویان کره ای (بومی خود) را به دانشجویان خارجی ترجیح می دهند و معمولاً ظرفیت‌ ها را برای آن ها نگه می دارند. در نتیجه دانشجویان خارجی برای رشته مورد نظر خود به اندازه کافی ظرفیت ندارند.
 • تحصیلات همراه با استرس.  یکی از دلایل اصلی در سیستم تحصیلی کره که کار را دچار مشکل کرده است، همین می باشد. نوجوانان از زمان شروع مدرسه تحت فشار مداوم از طرف خانواده و جامعه هستند. در نتیجه آن ها را ملزم می کنند که به نتایج تخصصی و آکادمیک در سطح بالا برسند. درست مشابه این موضوع در مورد دانشگاه ها هم صدق می‌ کند. دانشجویان خارجی ممکن است به دلیل کلاس‌ های بسیار متعدد دچار سردرگمی شوند. برآیند کلی تحصیلی آن ها نیز بر اساس ارائه ها و لیست ها است و ممکن است شرکت نکردن در چند کلاس بتواند آن ها را از امتحان ناامید کند.

موارد ضروری برای پذرش در دانشگاه های کره

حداقل سطح زبان شهریه میانگین/ سالانه شهریه حداقلی/ سالانه مدت زمان سن نوع تحصیل
آیلتس ۵٫۵/ تاپیک سطح ۳ ۸۲۷۶ دلار آمریکا ۳۶۷۸ دلار آمریکا ۲ الی ۳ سال بالای ۱۸ دانشجو
آیلتس ۵٫۵/ تاپیک سطح ۳ ۱۳۳۳۳ دلار آمریکا ۶۴۳۷ دلار آمریکا ۴ الی ۶ سال بالای ۱۸ لیسانس
آیلتس ۶٫۰/ تاپیک سطح ۳ ۱۶۵۵۱ دلار آمریکا ۵۱۴۹ دلار آمریکا ۲ سال بالای ۲۱ استادی
آیلتس ۶٫۰/ تاپیک سطح ۳ ۱۷۹۳۱ دلار آمریکا ۴۷۸۲ دلار آمریکا ۳ الی ۴ سال بالای ۲۱ دکترا

هر دانشگاهی به طور مستقل مواردی را در نظر می‌ گیرد‌. مدارک از طریق ایمیل یا از طریق آپلود آنلاین روی وب سایت دانشگاه ارسال می گردد. اگر چه ثبت نام در این دانشگاه ها تا ماه مارس آغاز نمی‌ شود اما تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌ ها معمولاً دو دوره پذیرش را ارائه می دهد. ددلاین ها نیز معمولاً از ماه سپتامبر تا نوامبر و از ماه می تا ژوئن می باشد.

تقریباً یک سوم از همه رشته ها در کشور به زبان انگلیسی هستند‌ و بقیه به زبان کره ای تدریس می شود. در طول تحصیلات مخصوصاً در درجات استادی و دکتری، دیگر زبان های خارجی هم وجود دارد. در دوره پذیرش معمولاً باید اطلاعات خود را به زبان انگلیسی مثل تافل با نمره  ۸۰ یا آیلتس با نمره ۶ و در زبان کره‌ای با سطح تاپیک ۳ نشان دهد. معمولاً دانستن زبان های دیگر به اندازه این دو، حائز اهمیت نیست. ممکن است از دانشجو انتظار برود که به سطح تخصصی ۴ برسد و تحصیلات خود را کامل کند.

 


korean

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان کره ای چرب زبان، کره ای رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان کره ای مثل بلبل حرف بزن!


 

word image 43

احتیاجات و نیاز های پایه برای پذیرش را در لیست زیر مشاهده می کنید:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • مدارکی از تحصیلات در گذشته با هر گونه یادداشت در کنار آن (کارنامه تحصیلی ثانویه و یا مدرک لیسانس یا استادی )
 • مدرک زبان
 • نوشتن انگیزه نامه
 • نامه های پیشنهادی از مکان قبلی تحصیلاتی یا محل کار
 • مدارک مصداقی (ملیت فرد و خانواده، پاسپورت و دیگر مدارک)
 • پرتفولیو (برای متخصصان خلاق)
 • مواد مختلف، دستیابی های فردی، انتشارات، فرضیه (دلبخواه)

تمام مدارک باید به زبان انگلیسی و کره ای همراه با کپی ها ترجمه شوند . دانشگاه ممکن است برای انتخاب، موارد اضافه تری را مثل کنکور یا مصاحبه در نظر بگیرند و همچنین امتحانی ایالات متحده ای هم وجود دارد که یک آنالوگ برای امتحان آمریکا است و برای دانش آموزان بین المللی الزامی نیست اما می‌ تواند مزایای زیادی داشته باشد، مخصوصاً زمانی که بخواهید در سه دانشگاه برتر در این کشور تحصیل کنید.

دانلود آموزش رایگان مکالمه زبان کره ای در ۱۰۰ درس (مشابه پیمزلر +pdf)

انواع آموزشگاه های تحصیلی در کره جنوبی

موسسه های آموزش عالی و مدرن در کره جنوبی به چند نوع زیر تقسیم می شوند:

 • دانشکده های سال سوم یا جونیور( 전문 대학 ) . این دانشگاه ها معمولاً برنامه‌ های تمرینی دو و سه ساله را در اختیار شما قرار می دهند که مربوط به رشته خودتان است. دو مورد از این دانشکده ها یونگجین و جونبوگ هستند.
 • دانشگاه‌ ها ( 대학 ) معمولاً برنامه‌ های چهارساله لیسانس را به صورت سنتی و متداول اجرا می‌ کنند. برنامه های دکترا و استادی هم دارند. همچنین دارای دانشگاه‌ های مختلف می باشند. دو دانشگاه صنعتی و ده دانشگاه تحصیلی دیگر نیز در آن ها وجود دارد.
 • مدرسه های فارغ التحصیلی برنامه های دکتری و استادی را به طور خاص و ویژه ارائه می دهند. آن ها به هیچ دانشگاهی وابسته نیستند و آموزشگاه های جداگانه را دارا هستند. (بر عکس آمریکا که مدارس فارغ التحصیلی در آن جزءی از دانشگاه ها هستند .)

در سال‌ های اخیر پیشرفت آی.تی و دانشگاه‌ های مربوط به شبکه‌ های اینترنتی محبوبیت زیادی در کره جنوبی پیدا کرده‌ اند. دانشگاه های سایبری ( 사이버 대학 ) تحصیلات بالاتری را به صورت آموزش آنلاین ارائه می‌ دهند، مثلاً دانشگاه هانیانگ، کره سایبر، دیجیتال سایبر، کیونگی سایبر ، سئول دیجیتال نمونه‌ هایی از این موارد می باشند. افراد خارجی معمولاً در بیشتر موارد پذیرفته می‌ شوند و می‌ توانند به صورت خودکار در هر جای جهان در این رشته ها تحصیل کنند.

word image 44

یکی از این دانشگاه های ملی کره ای ( KNOU, 한국 방송 통신 대학교 ) به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین در تمام مراحل مطالعاتی امکاناتی را در اختیار افراد قرار می ‌دهند، معمولاً از تلویزیون‌ های ماهواره‌ ای و یا سیستم‌ های رسانه ‌ای تحصیلی ( EBS, 한국 교육 방송 공사 ) استفاده می کنند . اگر چه دانشجویان بین المللی که می خواهند در KNOU تحصیلات داشته باشند، باید در کشوری مقیم شوند که اخذ ویزای تحصیلی KNOU هیچ مشکلی ندارد. احتمالا بعد از ورود به کره‌ جنوبی می توانند تحصیلات خود را در آن آغاز کنند.

دانشکده ها در کره جنوبی

مفهوم دانشکده در کره به عنوان یک مجتمع- یا یک ساختمان از یک دانشگاه بزرگ یا یک آموزشگاه تحصیلی جداگانه- است. در نتیجه دو یا سه سال از مطالعه افراد در این دانشکده ها ( ۷۵-۸۰ یا ۱۲۰ کردیت یا اعتبار) انجام می گیرد و می توانند مدرک مربوط به رشته تحصیلی مثل این موارد را بگیرند : مهندسی بیزینس، سلامت، طراحی، مددکار اجتماعی، کشاورزی، پرستاری، آموزص مدرسه، ارتباطات و غیره. بیشتر تمرکز این افراد روی مهارت های عملی است که دانش آموزان بتوانند در دوران انترنی، آن ها را یاد بگیرند.

این دانشکده های کره‌ ای نیز می‌ توانند آمورش متخصصانی را با سطوح متوسط تضمین کنند اما فارغ التحصیلان باید مدارک معتبری برای دریافت مدرک لیسانس در دانشگاه ارائه دهند تا بتوانند برای تحصیل در آن ها پذیرفته شوند.

هیچ چیز به اندازه دانشجویان فارغ التحصیل شده متبحر از لحاظ عملی برای کشور کره مهم نیست. در نتیجه برای ارتقای سطح تحصیل هر اقدامی را انجام می دهند (مخصوصا در مدرسه ها و دانشکده ها)

دانشگاه های خصوصی و دولتی

دانشگاه های کره جنوبی می توانند به یکی از دسته های زیر تعلق داشته باشند که هر کدام از لحاظ شهریه متفاوت هستند:

 • دولتی. گزارش به دولت مرکزی.
 • ایالتی (دولتی) که توسط دولت های منطقه ای تاسیس شده است.
 • خصوصی. توسط سازمان های آموزشی غیرانتفاعی خصوصی تأسیس شده است.

شایان ذکر است که دانشگاه های کره از نظر وضعیت برابر نیستند : یک مدرک از یک دانشگاه معتبر می تواند درهای پیشرفت بیشتری نسبت به درجه ای از دانشگاه هایی با شهرت کمتر را به روی شما باز کند. با این حال، اعتبار فقط توسط بودجه تعیین نمی شود، بلکه توسط پتانسیل علمی و کیفیت برنامه های دانشگاهی تعیین می گردد. در پایان می توان گفت که تفاوت عمده و اصلی بین دانشگاه های ایالتی، دولتی و خصوصی، در شهریه آن ها است.

در مورد کادر آموزشی، برنامه درسی، تجهیزات، مدارک تحصیلی و سایر موارد ، دانشگاه های خصوصی که اکثر موسسات آموزشی کشور را تشکیل می دهند، از همان استاندارد های تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش پیروی می کنند؛ بنابراین دارای اعتبار دولتی هستند.

۴ تا از بهترین موسسات برگزار کننده کلاس های آموزش زبان کره ای در تهران

گروه ها و انجمن های موسسات آموزشی در کره جنوبی

 • SKY  مخفف اختصاری است که به سه دانشگاه معتبر کره جنوبی مربوط می شود: دانشگاه ملی سئول (SNU ، 서울 대학교) ، دانشگاه کره (고려 대학교) و دانشگاه یونسی (연세대 학교). SKY یک انجمن رسمی نیست اما اغلب توسط رسانه ها و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. اعتقاد بر این است که پذیرش در یکی از آن ها به طور خودکار موفقیت خوبی است و موقعیت اجتماعی بالایی را برای یک فارغ التحصیل تضمین می کند. دانشگاه های SKY دارای رتبه های بالایی در رتبه بندی بین المللی هستند و اغلب به نخبه گرایی معروف می باشند . – فقط ۲٪ از دانشجویان کره ای با بالاترین نمرات آزمون SAT کره، به آن جا راه می یابند.
 • شورای کره برای آموزش دانشگاهی یک انجمن خصوصی از موسسات آموزش عالی چهار ساله در کره جنوبی است. این سازمان در سال ۱۹۸۲ با هدف همکاری بین دانشگاه ها و همچنین نمایندگی برای علایق دانشگاه ها در سطح ایالت، به ویژه در زمینه خودمختاری از مقررات ایالتی، تأسیس شد. انجمن های مشابهی در بسیاری از کشور های جهان وجود دارد ( AAC & U, JANU, AUCC ) یکی از ویژگی های KCUE این است که عضویت در انجمن برای روسای جمهور تمام دانشگاه های کره طبق قانون الزامی است.

دانشگاه های آزاد در کره جنوبی

تحصیل کردن در دانشگاه های کره ممکن است در بخشی از آن، یا به طور کامل رایگان باشد، البته در صورتی که دانشجویان هزینه کمک تحصیلی دریافت کنند. یکی از محبوب ترین برنامه ها بورسیه تحصیلی کره جهانی (GKS)  است. همچنین تخفیف ۳۰ درصدی برای دانشجویان با عملکرد تحصیلی بالا کاملاً رایج است. برخی از دانشگاه ها حتی پوشش کامل هزینه تحصیل را نیز ارائه می دهند .

زیرساخت ها و امکانات دانشگاه های کره جنوبی

در طول نیم قرن گذشته، وضعیت دانشگاه های کره به طور قابل توجهی تغییر کرده است. البته میزان توسعه زیرساخت ها کاملاً وابسته به یک موسسه آموزشی خاص است. در برخی از دانشگاه ها حتی ممکن است بیمارستان ها و داروخانه هایی با کارکنان متخصص و پزشکان هم وجود داشته باشند. برای هرکسی که در خوابگاه دانشگاه زندگی می کند، ماشین لباسشویی اتوماتیک هم در دسترس است. وقتی صحبت از معتبرترین دانشگاه ها می شود، یعنی هر یک از آن ها دارای یک مجموعه ورزشی ، مجموعه ای از کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، موزه ها و مراکز تحقیقاتی هستند. همه آن ها در داخل ساختمان های لوکس و تاریخی قرار دارند، اگرچه برخی از دانشگاه ها اخیراً ساخته یا بازسازی شده اند و اغلب مدرن به نظر می رسند. بنابراین، دانشگاه های کره جنوبی عظمت سنت شرقی و پیشرفت معماری معاصر را با هم ترکیب می کنند.

حقایق جالب درباره دانشگاه های کره

 • پذیرش دانشگاه مرحله بسیار مهمی در زندگی یک جوان کره ای است. پس از فارغ التحصیلی از مدرسه در کره، شما باید یک آزمون دولتی واحد به نام Suneung (수능) را قبول شوید که به عنوان یک آزمون ورودی از شما می گیرند. روز آزمون یکی از مهم ترین روزهای زندگی دانش آموزان است. کل مراحل آنقدر سخت است که هر متقاضی نمی تواند فشار روحی آن را تحمل کند. به همین دلیل، سیستم آموزشی کره بدنام شده است: نتایج ضعیف امتحانات ، اغلب باعث افسردگی و حتی خودکشی در بین نوجوانان می شود.
 • در دانشگاه های کره جنوبی سال تحصیلی به جای ماه سپتامبر در ماه مارس آغاز می شود. ترم تا ژوئن طول می کشد و پس از آن یک ماه استراحت دارند. مدت ترم بعدی از آگوست تا دسامبر است، سپس دانش آموزان در یک دوره ی استراحت دو ماهه قرار می گیرند.
 • در مجاورت دانشگاه های کره، همیشه مکان های زیادی وجود دارد که می توانید در آن ها با قیمت های مناسب غذا بخورید. این می تواند برای دانش آموزانی که سرشان خیلی شلوغ است و همیشه وقت آشپزی یا پولی برای خرید غذاهای گران قیمت در رستوران ها ندارند، مناسب باشد . هزینه متوسط یک ناهار دانشجویی ۳ دلار است.
 • دانشگاه کره یکی از بزرگترین سیستم های کتابخانه ای ادبیات دانشگاهی را در اختیار دارد: ۴ کتابخانه، با ۲٫۷ میلیون کتاب. در همان زمان، برای گرفتن یک کتاب خاص، فقط باید آن را به صورت آنلاین رزرو کنید و سپس آن را در یکی از دستگاه های کتابخانه در دانشگاه تحویل بگیرید .
 • دانشگاه زنان Ewha که در سال ۱۸۸۶ تاسیس شد، اولین موسسه آموزشی زنان در کشور شد. پادشاه گوجونگ، نام Ewha را به معنای گل درخت گلابی نام گزاری کرد. کلمه “زنان” برای تأکید بر فردیت (نه صرفا زنان) هر دانش آموز استفاده شد. در سال ۱۹۴۶، اوها اولین دانشگاه کره جنوبی بود که اعتبار دولتی دریافت کرد. واقعیت جالب دیگر این است ؛ علی رغم این که این دانشگاه مخصوص زنان است، اما امروزه می توانید دانشجویان پسر هم در این دانشگاه تحصیل می کنند.

بهترین ترفندهای یادگیری مکالمه زبان کره ای در زمان کوتاه

قصد مهاجرت یا تحصیل در خارج از کشور را دارید؟ حتما بخوانید

زبانمهر

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • با سلام یک سوال داشتم خدمتتون اگر ما بورسیه بشیم هم آزمون ورودی دانشگاه باید بدیم؟

  پاسخ
  • بستگی به دانشگاه مدنظرتون داره. بعضی از دانشگاه ها در هر شرایطی آزمون ورودی رو می گیرن ولی در واقع آزمون مهمی نیست

   پاسخ
   • سلام ببخشید من میخام مهندسی کامپیوتر بخونم در یه دانشگاه متوسط به پایین به نظرتون ازمون ورودی چه تاثیری برام داره و آبا قراره خیلی سخت باشه؟ اصن مهمه؟

    پاسخ
 • سلام خسته نباشید من در حال حاضر ۱۸ سالمه و دوس دارم توی کره ادامه تحصیل بدم ( در حال حاضر ترم دوم رشته ی ارتباطات تصویری هستم) ولی ن دانشگاهای مربوط به رشته امو میتونم پیدا کنم و نه اطلاعات درستی میتونم به دست بیارم میشه کمی کمکم کنید؟

  پاسخ
  • سلام چه مشکلی هست؟ اکثر دانشگاه هایی که لیست کردیم سایت شون هم به زبان انگلیسی هست هم کره ای. توی سایت دانشگاه قسمت scholorship رو سرچ کنید یا دانشکده تون رو و بعد استاد مدنظرتون رو پیدا کنید و شروع کنید باهاش نامه نگاری کردن. اگه هم کره ای بلد نیستید شروع کنید اپلیکیشن چرب زبان + کتاب کره ای در 60 روز رو تهیه کنید. خیلی سریع یاد میگیرید و براحتی مکاتبه کنید با اساتید با زبان خودشون خیییلی زود میتونین مهاجرت کنید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست